Infokorraldus

Rakenduskõrgharidusõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
40
Õppetasu
tasuta

Eesti kui maailmas tuntud e-riik vajab väga infokorralduse asjatundjaid, kes oskavad hallata infot kiiresti muutuvas digitaalses keskkonnas. Infokorraldus on praktiline õppekava, mis sisaldab nii rakenduslikke aineid kui ka suures mahus praktikat. Sessioonõpe võimaldab sul õppida ka igapäevatöö ja pereelu kõrvalt. 

„Infokülluse ajastul on oluline osata hoida fookust. Tõsi, kõike ei saagi teada, aga infokorralduse õppekava läbinuna oskad leida vastuseid ja esitleda neid vajalikus vormis. See õppekava pakub oma mitmekesisuses universaalset teadmiste paketti, mis aitab pista rinda ükskõik milliste olukordadega.“ 

Mait Kask, vilistlane, Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusosakonna juhataja

 

Info on võim, selle kasutamisega kaasneb vastutus.

Tule uuri, kuidas me infot vastutustundlikult haldame.

Meil on sessioonõpe, milles arvestame töötava õppija vajadusi ja võimalusi. Õppekohtumised toimuvad tavaliselt kaks korda kuus nädalalõppudel. Meie õppejõud armastavad kasutada aktiivõppemeetodeid, seepärast on sul palju seminare, praktikume ja arutelusid.  

Osa õppest toimub e-keskkonnas. Tänu sellele leiavad meie juures oma paiga nii need üliõpilased, kes eelistavad seminaris arutleda, kui ka need, kellele meeldib pigem nokitseda iseseisvalt mõne ülesande kallal. 

Infokorraldust õppides saad infospetsialistiks, kellele ei valmista organisatsioonis info haldamine raskusi. Tänapäeva infokorraldus on peamiselt digitaalne ning põhineb infosüsteemidel ja andmebaasidel. Seepärast on õppekavas praktilised õppeained, kus õpid kasutama mitmesuguseid infosüsteeme ja andmebaase ning koostama ja vormistama dokumente. Ühtlasi saad teada, millega tuleb arvestada infoõiguse ja -eetika küsimuste lahendamisel. 

Omal valikul võid koguda lisateadmisi kas organisatsioonikommunikatsiooni, analüüsimeetodite või raamatukogunduse alal. Lisaks omandad infootsingu ja -analüüsi põhjalikud oskused ning tutvud kultuuripärandit hoidvate e-keskkondadega.  

Õppes on tipptasemel teoreetiline teadmine seostatud praktilise kogemusega. Meie üliõpilased käivad praktikal näiteks raamatukogudes, muuseumides, arhiivides, ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes, kohtutes, riigiametites, ministeeriumides, koolides ja meditsiiniasutustes. 

Kõigi nende praktiliste oskuste saamise kõrval pead arvestama, et oled astunud Eesti rahvusülikooli. Õppides siinses sotsiaalteaduste valdkonnas, omandad sa laiema ettekujutuse ühiskonnast. Sa saad vastuse küsimusele, mis on sotsiaalteadused, kuidas väljendada ennast kaunis ja korrektses emakeeles ning kuidas analüüsida ja arendada oma eriala. Sa õpid ennast kehtestama ja oma ideid esitlema nii suuliselt kui ka kirjalikult ning nii eesti kui ka inglise keeles.  

Erialaseks täienduseks saad valida sind huvitavaid õppeaineid üle ülikooli alates jaapani keelest kuni majanduse ja füüsikani. 

Meie õppejõud on kõrgelt hinnatud spetsialistid, sealhulgas edukad praktikud.  

Image
tudengid

 

Sa hakkad õppima väärika ajalooga hoones Tartu kesklinnas Toomemäel. Peale erialaraamatukogu on meil mõnusad auditooriumid, korralikult sisustatud arvutiklassid ja üliõpilastoad.  

Oma ala parimate seas õppides lood ja suurendad sa tunduvalt enda erialast võrgustikku.  

Instituudis korraldatakse palju üritusi, kus saad kaasa lüüa ning leida üliõpilaste ja vilistlaste seast mõttekaaslasi. Igal aastal peame jõulupidu, kevadel loome praktikutega sidemeid eriala tööandjate messil ja veedame kogu instituudiga ühise õhtu kevadgrillil. 

Image
õppehoone

Meie vilistlased on leidnud mitmesugust tööd nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas kohalikes omavalitsustes, kohtutes, ministeeriumides ning tööstus- ja teenindusettevõtetes.  

Raamatukogunduse eriala lõpetanud töötavad peale selle mäluasutustes, see tähendab raamatukogudes, muuseumides ja arhiivides.  

Haridusteed saad jätkata Tartu Ülikooli info- ja teadmusjuhtimise, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni või mõne teise lähedase ala magistriõppes.  

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 8. või 9. juulil 2024 kell 10.00 veebikeskkonnas Zoom

Erialakatse eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi motiveeritust ja sobivust erialaõpinguteks ning tööks infokorralduse erialal.

Erialakatseks on intervjuu, mille käigus hinnatakse:

  • üliõpilaskandidaadi õppimatuleku motiveeritust - huvi töötada info sisulise poolega, varasemad kokkupuuted valdkonnaga (kuni 25 punkti);
  • sobivust erialale - täpsus, korrektsus, paindlikkus, koostöövalmidus, kehtestamisoskus (kuni 25 punkti);
  • orienteerumist ühiskonna aktuaalsetes teemades (kuni 20 punkti);
  • oskust töötada lühikese ingliskeelse erialase tekstiga (kuni 10 punkti);
  • väljendus-, arutlus- ja üldistusoskus (kuni 20 punkti).

Esitatavad küsimused võivad puudutada varasemaid õpinguid ja koolitusi, varasemat töökogemust, tulevikuplaane, meedia vahendusel toimuvaid avalikke arutelusid, teadmisi valitud eriala kohta. Erialakatseks aitab ette valmistada meedia jälgimine, infoasutuste külastamine ning nende veebilehtede sirvimine. Soovitame enne vestlust tutvuda infokorralduse õppekavaga õppeinfosüsteemis.

Erialakatse hindamine toimub 100-punkti süsteemis. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Infokorraldus õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

  • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Lilian Ariva
programmijuht
Gea Kiisk
õppekorraldusspetsialist
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024