Väärikate ülikooli loengukava Keilas

13. september
Väikelinna arhitektuur Keila näitel

Keila Linna arhitekt

4. oktoober
Pikaealisuse võimalikkusest
Eero Merlind, arst

20. november
Euroopa Liidu välispoliitika ja julgeolek ning selle mõjud Eestile

Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees

6. detsember
Ajalugu on karm teadus
Rainer Saks, ajaloolane

 

Väärikate ülikooli kodulehe avaleht

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“
Margo Roasto

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Tartu Ülikool

Kati Orru avalik loeng „Miks inimesed kriisides abi ei saa?“