Autor:
Enlight

Enlighti pädevusraamistik on nüüd kõigile kättesaadav

Ühiskond muutub pidevalt ja hoogsalt ning see mõjutab eesootavatel kümnenditel nii tööturgu, haridust kui ka inimeste igapäevaelu. Enlighti üliõpilased seisavad silmitsi 21. sajandi probleemidega, mis vajavad meie kiiret tähelepanu. Nende seas on ka Enlighti põhiteemasid võrdsus, tervis, energia, digitaliseerumine ja kliimamuutused ning nende teemade vahelisi transdistsiplinaarseid alasid.

Pädevusraamistik annab ülevaate tulevikuoskustest, mida üliõpilased Enlighti kursustel omandavad. Raamistikus tutvustatakse ka Enlighti õppemeetodeid ja -vorme ning Enlighti kursuse või programmi kriteeriume.

Pädevusraamistik on loodud selleks, et innustada õppejõude, programmijuhte ja õppedisainereid täiustama olemasolevaid kursuseid ning pöörama rohkem tähelepanu üldoskustele. Ühtlasi annab see juhised, kuidas kujundada ja korraldada Enlighti kursuseid, mikrokraade ja õppekavasid.

Tutvu Enlighti pädevusraamistikuga koduleheküljel. Loe rohkem Enlighti kohta.

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
konverents

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
karjäär

Enlight kutsub osalema veebitöötoas „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“