Tuuli Pern kaitseb doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“

18. detsembril kell 12.00 kaitseb Tuuli Pern semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“ („Afektiiv-kujutluslik modelleerimine semiootika kontekstis: vicolik perspektiiv“).

Juhendaja
professor Kalevi Kull, Tartu Ülikool

Oponendid
professor Jaan Valsiner, Aalborgi Ülikool (Taani)
professor Luca Tateo, Oslo Ülikool (Norra)

Kokkuvõte

Doktoritöös käsitletakse Itaalia 18. sajandi tähelepanuväärse filosoofi Giambattista Vico tööd tänapäeva semiootika valguses. Vico oli üks esimesi, kes kirjeldas protsesse, mida me praegu teame kehastunud meele ideena: ta rõhutas, et inimese mõtlemine ei ole ainult ratsionaalne, vaid selles osalevad ka meeleline taju, inimlikud kired ja kujutlusvõime, mis kõik on olemuselt kehalised. Lisaks Vico tööde seosele semiootikaga näidatakse tema suhteid tänapäevase kultuuripsühholoogiaga. Üheks oluliseks mõisteks, mida Vico kasutas, on inimesele omane kujutlusvõime, mis on aluseks maailma mõtestamisel. Semiootikas saab inimese mõtestamisvõimet kirjeldada muu hulgas kahe olulise mõiste kaudu: modelleerimine ehk mudelite loomine ja omailm ehk organismi subjektiivne maailm. Doktoritöös kasutataksegi just neid Tartu semiootika jaoks olulisi mõisteid, et näidata, mil moel kujutlusvõime, nii nagu Vico seda mõistab, võimaldab inimestele paindlikkust ja uute tähenduste andmist oma kogemustele. Kujutlusvõime abil loodud mudelid on motiveeritud subjektiivsest kehalisest kogemusest ja afektiivsetest reaktsioonidest. Sedalaadi mudelite loomise kirjeldamiseks kasutatakse doktoritöös ka afektiiv-kujutlusliku modelleerimise mõistet. Doktoritööga asetatakse Vico kujutlusvõime mõiste üldisemasse semiootika konteksti, arvestades Tartu traditsiooni.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis (kohtumise ID: 943 8678 7896, pääsukood: 897583). 

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Mitmekesised Eesti ülikoolid

6.–12. maini tähistasid üheskoos kuus Eesti ülikooli ja võrdõigusvolinik mitmekesisuse nädalat.
Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle