Autor: Canva
Autor:
Canva

Teenuste arendamine ja turundus

-

Toimumise aeg
Maht
23 EAP (598 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Hind
1610 EUR
Õppejõud
Gerda Mihhailova, MA (majandus), TÜ Pärnu kolledži juhtimise nooremlektor, teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuht
Grete Männikus, MBA (teenuste disain ja juhtimine), TÜ Pärnu kolledži turunduse nooremlektor
Mari Arnover, haridus: majandus-turundus (TalTech), brändijuhtimise ja teenusedisaini külalisõppejõud
Kristina Põldots, BA (interaktiivse meedia), UI/UX disainer
Age Rosenberg, MA, meedia ja kommunikatsioon, EMÜ veebiarenduse projektijuht
Õppekava rühm
Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Anda oskused teenuste arendamisest disainisprintide metoodikaga ning teadmised kaasaegsetest võtetest teenuste turundamisel.
Sihtrühm:
Teenuste/toodete arendamise eest vastutavad spetsialistid ja juhid era- ja avalikes organisatsioonides. Eeldus: olemas on BA kraad või kõrgharidusdiplom ning läbitud on "Teenuste disaini" mikrokraad.
Kursuse õpiväljundid:
Programmi läbinud õppija:
1) teab peamisi klassikalisi turunduse meetodeid ja kaasaegseid teenuste turunduse ja brändijuhtimise põhimõtteid;
2) teab brändijuhtimise seoseid turunduse ning disainijuhtimise distsipliiniga ning oskab analüüsida ning luua brände;
3) oskab kasutada erinevaid disaini meetodeid kasutajakogemuse mõjutamiseks reaal- ja virtuaalkeskkonnas;
4) oskab analüüsida ja mõjutada muudatuste juhtimisega seotud protsesse organisatsioonis;
5) oskab teenuseid disainida disainisprindi metoodikat kasutades.
Õpingute alustamise tingimused:
1) Olemas on BA kraad või kõrgharidusdiplom, 2) eelnevalt läbitud "Teenuste disaini" mikrokraadiprogramm.
Õppejõud:
Gerda Mihhailova, MA (majandus), TÜ Pärnu kolledži juhtimise nooremlektor, teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuht
Grete Männikus, MBA (teenuste disain ja juhtimine), TÜ Pärnu kolledži turunduse nooremlektor
Mari Arnover, haridus: majandus-turundus (TalTech), brändijuhtimise ja teenusedisaini külalisõppejõud
Kristina Põldots, BA (interaktiivse meedia), UI/UX disainer
Age Rosenberg, MA, meedia ja kommunikatsioon, EMÜ veebiarenduse projektijuht
Toimumiskoha info:
Pärnu maakond TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Mikrokraadiprogramm koosneb õppeainetest:
SVPC.01.059 Teenuste turundus, 6 EAP - Gerda Mihhailova, Grete Männikus
SVPC.00.037 Brändijuhtimine, 5 EAP - Mari Arnover
SVPC.00.038 Kasutajakogemuse disain, 5 EAP - Kristina Põldots
SVPC.00.039 Muudatuste juhtimine, 4 EAP - Age Rosenberg
SVPC.00.025 Praktika 3. osa, 3 EAP - Gerda Mihhailova
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine mooduli ainete õppetöös koos tudengitega ning iga aine lõpetamiseks kohustuslike nõuete täitmine.
Mikrokraadiprorammi 100% läbinule väljastatakse TÜ digitaalne tunnistus. Mikrokraadiprogrammi osalise läbimise korral väljastatakse TÜ digitaalne tõend läbitud ainete kohta.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Registreerumine kuni 21.08.2024.
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2024
Täiendav info:
Kristel Teearu, kristel.teearu@ut.ee, +372 445 0546
Programmi kood:
SVPC.TK.220
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.09.2024 - 02.02.2025 Maht: 29 EAP (754 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 10.02.2025 - 29.06.2025 Maht: 29 EAP (754 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023