Minu keha ja ravimid

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
20 EUR
Õppejõud
Anti Kalda
Külli Jaako
Malle Kuum
Õppekava rühm
Meditsiin
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.083
Eesmärk:
1. Tekitada huvi terviseteaduste valdkonna vastu ning teha sissejuhatav tutvustus ravimiteadusesse. 2. Anda gümnaasiumiõpilastele uusi teadmisi inimese kehast, selle toimimisest ja mõjutamisest raviainete poolt. 3. Arutleda, millal on erinevate ravimite/toidulisandite manustamine mõistlik ja vajalik ning millal tuleks nendesse kriitiliselt suhtuda.
Sihtrühm:
gümnaasiumi 12. klassi õpilased, loodussuuna õpilased alates 11.klassist, kes on läbinud või läbimas gümnaasiumiastme inimese anatoomia ja füsioloogia kursust.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija on saanud ülevaate ravimite toimimise üldistest põhimõtetest; teab üldjoontes, kuidas mõjutavad kursusel tutvustatud ravimid keha talitlust ja millised on ravimite väärkasutuse korral esinevad riskid.
Õppejõud:
Anti Kalda - dr. med.
Külli Jaako - dr. med. (arstiteadus)
Malle Kuum - dr. med. (arstiteadus)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Ravimid - mis need on? 9 Malle Kuum
2. 2. Mina ja meeleoluhäired 8 Külli Jaako
3. 3. Mina ja sõltuvust tekitavad ained 9 Külli Jaako
4. 4. Minu keha ja valu 9 Anti Kalda
5. 5. Minu keha ja kehakaalu mõjutavad ained 9 Malle Kuum
6. 6. Mina ja antimikroobsed ained 8 Malle Kuum

Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse lõpetamiseks tunnistusega tuleb sooritada positiivsele tulemusele kõikide õpimoodulite harjutustestid ja kontrolltestid. Kursuse lõpetamiseks tõendiga tuleb sooritada positiivsele tulemusele vähemalt kolme õpimooduli harjutustestid ja kontrolltestid.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Moodle keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Hinnainfo:
20 eurot - hind üldhariduskooli õpilastele
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Hindamismeetodid:
harjutustestid ja kontrolltestid iga mooduli kohta
Hindamiskriteeriumid:
Harjutusteste saab lahendada piiramatu arv kordi, positiivse tulemuse jaoks on vaja vastata kõigile küsimustele õigesti. Kontrolltesti positiivseks sooritamiseks tuleb saada vähemalt 12 punkti 20-st (60%). Iga mooduli juures olevat kontrolltesti saab lahendada maksimaalselt 3 korda ning arvesse läheb parim tulemus. NB! Järgmiste moodulite materjalide nägemiseks peab eelmise õpimooduli kontrolltest olema positiivselt sooritatud! Kontrolltestide hindamiskriteeriumid: A - suurepärane (92 -100%); B - väga hea (84 - 91%); C - hea (76 -83%); D - rahuldav (68 - 75%); E - kasin (60 - 67%); F - puudulik (0 - 59%).
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 12.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 11.02.2023 - 11.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022