Skip to main content

Ajakirjandus ja kommunikatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Õppekava läbides arendad sa oma ühiskonnateaduslikku kujutlusvõimet ja paindlikku mõtteviisi ning saad tuge, et kujundada ainulaadse meediaprofessionaali profiili. Saadav haridus annab sulle võimekuse ja oskuse orienteeruda kommunikatsioonivaldkonna muutuvates tööoludes ning olla oma tegevuses edukas. Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrantuur tähendab sisukaid akadeemilisi nädalavahetusi Tartus inspireerivate kolleegide seltsis, sest tänu mitmekesise erialataustaga kaasüliõpilastele koged, kuidas rakendatakse õpetatavat teooriat praktikas. 

„Nende kahe aasta jooksul õppisin maailmast mõtlema palju komplekssemalt: küsima rohkem küsimusi ja leidma hoopis paremaid vastuseid. Praktikuna sain õppekavast terviklikud raamistikud oma töö mõtestamiseks ja selle uuele tasemele viimiseks.“  

Martin A. Noorkõiv, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis  tegevjuht

Meil on sessioonõpe kohtumistega Tartus kahel nädalalõpul kuus. Õppesessioonide peamine väärtus on praktilise kommunikatsiooni ja produktsiooni professionaalne treening, õppejõudude vahetu tagasiside ning inspireerivad arutelud kaasüliõpilastega. Sellele lisanduv iseseisev töö hõlmab ligikaudu poole õpingute mahust. 

Aineid saad läbida e-õppena. Samuti saad kasutada instituudi väliskontakte, et õppida ühe semestri välismaal. 

Magistriõpingute jooksul omandad sa ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonna mitmeoskusliku professionaali hariduse. Strateegiline mõtlemine, kriitiline pilk, oskus koguda ja kasutada andmeid, aga ka oskus jutustada lugusid mõjusal viisil ja kasutada multimeediavahendeid, laialdased teadmised ühiskonna toimimise kohta – kõike seda õpid ja arendad sa siin. 

Loovtööd ja praktilised projektid toimuvad koostöös instituudi paljude partnerite ja praktikabaasidega üle Eesti. 

Image

 

Ühiskonnateaduste instituudi õppehoone asub Tartu südames Toomemäel. Meil on olemas kvaliteetne heli- ja videotehnika ning tootmis- ja töötlusprogrammid, et pakkuda õppijatele produktsiooni ja kommunikatsiooni praktilist õpet ning digiõpet. 

Instituudi ülejäänud magistriõppe õppekavad soodustavad koostööharjumuste teket nii sotsioloogide, ärianalüütikute kui ka sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika asjatundjatega. 

Meie magistrandid on õppe suureks väärtuseks nimetanud võimalust luua tihe erialane suhtevõrgustik. Selle hoidmist toetavad instituudi traditsioonid, mille seas on iga-aastane kevadgrill, tööandjate mess ja erialakonverentsid. Pärast lõpetamist jätkavad paljud vilistlased instituudiga erinevates vormides koostööd. 

Image

Meie magistriõppe vilistlased töötavad edukalt meediaprofessionaalidena väga erinevatel ametikohtadel, näiteks peatoimetaja, kommunikatsioonijuhi, ajakirjaniku, projektijuhi, konsultandi ja ettevõtjana. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (eeldusaineid õppekavale kehtestatud ei ole).

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka personaalne õppimiskava. Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub vestluse vormis 6. juulil 2022, alates kell 10.00 veebikeskkonnas Zoom.

Personaalne õppimiskava tuleb esitada koos avaldusega SAISis.

Eesmärk

Erialakatse eesmärk on hinnata kandidaadi motiveeritust ja sobivust magistriõpinguteks ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Erialakatse kaudu selgitatakse kandidaadi motivatsiooni antud valdkonnas vajalikke pädevusi omandada, ootusi magistriõppele, eetilistes valikutes orienteerumist, funktsionaalse lugemise oskust ning sotsiaalseid enesekohaseid oskusi.

Ülesehitus

Erialakatse koosneb kahest osast:

1) Kirjalikust personaalne õppimiskava (kuni 5 lk)

Kirjalik personaalne õppimiskava on kirjutatud vabas vormis ja sisaldab järgmisi osi:

1. Ülevaade omandatud haridusest, läbitud täiendkoolitustest, töökogemusest, millest lähtuvalt on kandidaadil tekkinud huvi antud eriala õppimiseks (sh milliseid teadmisi ja oskusi on selles töös kasutanud; kuidas varasem töökogemus haakub õpitud erialaga; kandidaadi metodoloogiline ja analüütiline kompetents);

2. Kirjeldus enda motivatsioonist ja valmisolekust erialaseid pädevusi omandada ja kirjeldus enda ootustest magistriõppele (sh kirjeldatud on enda õpivajadused ja otsitud õppekavast neile võimalikud vasted õppeainete näol, markeeritud on peamised valikukohad õpiplaanides);

3. Ajaline tegevuskava õpingute läbimiseks (visandatud on õppekava läbimise tee semestrite kaupa, sh välisülikoolis õppimine, kui see on kavas).

2) Intervjuu puudutab nii esitatud õppimiskava kui ka senist haridusteed, elu- ja töökogemust, samuti tulevikukavasid.

Hindamine

Nii personaalset õppimiskava kui ka intervjuud hindab kuni viieliikmeline komisjon 100-punkti süsteemis. Hinne kujuneb järgmiselt:

  • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud õppekaval (max 20 p);
  • erialane töö- ja õppimiskogemus (max 20 p);
  • teoreetiline ja metodoloogiline ettevalmistus (max 20 p);
  • erialased põhipädevused (sh professionaalse eneseanalüüsi võimekus) (max 20 p);
  • analüüsi- ja üldistusoskus (max 20 p).

Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ragne Kõuts-Klemm
programmijuht
5346 0357
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõppe tutvumistund 20. mail

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022