Enlighti infopäev 18. detsembril

18. detsembril kell 14–16 toimub Tartu Ülikooli raamatukogu Tõstamaa seminariruumis Enlighti infopäev, kus räägitakse äsja lõppenud projekti saavutustest ning sellest, mida uus periood Tartu Ülikoolile annab. 

Infopäeva teemad:

  • Esimese Enlight projekti kokkuvõte ja tulemused
  • Uue projektiperioodi tegevusvaldkonnad ja rahastus
  • Enlight akadeemilise töötaja vaatenurgast
  • Üliõpilaste tegevused Enlightis

Enlighti infopäeva paremaks planeerimiseks palume osalussoovi korral täita registreerimisvorm hiljemalt 13. detsembril kella 12-ks. Vormi saate kirja panna ka huvipakkuvad teemad ja küsimused, millele soovite infopäeval vastust saada. Enlighti infopäevale on oodatud ka need, kes pole Enlighti projektiga seni kokku puutunud. Üritus toimub eesti keeles. 

Enlighti esimese kolmeaastase projekti käigus edendati ülikoolidevahelist koostööd ja parandati õpirände võimalusi. Projekti raames osalesid üliõpilased erinevatel Enlighti kursustel ja veebiloengutel ning TÜ töötajad õpetajahariduse koolitusel Gentis, toimus kolm õppimise ja õpetamise konverentsi, loodi Enlighti võrgustikku kuuluvate ülikoolide kursuste kataloog ning peagi valmib ühine mikrokraadiprogramm koostöös Genti Ülikooliga. Projekti esimene periood lõppes 31. oktoobril.

1. novembril algas uus projektiperiood, mille siht on Enlighti tegevust (õppeained või nende osad, õpiränne, ühised õppekavad, töötajate koolitused, teaduskoostöö) siduda rohkem ülikoolide tavategevusega ning senisest enam toetada akadeemiliste töötajate koostööd. Enlighti teine periood kestab 31. oktoobrini 2027 ning selle eelarve Tartu Ülikoolis on 1,7 miljonit eurot. 

Enlight on 2020. aastal loodud Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale. Võrgustiku moodustavad kümme klassikalist teadusülikooli: Baskimaa Ülikool, Berni Ülikool (seotud partnerina), Bordeaux’ Ülikool, Bratislava Comeniuse Ülikool, Galway Ülikool, Genti Ülikool, Groningeni Ülikool, Göttingeni Ülikool, Tartu Ülikool ja Uppsala Ülikool. Loe rohkem Enlighti kohta TÜ kodulehelt. 

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikool tihendab koostööd Ida-Virumaa gümnaasiumidega

26. veebruaril uuendasid Tartu Ülikool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöölepingut. Lepingule kirjutasid Tartu Ülikooli senati saalis alla Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikool uuendasid koostöölepingut

üti

Avalik loeng desinformatsiooni kujundamisest sotsiaalmeedias