Väärikate ülikooli loengukava Viljandis

Loengud toimuvad kord kuus Sakala Keskuses teisipäeviti kell 16.00–17.30.

19. september
Allikad, kaevud ja kraanid
Kristel Vilbaste, looduskirjanik

17. oktoober
Leina ja kaotusega toimetulek
Kirsti Talu, leina- ja kriisinõustaja

14. november
EL julgeolek ja välispoliitika ning selle mõju Eestile
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees

12. detsember
Soome-ugri rahvad täna
Jaak Prozes, ajaloolane, Fenno-Ugria Asutuse nõunik

Viljandi programmi kohta avaldatud artiklid meedias  https://viljandi.ut.ee/et/sisu/vaarikate-ulikool-meedias

 

Väärikate ülikooli kodulehe avaleht

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“

Shakshi Sharma kaitseb doktoritööd „Fighting Misinformation in the Digital Age: A Comprehensive Strategy for Characterizing, Identifying, and Mitigating Misinformation on Online Social Media Platforms“
Margo Roasto

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Tartu Ülikool

Kati Orru avalik loeng „Miks inimesed kriisides abi ei saa?“