Bioloogia ja ökoinnovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õpingute algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne õppekava annab sulle oskuse orienteeruda globaalmuutustega seotud probleemides ja mõelda ökoinnovaatiliselt. Sa saad väga head teadmised Eesti ja Euroopa looduse mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest. Meie vilistlasena oodatakse sind tööle näiteks keskkonnakaitse eksperdiks riigiasutustesse, keskkonnahindamise ettevõtetesse ja laboritesse.  

„Üleilmse elurikkuse kao tõttu on bioloogia hakanud muutuma maailma kirjeldamisest eksistentsiaalselt vajalikuks teadusharuks. Tänu ülikoolis omandatule saan pakkuda oma klientidele elurikkuse väärtustamisel ja kaitsel ning looduslike koosluste taastamisel parimaid lahendusi.“ 

 

Mart Meriste, vilistlane, ettevõtja, OÜ Nordic Botanical juhatuse liige

Kliimamuutused ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeva suurimad keskkonnaprobleemid. Kuna koos elurikkuse kaoga vähenevad ka looduse hüved (puhas õhk ja vesi, viljakas muld, tolmeldamine, looduslik kahjuritõrje), on vaja leida meie elukeskkonna parandamiseks ökoinnovaatilisi lahendusi. 

Loengutes, seminarides ja praktikumides saad ülevaate Eesti ja Euroopa elustiku mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest ning teadusandmete analüüsist. Lisaks arendad sa endas ettevõtlikkust ökoloogiliste probleemide lahendamisel, omandades keskkonnasäästliku majanduse, ettevõtluse ja innovatsiooni põhitõed. Kitsamale erialale spetsialiseerud teisel õppeaastal valikainete kaudu. 

Ühe semestri võid läbida välisülikoolis õppides või praktikal.  

Paljud meie õppejõud ja teadlased kuuluvad maailma enim viidatud teadlaste hulka. 

Image
tudengid

Alates 2022. aastast õpivad meie üliõpilased botaanika ja zooloogia osakonna uues funktsionaalses ühises õppehoones Oecologicum. 

Sa asud õppima hästi sisustatud ruumides, sealhulgas tipptehnikaga laborites ja välibaasides. Paljud looduse tundmise praktikumid toimuvad näiteks Laelatu välibaasis Läänemaal. Selle piirkonna puisniidud on kuulsad oma elurikkuse poolest.  

Tartus on väga palju korporatsioone ja üliõpilasseltse, millega saad ühineda. Paljud bioloogiaüliõpilased kuuluvad näiteks Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi ja Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi

Image
õppekeskkond

Meie vilistlased on leidnud tööd spetsialistide ja ekspertidena laborites ja riigiasutustes, näiteks Keskkonnaametis, Keskkonnaagentuuris ja kohalikes omavalitsustes, aga ka keskkonnahindamise ettevõtetes ja vabaühendustes, sealhulgas Eestimaa Looduse Fondis.  

Mõni meie lõpetaja on rajanud ökoinnovaatilisi keskkonnateenuseid pakkuva võrsefirma (ingl spin-off). 

Õpinguid saad jätkata doktorantuuris, kus hakkad tegema erialaseid teadusuuringuid ja lahendama rakendusprobleeme. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: bioloogia, bioloogia ja elustiku kaitse, geenitehnoloogia õppekavad, ökoloogia ning elustiku kaitse, TÜ bioloogia või bioloogia ja elustiku kaitse läbimine kõrvalerialana;
  • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava;
  • Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteaduste, keskkonnakorralduse õppekavad;
  • Eesti Maaülikool: vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnakaitse, loodusturismi õppekavad.

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud kokku vähemalt 36 EAP mahus Tartu Ülikooli bioloogia bakalaureuseõppekavast või neile vastavad ained, mis on läbitud eelmises õppeastmes.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023