Autor:
Pavel Danilyuk

Kuidas hoida suhteid?

Meie suhete mõõt seisneb küsimuses, kas meid mõistetakse, väärtustatakse ja toetatakse meile olulistes isiksusomadustes. Kui tajume oma suhteid vastastikusena, tunneme lähedust, rahulolu ja pühendumust. Allpool on räägitud, millised on tervislikud armastus- ja sõprussuhted, mida tasub hoida, ja ebatervislikud suhted, millest tuleks hoiduda. Teadlikus on esimene samm, mis aitab inimsuhetes paremini navigeerida.

Milline on tervislik ja ebatervislik suhe?

Tervisliku suhte tunnused

Ebatervisliku suhte tunnused

Võrdsus: partnerid teevad otsuseid koos ja jagavad kohustusi. Nad arutavad oma rollid läbi ja veenduvad, et need on tasakaalus ja õiglased Kontroll: üks partner teeb kõik otsused ja ütleb teisele, mida teha, mis riideid kanda või kellega aega veeta 
Ausus: kaaslased räägivad teineteisele oma unistustest, tunnetest, hirmudest ja muredest  Valelikkus: kaaslased valetavad üksteisele või jätavad midagi rääkimata. Siia kuulub ka varastamine 
Füüsiline turvalisus: mõlemad tunnevad, et teine pool pakub füüsilist turvalisust  Füüsiline väärkohtlemine: üks partner kasutab oma tahtmise saamiseks jõudu (nt lööb, haarab kinni, lükkab) 
Seksuaalne turvalisus: partnerid tunnevad ennast vabalt, saavad väljendada oma soove ja arvestavad üksteisega  Seksuaalne väärkohtlemine: üks partner survestab teist seksuaaltegevustesse vastu teise soovi või nõusolekut. 
Austus: kaaslased kohtlevad teineteist viisil, nagu nad tahaksid, et neid koheldaks. Nad austavad üksteise arvamust, sõpru ja huvisid. Nad kuulavad üksteist Alavääristamine: üks partner mõnitab teist, halvustab tema arvamust või huvisid, lõhub tema isiklikke esemeid 
Mugavus: kaaslased tunnevad koos olles end turvaliselt ja saavad olla nemad ise. Nad mõistavad, millal nad eksivad, ega karda vabandust paluda  Hirmutamine: üks partner ei luba teisel pere ja sõpradega kohtuda või ähvardab vägivalla ja lahkuminekuga 
Sõltumatus: mõlemal partneril on oma identiteet ja iseseisvus, sh sõprussidemed väljaspool omavahelist suhet. Mõlemal partneril on õigus suhe lõpetada  Sõltuvus: üks partner tunneb, et ta ei saa elada ilma teiseta, ja võib ähvardada, et teeb midagi kohutavat, kui suhe peaks lõppema 

Kui Sul tekkis tabeliga tutvumise järel kahtlus, et oled ebatervislikus suhtes, soovitame minna veebileheküljele ohvriabi.ee, kust leiad juhised, kuidas sellises olukorras toime tulla. 

Kui Sinu suhe on tervislik, siis kuidas samamoodi jätkata? Kui suhe on alles algusjärgus, kuidas seda tervislikuna hoida? Kasu oleks näiteks aktiivsest kuulamisest ja mina-sõnumite edastamisest. 

Kuidas aktiivselt kuulata? 

 • Pane telefon käest ära ja keskendu vestlusele. 

 • Vaata huvi näitamiseks silma. 

 • Ole tähelepanelik ja kasuta kehakeelt – ole avatud asendis, näoga kaaslase poole ja kinnita sõnumi kohalejõudmist näiteks noogutusega. 

 • Esita avatud küsimusi, et julgustada kaaslast andma sügavamaid vastuseid.  

 • Sõnasta tema mõtted ümber ja peegelda need tagasi.  

 • Kuula selleks, et mõista, mitte selleks, et nõu anda või olukorda hinnata. 

 Kuidas esitada mina-sõnumeid

 1. Ütle, mida tunned: „Ma tunnen ennast üksildasena.“ 

 2. Ütle, mis olukord sulle muret teeb: „Tunnen end üksildasena, kui olen üksi ja sa lõbutsed väljas sõpradega.“ 

 3. Ütle, milline võiks olla lahendus: „Mulle meeldiks, kui sa kutsuksid mind kaasa, isegi kui oled oma sõpradega.“ 

 4. Sõnasta ümber: „Ma saan aru, et sulle meeldib oma sõpradega aega veeta, aga ma tunnen ennast siis üksildasena. Mulle meeldiks, kui sa mind kaasa kutsuksid.“ 

Aktiivne kuulamine ja mina-sõnumid ei lahenda kõiki probleeme, aga need aitavad vähendada konfliktide teket ja paisumist. Kas kavatsed tervisliku suhte hoidmiseks mõnda võtet proovida? 

Kasutatud kirjandus 

 1. Reis, H. T., Clark, M. S., & Holmes, J. G. (2004). Perceived partner responsiveness as an organizing construct in the study of intimacy and closeness. Handbook of closeness and intimacy, 201, 225. 

 2. Rogers SL, Howieson J, Neame C. 2018. I understand you feel that way, but I feel this way: the benefits of I-language and communicating perspective during conflict. https://peerj.com/articles/4831/. Viimati vaadatud 27.12.2023. 

 3. Stafford, L., & Canary, D. J. (1991). Maintenance Strategies and Romantic Relationship Type, Gender and Relational Characteristics. Journal of Social and Personal Relationships, 8(2), 217–242. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265407591082004. Viimati vaadatud 27.12.2023 

 4. USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse riiklik vigastuste ennetamise ja kontrolli keskus. (2005). Ennetusmaterjalide komplekt „Vali austus: laste ja teismeliste abistamine tervislike suhete loomisel“. https://www.nyscadv.org/file_download/6ed5d5ff-828f-4d2a-a537-54e5d6cd50af. Viimati vaadatud 08.12.2023. 

Artikli autor: Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse vaimse tervise ennetustegevuse koordinaator Siim Andres

linn

Välismaale õppima: mida võiks teada õpirände planeerimisest

Foto on dekoratiivne

Narva kolledži lõpuaktus 2024