Väärikate ülikooli loengukava Valgas

Loengud toimuvad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses algusega kell 13.00.

27. september
Valga valla arenguprioriteedid
Monika Rogenbaum, Valga valla vallavanem

Valga valla sotsiaalteenuste ja uue hooldusreformi tutvustus
Ülla Kimmel, Valga valla sotsiaaltöö teenistuse
juhataja

25. oktoober erandkorras kell 15.00
Euroopa Liidu välispoliitika ja julgeolek ning selle mõjud Eestile
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees

8. november
Eesti majanduse väljavaated

Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor

6. detsember
Kaasaegne meediamaailm: riskid, võimalused ja mõju

Inger Klesment, TÜ kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist

17. jaanuar
Elurikkus
Helen Kivisild, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

7. veebruar
Ravimisõltuvus vanemaealistel
Marika Saar, Tartu Ülikooli kliinilise farmaatsia nooremlektor, kliiniline proviisor

20. märts
Kumb on parem: testament või kinkeleping? Notariaalsete tehingute tutvustus
Katri Kutsar, Valga notar

17. aprill
Kübermaailm, täis võimalusi ja ohte
Kätlin Kukk, SEB turbekeskuse turbejuht

15. mai
Olulised tähised Valga linna ajaloos
Rainer Kuutma, Valga Muusemi projektijuht

 

 

Väärikate ülikooli kodulehe avaleht