Ülikool tunnustas õppekvaliteedi edendajaid ja kuulutas välja aasta õppeteod

Konverentsil „Õppejõult õppejõule 2022: mis on õpetamise tuum“ andis õppeprorektor Aune Valk üle 2021. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad. 

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustati kolme õppetegu, mis väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ning innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes.
Aasta õppeteod on järgmised:

  • füsioteraapia magistriõppekava kliinilise praktika arendamine (meeskond: Kadri Medijainen, Margot Bergmann, Monika Mets, Doris Vahtrik); 
  • õppemetoodika arendamise kogemusseminarid loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning eesti ja üldkeeleteaduse instituudis (meeskond: Reidar Andreson, Toomas Esperk, Krista Fischer, Heili Kasuk, Evely Kirsiaed,  Asko Lõhmus, Janika Raun, Maido Remm, Vesal Vojdan, Kaire Uiboleht, Helen Plado, Maigi Vija);
  • eesti keele ja matemaatika riigieksami kursused gümnaasiumiõpilastele (meeskond: Ilona Tragel, Külli Habicht, Maigi Vija, Kristel Mikkor, Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand, Karin Täht).

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul iseloomustab kõiki auhinnatud õppetegusid lisaks tavapärasele väga tublile tööle ka värske lähenemisnurk ja järjepidevus. „Uusi asju on tehtud kogu aasta või semestri jooksul ning paigas on ka plaanid nendega jätkamiseks. Auhinna saajaid valida ei olnud lihtne, heas koostöös on tehtud palju õppekvaliteeti muutvaid tegusid,“ ütles Valk.

Auhinnakandidaadiks esitati 19 õppetegu, mille tulemusena on üliõpilastel ja täiendusõppijatel võimalus otstarbekamalt ja sügavamalt õppida, tulevikuoskusi arendada ning vaimset tasakaalu ja rõõmsat meelt säilitada. Kandidaate said esitada kõik ülikoolipere liikmed, auhinna saajad otsustas ülikooli õppekomisjon. Aasta õppeteo auhind on rahaline preemia 5000 eurot.

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituut.

Farmaatsia instituut sai tunnustuse proviisoriõppe pideva süsteemse arendamise eest. Muu hulgas hõlmab see õppekava jagamist kompetentsipõhisteks mooduliteks, uudsete hindamismeetodite kasutamist üliõpilaste erialateadmiste ja suhtlemisoskuse arendamiseks, apteegipraktika temaatilist struktureerimist ning täiendusõppeprogramme „Farmatseudist proviisoriks“ tervishoiukõrgkooli lõpetanutele ja „Kliiniline farmaatsia“ proviisoritele uudsete õppimisvõimaluste loomiseks.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul teeb rõõmu, et proviisori õppekava arendamisel on lähtutud õpetamise heas tavas sõnastatud väärtustest. „Õppemeetodite kasutamine, praktika- ja eksamikorraldus toetavad tegelikus elus vajalike oskuste kujunemist ning õppijaid suunatakse pidevalt oma oskusi analüüsima ja edasise õppimise võimalusi leidma,“ sõnas ta.

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud ja kolme aasta jooksul ellu viidud tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Oluline on, et muudatused tehtaks töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise auhind on rahaline preemia 30 000 eurot.

Fotol on riigieksamite täiendusõppekursuste õppeteo meeskond koos õpperekrektor Aune Valguga (keskel). Foto: Andres Tennus

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil