Väärikate ülikooli loengukava Kuressaares

2022/23. õppeaasta loengud toimuvad Saaremaa Gümnaasiumis (Väljaku 8) kell 16.00–17.30.

2022/23. sügissemester

13. oktoober
16.00-17.30 Mullastik: mis toimub meie jalge all ja miks see inimesele oluline võiks olla?
Maarja Öpik, Tartu Ülikooli molekulaarse ökoloogia professor

27. oktoober
16.00-17.30 Eesti loodus maailmaränduri pilguga
Hendrik Relve, loodusmees


10. november

16.00-17.30 Saaremaa ja saarlased muinasaja lõpus. Viimase aastakümne arheoloogiliste uurimistööde tulemusi
Marika Mägi, arheoloog


24. november

16.00-17.30 Mägironija Karu jäljed gloobusel
Andres Karu, näitleja ja mägironija

8. detsember
16.00-17.30 Valguse mõju meie tervisele ja produktiivsusele
Tiiu Tamm, insener

2022/23. kevadsemester

12. jaanuar
Naaberriik Rootsi ja maailm

Eimar Rahumaa, Eesti õigusteadlane

26. jaanuar
Venemaa – kas lootus või lootusetus

Harri Tiido, Eesti ajakirjanik ja diplomaat

9. veebruar
Kuidas paremini mitte mõista noori?

Pille Kriisa, eripedagoog

23. veebruar
Ajakirjandus kui aja kirjandus

Raul Vinni, ajakirjanik


9. märts
Maride ajalugu ja usundiline salapära

Jaak Prozes, Eesti ajaloolane ja soome-ugri hõimuliikumise edendaja

23. märts
Saaremaa rahvariided 19. sajandil ja 20. sajandi alguses

Mareli Rannap, käsitöömeister

6. aprill
Kuidas säilitada pärandkooslusi?

Alex Lotman, looduskaitsja

Väärikate ülikooli kodulehe avaleht

#ühiskonnale
TÜ rakubioloogia professor Toivo Maimets

Libainfo vastu aitavad haridus ja koostöö

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.
#teadus #ühiskonnale

Andre Leesment kaitseb doktoritööd „Quantitative studies of Brønsted acidity in biphasic systems and gas-phase“

Andre Leesment kaitseb doktoritööd „Quantitative studies of Brønsted acidity in biphasic systems and gas-phase“