Author: Andero Kalju

Kindlustus- ja finantsmatemaatika

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 8

Kindlustusmatemaatiku ehk aktuaari ülesanne on kaaluda kindlustusriske ja määrata neile selline hind, mis kataks võimalikud väljamaksed tulevikus. Selle kaheaastase ingliskeelse õppekava läbimise järel on sinust saanud osav riskide hajutaja ja maandaja. Sulle on lahti paljud uksed nii Eestis kui ka välismaal, sest meie õppekava alusel õppinuid hindavad tööandjad kõrgelt.  

„Kindlustus- ja finantsmatemaatika eriala õpingud andsid mulle kindluse ning võimaluse töötada mitmesugustel ametikohtadel. Lisaks paljude valdkondade teadmistele pean Tartu Ülikoolist saadud suurimaks väärtuseks oskust õppida, analüüsida ja lahendada uusi probleeme, mis mul elus ja töös ette tulevad.“ 

Laura Kruusmann, vilistlane, krediidiriskispetsialist

Meil on ingliskeelne päevaõpe. Paljudel kursustel on e-õppe tugi, mis võimaldab sul kasutada aega paindlikumalt.  

Kindlustus- ja finantsmatemaatika üks keskne põhimõte on hästi sõnastatud rahvatarkuses „Ära pane kõiki mune ühte korvi“. Sa omandad selle õppekava alusel õppides suurepärased teadmised riskidega ümberkäimisest finantsturul ja kindlussektoris. 

Õppetöö algab tõenäosusteooria ja statistilise baasi kinnistamisega, kuid õppe tuum peitub kindlustus- ja finantsmaailma meetodite ja mudelite omandamises nii teoorias kui ka praktikas. Sa tutvud nüüdisaegsete kvantitatiivsete mudelitega ja rakendad neid praktiliste ülesannete lahendamisel.   

Õppe käigus saad ka töökogemuse mõnes Eesti finants- või kindlustussektori ettevõttes, et rakendada õpitu enda kasuks ellu.  

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Meie rahvusvaheline magistriõpe on ingliskeelne. Sinu õpingukaaslased on peale Eesti pärit näiteks Ameerika Ühendriikidest, Aserbaidžaanist, Belgiast, Hiinast, Hispaaniast, Indiast, Kamerunist, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest ja Venemaalt. 

Sa hakkad õppima Tartu Ülikooli uuenduslikus Delta keskuses, kus on ideaalsed õppetingimused. Ettevõtlusmajas tegutsevad paljud organisatsioonid, kuhu üliõpilased saavad praktikale minna. 

Aktiivne Matemaatika-Informaatika Tudengiselts ehk MAT-INF korraldab traditsioonilisi üritusi, mille seas on ka ühisüritused teiste üliõpilasseltsidega. 

Õppekava läbinu on pädev riskide hindaja finantssektori ettevõtetes, muu hulgas pankades, kindlustusseltsides, investeerimis- ja pensionifondides, finantsjärelevalves ning audiitori- ja konsultatsioonifirmades.  

Meie vilistlaste ametinimetuste hulgast leiab nii ärianalüütiku, aktuaari, statistilise programmeerija, tarkvarainseneri, finantsdirektori kui ka ülikooli doktorandi.  

Ettevõtetest pakuvad meil õppinuile tööd näiteks ERGO kindlustus, Eesti Energia, Swedbank, Bigbank, Facebook, StatFinn OY ja Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud vähemalt 24 EAP mahus matemaatika ja statistika aineid ja 6 EAP mahus informaatikaaineid.
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 40% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 6000 characters with spaces) focusing on the following points:

 • Explain your motivation for applying to the programme. (Why are you interested in actuarial and financial engineering? What are your plans for the future and how would this study programme help you achieve your goals? Is this programme your first choice? If not, what is your main interest?);
 • Explain how your educational and professional background relates to the programme you are applying to. (What makes you a good candidate for this programme? What have you accomplished in the past? What knowledge, skills, and experiences do you have that are relevant to this programme? Do you have a prior work experience on the related field?);
 • Please tell us about your specific research interests within the field of actuarial and financial engineering. Are you more interested in financial or actuarial side? Have you considered what could be the field/topic of your Master's thesis?

Evaluation criteria:

 • fit between the student's background and the programme (50%);
 • fit between the student's goals and the programme (25%);
 • clarity, argumentation skills and fluency of written English (25%).

The maximum score for motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Meelis Käärik
programmijuht
737 5489
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024