Tehnoloogiaettevõtlus

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1800 EUR
Õppejõud
Õppejõududeks on Tartu Ülikooli vähemalt magistrikraadiga töötajad ja praktikud väljaspoolt ülikooli.
Õppekava rühm
Ärindus ja haldus, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Mikrokraadi eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtlusprotsessist ja ettevõtlusvõimalustest tehnoloogiasektoris, sealhulgas ülevaade kaasaegsest teadmus- ja tehnoloogiapõhisest ettevõtlusest, ärimudelitest, sektoriaalsetest erinevustest, teadmussiirdest, rahvusvahelistumisest, eripäradest võrreldes teiste taaditiooniliste ettevõtluse valdkondadega, tehnoloogiaettevõtete rahastamisest ja kasvust, intellektuaalomandi rollist, tootearendusest jne. Oma kogemusi vahendavad tehnoloogiasektoris tegutsevad ettevõtjad.
Sihtrühm:
Mikrokraad sobib neile, kes on huvitatud tehnoloogilisest ettevõtlusest või soovivad alustada/kasvatada oma tehnoloogilist ettevõtet, laiendada selle tegevust või luua uuenduslikku ärimudelit.
Kursuse õpiväljundid:
A. TEADMISED, õppijal on:

Arusaamine tehnoloogiaettevõtluse eripäradest ja väljakutsetest, ettevõtlusprotsessist, tehnoloogia rollist ettevõtlusprotsessis.
Ülevaade tehnoloogiaettevõtete arengu seaduspärasustest, ettevõtete olukorrast maailmas ja Eestis, trendidest turul. Ülevaade ärivõimalustest: Eestis ja globaalselt.
Arusaamine tehnoloogiaettevõtte käivitamisest, rahastamisest, juhtimis- ja tugiprotsesside eripäradest, strateegilistest valikutest ja kasvuvõimalustest.

B. ERIALASED OSKUSED JA PÄDEVUSED, õppija:

Orienteerub tehnoloogiaettevõtte ärikontseptsioonides ja valdkonna põhimõistetes

C. VÕTMEOSKUSED JA PÄDEVUSED, õppija:

Oskab analüüsida ja kujundada tehnoloogia- ja teadmuspõhist ettevõtlusprotsessi ja ettevõtte strateegiat ning ärimudelit tehnoloogia-ettevõttes.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Programmile registreerumine toimub lühikese motivatsioonikirja alusel.
Õppejõud:
Õppejõududeks on Tartu Ülikooli vähemalt magistrikraadiga töötajad ja praktikud väljaspoolt ülikooli.
Toimumiskoha info:
Tartu linn TÜ Delta õppehoone, Narva mnt. 18, Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppetöö toimub 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril ja koosneb kahest õppeainest: SVMJ.02.004 Tehnoloogiaettevõtlus (6EAP) ning SVMJ.02.007 Kasvuettevõte ja juhtimine (6EAP).
Nõuded lõpetamiseks:
On läbinud positiivse tulemusega (61%) mõlemad ained ja kaitsnud äriplaani.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu eelduseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 2) motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palun tooge seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt .... jaanuariks 2024. Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt ... jaanuaril 2024.
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Programmi kood:
SVMJ.TK.072
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 28.09.2023 - 04.11.2023 Maht: 9 EAP (235 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 29.01.2024 - 29.01.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.02.2024 - 16.06.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 02.10.2023 - 12.11.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.02.2024 - 31.01.2025 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
20th Estonian Summer School on Computer and Systems Science
19.06.2023
#täiendusõpe
Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.
14.09.2021
#täiendusõpe #teadus
XXIV pedagoogiline konverents kutsub õpetajaid jagama oma kogemusi lõimitud aine- ja keeleõppest.
15.05.2023
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023