Autor:
Tartu Ülikool

Doktoriõppe konkursid

Sellel lehel kuulutame välja Tartu Ülikooli doktoriõppe konkursid. Vastuvõtt doktoriõppesse toimub neljal perioodil

 • 1.-15. veebruaril (info lisatakse lehele hiljemalt 15. jaanuaril) - üksikud konkursid
 • 1.-15. mail ja 1.-15. juunil (info lisatakse lehele hiljemalt 15. aprillil) - põhivastuvõtt kõigile erialadele
 • 15.-30. septembril (info lisatakse lehele hiljemalt 1. septembril) - üksikud konkursid
 • 15.-30. novembril (info lisatakse lehele hiljemalt 1. novembril) - üksikud konkursid

Alates 2022/2023. õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui nooremteadur, pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse temaga tööleping. Erandlikel juhtudel toimub konkurss õppekohtadele ilma nooremteaduri töölepinguta. Õppekoha tingimused on täpsustatud konkursiinfos. Loe lähemalt doktorandi staatuse ja rahastuse kohta.

 Palun tutvu hoolikalt vastuvõtutingimustega sind huvitaval erialal. Kandideerimiseks avatud konkursil võivad olla eritingimused, mis on täpsustatud eriala all.
 

< Tagasi sisseastumise lehele

Vastuvõtt mais/juunis


1.–15. mail toimub vastuvõtt kõigile erialadele loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ja kõikide valdkondade väliskandidaatidele. 1.–15. juunil toimub vastuvõtt kõigile humanitaarteaduste ja kunstide, meditsiiniteaduste ning sotsiaalteaduste valdkonna erialadele Eesti kodakondsusega kandidaatidele ja Eestis magistrikraadi omandanutele. Info vastuvõtu kohta avalikustatakse 15. aprilliksMöödunud konkursid
 

1.-15. veebruari vastuvõtt (tulemused selguvad hiljemalt 15. märtsil) 

Eriala kuulub füüsika ja keemia doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud projekt  

 1. Atmosfääri osakeste ja pilvede teke atmosfääri külmades kihtides (juhendajad Heikki Junninen, Sander Mirme)  

Projektide annotatsioonid

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0, tööperiood neli aastat. Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 4. september 2023.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad füüsika ja keemia doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Eriala kuulub matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi. 

Vastuvõtuks avatud projektid  

 1. Meetodid ja vahendid turvaliste nutitaristute arendamiseks (juhendaja Raimundas Matulevicus).
  Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 2022/2023. õppeaasta kevadsemestri jooksul.

 1. Hübriidne kvant-klassikaline kõrgjõudlusega arvutusvõimsus (juhendaja Dirk Oliver Jim Theis). 
  Planeeritud õppetöö algus on 2022/2023. õppeaasta kevadsemestri jooksul.

 1. Verifitseerimise meetodid kvantkrüptograafias (juhendaja Dominique Unruh). 
  Planeeritud õppe- ja teadustöö algus on 4. september 2023.

Projektide annotatsioonid

Vastuvõetud doktorandid asuvad ülikoolis tööle nooremteadurina. Töökoormus on 1,0, tööperiood neli aastat.

Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad matemaatika ja informaatika doktoriõppe programmi lehel

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja motivatsioonikirjade hindamist. 

Eriala kuulub humanitaarteaduste doktoriõppe programmi.

Vastuvõtuks avatud uurimisteema:

 1. Orthodox Archives in Estonia and Latvia 1918-1940 (juhendajad Irina Paert, James White)

Vastuvõetud doktorant asub ülikoolis õppima üliõpilasena, nooremteaduri töölepingut ei sõlmita. Planeeritud õppetöö algus on 2022/2023. õppeaasta kevadsemestri jooksul.

Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel. Teema kohta lisainfo saamiseks võta ühendust usuteaduskonnaga.

Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist. 

#sisseastumine
Riiklik rahastus võimaldab ülikoolidel võtta vastu üle 400 õpetajaks õppija rohkem kui seni

Riiklik rahastus võimaldab ülikoolidel võtta vastu üle 400 õpetajaks õppija rohkem kui seni

#sisseastumine
Tartu Ülikooli tudengid

Tudengid soovitavad rahvusvahelise õppe võimalustest kinni haarata

#sisseastumine
Inimene arvutihiirt hoidmas

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel