Väärikate ülikooli loengukava Valgas

Loengud toimuvad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses algusega kell 13.00.

27. september
Valga valla arenguprioriteedid
Vallavanem Monika Rogenbaum

Valga valla sotsiaalteenuste ja uue hooldusreformi tutvustus
Sotsiaaltöö teenistuse
juhataja Ülla Kimmel

25. oktoober erandkorras kell 15.00
Euroopa Liidu välispoliitika ja julgeolek ning selle mõjud Eestile
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees

8. november
Eesti majanduse väljavaated

Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor

6. detsember
Kaasaegne meediamaailm: riskid, võimalused ja mõju

Inger Klesment, TÜ kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist

 

Väärikate ülikooli kodulehe avaleht