Autor:
Johan Paul Hion

Doktoriõppe konkursid

Sellel lehel kuulutame välja Tartu Ülikooli doktoriõppe konkursid. Vastuvõtt doktoriõppesse toimub neljal perioodil

 • 1.-15. veebruaril (info lisatakse lehele hiljemalt 15. jaanuaril) - üksikud konkursid
 • 1.-15. mail ja 1.-15. juunil (info lisatakse lehele hiljemalt 15. aprillil) - põhivastuvõtt kõigile erialadele
 • 15.-30. septembril (info lisatakse lehele hiljemalt 1. septembril) - üksikud konkursid
 • 15.-30. novembril (info lisatakse lehele hiljemalt 1. novembril) - üksikud konkursid

Alates 2022/2023. õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui nooremteadur, pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse temaga tööleping. Nooremteaduri palk on võrreldav Eesti keskmisega (2024. aastal on täiskoormusega töötades nooremteaduri palga miinimummäär 1830 eurot kuus). Erandlikel juhtudel toimub konkurss õppekohtadele ilma nooremteaduri töölepinguta. Õppekoha tingimused on täpsustatud konkursiinfos. Loe lähemalt doktorandi staatuse ja rahastuse kohta.

 Palun tutvu hoolikalt vastuvõtutingimustega sind huvitaval erialal. Kandideerimiseks avatud konkursil võivad olla eritingimused, mis on täpsustatud eriala all.

< Tagasi kandideerimisinfo lehele

Täiendav vastuvõtuperiood: 4. märts–22. aprill 2024

EU Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions poolt rahastatud õppekohad

Algas vastuvõtt EU Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions meetmest rahastatud õppekohale geograafia erialal (doktorantide võrgustik SUNSET).

NB! Kandidaat ei tohi olla Eestis elanud ega oma põhitegevusega (töö, õpingud jne) Eestis tegelenud üle 12 kuu 36 kuu jooksul vahetult enne õpingute ja töötamise algust.

Vastuvõtuks avatud projekt:  

 1. Incorporating knowledge infrastructure to green transitions: learning from campus interventions (juhendajad Age Poom, Marketta Kyttä (Aalto Ülikool), Aveliina Helm)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024
Projekti kestvus: 3 aastat (võimalusega perioodi 1 aasta võrra pikendada).

Lisainfo projekti ja kandideerimise kohta

Algas vastuvõtt EU Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions meetmest rahastatud õppekohale sotsioloogia erialal (doktorantide võrgustik SUNSET).

NB! Kandidaat ei tohi olla Eestis elanud ega oma põhitegevusega (töö, õpingud jne) Eestis tegelenud üle 12 kuu 36 kuu jooksul vahetult enne õpingute ja töötamise algust.

Vastuvõtuks avatud projekt:  

 1. City-University interaction in disaster risk reduction and enhancing the resilience of urban systems (juhendajad Kati Orru, Niki Frantzeskaki (Utrecht´i Ülikool), Aveliina Helm)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024
Projekti kestvus: 3 aastat (võimalusega perioodi 1 aasta võrra pikendada).

Lisainfo projekti ja kandideerimise kohta1.–15. mai ja 1.–15. juuni 2024


1.–15. mai: vastuvõtt kõigil erialadel loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ja kõikide valdkondade väliskandidaatidele. 
1.–15. juuni: vastuvõtt kõigil humanitaarteaduste ja kunstide, meditsiiniteaduste ning sotsiaalteaduste valdkonna erialadel Eesti kodakondsusega kandidaatidele ja Eestis magistrikraadi omandanud väliskandidaatidele. 
15. juuli: hiliseim tähtaeg konkursitulemuste selgumiseks. 
 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna erialad

Sotsiaalteaduste valdkonna erialad

Meditsiiniteaduste valdkonna erialad

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna erialad

 


Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Kandideerimine toimub 1.-15. juunil SAIS-is

Ajaloo ja arheoloogia instituudis toimub ühine konkurss kolmele erialale, kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 01.07.2024 alates kell 10.00 Jakobi 2-217. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis toimub ühine konkurss kahele erialale, kandideerimiseks on avatud 5 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.  Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 28.06.2024 alates kell 10.00 Jakobi 2-427. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Filosoofia ja semiootika instituudis toimub eraldi konkurss filosoofia erialale, kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 21.06.2024 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Filosoofia ja semiootika instituudis toimub eraldi konkurss semiootika ja kultuuriteooria erialale, kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 20.06.2024 alates kell 10.00 Jakobi 2-306. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse intervjuu aeg kokku individuaalselt pärast kavandite hindamist.

Kultuuriteaduste instituudis toimub ühine konkurss viiele erialale, kandideerimiseks on avatud 6 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 25.06.2024 algusega kell 11 järgmiselt: Ülikooli 16-104 (teatriteadus), Ülikooli 16-212 (eesti kirjandus), Ülikooli 16-109 (võrdlev kirjandusteadus), Ülikooli 16-214 (folkloristika), Ülikooli 16-215 (etnoloogia). Kandidaadid, kes elavad väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomi vahendusel. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Maailma keelte ja kultuuride instituudis toimub ühine konkurss kaheksale erialale, kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 28.06.2024 algusega kl 12.00 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Usuteaduskonnas toimub vastuvõtt järgmiselt:

 • ühine konkurss religiooniuuringute ja teoloogia erialadele - 3 õppekohta, kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.
 • eraldi konkurss teoloogia erialal teemale „Hiina ja Venemaa suhted: jätkusuutlik areng uues geopoliitilises kontekstis.“ (juhendajad Elo Süld, Agnieszka Małgorzata Nitza-Makowska) - 1 õppekoht.


 Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 19.06.2024 alates 10.00 Ülikooli 18-230. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas toimub vastuvõtt ühele nooremteaduri kohale, kuhu võib kandideerida oma uurimisteemaga, mille eesmärk on uurida ja arendada humanitaarainete didaktikat. Kandideerijal peab olema humanitaar- või sotsiaalteaduse magistrikraad ning soovitavalt ka üldhariduskoolis töötamise kogemus. Valituks osutunud nooremteadur asub tööle selles instituudis, kus töötab tema juhendaja. 

Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 01.07.2024 alates kell 11.00 Jakobi 2-115. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse intervjuu aeg kokku individuaalselt pärast kavandite hindamist.


 

Sotsiaalteaduste valdkond

Kandideerimine toimub 1.-15. juunil SAIS-is

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga.

Vastuvõtt toimub järgmiselt:

 • eraldi konkurss haridusteaduse erialale - 4 õppekohta
 • eraldi konkurss loodusteadusliku hariduse erialale - 2 õppekohta
   

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad haridusteaduse erialal:  

 1. Õpetamine kaasavas klassiruumis (juhendajad Liina Lepp, Äli Leijen)
 2. Õpetajate erinevad kogukonnad ja nendes tegutsemise roll seoses kavatsusega õpetajaametis püsida või ametist lahkuda (juhendaja Äli Leijen)
 3. Lapsevanemate arusaamade ja praktikate seosed laste matemaatika õppimise motivatsiooni ja õpitulemustega (juhendajad Äli Leijen, Krista Uibu)
 4. Enesereguleeritud õppimise protsessis eesmärgistamist ja õpitulemusi mõjutavad, vahendavad ja modereerivad tegurid digitaalses õpikeskkonnas kõrghariduse kontekstis (juhendajad Katrin Saks, Natalia Edisherashvili)
   

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad loodusteadusliku hariduse erialal:  

 1. Gümnaasiumiõpilaste STEM õpingute edukust ja karjäärivalikuid mõjutavad psühholoogilised ja didaktilised faktorid (juhendajad Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Karin Täht)
 2. Loodusnähtustel põhinevate teadusetenduste välja töötamine soodustamaks õpilaste kognitiivset ja afektiivset arusaamist loodusteadustest (juhendajad Heili Kasuk, Jack Holbrook)
   

Tutvu mõlema eriala teemade kirjeldustega

  
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad haridusteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 04.07.2024 algusega kell 09.00 Jakobi 5 ruumis 201. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Majandusteaduskonnas toimub ühine konkurss majandusteaduse ja ärijuhtimise erialadele, kandideerimiseks on avatud 6 õppekohta. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Teema võib valida majandusteaduskonna potentsiaalsete juhendajate poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast, aga võib kandideerida ka muu teemaga. Teema peaks olema seotud teaduskonna peamiste uurimisvaldkondadega.

Doktoriõppesse kandideerijatel (ka nendel, kes valivad teema teaduskonna poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast) on soovitav enne dokumentide esitamist kontakteeruda potentsiaalse juhendajaga.
 

Kandideerimiseks välja pakutud teemad majandusteaduse erialal:  

 1. Green energy transition: the role of energy efficiency and energy poverty in the development of sustainable technologies (juhendajad Diana Eerma, Mariia Chebotareva)
 2. Relationship between social accounting and corporate financial performance in the banking sector (juhendajad Diana Eerma, Mariia Chebotareva)
 3. Cultural dimension of flexibility vs monumentalism: sources, measurement, and impact (juhendaja Anneli Kaasa)
 4. The impact of global challenges (pandemic) on culture (juhendaja Anneli Kaasa)
 5. Effects of technological changes on labour market (juhendaja Jaan Masso)
 6. Growing uncertainty and people’s economic and social resilience (juhendaja Tiiu Paas)
 7. Adjustment of people with labour markets’ developments in the conditions of increased uncertainty (juhendaja Tiiu Paas)
 8. Economic effects of population ageing (juhendaja Eve Parts)
 9. Are we ready for degrowth society - and how to reach there? (juhendaja Eve Parts)
 10. Towards integrated framework for transformative innovation policy: models for decisionmaking and regime change (juhendaja Kadri Ukrainski)
 11. Essays in applied macroeconomics (juhendaja Lenno Uusküla)
 12. Public private partnership and other solutions to the green transition and other social challenges (juhendaja Lenno Uusküla)
 13. Determinants of productivity gap between frontier firms and the rest (juhendaja Priit Vahter)
 14. Muu teema. Teema peaks olema seotud majandusteaduskonna peamiste uurimisvaldkondadega. Vaata ka mõnede juhendajate poolt välja pakutud üldisemaid teemasid.

Tutvu majandusteaduse teemade kirjeldustega

 

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad ärijuhtimine erialal:  

 1. Succession planning and transfer of control in family businesses in the Baltic countries (juhendaja Krista Jaakson)
 2. Innovative behaviour relation with collectivistic leadership and organizational effectiveness (juhendaja Kurmet Kivipõld)
 3. Cross-cultural differences in brand communication adaption - neuromarketing approach (juhendaja Andres Kuusik)
 4. Validating Science-based startups using creative destructions lab as an example (juhendaja Andres Kuusik)
 5. Platforms' governance and communication patterns (juhendajad Liina Joller-Vahter, Maaja Vadi)
 6. Innovation in healthcare: barriers and approaches to overcome them (juhendajad Liina Joller-Vahter, Urmas Varblane)
 7. Dialogical turn of accounting and accountability. Linking non-financial and financial sustainability in (integrated) reporting (juhendaja Ülle Pärl)
 8. The role and differences of pre-incubation models in higher education institutions (HEIs): a focus on pre-incubation programs in entrepreneurship education in Estonia (juhendaja Mervi Raudsaar)
 9. Whistleblowing in an organization (juhendaja Anne Reino)
 10. Firms' internationalization and performance in the (non-) VUCA environment (juhendajad Tiia Vissak, Oliver Lukason)
 11. Karjääriankrud ja nende roll soolise palgalõhe kujunemises / Career anchors and their role in the development of the gender wage gap (juhendajad Maaja Vadi, Jaanika Meriküll)
 12. Linking organizational values with financial performance – the case of Estonian fintech companies (juhendajad Maaja Vadi, Mark Kantšukov)
 13. Juhtimisvaldkonnad ja nende käsitlemine Eestis (juhendajad Maaja Vadi, Anne Reino)
 14. The change/dynamics of mandate of Estonian subsidiaries of MNCs in the process of restructuring of global value chains (juhendajad Urmas Varblane, Maaja Vadi)
 15. Muu teema. Teema peaks olema seotud majandusteaduskonna peamiste uurimisvaldkondadega. Vaata ka mõnede juhendajate poolt välja pakutud üldisemaid teemasid.

Tutvu ärijuhtimise teemade kirjeldustega

  
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 19.06 ja 21.06.2024 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne aeg kokku individuaalselt peale avalduste esitamise tähtaega ja kavandite hindamist.

Ühiskonnateaduste instituudis toimub vastuvõtt järgmiselt:

 • ühine konkurss meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialadele - 5 õppekohta. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala
 • eraldi konkurss sotsioloogia erialal teemale „Tööstusliku modernsuse areng võrdlevas perspektiivis, 1900-2025“ (juhendaja Laur Kanger) - 1 õppekoht. Tutvu ingliskeelse lisainfoga, kus mh kirjas, millise erialase tausta ning oskustega kandidaate avaldusi esitama oodatakse. Vaata ka lühikest eestikeelset teemakirjeldust ühiskonkursi teemade hulgas.
 • eraldi konkurss sotsioloogia erialal teemale „Tööstuslik moderniseerumine Eestis, 1900-2025“ (juhendajad Aro Velmet, Laur Kanger) - 1 õppekoht. Tutvu ingliskeelse lisainfoga, kus mh kirjas, millise erialase tausta ning oskustega kandidaate avaldusi esitama oodatakse. Vaata ka lühikest eestikeelset teemakirjeldust ühiskonkursi teemade hulgas.
   

Ühine konkurss meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialadele

Teema võib valida instituudi poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast, aga võib kandideerida ka muu teemaga. Teema peaks olema seotud instituudi peamiste uurimisvaldkondadega. Mitmed väljapakutud teemad on interdistsiplinaarsed ja kandidaat otsustab ise, kummale erialale ta kandideerib. Eriala valikul on kandidaadil soovitav lähtuda enda erialasest taustast ja huvist ning vajadusel ka juhendajaga nõu pidada.

Doktoriõppesse kandideerijatel (ka nendel, kes valivad teema instituudi poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast) on soovitav enne dokumentide esitamist kontakteeruda potentsiaalse juhendajaga.
 

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad meedia ja kommunikatsiooni erialal:  

 1. Põlvkondade toimevõimekus ja suhted digitaliseeruvas keskkonnas (võimalikud juhendajad Signe Opermann, Veronika Kalmus, Andra Siibak)
 2. Lapsevanemate kasvatusväärtused meediastuvas ühiskonnas (võimalikud juhendajad Veronika Kalmus, Tiia Tulviste)
 3. Tehisintellekt rahvaraamatukogudes (juhendaja Krista Lepik)
 4. AI tehnoloogiad ja jälgimisühiskonna ilmingud (juhendajad Andra Siibak, Kristjan Kikerpill)
 5. AI kasutamine töökeskkonnas (juhendaja Andra Siibak)
 6. Personaalne riik (juhendaja Andra Siibak)
 7. Ida-Viru sotsiaal-majanduslike muutuste seiremetoodika väljatöötamine (võimalikud juhendajad Triin Vihalemm, Margit Keller)
 8. Ida-Viru piirkondliku identiteedi (ümber)kujunemine sotsiaal-majandusliku siirde kontekstis (võimalikud juhendajad Triin Vihalemm, Margit Keller)
 9. Ida-Viru elanike toimestrateegiad sotsiaal-majandusliku siirde kontekstis (võimalikud juhendajad Triin Vihalemm, Margit Keller)
 10. Ennetav innovatsioon katastroofiriski vähendamisel (võimalikud juhendajad Kati Orru, Mihkel Solvak, Sten Hansson)
 11. Kommunikatsiooniga seotud haavatavuse tegurid ja nende leevendamine kriisihalduses (võimalikud juhendajad Sten Hansson, Kati Orru)
 12. Kaasamine hädaolukordade riski vähendamiseks (võimalikud juhendajad Kati Orru, Oliver Nahkur)
 13. Sotsiaalhoolekande roll kriisihalduses (võimalikud juhendajad Kati Orru ja Marco Krüger (Tübingeni Ülikool))
 14. Muu teema. Teema peaks olema seotud ühiskonnateaduste instituudi peamiste uurimisvaldkondadega.

 

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad sotsioloogia erialal:  

 1. Põlvkondade toimevõimekus ja suhted digitaliseeruvas keskkonnas (võimalikud juhendajad Signe Opermann, Veronika Kalmus, Andra Siibak)
 2. Lapsevanemate kasvatusväärtused meediastuvas ühiskonnas (võimalikud juhendajad Veronika Kalmus, Tiia Tulviste)
 3. Meta-analüüs mingil teemal tehtud uuringutest. Täpsem teema valitakse koos juhendajaga ühiselt (juhendaja Tarmo Strenze)
 4. Riigikaitsesse panustajate muutuv profiil ja vajadused (juhendaja Kairi Kasearu)
 5. AI tehnoloogiad ja jälgimisühiskonna ilmingud (võimalikud juhendajad Andra Siibak, Kristjan Kikerpill)
 6. Laste lähisuhete toimimine erakordsetel aegadel laste vaatenurgast lähtuvalt (võimalikud juhendajad Oliver Nahkur, Dagmar Kutsar)
 7. Ida-Viru sotsiaal-majanduslike muutuste seiremetoodika väljatöötamine (võimalikud juhendajad Triin Vihalemm, Margit Keller)
 8. Ida-Viru piirkondliku identiteedi (ümber)kujunemine sotsiaal-majandusliku siirde kontekstis (võimalikud juhendajad Triin Vihalemm, Margit Keller)
 9. Ida-Viru elanike toimestrateegiad sotsiaal-majandusliku siirde kontekstis (võimalikud juhendajad Triin Vihalemm, Margit Keller)
 10. Ennetav innovatsioon katastroofiriski vähendamisel (võimalikud juhendajad Kati Orru, Mihkel Solvak, Sten Hansson)
 11. Kommunikatsiooniga seotud haavatavuse tegurid ja nende leevendamine kriisihalduses (võimalikud juhendajad Sten Hansson, Kati Orru)
 12. Kaasamine hädaolukordade riski vähendamiseks (võimalikud juhendajad Kati Orru, Oliver Nahkur)
 13. Sotsiaalhoolekande roll kriisihalduses (võimalikud juhendajad Kati Orru, Marco Krüger (Tübingeni Ülikool))
 14. Teema, mis on seotud Horizon projektiga CO-SUSTAIN „Koosloome teed kestliku ülemineku saavutamiseks kohalike omavalitsuste ja kodanikualgatuste koostöö kaudu" (võimalikud juhendajad Dagmar Narusson, Anneli Kährik)
 15. Suurte siirete uurimisrühma doktoritöö teemad (võimalikud juhendajad Laur Kanger jt)
 16. Muu teema. Teema peaks olema seotud ühiskonnateaduste instituudi peamiste uurimisvaldkondadega.

 

Tutvu mõlema eriala teemade kirjeldustega


Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 01.07.2024 algusega kell 11.00, Lossi 36-221 või vajadusel videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Kandideerimiseks on avatud 3 õppekohta.

Teema võib valida Johan Skytte poliitikauuringute instituudi poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast, aga võib kandideerida ka muu teemaga. Teema peab olema seotud instituudi peamiste uurimisvaldkondadega. 

Palume vastava teema juhendajaga enne taotlustähtaega doktoritöö kavandi kooskõlastamiseks ühendust võtta! Palun arvesta, et kandidaatide suure hulga tõttu ei saa potentsiaalne juhendaja taotluste koostamise faasis anda põhjalikku tagasisidet või abistada projektikirjelduste koostamisel.

Kandideerimiseks välja pakutud teemad:  

 1. Left-behind minorities in “frozen conflicts” (juhendaja Eiki Berg)
 2. Politics of history and memory (juhendaja Catherine Gibson)
 3. Behavioural insights in policymaking. How to nudge people towards greater (financial) well-being? (juhendaja Leonore Riitsalu)
 4. Opposing Europe: party-based illiberalism and Eurosceptic politics (juhendaja Stefano Braghiroli)
 5. Economic governance and political economy of East Central Europe (with a special focus on the Baltics) (juhendaja Edgars Eihmanis)
 6. Understanding Peaceful and Violent Self-Determination and Secessionist Strategies (juhendaja Shpend Kursani)
 7. Topic of own choosing (matching the supervision competences available) 
   

Tutvu teemade kirjeldustega


Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 28.06.2024, Lossi 36-323. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Kandideerimiseks on avatud 3 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.06.2024 algusega kell 10.00 aadressil Näituse 2-118. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.06.2024 algusega kl 10.00 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Töölepinguta doktorantide (üliõpilaste) õppekohtadele vastuvõttu ei toimu.


 

Meditsiiniteaduste valdkond

Kandideerimine toimub 1.-15. juunil SAIS-is

Kandideerimiseks on avatud 21 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.-27.06.2024 Ravila 19-1038 (Biomeedikumis). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.-27.06.2024 Ravila 19-1038 (Biomeedikumis). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad:  

 1. Tõenduspõhise füsioteraapia mõistmine ja rakendamine füsioterapeutide seas (juhendajad Jarek Mäestu, Kadri Medijainen)
 2. Nutitelefoni rakenduse FiTeens mõju õpilaste tervisekäitumisele (juhendajad Henri Tilga, Andre Koka)

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 20.06.2024 algusega kell 11.00 Ujula 4 A.M.Viru auditooriumis. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad:  

 1. Mitokondrite ja endoplasmaatilise retiikulumi seostumiskohad kui neurodegeneratiivsete haiguste terapeutilised märklauad (juhendaja Allen Kaasik)
 2. Neuraalse adhesioonimolekuli Negr1 osalus süsteemses metabolismis ja seosed füüsilise aktiivsusega (juhendajad Mari-Anne Philips, Este Leidmaa)

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 21.06.2024 algusega kell 10 Ravila 19-1026 (Biomeedikumis). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 


 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Kandideerimine toimub 1.-15. mail SAIS-is

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 1 projekt. 

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojekt:  

 1. End-to-end robotõpe füüsika-põhise tõenäosusjaotusega (juhendaja Arun Kumar Singh)


Tutvu teema kirjeldusega
 

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 16 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Süsiniku sidumise mustrid ja protsessid Läänemere põhjaosa rannikumere põhjaelupaikades (juhendajad Kaire Torn, Kristjan Herkül, Martin Gullström)
 2. Kasvukoha- ja kliimategurite mõju hariliku kuuse kasvule ja kaitsevõimele (juhendajad Arvo Tullus, Priit Kupper)
 3. Autotroofsete organismide elupaigaeelistuste biogeograafilised ja fülogeneetilised mustrid (juhendajad Riin Tamme, Meelis Pärtel)
 4. Uudsed kultuurtaimed jätkusuutliku ökosüsteemi osana (juhendajad Kadri Koorem, Marina Semtšenko)
 5. Tehisintellekti kasutamine DNA järjestuste kvaliteedikontrollis (juhendajad Sten Anslan, Leho Tedersoo)
 6. Kitsaskohad Eesti pärandkoosluste toetusmeetmetes ning tulemuspõhiste ja hübriidsete toetuste potentsiaal nende lahendamisel (juhendajad Krista Takkis, Liis Kasari-Toussaint, Triin Reitalu)
 7. Nahkhiirte tervisenäitajad linnastuvas keskkonnas (juhendaja Tuul Sepp)
 8. Metsaökosüsteemide tulevikumuutuste prognoosimine (juhendajad Asko Lõhmus, Ants Kaasik)
 9. Pesapaiga valikut mõjutavad tegurid ning nende mõju kohasusele koloonialisel merelinnul kalakajakal (Larus canus) (juhendajad Jeffrey Malherbe Carbillet, Jaanis Lodjak, Tuul Sepp)
 10. Süsiniku akumuleerumine mulda ja surnud puitu: biootilised ja abiootilised mõjutegurid muutuva kliima tingimustes (juhendajad Kadri Runnel, Ivika Ostonen-Märtin)
 11. Liigitasemel seente tunnuste andmebaas (juhendajad Sergei Põlme, Leho Tedersoo)
 12. Seente elurikkuse mustrid Euroopa rannikualadel (juhendajad Niloufar Hagh Doust, Kristel Panksep, Leho Tedersoo)
 13. Lähedaste seeneliikide nishihõive mehhanismid (juhendajad Vladimir Mikryukov, Sergei Põlme, Leho Tedersoo)
 14. Seene- ja bakterikoosluseid mõjutavad tegurid rohumaadel ja põldudel (juhendaja Leho Tedersoo) 
 15. Hundi-koera genoomsed hübridiseerumismustrid Euroopas (juhendajad Maris Hindrikson, Egle Tammeleht)  - vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita
 16. Kasside zoonootilised patogeenid: parasiitide ja mikroobide kooslused ning nendevahelised interaktsioonid (juhendajad Urmas Saarma, Ants Tull)  - vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena (teemad 1-14). Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 5 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Kas loomulikud eksperimendid kinnitavad õhusaasteosakeste tugevalt jahutavat mõju Maa kliimale? (juhendaja Velle Toll)
 2. Väikereaktoritele optimeeritud elutsükli kiirgusseire metoodika – “rohealast rohealani” (juhendajad Siiri Salupere, Marti Jeltsov, Marko Kaasik)
 3. Kohanemise mehhanismid fotosünteesis - molekulaartasandil neutronhajumise uurimus (juhendaja Jörg Pieper)
 4. Uute raskete materjalide uurimine rakendusteks kiiretes stsintillaatorites, mis põhinevad Tšerenkovi kiirgusel ja kross-luminestsentsil (juhendajad Vitali Nagirnõi, Marco Kirm)
 5. Ab-initio elektronstruktuuri arvutused mitmest komponendist koosnevate ülikiirete stsintillaatorite tööpõhimõtte välja selgitamiseks (juhendajad Juhan Matthias Kahk, Marco Kirm, Johannes Lischner (Department of Materials, Imperial College London))


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 6 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Inimese immunvastuse evolutsioonilise dünaamika alused (juhendajad Michael Dannemann, Irene Gallego Romero, Kaia Palm)
 2. Vähi varajane avastamine vereringes leiduva kasvaja DNA ning selle metülatsioonimustrite abil (juhendajad Andres Metspalu, Mart Kals)
 3. Kiviaegsete inimseoseliste kasetõrvaproovide metagenoomne ja proteoomiline analüüs (juhendajad Mait Metspalu, Ester Oras, Antonio de Dios Martinez, Remi Philippe Barbieri)
 4. Geneetiliste markerite ja metaboliitide seosed sagedaste ja kõrge pärilikkusega haiguste väljakujunemise ja progresseerumise mõjutajatena (juhendajad Priit Palta, Urmo Võsa, Jaanika Kronberg, Erik Abner)
 5. Masinõpe genoomiandmete põhjal kvantitatiivsete tunnuste ennustamiseks (juhendajad Burak Yelmen, Luca Pagani, Lili Milani)
 6. Kaalumuutuse ja seda ennustavate tegurite geneetika ja põhjuslikud mehhanismid (juhendajad Uku Vainik, Priit Palta) 


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 9 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Kaugseire andmete põhiste indeksite ja masinõppe rakendamine elurikkuse hindamisel riiklikul skaalal (juhendajad Evelyn Uuemaa, Aveliina Helm, Alexander Kmoch)
 2. Digipööre ja ruumilise ebavõrdsuse uued mustrid (juhendajad Tiit Tammaru, Kadi Kalm, Kerli Müürisepp, Veronika Mooses)
 3. Ökosüsteemide maa-alune funktsionaalsus – tuleviku kliimapoliitika võtmetegur (juhendaja Ivika Ostonen-Märtin)
 4. Õiglane liikuvussiire linnades (juhendajad Veronika Mooses, Age Poom)
 5. Globaalsete turbaalade lämmastikuringe mikrobioomi analüüs (juhendajad Mikk Espenberg, Ülo Mander)
 6. Naerugaasi dünaamika troposfääris ja stratosfääris ning seosed lendumisega maailma turbamaadelt (juhendajad Ülo Mander, Margit Aun)
 7. Põllumaadel väikeste maastikuelementide tuvastamine süvaõppe abil (juhendajad Evelyn Uuemaa, Holger Virro)
 8. Troopiliste soode süsiniku- ja lämmastikuringed integreeritud mikrobioom- ja isotoopanalüüsi ning reaktoomika alusel (juhendajad Ülo Mander, Lulie Melling (Sarawak Tropical Peat Research Institute, Malaysia), Mikk Espenberg, Jaan Pärn)
 9. Metaani mikrobioomi dünaamika troopilistes soomuldades (juhendajad Mikk Espenberg, Lulie Melling (Sarawak Tropical Peat Research Institute, Malaysia), Ramita Khanongnuch (Tampere University, Finland))


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 5 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Lõugtundlased (Chelicerata, Arthropoda) Baltica Siluris: süstemaatika, levik, paleoökoloogia ja säilivus (juhendaja Oive Tinn)
 2. Rannikute seire ja ohtude ennustamine kliimamuutuste tingimustes (juhendajad Marko Kohv, Martin Liira)
 3. Haruldaste muldmetallide geokeemia ja sekundaarne rikastumine aluskorra ja aluspõhja kivimites (juhendajad Kalle Kirsimäe, Timmu Kreitsmann)
 4. Püriidi mikroelementide koostis Eesti kristalsetes aluskorra maagimineralisatsiooni ilmingutes: sulfiidse mineralisatsiooni protsessid ja aluskorra kriitiliste metallide metallogeneetiline potentsiaal (juhendajad Kalle Kirsimäe, Peeter Paaver)
 5. Ida-Virumaa mineraalsete jäätmete koostis ja väärindamise tehnoloogiad (juhendajad Riho Mõtlep, Peeter Somelar)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 27 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Linnapiirideta liikuvusmodelleerimine: fookus aktiivsel liikuvusel (juhendaja Mozhgan Pourmoradnasseri)
 2. Inimese komplekstunnuste geneetika uurimine tõlgendatavate masinõppemudelite abil (juhendaja Kaur Alasoo)
 3. Isetekkelised oskused närvivõrgu põhises masintõlkes (juhendajad Mark Fišel, Elizaveta Yankovskaya)
 4. Informaatika võistlused: soolised ja õppekavast tingitud erinevused (juhendajad Piret Luik, Marina Lepp)
 5. Raamistik kasutuskõlblike turvaliste ja eraelu puutumatust arvestavate süsteemide kavandamiseks (juhendaja Mohamad Gharib)
 6. Efektiivsed zk-SNARKid ja verifitseeritav arvutus (juhendaja Helger Lipmaa)
 7. Jätkusuutlik keskkonnaarvestus asjade interneti abil (juhendajad Ulrich Norbisrath, Steffen Manfred Noe)
 8. Elektrooniliste terviseandmete teisene kasutamine ravijärgimuse hindamisel ning ravijärgimuse mõju tervisetulemitele (juhendajad Kerli Mooses, Raivo Kolde)
 9. LLM loodud sotsiaalmeedia väärinfo uurimine (juhendaja Somnath Banerjee)
 10. Kaasav ja jätkusuutlik andmeökosüsteem läbi transformatiivse intelligentsuse paradigma ökosüsteemide teooria abil: andmete ning kollektiivse kehastatud tehisintellekti ristumiskoht (juhendajad Anastasija Nikiforova, Kuldar Taveter)
 11. Raadioühendusega manussüsteemide turvalisus (juhendaja Arnis Paršovs)
 12. Tõenäosuslik masinõpe kohtub generatiivse tehisintellektiga (juhendaja Meelis Kull)
 13. AI-toega meetodid koodis olevate turvaaukude tuvastamiseks ja selgitamiseks (juhendajad Faiz Ali Shah, Dietmar Pfahl, Kallol Roy)
 14. Sündmuste, nende järgnevuse ja järgnevuste sarnasuse tuvastamine terviseandmetest (juhendajad Jaak Vilo, Sulev Reisberg)
 15. Automatiseeritud sõiduki juhtimissüsteemide ohutuse süstemaatilise hindamise meetod kasutades simulatsiooni (juhendaja Dietmar Pfahl)
 16. Patsiendikohortide analüüsi ja kirjelduse meetodid (juhendajad Jaak Vilo, Sulev Reisberg)
 17. Äriprotsesside kohanemisvõimeline optimeerimine (juhendajad Marlon Gerardo Dumas Menjivar, David Chapela De La Campa, Fredrik Milani)
 18. Generatiivne tehisaru protsesside vestluslikuks optimeerimiseks (juhendajad Marlon Gerardo Dumas Menjivar, Fredrik Milani, 
  David Chapela De La Campa)
 19. Võrerakkude kujunemise mehhanismid läbi mustritekke neuraalsetes mudelites (juhendajad Raul Vicente Zafra, Jaan Aru)
 20. Terviseandmete teisene kasutamine ravijuhendite ja raviteekondade loomisel ja rakendamise hindamisel (juhendajad Marek Oja, Kerli Mooses)
 21. Tehisintellekti ja masinõppe süsteemide turvariskide haldamise raamistik (juhendaja Raimundas Matulevicius)
 22. Biomeditsiinilise arvutinägemise uute täiustatud mudelite väljatöötamine (juhendaja Dmytro Fishman)
 23. Suurte keelemudelite õpetamine ja hindamine rangelt piiratud ressurssidega (juhendaja Mark Fišel)
 24. Teksti automaatkorrektuur suurte keelemudelite abil (juhendaja Mark Fišel)
 25. Kvantprogrammeerimine teel kvantvigade parandamiseni (juhendaja Dirk Oliver Jim Theis)
 26. Rohelise AutoML suunas (juhendaja Radwa Mohamed El Emam El Shawi) - 2 õppekohta
 27. Pöördprobleemi ning materjalide klassifitseerimisülesande lahendamine masinõppemeetoditega kosmilisel kiirgusele baseeruvas tomograafias (juhendajad Kallol Roy, Madis Kiisk (GScan OÜ)) - teadmussiirdedoktorantuuri õppekoht


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Prootonvahetusmembraan-elektrolüüseri katalüsaatorite süntees ja testimine: jätkusuutlik rohevesiniku tootmine (juhendajad Rutha Jäger, Jaak Nerut, Enn Lust)
 2. Katalüütiliste energia hoiustamise ja muundamise protsesside uurimine kasutades metall orgaanilistest võrestikest sünteesitud mikropoorseid süsinik mudelmaterjale (juhendajad Rasmus Palm, Enn Lust, Jaak Nerut, Angélica María Baena Moncada)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 8 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Elektroformeeritud membraanide karboniseerimisest saadud mikropoorsed süsinikfiibrid vesiniku adsorptsiooniks ja gaasisegudest eraldamiseks (juhendajad Rasmus Palm, Enn Lust, Thomas Thomberg)
 2. Korrektne pH mõõtmine faaside piirpindadel (juhendajad Ivo Leito, Valter Kiisk)
 3. Fluorestsentsmeetoditega Sigma-1 retseptorite uurimine eksekstratsellulaarsetes vesiikulites (juhendajad Ago Rinken, Edijs Vavers)
 4. Tehisintellektil põhinevad personaalfarmakoloogilised lahendused ravimite ja nende sihtmärkide vaheliste interaktsioonide kirjeldamiseks (juhendajad Anni Allikalt, Tõnis Laasfeld, Dmytro Fishman)
 5. Fluoroühendite analüüs keskkonnaproovides (juhendajad Koit Herodes, Ivari Kaljurand)
 6. Uudsete madalmolekulaarsete epitranskriptoomiliste metülatsiooni modifikaatorite transkriptoomiline, biokeemiline ja käitumuslik analüüs (juhendajad Jaanus Harro, Mati Karelson, Margus Kanarik)
 7. SCF-tehnoloogia, esimene samm integreeritud männipuidu biorafineerimise suunas (juhendajad Siim Salmar, Jaak Järv, Siobhan O. Matthews)
 8. Metall-orgaaniliste võrestike karboniseerimine homogeenselt katalüsaatori-lisandiga kaetud mikropoorsete materjalide sünteesiks (juhendajad Rasmus Palm, Enn Lust, Thomas Thomber, Angélica María Baena Moncada)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Vee ja setete mikrobioomi funktsionaalne elurikkus (juhendajad Veljo Kisand, Kristel Panksep, Leho Tedersoo)
 2. Õhulõhede moodustumine lehtede ülaküljel ja nende roll taimede gaasivahetuse ja kasvu mõjutajana (juhendajad Hanna Hõrak, Ebe Merilo)
 3. Metaanivoogude heterogeensuse ja mõjutegurite kaardistamine maailma märgalades (juhendajad Kuno Kasak, Evelyn Uuemaa)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 5 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Märgalade seisundi hindamine kaugseire vahenditega kliimamuutuste tingimustes (juhendajad Lea Hallik, Margit Aun)
 2. Kuukulguri digitaalne kaksik tuleviku missioonideks (juhendaja Mihkel Pajusalu)
 3. Üliheledate supernoovade numbriline modelleerimine: varjatud energiaallikast vaadeldava kiirguseni (juhendajad Indrek Vurm, Anna Aret)
 4. Lehenurga jaotuse teabe hankimine mitme nurga kaugseire andmetest (juhendaja Jan Pisek)
 5. Kosmiline võrgustik galaktikate uue põlvkonna vaatlusprogrammides (juhendajad Elmo Tempel, Taavi Tuvikene)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Eriala kuulub haridusteaduste programmi alla, mida haldab sotsiaalteaduste valdkond. Seetõttu toimub sellele erialale vastuvõtt 1. - 15. juunil.

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta.

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad:  

 1. Gümnaasiumiõpilaste STEM õpingute edukust ja karjäärivalikuid mõjutavad psühholoogilised ja didaktilised faktorid (juhendajad Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Karin Täht)
 2. Loodusnähtustel põhinevate teadusetenduste välja töötamine soodustamaks õpilaste kognitiivset ja afektiivset arusaamist loodusteadustest (juhendajad Heili Kasuk, Jack Holbrook)
   

Tutvu teemade kirjeldustega

  
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad haridusteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 04.07.2024 algusega kell 09.00 Jakobi 5 ruumis 201. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 6 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Osalised toimed kategooriateoreetilisest vaatepunktist (juhendajad Kristo Väljako, Ülo Reimaa)
 2. Muutuva järguga murrulised diferentsiaalvõrrandid (juhendajad Arvet Pedas, Mikk Vikerpuur)
 3. Transponeeritud Poissoni superalgebrad ja Poissoni 3-Lie superalgebrad (juhendajad Viktor Abramov, Olga Liivapuu)
 4. Põhjuslike seoste uurimine biopanga andmetes: metoodika ja praktilised rakendused (juhendajad Krista Fischer, Lili Milani)
 5. Banachi ruumi ühikkera plastilisus – parem arusaam ahendavatest bijektsioonidest (juhendaja Rainis Haller)
 6. Mudelid ravimite koostoime, populatsioonipõhise farmakokineetika ja farmakogeneetika uurimiseks (juhendajad Krista Fischer, Lili Milani, Maris Alver)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 5 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Kuivadele kasutustingimustele optimeeritud antimikroobsed pinnakatted (juhendajad Vambola Kisand, Alexander Vanetsev, Angela Ivask)
 2. Laia keelutsooniga nanomaterjalide aatomkihtsadestus ja elektriliste omaduste määramine (juhendajad Kaupo Kukli, Lauri Aarik)
 3. Taaskasutatud materjalidest sünteesitud keraamilised materjalid ja nende mehaanilised omadused (juhendaja Taivo Jõgiaas)
 4. Elektrokeemiline kihtlisandusmeetod (ECAM) mikro- ja nanostruktuuride valmistamisel (juhendajad Alvo Aabloo, Nadežda Kongi)
 5. Lignotselluloosi sisaldavate jäätmete väärindamine müüritiste armeerimiseks (juhendaja Tarmo Tamm)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 6 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Paremad gaasi-fermenteerivad atsetogeensed rakuvabrikud läbi sünteetilise bioloogia ja fenotüpiseerimise (juhendajad Kaspar Valgepea, Kurshedaktar Majibullah Shaikh)
 2. TRMT112 võrgustiku valkude interaktsioonid raku tsütoskeletiga ja selle roll kasvaja arengus (juhendajad Margit Mutso, Reet Kurg)
 3. Ravimkandursüsteemide arendamine CRISPR/Cas9-põhinevate raviainete transpordiks (juhendajad Taavi Lehto, Helena Sork, Tõnis Lehto)
 4. Alfaviiruste replikaasi funktsioonide kasutamine isereplitseeruvate RNA vaktsiinide tehnoloogias (juhendaja Andres Merits)
 5. Sünteetiliste fosfo-degronite disainimine ja optimeerimine valkude tasemete reguleerimiseks (juhendajad Mart Loog, Ilona Faustova)
 6. Keemiliselt taaskasutatavad kõrge Tg-väärtusega biobaseeruvad polümeerid (juhendajad Lauri Vares, Livia Matt)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Poomisvastus bakterite ja faagide vahelises võidurelvastumises (juhendaja Hedvig Tamman)
 2. Viiruslike IRES-te poolt algatatud translatsiooni regulatsioon (juhendaja Tiina Tamm)
 3. Bakteriaalsed kaitsemehhanismid antimikroobsetel pindadel (juhendajad Angela Ivask, Merilin Rosenberg)
 4. Ekstratsellulaarsete vesiikulite poolt vahendatud emaka limaskesta ja embrüo vastasmõju molekulaarsed mehhanismid (juhendajad Tõnis Org, Elina Aleksejeva, Andres Salumets)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 2. septembril 2024

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.


Möödunud konkursid
 

1.–15. veebruar 2024

Eriala kuulub sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:
1. Arenguseire kriisiplaneerimises: metodoloogilised väljakutsed ja lahendused Euroopas riikides (juhendaja Kati Orru)

 • Edukal kandidaadil on tugev sotsioloogilise teooria tundmine, arusaam arenguseire meetoditest ja uuenduslikest statistilistest meetoditest ning valmidus teha koosloomelist uurimistööd Eesti ja Euroopa kriisihalduse ekspertidega.
 • ​​Uurimisprojekt keskendub hädaolukordade ja haavatavuste prognoosimisele, kasutades tuleviku-uuringute ja andmeteaduse metoodikaid. Projekt selgitab tuleviku-uuringute tehnikate kasutamise kogemusi kriisistsenaariumide koostamisel ning ühiskonna haavatavuse ennustamisel Euroopas. Töö selgitab võimalusi prognoosida ühiskondlikku haavatavust kasutades modelleerimistehnikaid.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on märts 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel.

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

 

15.–30. november 2023

Eriala kuulub matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid:

 1. Roheline õpe kohtub arvutivisiooniga: intelligentsete süsteemide tajumise süvaõppemudelite ümbermõtestamine (juhendajad Amnir Hadachi, Abdelaziz Bensrhair (INSA de Rouen), Paul Honeine (University of Rouen))

 2. Suunasemantiline automatiseeritud masinõpe (juhendajad Radwa Mohamed El Emam El Shawi, Stefania Tomasiello) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projekt:

 1. Rakutsükli kinaaside Mps1, Cdc7 ja Pho85 poolt läbi viidud dünaamilise fosforüleerimise mehhanismide lahtiharutamine (juhendajad Mart Loog, Ilona Faustova)  

Tutvu teema kirjeldusega

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi.

Tartu Ülikooli ja Eesti Kaitseväe koostöös avatakse vastuvõtuks üks  teadmussiirdedoktorantuuri õppekoht. Teadmussiirdedoktorantuur on koostöövorm ülikooli, partnerorganisatsiooni (Eesti Kaitsevägi) ja doktorandi vahel. Teadmussiirdedoktorant lähtub teadustöös Kaitseväe vajadusest. Kandidaat peab olema tegevteenistuses.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Vastupanuvõitluse juhtimise erijooned väikeriikides (juhendajad Kurmet Kivipõld (TÜ), Erik Männik (Kaitseväe Akadeemia)).

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena ning samal ajal asub tööle ka Eesti Kaitseväes (tööleping sõlmitakse kogu doktoriõppe perioodiks). Eeldatav töökoormus on 1,0 ja tööperiood neli aastat. Planeeritud õppetöö algus on 12. veebruaril 2024.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 06.12.2023 alates 10.15 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne aeg kokku individuaalselt peale avalduste esitamise tähtaega ja kavandite hindamist.


15.–30. september 2023

Eriala kuulub tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projekt  

 1. Ohutu inimese ja roboti interaktsioon jagatud autonoomsuse saavutamiseks läbi stiimulõppe-põhise juhtimisteooria ja liitreaalsuse (juhendaja Karl Kruusamäe)  

Tutvu teema kirjeldusega

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Hematoentsefaalbarjääri penetreerivate kullerpeptiidide prekliinilised rakendused (juhendaja Tambet Teesalu)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppetöö algus on 1. novembril 2023.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Eriala kuulub elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Kõrbete mikrobioom ja selle mõju keskkonna taastamisele (juhendaja Leho Tedersoo)  

 2. Rohumaade mikroobikooslusi mõjutavad tegurid (juhendaja Leho Tedersoo) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis õppima üliõpilastena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppetöö algus on 1. novembril 2023.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis toimub ühine konkurss fennougristika ja keeleteaduse erialadele, kandideerimiseks on avatud 1 õppekoht. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 10.10.2023 alates kell 14.15 Jakobi 2-423. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Eriala kuulub elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Erinevate taastamisviisidega taastatud märgalade süsiniku ja lämmastiku bilanss (juhendajad Kaido Soosaar, Ülo Mander, Lulie Melling (Sarawak Tropical Peat Research Institute))  

 2. Mulla omaduste ruumiline modelleerimine kaugseire andmete ning masinõppe abil (juhendaja Alexander Kmoch) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Maailma keelte ja kultuuride instituudis toimub ühine konkurss kaheksale erialale, kandideerimiseks on avatud 1 õppekoht. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 09.10.2023 algusega kl 10.00 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Eriala kuulub matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Intelligentsuse leitavus ja jälgitavus ääretaristus (juhendaja Chinmaya Kumar Dehury)  

 2. Privaatsus- ja suhtlustõhususe ühendatud õpperaamistik krooniliste haiguste diagnoosimiseks ja raviks (juhendaja Feras Mahmoud Naji Awaysheh) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Ülekaalu, häirunud söömiskäitumise ja söömishäirete vastastikuste seoste uurimine (juhendaja Kirsti Akkermann)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppeaeg on 5 aastat ja planeeritud õppetöö algus on 1. novembril 2023.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Exploring the feminine perspective(s) of Islam through matrilineal Koranic text-based healing tradition(s) (juhendajad Elo Süld, Alevtina Solovyeva)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 1. novembril 2023. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Kirjutav käsi

Eesti keele B2-taseme test

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta