Skip to main content

Kestlik ülikool

Tartu Ülikooli arengukavas aastateks 2021–2025 on öeldud, et oleme kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid järgiv uuendusmeelne organisatsioon. Liigume avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Suurendame ülikooli liikmete võimalusi oma potentsiaali parimal viisil arendada ja rakendada, et nad kannaksid ülikooli väärtusi, tunneksid uhkust ülikooli ning oma osaluse üle ülikooli igapäevaelus ja arengus. 

Samuti seisame teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate eest, väärtustame tippteadlasi, soodustame akadeemilise järelkasvu arengut ning kaasame teadustöö rahastamiseks aktiivselt välistoetust. Meie teadlased aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 

Ülikooli arengukava on kooskõlas ÜRO deklaratsiooniga Muudame maailma: kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030, mis sisaldab ülemaailmseid kestliku arengu eesmärke (edaspidi: KAE) ja suuniseid nende elluviimiseks. 

#ettevõtlus
Dr Peeter Padrik

Ülikooli hargettevõte Antegenes kaasas 2,3 miljonit eurot

Jaga
04.08.2022
#ettevõtlus
Demo4Green reklaamvisuaal

Alanud on ettevõtetele mõeldud uus projektikonkurss Demo4Green

Jaga
27.07.2022
#ettevõtlus
Labor

Tänapäeva alkeemia. Tartu ettevõte eraldab jäätmetest väärtuslikke metalle

Jaga
12.07.2022