Autor:
Freepik

Ülikool hakkab kasutama taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat

Eelmise aasta lõpus kuulutas ülikool välja hanke taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ostmiseks, et teha samme ülikooli CO₂ jälje vähendamiseks. Uus Enefit AS-i ja Eesti Energia AS-iga sõlmitud hankeleping kehtib 1. märtsist 2024 kuni 28. veebruarini 2025 ning ülikool ostab sel ajavahemikul 100% taastuvenergiaallikatest toodetud elektrit. 

Kantsler Kstina Noormetsa sõnul moodustab elektrikasutus märkimisväärse osa (44%) ülikooli CO₂ jäljest, mistõttu otsustas ülikool hakata kasutama taastuvelektrienergiat. „Hanget välja kuulutades lootsime, et hind püsib ka taastuvatest energiaallikatest elektrit ostes konkurentsivõimeline ja ei ole üleliia koormav. Meile tuli positiivse üllatusena, et avatud hankemenetluse tulemusena pakutud taastuvenergia vahendustasu oli väiksem kui eelmise perioodi fossiilse päritoluga elektri vahendustasu,“ sõnas kantsler Kstina Noormets. 

Lisaks CO₂ jäljele on ülikooli jaoks oluline vähendada ka elektrienergia tarbimist. „Parim viis selleks on suurendada hoonete energiatõhusust. Oleme ehitanud suuremaid ja väiksemaid päikeseparke, soetanud päikeseenergia salvestamiseks akusid, uuendanud ja automatiseerinud kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteeme, vahetanud nii sise- kui ka välisruumides energiaröövlitest valgusteid LED-lampide vastu ning võtnud osa hoonetes kasutusele Emajõe kaugjahutussüsteemi,“ selgitas Noormets. 

Kuigi taastuvenergiaallikatest elektri hankimine on üks tõhusamaid viise ülikooli kliimamõju märkimisväärselt vähendada, tasub kogu ülikooliperel kõigis oma tegevustes keskkonnahoidlikkust jälgida ning ka riigihangete objektide tehniliste kirjelduste koostamisel tuleks arvestada keskkonnahoidlike tingimustega.   

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?