Hägusate andmete analüüs majanduses ja ärijuhtimises

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1440 EUR
Õppejõud
Akadeemiline tipptase (professor) koos praktilise kogemusega vastavate analüüside läbiviimisel erinevates valdkondades.
Õppekava rühm
Majandusteadus
Õppekeel
Inglise
Programmi kood
SVMJ.TK.063
Eesmärk:
Ärijuhtimises ja majanduses kasutatavad andmed ei ole väga sageli täpsed arvud, vektorid või kategooriad. Reaalsed andmed on sageli "hägused", nt. elukvaliteedi näitajad, keskkonnanäitajaid, aga ka bioloogilised, meditsiini-, sotsioloogilised ja majandusandmed. Paljud praktilised otsused nõuavad aga selliste mitmetähenduslike, ebatäpsete või subjektiivsete andmete analüüsi (nt turundus-, logistika- ja juhtimisotsused ettevõtetes ja organisatsioonides, kuid ka politikate kujundamise otsused). Programm pakub põhjalikku ülevaadet meetoditest, tarkvarast ja praktilistest rakendustest seesuguste andmete analüüsiks. Julgustame õppijaid kasutama programmis oma andmestikke, mida juhendaja aitab praktilise projektina analüüsida programmi käigus.
Sihtrühm:
Programm sobib analüütikutele, konsultantidele, analüüsitehnikate valdamist vajavatele ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrandidele, kellel peab eelnevalt olema saavutatud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase, doktorantidele. Eelnevate statistika- või ökonomeetriateadmiste olemasolu ei ole nõutav.
Kursuse õpiväljundid:
See programm annab ülevaate hägusate andmete problemaatika teoreetilistest alustest ja praktikas rakendatud uutest meetoditest kaasaegse juhtimise, tootmise ja laiemate majandusprobleemide käsitlemisel. Häguste andmete modelleerimine on väga vajalik just praktilise lahendamise kontekstis nii majandusanalüüsi, turunduse, logistika, juhtimise valdkondades. Programmi eesmärk on vastavate analüüsiks kasutatavate tarkvarade võimaluste tutvustamine, et anda praktikutele ja üliõpilastele, sh magistrantidele ja doktorantidele võimalus õppida hägusate andmete hulgateooria põhitõdesid ja praktilisi oskusi hägusate andmete modelleerimise alal. Seega on peamised õpiväljundid programmi edukal läbimisel: 1. Hägusandmete analüüsioskus praktiliste rakenduste väljatöötamiseks; 2. Hägusloogika lähenemisviisidel põhinevate rakenduslike arvutiotsuste tegemise mudelite loomise oskused; 3. Eritarkvara kasutamise oskused erinevate juhtimis-, turundus-, äri- ja majandusülesannete täitmisel.
Õppejõud:
Akadeemiline tipptase (professor) koos praktilise kogemusega vastavate analüüside läbiviimisel erinevates valdkondades.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub inglise keeles. Inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub lühikese motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 12 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. Sessioonõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Soovitav on kursusel osaleda oma sülearvutiga, kuid vajadusel saame kasutada ka kohalikku arvutiklassi. Exceli lisamooduli kasutamine on keerulisem neil, kelle seadmetes ei ole Windowsi. Eritarkvara on kursuse korraldaja poolt.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
2022/2023 õppeaastal toimub kursus 6 tunniste õppepäevadena 5. ja 19. detsembril 2022 ning 9. ja 16. jaanuaril 2023.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
01.12.2022
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu aluseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 2) motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palume tuua seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument. Haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 13.02.2023 - 30.06.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 31.01.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 04.02.2023 - 18.02.2023 Maht: 0.75 EAP (18 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 04.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 06.12.2022 - 07.12.2022 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022