Skip to main content

Baltisaksa kultuuripärand

-

Toimumise aeg
Maht
18 EAP (468 tundi)
Õppevorm
Osaliselt veebipõhine
Toimumiskoht
Tartu
Hind
810 EUR
Õppejõud
Mikrokraadiprogrammi õppejõud on kogenud spetsialistid (doktori- või magistrikraadiga ning töökogemusega valdkonnas):
TLÜ: Aigi Heero, Maris Saagpakk, Ulrike Plath
TÜ: Reet Bender, Liina Lukas, Pärtel Piirimäe, Olev Liivik
EKA: Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu
Õppekava rühm
Humanitaaria, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVLC.TK.024
Eesmärk:
"Mikrokraadi ""Baltisaksa kultuuripärand"" eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuripärandit kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ja mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuurigeeni ladestunud mõju meile ulatub välja tänasesse päeva. Selle tundmine on võtmeks iseenda ja oma kultuuri mõistmisel, Koondatud baltisaksa kultuuri alase teadmuse vastu ja järele on ühiskonnas kasvav huvi ja vajadus. Mikrokraadi kontseptsioon ja kursused on loodud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia vahelises koostöös, luues nende baasil laiaspektrilise süsteemsema ja komplekssema vaate baltisaksa kultuurile. Mikrokraad koosneb baltisaksa kultuuri ja kultuuripärandit üldtutvustavatest ja praktilisi oskusi andvatest (baltisaksa kirjandus, keel, (kunsti)ajalugu, mõttelugu, tõlkimine, restaureerimine, saksa keele õpe) kursustest. Kursuseid tuleb võtta kõigist kolmest kõrgkoolist. Praktikaainete ja praktiliste ainete (restaureerimine Tallinnas ja giidipraktika Tartus ühes õppekäikudega, saksa keele kursused) on mõeldud valikainetena - vastavalt osalejate kitsamatele huvidele. Lisaks põhiprogrammi mahule on võimalik kursuseid võtta eraldi juurde täiendusõppijana.
Sihtrühm:
Eesti mõisaomanikud, mõisakultuuri huvilised, giidid, kodu-uurijad, omavalitsusametnikud, õpetajad, eri valdkondades ja elualadel tegutsevad kultuurihuvilised, kellel on soovi ja vajadust laiendada ja süvendada oma teadmisi baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuri orgaanilise osa eri aspektide kohta.
Kursuse õpiväljundid:
üliõpilane 1. saab sidusaid (interdistsiplinaarseid) teadmisi baltisaksa kultuuri ajaloost (mõisaarhitektuurist, kunstist, keelest, kirjandusest, mõisapärimusest, etc.); 2. oskab seostada teadmisi baltisaksa kultuurist ja pärandist tänapäeva kultuuri- ja ühiskonnaelu teemadega; 3. valides praktilise suunitlusega aineid, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kas restaureerimises, muinsuskaitses, tõlkimises jne; 4. näeb ja kasutab võimalusi baltisaksa kultuuri uurimistulemuste rakendamiseks erinevates töö- ja eluvaldkondades lähtuvalt oma individuaalsest taustast; 5. üksikute ainete õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid leiab ülikoolide infosüsteemidest.
Õppejõud:
Mikrokraadiprogrammi õppejõud on kogenud spetsialistid (doktori- või magistrikraadiga ning töökogemusega valdkonnas):
TLÜ: Aigi Heero, Maris Saagpakk, Ulrike Plath
TÜ: Reet Bender, Liina Lukas, Pärtel Piirimäe, Olev Liivik
EKA: Linda Kaljundi, Hilkka Hiiop, Riin Alatalu
Õpingute alustamise tingimused:
Keskharidus, eesti keele oskus, kasu võib olla mõningasest saksa keele oskusest.
Nõuded lõpetamiseks:
12 EAP mahus kohustuslike ja 6 EAP mahus mikrokraadi raames vabalt valitavate ainete sooritamine positiivsele tulemusele.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Õppetöö toimub osalevates kõrgkoolides Tartus või Tallinnas ja nende veebiplatvormidel.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Hinnainfo:
Kursuse hind kujuneb humanitaarteaduste -ja kunstide valdkonna täiendõppe ainepunkti hinna alusel: 1 EAP (Euroopa ainepunkt) = 45 EUR. Semestris läbitakse 9 EAP mahus aineid. Kursuse eest tasumine toimub ettemaksuna enne kursuse algust, vastava arve saadab ülikooli rahandusosakond pärast registreerimistähtaja lõppu maksetähtajaga 31.08.2022. Vastavalt täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise korrale on ülikoolil õigus nõuda: - 30% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne täiendusõppe algust; - 50% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui viis, kuid vähemalt kaks tööpäeva enne täiendusõppe algust; Kui loobumisest ei teatata või teatatakse punktis nimetatud tähtaegadest hiljem, on ülikoolil õigus nõuda kogu õppetasu tasumist. Täiendusõppe ärajäämise korral õppetasu tasuma ei pea, juba tasutud õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule. Rohkem infot: https://www.ut.ee/et/koolitus/kontaktid-ja-korra..
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2022
Täiendav info:
Marianne Liibert, marianne.liibert@ut.ee, +372 +372 737 5358
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 10.10.2022 - 23.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: Täielikult veebipõhine Keel: Eesti

Toimumise aeg: 10.10.2022 - 19.02.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: Täielikult veebipõhine Keel: Eesti

Toimumise aeg: 25.08.2022 - 25.08.2022 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppevorm: Auditoorne Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.08.2022 - 25.06.2023 Maht: 24 EAP (624 tundi) Õppevorm: Osaliselt veebipõhine Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.09.2022 - 30.06.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: Osaliselt veebipõhine Keel: Eesti
#täiendusõpe
Oma õpikogemust jagab AS-i Postimees Grupp maakondade müügiüksuse juht Lisett Heil, kes läbis Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis mikrokraadiprogrammi „Disainiuuringud teenuste disainis“.
Jaga
11.07.2022
#täiendusõpe
Vaba juurdepääsuga e-kursused
Jaga
11.01.2022
#täiendusõpe
Registration for Post-War Revitalization of Cities in the Digital Era: Prospects for Ukraine
Jaga
28.04.2022
#täiendusõpe
Jaga
30.03.2022