Esimese semestri tähtsad kuupäevad

Õppeainetesse registreerumise tähtaeg esmakursuslastele

18. september 2023

Õppeainetesse registreeringute tühistamise tähtaeg

kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või õppeaines määratud muul tähtajal

Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta

Arstiteaduse õppekavale õppima asudes on võimalik saada vabastust ajateenistusest kogu õpingute ajaks. Selleks tuleb Kaitseressursside Ametile esitada kirjalik taotlus

15. septembriks

30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates

Õppekulude hüvitamisest vabastuse taotlemise tähtaeg

sügissemestril 15. september
kevadsemestril 15. veebruar

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlemise tähtaeg

https://www.harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium

Tulemusstipendiumi taotluse esitamise tähtaeg

sügissemestril 30. september (esmakursuslane ei saa)
kevadsemestril 28. veebruar

Erialastipendiumi taotluse esitamise tähtaeg

sügissemestril 30. september
kevadsemestril 28. veebruar

Vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamise tähtaeg

esitada saab terve semestri vältel, makstakse alates taotluse esitamise kuust

Vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamise tähtaeg

 

sügissemestril 30. september 
kevadsemestril 28. veebruar
ülikool võib teistel kuudel välja kuulutada lisataotlusvoore

Õppetasu maksetähtpäev (maksekohustusega üliõpilastele)

 

sügissemestril 20. oktoober
kevadsemestril 20. märts
võõrkeelsel õppekaval esimesel semestril 20. september

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi taotlemise tähtaeg

25. oktoober

Mis kuupäevast alates loetakse sügissemester õpitud semestriks?

alates 13. november 2023
kevadsemester alates 22. aprill 2024

Kevadsemestri õppeainetesse registreerumise algus

15. detsember kell 21.00

Bakalaureuseõppe peaeriala moodulite ja teiste õppeastmete moodulite valimise tähtaeg (kui on valitavaid mooduleid)

4. veebruar 2024

Kevadsemestri õppeainetesse registreerumise tähtaeg

11. veebruar 2024

VÕTA taotluse esitamise tähtaeg

 

Saab esitada jooksvalt, aga tulemus läheb arvesse sellesse semestrisse, millal tehti VÕTA otsus (VÕTA komisjonil otsuse tegemiseks 30 päeva). Õppeplaani alusel VÕTA korral kantakse tulemus õpitulemuste esitamise semestrisse.

Enda kontaktandmete kontrollimise ja vajadusel uuendamise tähtaeg ÕISis

kontaktid peavad ajakohased olema kogu aeg ja üliõpilase enda vastutus on see tagada

Millal saan infot õppekorralduse, stipendiumide, välismaal õppimise, koolituste ja praktika- ning tööpakkumiste kohta?

õppeaasta algusest esmaspäeviti üliõpilaste infokirja kaudu

 

Õppekorralduse pealehele

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools