Doktoriõppe konkursid

Tagasi sisseastumise lehele

Sellel lehel kuulutame välja konkursid Tartu Ülikooli doktoriõppes. Konkursid avalikustame nelja valdkonna all:

Järgmine doktoriõppe vastuvõtt üksikutel erialadel on 15. - 30. novembril. Avalikustame kogu vastuvõtu info siin lehel hiljemalt 1. novembril.

Alates 2022/2023. õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui nooremteadur, pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse temaga tööleping. Erandlikel juhtudel toimub konkurss õppekohtadele ilma nooremteaduri töölepinguta. Õppekoha tingimused on täpsustatud konkursiinfos. Loe lähemalt doktorandi staatuse ja rahastuse kohta.

 Palun tutvu hoolikalt vastuvõtutingimustega sind huvitaval erialal.

 • Sõltuvalt konkursist on kandideerimisel vaja esitada doktoritöö kavand või motivatsioonikiri. See on täpsustatud allpool vastava eriala all.
 • Kandideerimiseks avatud konkursil võivad olla eritingimused, mis on täpsustatud eriala all.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

 

Vastuvõtt novembris 2022

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas toimub 15. - 30. novembril vastuvõtt allpool loetletud erialadele ja projektidele.

Esita avaldus SAIS-is 15. - 30. november

 Loe lähemalt kandideerimise kohta.

Novembris 2022 saad kandideerida järgmisele uurimisprojektile:

 1. Holograafiline infrapuna sõrmejälgede võtmise tehnoloogia (juhendajad Vijayakumar Anand, Joseph Rosen)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Novembris 2022 saad kandideerida järgmisele uurimisprojektile:

 1. Online interpreteeritav automaatne masinõpe (juhendaja Radwa El Shawi)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.


Kui mõni allpool loetletud eriala lisandub novembri vastuvõtuperioodi, uuendame info 1. novembriks. Põhivastuvõtt toimus 1. - 15. mail.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Objektituvastus, mis on treenitud kasutades üht ainsat sisendpilti (juhendajad Gholamreza Anbarjafari ja Chagri Ozchinar)
 2. Parema miinimumi leidmine kiiremini: reaalajalised optimeerimisalgoritmid laiendamaks robotite võimekust (juhendaja Arun Kumar Sing)
 3. Intuitiivne inimese ja roboti koostöö liitreaalsuse rakendamisel paindlikes muutuva autonoomiatasemega tootmissüsteemides (juhendajad Karl Kruusamäe, Arun Kumar Singh)
 4. Dünaamiliste mudelite arendamine tööstusjääkide taaskasutamise keskkonnamõjude hindamiseks (juhendaja Alan Henry Tkaczyk)
 5. Optimaalsete lahendite kohandamine uutes kontekstides: tõeliselt adaptiivsed robotid (juhendaja Arun Kumar Sing)
 6. Kohanduv õpikogemus robootika ja tehnikateaduste tudengite erinevast ettevalmistusest tulenevate õpilünkade vähendamiseks (juhendajad Karl Kruusamäe, Leo Aleksander Siiman)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Septembris 2022 sai kandideerida järgmisele uurimisprojektile:

 1. Mullaorganismide roll taimekoosluste stabiilsuse ja muutuste kujundajana (juhendajad Marina Semtšenko, Mari Moora)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Oomikaandmete integreerimine mikrobioomi ning komplekshaiguste vaheliste seoste uurimiseks ja riskide hindamiseks (juhendajad Elin Org ja Raivo Kolde)
 2. Mehepoolse viljatuse ja reproduktiivtunnuste geneetilised riskifaktorid (juhendajad Reedik Mägi, Maris Laan, Margus Punab, Triin Laisk)
 3. Geneetika ja ühiskondliku kihistumise vaheliste korrelatsioonide uuringud Eestis (juhendajad Vasili Pankratov, Luca Pagani, Francesco Montinaro)
 4. Geneetiline loterii aitab mõista isiksuse, vaimsete võimete ja tervise vahelist põhjuslikkust (juhendajad Uku Vainik, Tõnu Esko)
 5. Eesti populatsiooni harvade funktsionaalsete geenivariantide süva-analüüs geenivaramu andmetel (juhendajad Tõnu Esko, Erik Abner)
 6. Psüühikahäirete alatüüpide ennustusmudelid, kasutades individuaalseid geeniandmeid, elektroonilisi terviseandmeid ning eneseraporteeritud sümptomite andmeid (juhendaja Kelli Lehto)
 7. Monogeensete haiguste modifitseerivad faktorid (juhendajad Neeme Tõnisson, Tarmo Annilo)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Ajalis-ruumiline masinõppel põhinev veekvaliteedi modelleerimine riiklikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil (juhendajad Evelyn Uuemaa, Alexander Kmoch)
 2. Gentifikatsioon ja vastulinnastumine: millised on muutused rändes ja linnasiseses ruumilises ümberpaiknemises ameti alusel? (juhendajad Kadi Kalm, Tiit Tammaru, Kadri Leetmaa)
 3. Taimede risosfääri funktsionaalne kohanemine kliima- ja maakasutusmuutustega (juhendajad Ivika Ostonen-Märtin, Priit Kupper, Marika Truu)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Ordoviitsiumi ja Siluri merelise tekkega karbonaatide algse stabiilse süsiniku ja hapniku isotoopkoostise säilumine kivimite erinevates koostisosades ja selle hilisema muutuse ajalugu (juhendajad Leho Ainsaar, Aivo Lepland)
 2. Madalmere põhjasetete mõju Läänemere keskkonnaseisundile: fosfori mobiilsus (juhendajad Martin Liira, Päärn Paiste)
 3. Paleoproterosoikumi merekeskkondade redokstingimuste rekonstrueerimine (juhendajad Franceville Basseinis Kalle Kirsimäe)
 4. Holotseeni meretaseme muutuste ja tormisuse rekonstrueerimine Läänemere idaosas (juhendajad Alar Rosentau, Tiit Hang)
 5. Vanaadiumi ja molübdeeni esinemisvormid settekivimites – Ordoviitsiumi ookeanide redokstingimuste rekonstrueerimine (juhendajad Kaarel Mänd ja Anthony Chappaz)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Elektrokeemiliste protsesside mehhanismide uurimine plaatinal põhinevate katalüsaatorite pinnal ekstreemsetel pH väärtustel ning suurtel massiülekande kiirustel modifitseeritud ujuvelektroodi meetodi abil (juhendajad Enn Lust Jaak Nerut, Vitali Grozovski ja Anthony Kucernak)
 2. Laserablatsioonil baseeruva pliiatsi-tüüpi mõõtepea massispektromeetrilise seadme väljatöötamine kultuuriväärtuslike materjalide analüüsimiseks (juhendajad Signe Vahur, Rünno Lõhmus, Hilkka Hiiop)
 3. Ligniinist ja D-glükoosist sünteesitud süsiniku struktuuri muutused naatrium-ioon patarei rakenduses: Pulbrist elektroodini (juhendajad Eneli Härk ja Enn Lust)
 4. Hapniku redutseerumine pürolüüsitud polümeeridel põhinevatel katalüsaatormaterjalidel (juhendajad Marek Mooste, Kaido Tammeveski, Margus Marandi, Ivar Zekker)
 5. Pestitsiidide keskkonnariskide hindamine mitmetasemeliste QSAR mudelitega (juhendajad Geven Piir, Uko Maran)
 6. Absoluutne pH (pHabs) madala polaarsusega keskkondades (juhendaja Ivo Leito)
 7. Biomassist saadud süsinikul põhinevad mitteväärismetallkatalüsaatorid elektrokatalüütilisteks rakendusteks (juhendajad Ave Sarapuu, Kaido Tammeveski)
 8. Pööratava funktsionaalsusega tahkeoksiidkütuseelemendi keraamiliste redoksstabiilsete vesinikelektroodide arendamine kasutades uudset elektron- ja impedantsspektroskoopial põhinevat operando karakteriseerimis-meetodit (juhendajad Gunnar Nurk,  Kuno Kooser)
 9. Kromatograafiliste meetodite valideerimisprotsessi ümberkujundamine (ValChrom) (juhendajad Koit Herodes, Asko Laaniste, Ivo Leito)
 10. Hapniku elektrokatalüütiline redutseerumine uudsetele katalüsaatorikandjatele sadestatud Pt nanoosakestel (juhendajad Heiki Erikson, Kaido Tammeveski)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Märgalade taastamise strateegiate arendamine süsiniku sidumise efektiivsuse suurendamiseks ja metaani ning naerugaasi lendumise vähendamiseks (juhendajad Kuno Kasak, Martin Maddison)
 2. Kasvuhoonegaaside heterogeensuse uuring taastatud märgaladel (juhendaja Kuno Kasak)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Septembris 2022 sai kandideerida järgmisele uurimisprojektile:

 1. Elektrilise päikesepurje katsemissioon päikesetuules (juhendajad Andris Slavinskis, Pekka Janhunen)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

 Eriala kuulub haridusteaduste programmi alla, mida haldab sotsiaalteaduste valdkond. Seetõttu toimus sellele erialale vastuvõtt 1. - 15. juunil 2022 SAIS-is.

Juunis 2022 sai kandideerida järgmisele uurimisteemale:

 • Tuleviku karjäärioskuste ja igapäevaelu probleemide lahendamisele suunatud STEM hariduse mudeli loomine (juhendajad Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Jack Holbrook)

Tutvu teemaga

Erinevalt teistest loodus- ja täppisteaduste valdkonna erialadest, tuleb siin esitada kandideerimisel motivatsioonikirja asemel doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile sotsiaalteaduse valdkonna lehel.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Suurte viilude omaduste eristamine ja kirjeldamine Lipschitzi ruumides (juhendajad Rainis Haller, Andre Ostrak)
 2. Konstantide parendamine Bishop–Phelps–Bollobás-tüüpi teoreemides operaatorite jaoks (juhendajad Rainis Haller, Märt Põldvere)
 3. Takistavad ja soodustavad tegurid matemaatika õppimisel: matemaatika ärevuses ja selle vähendamise meetodid (juhendaja Karin Täht)
 4. Suurimate vahemike meetod: parameetrite hindamine ja mudelite valideerimine (juhendaja Kristi Kuljus, kaasjuhendaja Bo Ranneby)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Juhtivatest polümeeridest nutikad kiud (juhendajad Alvo Aabloo, Tarmo Tamm)
 2. Vaakumis toimuva elektrilise läbilöögi modelleerimine: sõltuvus elektromagneetilisest võimsusest (juhendajad Andreas Kyritsakis, Veronika Zadin, Flyura Djurabekova)
 3. Kuumtöötlusega kaasnevad muutused nanostruktuuride morfoloogias (juhendajad Veronika Zadin, Sergei Vlassov)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Bakterite mutageensete protsesside ja ohtlike kemikaalide taluvuse molekulaarsete mehhanismide seos keskkonna signaalide tunnetamisega (supervisor Maia Kivisaar, Heili Ilves)
 2. Pseudomonas putida biofilmi regulatsioon ekskludoni ja rakuväliste peptiididega (supervisor Riho Teras)
 3. Ensüümkaskaadid lignotselluloosi lagundamiseks (supervisors Priit Väljamäe, Silja Kuusk)
 4. Bakterite stressivastused ja adaptatsioon antimikroobsetel pindadel (supervisor Angela Ivask)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Mais 2022 sai kandideerida järgmistele uurimisprojektidele:

 1. Bakterite toksiin-antitoksiin süsteemide roll faagide vastases kaitses (juhendajad Tanel Tenson, Vasili Hauryliuk)
 2. Puidutööstuse jääkide väärindamise tehnoloogiate tehno-ökonoomiline analüüs Balti regiooni kontekstis (juhendajad Mart Loog, Oliver Lukason, Siim Salmar)
 3. Õhulõhede VPD-toimeline regulatsioon: mudeltaimedest teraviljadeni (juhendajad Ebe Merilo ja Hanna Hõrak)
 4. Autotroofse süsiniku fikseerimise parendamine atsetogeenides läbi genoomi modifitseerimise ja ensüümi inseneerimise (juhendajad Kaspar Valgepea, Kristina Reinmets)

Tutvu doktoriprojektide annotatsioonidega

Kandideerimisel tuleb esitada motivatsioonikiri ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega motivatsioonikirjale.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.


Sotsiaalteaduste valdkond

 

Vastuvõtt novembris 2022

Sotsiaalteaduste valdkonnas toimub 15. - 30. novembril vastuvõtt järgmistele erialadele.

Esita avaldus SAIS-is 15. - 30. november

 Loe lähemalt kandideerimise kohta.

Majandusteaduskonnas toimub novembris ühine konkurss majandusteaduse ja ärijuhtimise erialadele. Vastuvõtuks on avatud kolm õppekohta, välja kuulutatud teemad leiad allpool. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad majandusteaduse ja ärijuhtimise erialadel novembris 2022

1.    Cross-cultural differences in brand communication adaption - neuromarketing approach (juhendaja Andres Kuusik) – ärijuhtimine
2.    Validating Science-based startups using creative destructions lab as an example (juhendaja Andres Kuusik) – ärijuhtimine
3.    The sustainability of small, ageing, and non-English academic labour markets (juhendaja Eneli Kindsiko) – ärijuhtimine
4.    Collectivistic leadership and innovation in education institutions (juhendaja Kurmet Kivipõld) – ärijuhtimine
5.    Dialogical Turn of Accounting and Accountability. Linking Non-financial and Financial Sustainability in (Integrated) Reporting (juhendaja Ülle Pärl) – ärijuhtimine
6.    Whistleblowing in organization (juhendaja Anne Reino) – ärijuhtimine
7.    Juhtimisvaldkonnad ja nende käsitlemine Eestis  (juhendajad Maaja Vadi, Anne Reino) – ärijuhtimine
8.    Firms' use of export support measures in the (non-) VUCA environment (juhendajad Tiia Vissak, Oliver Lukason) – ärijuhtimine
9.    The change/dynamics of mandate of Estonian subsidiaries of MNCs in the process of restructuring of global value chains (juhendajad Urmas Varblane, Maaja Vadi) – ärijuhtimine
10.    Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (juhendajad Diana Eerma, Mariia Chebotareva) – majandusteadus
11.    Cultural differences and economic consequences of migration (juhendaja Anneli Kaasa) – majandusteadus
12.    Effects of technological changes on labour market (juhendaja Jaan Masso) – majandusteadus
13.    Effects of the European Green Deal and relevant compensation measures (juhendaja Helen Poltimäe) – majandusteadus
14.    Growing uncertainty and people’s economic and social resilience (juhendaja Tiiu Paas) – majandusteadus
15.    A System Architecture Perspective on Digital Government: The Case of Estonia (juhendaja Kadri Ukrainski) – majandusteadus
16.    Essays in applied macroeconomics (juhendaja Lenno Uusküla) – majandusteadus
17.    Public Private Partnership and other solutions to the green transition and other social challenges (juhendaja Lenno Uusküla) – majandusteadus
18.    Determinants of productivity gap between frontier firms and the rest (juhendaja Priit Vahter)

Tutvu teemadega

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimub 12. detsembril. Iga kandidaadiga lepitakse aeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Meedia ja kommunikatsiooni erialal on novembris vastuvõtuks avatud üks õppekoht, kandideerimine oma teemaga. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimub 12. detsembril. Iga kandidaadiga lepitakse aeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Vastuvõtt toimub novembris järgmiselt:

 • konkurss haridusteaduse erialal teemale "Õpilaste eneseregulatsiooni toetamine erinevate pedagoogiliste lähenemistega üldhariduskoolides" (juhendajad Margus Pedaste, Liina Lepp) - üks õppekoht. 
  Õppekoht on ilma nooremteaduri töölepinguta.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimub detsembri alguses. Iga kandidaadiga lepitakse aeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Õigusteaduse erialal toimub novembris vastuvõtt järgmiselt:

 • konkurss õigusteaduse erialale teemal "Riigihaldus vs riigihange: teha ise või sisse osta otsuse õiguslikud küljed" (juhendaja Mari Ann Simovart) - üks õppekoht
  Loe lähemalt teema kohta. Õppekoht on ilma nooremteaduri töölepinguta

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimub 7. detsembril Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.


Kui mõni allpool loetletud eriala lisandub novembri vastuvõtuperioodi, uuendame info 1. novembriks. Põhivastuvõtt toimus 1. - 15. juunil.

Psühholoogia erialal oli juunis vastuvõtuks avatud kolm õppekohta, kandideerimine oma teemaga. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuli esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toims 27. juunil 2022 algusega kell 10:00 aadressil Näituse 2-212, Tartu. Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Politoloogia erialal oli juunis vastuvõtuks avatud kolm õppekohta. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad

 1. Changing Political Cleavages and their Implications in Europe (juhendajad Prof. Piret Ehin/Dr. Liisa Talving)
 2. Contemporary Challenges to the Process of European Integration and their Political and Institutional Implications (juhendaja Dr. Stefano Braghiroli)
 3. Popular culture, national identity and inter-state relations (juhendaja Prof. Viacheslav Morozov)
 4. Self-Determination of Peoples in Historical Perspectives (juhendajad Dr. Eva Piirimäe/Dr. Kaarel Piirimäe)
 5. Vabalt valitud teema (lähtuvalt olemasolevate juhendajate kompetentsidest)

Tutvu teemadega

Kandideerimisel tuli esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimus 27. juunil 2022 algusega kell 9.00 aadressil Lossi 36-323, Tartu. Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Sotsioloogia erialal oli juunis vastuvõtuks avatud kaks õppekohta, kandideerimine oma teemaga. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuli esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimus 27. juunil 2022 algusega kell 12.00, Lossi 36-221 või vajadusel Zoomis. Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.


Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond


Vastuvõtt novembris 2022

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas toimub 15. - 30. novembril vastuvõtt allpool loetletud erialadele ja projektidele.

Esita avaldus SAIS-is 15. - 30. november   

 Loe lähemalt kandideerimise kohta.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas toimub novembris vastuvõtt järgmiselt:

 • konkurss inglise keele ja kirjanduse erialal teemale "Ohustatud liikide ja väljasuremise kriitiline diskursuseanalüüs ingliskeelses meedias" (juhendajad Raili Marling, Sara Bedard-Goulet) - üks õppekoht. 
  Õppekoht on ilma nooremteaduri töölepinguta.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaadiga kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena.


Kui mõni allpool loetletud eriala lisandub novembri vastuvõtuperioodi, uuendame info 1. novembriks. Põhivastuvõtt toimus 1. - 15. juunil.


Novembris 2022 vastuvõttu ei toimu
 

Kultuuriteaduste instituudis toimus juunis vastuvõtt järgmiselt:

 • ühine konkurss kõigile viiele erialale - viis õppekohta, kandideerimine oma teemaga
 • konkurss etnoloogia erialal teemale "„Mnemonic Pluralism in the Representation and Mediation of the 20th Century in Baltic Museums“ (juhendajad Ene Kõresaar, Kirsti Jõesalu) - üks õppekoht
  Loe lähemalt selle teema kohta.

Mõlemal konkursil tuli kandideerimisel esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimus 1. juulil 2022 aadressil Ülikooli 16 (Eesti kirjandus, ruum 104; maailmakirjandus, ruum 109; teatriteadus, ruum 114; folkloristika, ruum 214; etnoloogia, ruum 215). Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Filosoofia ja semiootika instituudis toimus septembris eraldi konkurss filosoofia erialale. Vastuvõtuks oli avatud üks õppekoht, kandideerimine oma teemaga. Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaadiga kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.


Novembris 2022 vastuvõttu ei toimu
 

Usuteaduskonnas toimus septembris vastuvõtt järgmiselt:

 1. konkurss teoloogia erialal teemale “Contemporary Orthodox Discussions on the Supreme Authority in the Church” (juhendaja Irina Paert)
 2. konkurss teoloogia erialal, mille üldteema on "Süstemaatiline kristlik teoloogia fookusega luterlikul doktriinil" (juhendaja Thomas-Andreas Põder). Õppekoht on ilma nooremteaduri töölepinguta.

Rohkema info saamiseks projektide kohta pöörduge palun usuteaduskonda (kairi.ots@ut.ee).

Teemal “Contemporary Orthodox Discussions on the Supreme Authority in the Church” vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. 

Teemal "Süstemaatiline kristlik teoloogia fookusega luterlikul doktriinil" vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaadiga kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.


Novembris 2022 vastuvõttu ei toimu
 


Meditsiiniteaduste valdkond

 

Vastuvõtt novembris 2022

Meditsiiniteaduste valdkonnas toimub 15. - 30. novembril vastuvõtt allpool loetletud erialadele ja projektidele.

Esita avaldus SAIS-is 15. - 30. november

 Loe lähemalt kandideerimise kohta.

Arstiteaduse erialal toimub novembris vastuvõtt järgmiselt:

 • üldine konkurss arstiteaduse erialale - viis õppekohta
  Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile. Sisseastumisintervjuud toimuvad 9. detsembril 2022 Biomeedikumis (Ravila 19). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.


Kui mõni allpool loetletud eriala lisandub novembri vastuvõtuperioodi, uuendame info 1. novembriks. Põhivastuvõtt toimus 1. - 15. juunil.

Neuroteaduste erialal oli juunis vastuvõtuks avatud neli õppekohta. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuli esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile. Sisseastumisintervjuu toimus 30. juunil 2022 Biomeedikumis (Ravila 19) ruumis 3057. Vajadusel sai sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Farmaatsia erialal oli juunis vastuvõtuks avatud kaks õppekohta. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuli esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile. Sisseastumisintervjuud toimusid 27. ja 28. juunil 2022 Biomeedikumis (Ravila 19) ruumis 1038. Vajadusel sai sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Liikumis- ja sporditeaduste erialal oli juunis vastuvõtuks avatud kaks õppekohta. Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad

 • „Energiatasakaalu iseloomustavad vere biokeemilised markerid noorsportlastel: seosed treeningukoormuse, kehalise võimekuse ja keha koostise näitajatega“ (juhendajad Jaak Jürimäe, Vallo Tillmann)
 • „Uueneva kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse ja õpikäsitluse mõju gümnaasiumiõpilaste liikumise motivatsioonile, kehalistele võimetele ja kaasatusele – 3-aastane longituuduuring“ (juhendajad Evelin Mäestu ja Maret Pihu)

Kandideerimisel tuli esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile. Sisseastumisintervjuu toimus 21. juunil algusega kell 10.00 sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis Ujula 4, A.-M. Viru auditooriumis (3026). Vajadusel sai sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepiti kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

#sisseastumine
Tartu Ülikooli peahoone

Sisseastumine doktoriõppesse

#sisseastumine
tudeng

Akadeemiline test

#sisseastumine
Tartu Ülikooli võõrkeelsed õppekavad

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse