Autor:
Tartu Ülikool

Doktoriõppe konkursid

Sellel lehel kuulutame välja Tartu Ülikooli doktoriõppe konkursid. Vastuvõtt doktoriõppesse toimub neljal perioodil

 • 1.-15. veebruaril (info lisatakse lehele hiljemalt 15. jaanuaril) - üksikud konkursid
 • 1.-15. mail ja 1.-15. juunil (info lisatakse lehele hiljemalt 15. aprillil) - põhivastuvõtt kõigile erialadele
 • 15.-30. septembril (info lisatakse lehele hiljemalt 1. septembril) - üksikud konkursid
 • 15.-30. novembril (info lisatakse lehele hiljemalt 1. novembril) - üksikud konkursid

Alates 2022/2023. õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui nooremteadur, pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse temaga tööleping. Nooremteaduri palk on võrreldav Eesti keskmisega (2023. aastal on täiskoormusega töötades nooremteaduri palga miinimummäär 1720 eurot kuus). Erandlikel juhtudel toimub konkurss õppekohtadele ilma nooremteaduri töölepinguta. Õppekoha tingimused on täpsustatud konkursiinfos. Loe lähemalt doktorandi staatuse ja rahastuse kohta.

 Palun tutvu hoolikalt vastuvõtutingimustega sind huvitaval erialal. Kandideerimiseks avatud konkursil võivad olla eritingimused, mis on täpsustatud eriala all.

< Tagasi sisseastumise lehele

15.–30. septembri 2023 vastuvõtt


Esita avaldus SAIS-is. Konkursitulemused selguvad hiljemalt 15. oktoobril.

Eriala kuulub tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projekt  

 1. Ohutu inimese ja roboti interaktsioon jagatud autonoomsuse saavutamiseks läbi stiimulõppe-põhise juhtimisteooria ja liitreaalsuse (juhendaja Karl Kruusamäe)  

Tutvu teema kirjeldusega

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Hematoentsefaalbarjääri penetreerivate kullerpeptiidide prekliinilised rakendused (juhendaja Tambet Teesalu)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppetöö algus on 1. novembril 2023.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna.

Eriala kuulub elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Kõrbete mikrobioom ja selle mõju keskkonna taastamisele (juhendaja Leho Tedersoo)  

 2. Rohumaade mikroobikooslusi mõjutavad tegurid (juhendaja Leho Tedersoo) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis õppima üliõpilastena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppetöö algus on 1. novembril 2023.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis toimub ühine konkurss fennougristika ja keeleteaduse erialadele, kandideerimiseks on avatud 1 õppekoht. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 10.10.2023 alates kell 14.15 Jakobi 2-423. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Eriala kuulub elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Erinevate taastamisviisidega taastatud märgalade süsiniku ja lämmastiku bilanss (juhendajad Kaido Soosaar, Ülo Mander, Lulie Melling (Sarawak Tropical Peat Research Institute))  

 2. Mulla omaduste ruumiline modelleerimine kaugseire andmete ning masinõppe abil (juhendaja Alexander Kmoch) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Maailma keelte ja kultuuride instituudis toimub ühine konkurss kaheksale erialale, kandideerimiseks on avatud 1 õppekoht. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 09.10.2023 algusega kl 10.00 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Eriala kuulub matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Intelligentsuse leitavus ja jälgitavus ääretaristus (juhendaja Chinmaya Kumar Dehury)  

 2. Privaatsus- ja suhtlustõhususe ühendatud õpperaamistik krooniliste haiguste diagnoosimiseks ja raviks (juhendaja Feras Mahmoud Naji Awaysheh) 

Tutvu teemade kirjeldustega

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on vahemikus 1. november 2023 kuni 12. veebruar 2024. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Ülekaalu, häirunud söömiskäitumise ja söömishäirete vastastikuste seoste uurimine (juhendaja Kirsti Akkermann)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppeaeg on 5 aastat ja planeeritud õppetöö algus on 1. novembril 2023.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Exploring the feminine perspective(s) of Islam through matrilineal Koranic text-based healing tradition(s) (juhendajad Elo Süld, Alevtina Solovyeva)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 1. novembril 2023. Lõplik koormus ja alustamise aeg pannakse paika läbirääkimiste käigus.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. 


 


Möödunud konkursid


1.–15. mai ja 1.–15. juuni 2023 vastuvõttHumanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Ajaloo ja arheoloogia instituudis toimub ühine konkurss kolmele erialale, kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 29.06.2023 alates kell 10.00 Jakobi 2-217. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis toimub vastuvõtt järgmiselt:

 • ühine konkurss fennougristika ja keeleteaduse erialadele - 5 õppekohta, kandideerida saab oma uurimisteemaga.  Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.
 • eraldi konkurss keeleteaduse erialal teemale „Riigigümnaasiumide keele-, identiteedi- ja ruumipoliitilised valikud venekeelses keskkonnas“ (juhendajad Kadri Koreinik, Kara D. Brown) - üks õppekoht.
  Kandidaatidel peab olema magistrikraad lingvistikas, haridus- või sotsiaalteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon ning väga hea eesti, inglise ja vene keele oskus. Vaata lisainfot kandideerimise kohta.
   

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 28.06.2023 alates kell 10.00 Jakobi 2-427. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Filosoofia ja semiootika instituudis toimub eraldi konkurss filosoofia erialale, kandideerimiseks on avatud 1 õppekoht. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 22.06.2023 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Filosoofia ja semiootika instituudis toimub eraldi konkurss semiootika ja kultuuriteooria erialale, kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 21.06.2023 alates kell 10.00 Jakobi 2-306. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse intervjuu aeg kokku individuaalselt pärast kavandite hindamist.

Kultuuriteaduste instituudis toimub ühine konkurss viiele erialale, kandideerimiseks on avatud 6 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.06.2023 algusega kell 11 järgmiselt: Ülikooli 16-102 (teatriteadus), Ülikooli 16-104 (eesti kirjandus), Ülikooli 16-109 (võrdlev kirjandusteadus), Ülikooli 16-212 (folkloristika), Ülikooli 16-215 (etnoloogia). Kandidaadid, kes elavad väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Maailma keelte ja kultuuride instituudis toimub ühine konkurss kaheksale erialale, kandideerimiseks on avatud 5 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 30.06.2023 algusega kl 12.00 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Usuteaduskonnas toimub ühine konkurss kahele erialale, kandideerimiseks on avatud 3 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 20.06.2023 alates 10.00 Jakobi 2-115. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.


 

Sotsiaalteaduste valdkond

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga.

Vastuvõtt toimub järgmiselt:

 • eraldi konkurss haridusteaduse erialale - 5 õppekohta
 • eraldi konkurss loodusteadusliku hariduse erialale - 2 õppekohta

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad haridusteaduse erialal:  

 1. Tõhusad interaktsioonistrateegiad e-õpikutega õppimisel Eesti põhikoolides: järjestusanalüüsi uuring hariduses (juhendajad Margus Pedaste, Leo Siiman)
 2. Eesmärgistamise roll enesereguleeritud õpiprotsessi tõhustamisel digitaalses õpikeskkonnas kõrghariduse kontekstis (juhendajad Katrin Saks, Natalia Edisherashvili)
 3. Koolipraktika mõju teise keele õpetaja eriala üliõpilaste didaktiliste ja ainedidaktilise pädevuste arengule (juhendaja Krista Uibu)
 4. Looduspädevuse hindamine põhikoolis lähtuvalt uurimusliku õppe mudelist (juhendajad Margus Pedaste, Gerli Silm)
 5. Matemaatikas võimekate õppijate märkamine ja toetamine: lasteaia- ja klassiõpetajate täienduskoolituste väljatöötamine ja efektiivsuse kontrollimine (juhendajad Merle Taimalu, Karin Täht)
   

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad loodusteadusliku hariduse erialal:  

 1. Koolist ühiskonda: strateegiad mitmeharuliste probleemide käsitlemisel ning õppimise edenemine läbi kooliastmete (juhendajad Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Jari Lavonen)
 2. Õpilaste teadlikkuse kujundamine kliimamuutuste leevendamisest kasutades GIS võimalusi (juhendajad Regina Soobard, Birgit Viru)
   

Tutvu mõlema eriala teemade kirjeldustega

  
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad haridusteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 03.07.2023 algusega kell 10.00 Jakobi 5 ruumis 201. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Majandusteaduskonnas toimub ühine konkurss majandusteaduse ja ärijuhtimise erialadele, kandideerimiseks on avatud 6 õppekohta. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Teema võib valida majandusteaduskonna potentsiaalsete juhendajate poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast, aga võib kandideerida ka muu teemaga. Teema peaks olema seotud teaduskonna peamiste uurimisvaldkondadega.

Doktoriõppesse kandideerijatel (ka nendel, kes valivad teema teaduskonna poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast) on soovitav enne dokumentide esitamist kontakteeruda potentsiaalse juhendajaga.

Kandideerimiseks välja pakutud teemad majandusteaduse erialal:  

 1. A system architecture perspective on digital government: the case of Estonia (juhendaja Kadri Ukrainski)
 2. Cultural differences and economic consequences of migration (juhendaja Anneli Kaasa)
 3. Intergovernmental coordination from local to European governance (juhendajad Diana Eerma, Mariia Chebotareva)
 4. Determinants of productivity gap between frontier firms and the rest (juhendaja Priit Vahter)
 5. Growing uncertainty and people’s economic and social resilience (juhendaja Tiiu Paas)
 6. Adjustment of people with labour markets’ developments in the conditions of increased uncertainty (juhendaja Tiiu Paas)
 7. Effects of technological changes on labour market (juhendaja Jaan Masso)
 8. Economic effects of population ageing (juhendaja Eve Parts)
 9. Are we ready for degrowth society - and how to reach there? (juhendaja Eve Parts)
 10. Public private partnership and other solutions to the green transition and other social challenges (juhendaja Lenno Uusküla)
 11. Essays in applied macroeconomics (juhendaja Lenno Uusküla)
 12. Muu teema. Teema peaks olema seotud majandusteaduskonna peamiste uurimisvaldkondadega. Vaata ka mõnede juhendajate poolt välja pakutud üldisemaid teemasid.

Tutvu majandusteaduse teemade kirjeldustega
 

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad ärijuhtimine erialal:  

 1. The sustainability of small, ageing, and non-English academic labour markets (juhendaja Eneli Kindsiko)
 2. Firms' internationalization and performance in the (non-) VUCA environment (juhendajad Tiia Vissak, Oliver Lukason)
 3. Career anchors and their role in the development of the gender wage gap (juhendajad Maaja Vadi, Jaanika Meriküll)
 4. Juhtimisvaldkonnad ja nende käsitlemine Eestis  (juhendajad Maaja Vadi, Anne Reino)
 5. The change/dynamics of mandate of Estonian subsidiaries of MNCs in the process of restructuring of global value chains (juhendajad Urmas Varblane, Maaja Vadi)
 6. Innovative behaviour relation with collectivistic leadership and organizational effectiveness (juhendaja Kurmet Kivipõld)
 7. Cross-cultural differences in brand communication adaption - neuromarketing approach (juhendaja Andres Kuusik)
 8. Validating Science-based startups using creative destructions lab as an example (juhendaja Andres Kuusik)
 9. Transformative services in stimulating environmentally responsible behaviour in sports tourism destinations (juhendajad Helen Poltimäe, Bianka Plüschke-Altof)
 10. Whistleblowing in organization (juhendaja Anne Reino)
 11. Individual antecedents for collective intelligence and group performance (juhendaja Krista Jaakson)
 12. Dialogical Turn of Accounting and Accountability. Linking Non-financial and Financial Sustainability in (Integrated) Reporting (juhendaja Ülle Pärl)
 13. Innovation in healthcare: barriers and approaches to overcome them (juhendajad Liina Joller-Vahter, Urmas Varblane)
 14. Muu teema. Teema peaks olema seotud majandusteaduskonna peamiste uurimisvaldkondadega. Vaata ka mõnede juhendajate poolt välja pakutud üldisemaid teemasid.

Tutvu ärijuhtimise teemade kirjeldustega

  
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 19.06 ja 21.06.2023 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne aeg kokku individuaalselt peale avalduste esitamise tähtaega ja kavandite hindamist.

Ühiskonnateaduste instituudis toimub ühine konkurss meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialadele, kandideerimiseks on avatud 5 õppekohta. Avalduse esitamisel SAIS-is saad valida soovitud eriala.

Teema võib valida instituudi poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast, aga võib kandideerida ka muu teemaga. Teema peaks olema seotud instituudi peamiste uurimisvaldkondadega. Mitmed väljapakutud teemad on interdistsiplinaarsed ja kandidaat otsustab ise, kummale erialale ta kandideerib. Eriala valikul on kandidaadil soovitav lähtuda enda erialasest taustast ja huvist ning vajadusel ka juhendajaga nõu pidada.

Doktoriõppesse kandideerijatel (ka nendel, kes valivad teema instituudi poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast) on soovitav enne dokumentide esitamist kontakteeruda potentsiaalse juhendajaga.

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad meedia ja kommunikatsiooni erialal:  

 1. Põlvkondade toimevõimekus ja suhted digitaliseeruvas keskkonnas (võimalikud juhendajad: Signe Opermann, Veronika Kalmus, Andra Siibak)
 2. Lapsevanemate kasvatusväärtused meediastuvas ühiskonnas (võimalikud juhendajad: Veronika Kalmus, Tiia Tulviste)
 3. Tehisintellekt rahvaraamatukogudes (juhendaja: Krista Lepik)
 4. Valetamine igapäevase sotsiaalse nähtuse ja/või praktikana: konkreetsed ilmingud, isikud ja kontekstid (juhendaja: Kristjan Kikerpill)
 5. AI tehnoloogiad ja jälgimisühiskonna ilmingud (juhendajad: Andra Siibak, Kristjan Kikerpill)
 6. Laste ja noorte “tumedad” veebikogemused (juhendaja: Maria Murumaa-Mengel)
 7. Ennetav innovatsioon katastroofiriski vähendamisel (võimalikud juhendajad: Kati Orru, Mihkel Solvak, Sten Hansson)
 8. Kommunikatsiooniga seotud haavatavuse tegurid ja nende leevendamine kriisihalduses (võimalikud juhendajad: Sten Hansson ja Kati Orru)
 9. Kaasamine hädaolukordade riski vähendamiseks (võimalikud juhendajad: Kati Orru ja Oliver Nahkur)
 10. Sotsiaalhoolekande roll kriisihalduses (võimalikud juhendajad: Kati Orru ja Marco Krüger (Tübingeni Ülikool))
 11. Muu teema. Teema peaks olema seotud ühiskonnateaduste instituudi peamiste uurimisvaldkondadega.

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad sotsioloogia erialal:  

 1. Põlvkondade toimevõimekus ja suhted digitaliseeruvas keskkonnas (võimalikud juhendajad: Signe Opermann, Veronika Kalmus, Andra Siibak)
 2. Lapsevanemate kasvatusväärtused meediastuvas ühiskonnas (võimalikud juhendajad: Veronika Kalmus, Tiia Tulviste)
 3. Meta-analüüs mingil teemal tehtud uuringutest Täpsem teema valitakse koos juhendajaga ühiselt (juhendaja: Tarmo Strenze)
 4. Valetamine igapäevase sotsiaalse nähtuse ja/või praktikana: konkreetsed ilmingud, isikud ja kontekstid (juhendaja: Kristjan Kikerpill)
 5. AI tehnoloogiad ja jälgimisühiskonna ilmingud (juhendajad: Andra Siibak, Kristjan Kikerpill)
 6. Laste lähisuhete toimimine erakordsetel aegadel laste vaatenurgast lähtuvalt (võimalikud juhendajad: Oliver Nahkur ja Dagmar Kutsar)
 7. Ennetav innovatsioon katastroofiriski vähendamisel (võimalikud juhendajad: Kati Orru, Mihkel Solvak, Sten Hansson)
 8. Kommunikatsiooniga seotud haavatavuse tegurid ja nende leevendamine kriisihalduses (võimalikud juhendajad: Sten Hansson ja Kati Orru)
 9. Kaasamine hädaolukordade riski vähendamiseks (võimalikud juhendajad: Kati Orru ja Oliver Nahkur)
 10. Sotsiaalhoolekande roll kriisihalduses (võimalikud juhendajad: Kati Orru ja Marco Krüger (Tübingeni Ülikool))
 11. Muu teema. Teema peaks olema seotud ühiskonnateaduste instituudi peamiste uurimisvaldkondadega.
   

Tutvu mõlema eriala teemade kirjeldustega


Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 04.07.2023 algusega kell 11.00, Lossi 36-221 või vajadusel videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse täpne kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Kandideerimiseks on avatud 3 õppekohta.

Teema võib valida Johan Skytte poliitikauuringute instituudi poolt eelnevalt välja pakutud teemade hulgast, aga võib kandideerida ka muu teemaga. Teema peab olema seotud instituudi peamiste uurimisvaldkondadega. 

Palume vastava teema juhendajaga enne taotlustähtaega doktoritöö kavandi kooskõlastamiseks ühendust võtta! Palun arvesta, et kandidaatide suure hulga tõttu ei saa potentsiaalne juhendaja taotluste koostamise faasis anda põhjalikku tagasisidet või abistada projektikirjelduste koostamisel.

Kandideerimiseks välja pakutud teemad:  

 1. Left-behind minorities in “frozen conflicts” (juhendaja Eiki Berg)
 2. Russia’s war on Ukraine: impact on European democracies (juhendaja Piret Ehin)
 3. Russian civil society in times of war and repression (juhendaja Viacheslav Morozov)
 4. Self-determination of peoples in historical perspective (juhendaja Eva Piirimäe)
 5. Contemporary challenges to the process of European integration and their political and institutional implications (juhendaja Stefano Braghiroli)
 6. Behavioural insights in policymaking. How to nudge people towards greater (financial) well-being? (juhendaja Leonore Riitsalu)
 7. Public sector institutional reforms in the EU’s Eastern neighborhood (juhendaja Kristina Muhhina)
 8. Co-production of public services and democracy (juhendaja Kristina Muhhina)
 9. Topic of own choosing (matching the supervision competences available)
   

Tutvu teemade kirjeldustega


Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.06.2023 algusega kell 9.00, Lossi 36-323. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Kandideerimiseks on avatud 3 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.06.2023 algusega kell 10:00 aadressil Näituse 2-118. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Kandideerimiseks on avatud 4 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad sotsiaalteaduste doktoriõppe programmi lehel.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 26.06.2023 algusega kl 14:00 videointervjuuna Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Töölepinguta doktorantide (üliõpilaste) õppekohtadele vastuvõttu ei toimu.


 

Meditsiiniteaduste valdkond

Kandideerimiseks on avatud 21 õppekohta. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 20.-21.06.2023 Biomeedikumis (Ravila 19, ruum 1038). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Kandideerimiseks on avatud 1 õppekoht. Kandideerida saab oma uurimisteemaga.
 
Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 20.-21.06.2023 Biomeedikumis (Ravila 19, ruum 1038). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad:  

 1. Kehalise kasvatuse õpetajatele suunatud sekkumisprogrammi efektiivsuse pikaajaline hindamine noorukite motivatsiooni ja kehalise aktiivsuse tõstmiseks vabal ajal (juhendajad Henri Tilga, Andre Koka);

 2. Väljalangevuse põhjused laste- ja noortespordis: treeningmetoodilised ja sotsiaalsed aspektid (juhendajad Priit Kaasik, Kristjan Kais).

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 21.06.2023 algusega kell 10:00 Ujula 4 Viru auditooriumis. Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 õppekohta

Vastuvõtuks välja kuulutatud teemad:  

 1. Hüpotermia poolt reguleeritud transkriptsiooni faktorite tuvastamine (juhendaja Kattri-Liis Eskla), loe teemakirjeldust;
 2. Psühhiaatriliste häirete riskigeeni Negr1 seos endokannabinoidsüsteemiga (juhendajad Este Leidmaa, Mari-Anne Philips), loe teemakirjeldust;
 3. Negr1 adhesioonimolekuli mõjud metaboolsetele häiretele (juhendajad Mari-Anne Philips, Este Leidmaa), loe teemakirjeldust.

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad meditsiini ja spordi doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 22.06.2023 Biomeedikumis (Ravila 19, ruum 3057). Vajadusel saab sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 


 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Objektituvastus, mis on treenitud kasutades üht ainsat sisendpilti (juhendajad Gholamreza Anbarjafari, Chagri Ozchinar)

 2. Ohutu inimese ja roboti interaktsioon jagatud autonoomsuse saavutamiseks läbi stiimulõppe-põhise juhtimisteooria ja liitreaalsuse (juhendaja Karl Kruusamäe)

 3. Protsessimudel avatud riisvara arendamiseks haridus- ja teadusrobotite loomisel (juhendajad Karl Kruusamäe, Veiko Vunder)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 16 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Suureneva õhu- ja mullaniiskuse mõjud puude ja mulla seenekooslustele (juhendajad Arvo Tullus, Ahto Agan)

 2. Maakasutuse muutuse mõju taimepopulatsioonidele ja selle tagajärjed rohumaade toimimisele ja põuataluvusele (juhendaja Marina Semtšenko)

 3. Üle-Euroopaline metagenoomika-põhine mulla mikrobioomi funktsionaalne analüüs (juhendajad Vladimir Mikryukov, Mohammad Bahram)

 4. Maastiku struktuuri mõju taim-tolmeldaja interaktsioonidele põllumajandusmaastikus (juhendajad Tsipe Aavik, Mari-Liis Viljur, Virve Sõber)

 5. Echinococcus granulosus sensu lato liikide gruppi kuuluvate paelusside genoomiuuringud (juhendajad Teivi Laurimäe, Marion Wassermann (Univ. of Hohenheim), Liina Kinkar, Urmas Saarma)

 6. Fenoloogiliste kohastumuste evolutsioon putukatel hilissügiseste ja varakevadiste ööliblikate näitel (juhendaja Toomas Tammaru)

 7. Linna rohealade ökoloogiline taastamine: printsiibid ja meetodid (juhendajad Aveliina Helm, Polina Degtjarenko)

 8. Mullaelustiku levik ja funktsioonid Eesti põllumajandusmaastikes: rakendused jätkusuutlikuks majandamiseks (juhendajad Inga Hiiesalu, Tanel Vahter, Maarja Öpik)

 9. Kõdupuidu lagunemiskiirus looduses: varieeruvuse allikad ja mõõtmine (juhendajad Kadri Runnel, Mikk Espenberg)

 10. Rühmaefektid putukatel: fülogeneetilistest metaanalüüsidest töönduslike rakendusteni (juhendajad Tiit Teder, Toomas Esperk, Sille Holm (Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ))

 11. Merepõhja autotroofsete koosluste süsiniku kasutuse ja limitatsiooni mehhanismid parasvöötme madala rannikumere tingimustes (juhendajad Georg Martin, Christopher Hepburn (Univ. of Otago))

 12. Organismirühmade vahelised interaktsioonid uudsetes ökosüsteemides (juhendajad Kadri Koorem, Siim-Kaarel Sepp)

 13. Lindude ja imetajate kaaspüük passiivsetes kalapüügivahendites Eesti rannikumeres (juhendaja Lauri Saks)

 14. Punarebase ja kährikkoera keskkonnas levitatavad inimese tervisele ohtlikud parasiidid (juhendajad Urmas Saarma, Ants Tull, Harri Valdmann)

 15. Lehtedega seotud seente mitmekesisus ja peremehe
  spetsiifilisus Euroopas (juhendajad Niloufar Hagh
  Doust, Leho Tedersoo) - vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita.

 16. Seeneliikide spetsialiseerumine eri substraatidele metsaökosüsteemides (juhendaja Leho Tedersoo) - vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita.


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena (teemad 1-14). Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Algas vastuvõtt EU Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions meetmest rahastatud õppekohale elurikkuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse erialal (doktorantide koolitusvõrgustik ROOTED).

NB! Kandidaat ei tohi olla Eestis elanud ega oma põhitegevusega (töö, õpingud jne) Eestis tegelenud üle 12 kuu 36 kuu jooksul vahetult enne õpingute ja töötamise algust.

Vastuvõtuks avatud projekt:  

 1. Temporal observations of soil: root interactions with arbuscular mycorrhizal fungi (juhendajad Maarja Öpik, Saoirse Tracy, Ivika Ostonen-Märtin)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023
Projekti kestvus: 3 aastat (võimalusega perioodi 1 aasta võrra pikendada).

Lisainfo projekti ja kandideerimise kohta
Vaata ka üldinfot ROOTED võrgustiku doktoriõppekohtadele kandideerimise kohta.

 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 5 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Arvutuslik kuva mikro-/nano-optilistest seadmetest genereeritud vektoroptiliste kiirte abil (juhendajad Vijayakumar Anand, Aile Tamm)

 2. Kvantsimulatsioonid lähiaja kvantarvutitega (juhendajad Veiko Palge, Dirk Oliver Theis (arvutiteaduste instituut), Juhan Matthias Kahk)

 3. Fotosünteesi kohanemise mehhanismid – molekulaartasandil neutronhajumise uurimus (juhendaja Jörg Pieper)

 4. Ülikiirete stsintillaatorite arendamine modifitseerides
  keerukate valentstsoonidega materjalide tsoonistruktuuri (juhendaja Marco Kirm)

 5. Katioonide vahetamise ja stöhhiomeetriast kõrvalekaldumise eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine AB2O4 spinellides (juhendajad Mikhail Brik,
  Anatolijs Popovs (Läti Ülikool), Aleksandr Luštšik)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 


23. maist - 1. juunini toimus eraldi konkurss füüsika erialale (õppekoht on rahastatud meetmest EU Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions).

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 8 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Mitmest ajapunktist kogutud mikrobioomi andmete
  rakendamine seoseuuringuteks ning mikrobioomil põhinevate haigusriskide hindamises (juhendajad Elin Org, Oliver Aasmets, Vallo Tillmann (meditsiiniteaduste valdkond))

 2. Hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite
  farmakogeneetika (juhendajad Triin Laisk, Lili Milani, Reedik Mägi)

 3. Paigale jääda või vooluga kaasa minna: geneetiliste kontaktide ja loodusliku valiku dünaamika Aafrika ja Euraasia väheuuritud piirkondades (juhendajad Anders
  Eriksson, Liisa Loog)

 4. Psühhiaatriliste ja somaatilise haigustega seotud kognitiivsete sümptomite mehhanismide uurimine kasutades genoomika, metaboloomika ja terviseandmeid (juhendaja Kelli Lehto)

 5. Eesti populatsiooni harvade funktsionaalsete geenivariantide süva-analüüs geenivaramu andmetel (juhendajad Tõnu Esko, Erik Abner)

 6. Rasedusaegse ja teist tüübi diabeedi geneetilise riski
  stratifitseeritud hindamine võttes arvesse sugu ning erinevat päritolu (juhendajad Reedik Mägi, Triin Laisk, Kristi Läll)

 7. Süsteemne endotokseemia krooniliste põletikhaiguste
  põhjustajana (juhendajad Ene Reimann, Reedik Mägi, Triin Laisk, Elin Org)

 8. Ida-Euroopa geneetilise mitmekesisuse piirkondlikud mustrid: populatsiooni dünaamilised muutused kahe viimase aastatuhande jooksul arheogeneetika vaatepunktist kasutades haplotüübipõhiseid analüüse (juhendajad Alena Kushniarevich, Kristiina Tambets, Georgi Hudjašov)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 6 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Kestliku liikuvuse planeerimine linnaregioonides suurandmete abil (juhendajad Age Poom, Anto Aasa)

 2. Märgalade metsade toitainete ringluse jätkusuutlik juhtimine arvestades mikrobioomi ja kasvuhoonegaaside vooge (juhendajad Mikk
  Espenberg, Ülo Mander)

 3. Ilmastikunähtuste, kliimamuutuste ja inimmõjude
  dendroökoloogiline kvantifitseerimine sooökosüsteemides (juhendajad Ain Kull, Kristina Sohar)

 4. Kõrvalejäetus nutikast ühiskonnast vananevates maalistes piirkondades – tarkade lahenduste koosloome õppimiseksperimendi kaudu (juhendajad Kadri Leetmaa, Kairi Kreegipuu (psühholoogia instituut), Bianka Plüschke-Altof)

 5. Süsinikuvoogude ja veebilansi dünaamika parasvöötme ja boreaalsetes metsaökosüsteemides (juhendajad Alisa Krasnova,
  Kaido Soosaar, Ülo Mander)

 6. Märgalade ja puhverribade taastamiseks sobivate alade tuvastamine põllumajandusliku hajureostuse vähendamise ja süsiniku sidumise suurendamise eesmärgil (juhendaja Evelyn Uuemaa)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Raua-mangaani konkretsioonid Läänemere põhjasetetes: genees, roll Läänemere keskkonnaseisundi arhiivina ja majanduslik potentsiaal (juhendajad Martin Liira, Kalle Kirsimäe, Aivo Lepland (Geological Survey of Norway))

 2. Baltoskandia basseini karbonaatsete settekeskkondade areng ja fatsiaalne analüüs Ordoviitsiumi ja Siluri järskude kliimamuutuste vältel (juhendajad Leho Ainsaar, Tõnu Meidla)

 3. Holotseeni meretaseme muutuste ja tormisuse rekonstrueerimine Läänemere idaosas (juhendajad Alar Rosentau, Tiit Hang)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 23 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Geneetiliste variantide mõju geeniekspressioonile üksikutes rakkudes (juhendaja Kaur Alasoo)

 2. Kliiniliste sündmuste järjestuste kirjeldamine terviseandmetel (juhendaja Raivo Kolde)

 3. Määramatuse kvantifitseerimine madalaressursiliste
  tajusüsteemide jaoks masinõppes (juhendaja Meelis Kull)

 4. Tugeva ja parema vaimse tervise poole (juhendajad Stefania Tomasiello, Radwa Mohamed El Emam El Shawi)

 5. Ausameelsuse poole arvutuslikus ajakirjanduses (juhendajad Roshni Chakraborty, Rajesh Sharma)

 6. Andmete digitaalne kaksik Eesti X-tee teenuste testimiseks (juhendajad Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, Faiz Ali Shah)

 7. Käsitsi märgistamise arvu minimeerimine mittetäielike
  siltidega meditsiinilises pildistamisel (juhendaja Dmytro Fishman)

 8. Online interpreteeritav automaatne masinõpe (juhendajad Radwa Mohamed El Emam El Shawi, Stefania Tomasiello)

 9. Äriprotsesside optimeerimine ressursside keerulise käitumise korral (juhendaja Marlon Gerardo Dumas Menjivar)

 10. Tagasisidejuhiste genereerimine negatiivsete mõtete
  ümbertõlgendamiseks loomuliku keele töötluse meetoditega (juhendajad Kairit Sirts, Andero Uusberg)

 11. Kõndivad taimed: nutikate taimede dünaamiline
  ümberpaigutamine siseruumides autonoomsete maapealsete droonide abil (juhendaja Huber Raul Flores Macario)

 12. Tehisintellektil põhinev infrastruktuuri seire ja kontroll,
  kasutades andurina mikromobiilsõidukeid (juhendajad Amnir Hadachi, Chaoru Lu)

 13. Seletatav tõetruu programmianalüüs (juhendaja Vesal Vojdani)

 14. Usaldusväärne sõrmejäljestamine ja päritolu jälgimine Asjade Interneti tootmisahelates süsiniku jalajälje hindamiseks (juhendaja Pelle Jakovits)

 15. Terviseandmetest haigustrajektooride automaatne tuvastamine (juhendaja Sulev Reisberg)

 16. Tõeliselt autonoomne lokaliseerimine 5. taseme sõidukitele (juhendaja Naveed Muhammad)

 17. Roheline õpe kohtub arvutivisiooniga: intelligentsete süsteemide tajumise süvaõppemudelite ümbermõtestamine (juhendajad Amnir Hadachi, Abdelaziz Bensrhair (INSA de Rouen), Paul Honeine (Univ of Rouen))

 18. Ravimite sihtmärkide prioritiseerimine splaissimist mõjutavate geneetiliste variantide ennustamise abil (juhendaja Kaur Alasoo)

 19. Meetod suurte IT-projektide läbiviimiseks koos huvigruppide olulise kaasamisega (juhendaja Kuldar Taveter)

 20. Plokiahelal põhineva nutitaristu arendamine (juhendajad Raimundas Matulevicius, Mubashar Iqbal)

 21. Postiteenuse perioodika- ja pakiveo marsruutimise ning sorteerimise iseõppiva algoritmi väljatöötamine töövoogude ühtlustamiseks ja pakiveo sõiduringide optimeerimiseks (juhendajad Eduard Ševtšenko, Ibrahim Oluwole Raji)

 22. Verifitseerimise meetodid kvantkrüptograafias (juhendaja Dominique Unruh)

 23. Väärteabe levitamise uurimine internetipõhises sotsiaalmeedias (juhendaja Rajesh Sharma)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Süsinikkandjatele sadestatud kõrge entroopiaga katalüsaatorid hapniku elektroredutseerimiseks (juhendajad Jaak Nerut, Enn Lust)

 2. Katalüütiliste energia hoiustamise ja muundamise protsesside uurimine kasutades metall orgaanilistest võrestikest sünteesitud mikropoorseid süsinik mudelmaterjale (juhendajad Rasmus Palm, Enn Lust, Jaak Nerut, Angélica María Baena Moncada (Peruu))


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 7 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Kromatograafiliste meetodite valideerimisprotsessi
  ümberkujundamine (ValChrom) (juhendajad Koit Herodes, Asko Laaniste, Ivo Leito)

 2. Metall-orgaaniliste võrestike karboniseerimine homogeenselt katalüsaatori-lisandiga kaetud mikropoorsete materjalide sünteesiks (juhendajad Rasmus Palm, Enn Lust, Thomas Thomberg, Angélica María Baena Moncada (Peruu))

 3. Vähemtuntud ravimijääkide jt. ksenobiootikumide ning
  lämmastikuühendite eemaldamine anaeroobse ammoniumi oksüdatsiooni protsessil põhinevates biokile ja annuspuhasti süsteemides (juhendaja Ivar Zekker)

 4. Tõhusate hapniku redutseerumisreaktsiooni
  elektrokatalüsaatorite arendamine madaltemperatuursete kütuseelementide jaoks (juhendajad Srinu Akula, Kaido Tammeveski)

 5. Energiametabolismi kaardistamine tsütokroom c oksüdaasi aktiivsuse histokeemilise mõõtmisega katseloomade ajus: närvivõrgustikud psüühika haavatavuses ja resilientsuses psühhiaatrilistele häiretele (juhendajad Margus Kanarik, Jaanus Harro)

 6. Tõhusate elektrifitseeritud CO2 otseõhu püüdmise sorbentide arendamine ratsionaalse disaini ja sünteesi abil (juhendaja Nadezda Kongi)

 7. Karboksüülhapete pKa väärtused mittevesilahustes (juhendaja Ivo Leito)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Õhulõhetunnuste roll nisu saagikuse ja haiguskindluse kujunemisel tuleviku kliimas (juhendajad Hanna Hõrak, Ebe Merilo, Reine Koppel (METK))

 2. Kasvuhoonegaaside heterogeensuse uuring taastatud märgaladel (juhendaja Kuno Kasak)

 3. Kõdusoometsade majandamise ja põllumajanduse mõju mageveeökosüsteemidele ja veekaitsemeetmete tõhustamine (juhendajad Margit Kõiv-Vainik, Kuno Kasak)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 6 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Veekaugseire tugiradiomeeter (juhendajad Riho Vendt, Viktor Vabson)

 2. Astrobioloogia sensorid kosmosemissioonide jaoks (juhendaja Mihkel Pajusalu)

 3. Akretsiooni märgid noorte kuumade tähtede spektrites (juhendajad Anna Aret, Colin Peter Folsom, Mihkel Kama)

 4. Planeetide aurustumine kuumade tähtede ümber (juhendajad Mihkel Kama, Anna Aret, Luca Fossati (Space Research Institute, Austria))

 5. Linnutee tihedusjaotuse leidmine mittetasakaalulisel juhul (juhendajad María Benito Castaño, Rain Kipper)

 6. Autonoomsete kulguritega maastiku- ja maavälise keskkonna semantiline kaardistamine, kasutades masinõpet ja kaameraandmete töötlust (juhendajad Mihkel Pajusalu, Martin Valgur (Milrem Robotics))


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Eriala kuulub haridusteaduste programmi alla, mida haldab sotsiaalteaduste valdkond. Seetõttu toimub sellele erialale vastuvõtt 1. - 15. juunil.

Vastuvõtuks on kinnitatud teemade nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 õppekohta.

Kandideerimiseks välja kuulutatud teemad:  

 1. Koolist ühiskonda: strateegiad mitmeharuliste probleemide käsitlemisel ning õppimise edenemine läbi kooliastmete (juhendajad Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Jari Lavonen)
 2. Õpilaste teadlikkuse kujundamine kliimamuutuste leevendamisest kasutades GIS võimalusi (juhendajad Regina Soobard, Birgit Viru)
   

Tutvu teemade kirjeldustega

  
Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad haridusteaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuud toimuvad 03.07.2023 algusega kell 10.00 Jakobi 5 ruumis 201. Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Mitmekordsed Markovi mudelid (juhendaja Jüri Lember)

 2. Loenduva arvu viiludega määratud Banachi ruumide üldistamine mitteseparaablitele ruumidele (juhendajad Johann Langemets, Miguel Martin (Granada, Spain))

 3. Gümnaasiumi-taseme matemaatikateadmiste ja -oskuste arvutipõhine hindamine (juhendajad Tiina Kraav, Evely Kirsiaed)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 3 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Ülijuhtivuse kristallkeemia ja füüsika A15 intermetallides, juhtivates oksiidides ja hüdriidides (juhendajad Aleksandr Pištšev, Artjom Vargunin, Smagul Karazhanov (Norra))

 2. Grafeenil ja teistel 2D materjalidel põhinevad uudsed heterostruktuurid gaasisensoritele (juhendajad Raivo Jaaniso, Margus Kodu)

 3. Jätkusuutlikud meetodid tselluloosijääkide uuskasutuseks (juhendaja Tarmo Tamm)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 5 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Nõude-plasmiididel põhinev platvormtehnoloogia rekombinantsete valkude antibiootikumivabaks tootmiseks (juhendajad Marje Kasari, Villu Kasari)

 2. Mikrofluidikal põhineva formulatsioonitehnoloogia välja töötamine biopolümeersete ravimkandussüsteemide ja modifitseeritud mRNA nanoosakeste sünteesiks (juhendaja Taavi Lehto)

 3. Rakutsükli kinaaside Mps1, Cdc7 ja Pho85 poolt läbi viidud dünaamilise fosforüleerimise mehhanismide lahtiharutamine (juhendajad Mart Loog, Ilona Faustova)

 4. Alfaviiruste replikatsiooni ja geeniekspressiooni uurimine (juhendaja Andres Merits)

 5. Terapeutiliste antikehade arendamine keeruliste membraanvalkude vastu immuno-onkoloogia valdkonnas (juhendajad Reet Kurg, Siret Tahk (Icosagen Cell Factory))


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad tehnika ja tehnoloogia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Vastuvõtuks on kinnitatud projektide nimekiri, mille hulgast kandidaat peab valima. Vastuvõtuperioodil ei ole võimalik kandideerida oma uurimisteemaga. Kandideerimiseks on avatud 2 projekti

Vastuvõtuks välja kuulutatud uurimisprojektid:  

 1. Rakuvälise maatriksi ja makrofaagide vastastikused interaktsioonid Dupuytreni haiguse patoloogias (juhendajad Mariliis Klaas, Kristina Mäemets-Allas)

 2. Viiruslike IRES-te poolt algatatud translatsiooni regulatsioon (juhendaja Tiina Tamm)


Tutvu teemade kirjeldustega
 

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteaduritena. Eeldatav töökoormus on 1,0, eeldatav tööperiood neli aastat. Lõplik koormus pannakse paika läbirääkimiste käigus. Planeeritud õppetöö algus on 4. septembril 2023

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad elu- ja maateaduste doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 


 

1.–15. veebruari 2023 vastuvõtt

Eriala kuulub füüsika ja keemia doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projekt  

 1. Atmosfääri osakeste ja pilvede teke atmosfääri külmades kihtides (juhendajad Heikki Junninen, Sander Mirme)  

Projektide annotatsioonid

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0, tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 4. september 2023.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Eriala kuulub matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi. 

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Meetodid ja vahendid turvaliste nutitaristute arendamiseks (juhendaja Raimundas Matulevicus).
  Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 2022/2023. õppeaasta kevadsemestri jooksul.

 1. Hübriidne kvant-klassikaline kõrgjõudlusega arvutusvõimsus (juhendaja Dirk Oliver Jim Theis). 
  Planeeritud õppetöö algus on 2022/2023. õppeaasta kevadsemestri jooksul.

 1. Verifitseerimise meetodid kvantkrüptograafias (juhendaja Dominique Unruh). 
  Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 4. september 2023.

Projektide annotatsioonid

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0, tööperiood neli aastat.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Orthodox Archives in Estonia and Latvia 1918-1940 (juhendajad Irina Paert, James White)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppetöö algus on 2022/2023. õppeaasta kevadsemestri jooksul.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel. Teema kohta lisainfo saamiseks võta ühendust usuteaduskonnaga.

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

Liisbet Eero

Õpetajaharidusega mitte ainult õpetajaks

International students walking.

Kaks rahvusvahelist magistriõppekava ootab õppijaid

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud