Autor:
Pixabay

Berni Ülikool liitus Enlighti võrgustikuga

Šveitsi ülikoolid said 2022. aastal võimaluse ühineda Euroopa ülikoolide liitudega. Berni Ülikool liitus 1. detsembril Enlighti võrgustikuga, suurendades selle liikmete arvu kümneni.  

Kuna Šveits ei osale programmides „Euroopa Horisont“ ja „Erasmus+“, sai ta Enlightiga ühineda seotud partnerina. Šveitsi pealinnas asuvas Berni Ülikoolis õpib eri õppeastmetel ja erialadel ligikaudu 20 000 üliõpilast. Loe rohkem ülikoolist nende kodulehelt.  

Enlight on 2020. aastal loodud Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale. Võrgustiku moodustavad nüüdsest kümme klassikalist teadusülikooli: Baskimaa Ülikool, Berni Ülikool, Bordeaux’ Ülikool, Bratislava Comeniuse Ülikool, Galway Ülikool, Genti Ülikool, Groningeni Ülikool, Göttingeni Ülikool, Tartu Ülikool ja Uppsala Ülikool. Kümne ülikooli võrgustikku kuulub ligikaudu 325 000 üliõpilast, 65 000 töötajat ja üle miljoni vilistlase. Koos arendatakse paindlikke rahvusvahelisi teadus- ja õppetöö vahetusvorme. Pikemas perspektiivis püüeldakse ühiste õppekavade ja kraadide poole. 

Enlighti ülikoolid teevad tihedat koostööd valdkondades, kuhu Berni Ülikool saab aktiivselt panustada, nagu tervishoid, kliimamuutused, digiteemad või taastuvenergia. „Berni Ülikool on laiahaardeline ja  teadustööle keskenduv ülikool. Tema tegevus vastab täielikult meie visioonile, milleks on ülikoolidevahelise ühise õppimise ja teadustöö soodustamine. Sel viisil tegutsedes anname üliõpilastele võimaluse tulla toime ühiskonna ees praegu ja tulevikus seisvate probleemidega,“ ütles Genti Ülikooli rahvusvahelistumise juht ja Enlighti koordinaator Guido Van Huylenbroeck. 

Loe ametlikku pressiteadet ja teavet Enlighti võrgustiku kohta.  

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline
Konverents

Enlighti õpetamise ja õppimise konverents ootab esinejaid

#koostöö #rahvusvaheline
Koostöö

Enlight Rise’i abivahendite komplekt toetab teadlaste koostööd

#instituudist #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #tunnustamine #vilistlane
Skytte aktus

Skytte instituudi lõpuaktus 2023