Skip to main content

Bioloogia ja ökoinnovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õpingute algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne õppekava annab sulle oskuse orienteeruda globaalmuutustega seotud probleemides ja mõelda ökoinnovaatiliselt. Sa saad väga head teadmised Eesti ja Euroopa looduse mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest. Meie vilistlasena oodatakse sind tööle näiteks keskkonnakaitse eksperdiks riigiasutustesse, keskkonnahindamise ettevõtetesse ja laboritesse.  

„Üleilmse elurikkuse kao tõttu on bioloogia hakanud muutuma maailma kirjeldamisest eksistentsiaalselt vajalikuks teadusharuks. Tänu ülikoolis omandatule saan pakkuda oma klientidele elurikkuse väärtustamisel ja kaitsel ning looduslike koosluste taastamisel parimaid lahendusi.“ 

 

Mart Meriste, vilistlane, ettevõtja, OÜ Nordic Botanical juhatuse liige

Õppetöö

Kliimamuutused ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeva suurimad keskkonnaprobleemid. Kuna koos elurikkuse kaoga vähenevad ka looduse hüved (puhas õhk ja vesi, viljakas muld, tolmeldamine, looduslik kahjuritõrje), on vaja leida meie elukeskkonna parandamiseks ökoinnovaatilisi lahendusi. 

Loengutes, seminarides ja praktikumides saad ülevaate Eesti ja Euroopa elustiku mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest ning teadusandmete analüüsist. Lisaks arendad sa endas ettevõtlikkust ökoloogiliste probleemide lahendamisel, omandades keskkonnasäästliku majanduse, ettevõtluse ja innovatsiooni põhitõed. Kitsamale erialale spetsialiseerud teisel õppeaastal valikainete kaudu. 

Ühe semestri võid läbida välisülikoolis õppides või praktikal.  

Paljud meie õppejõud ja teadlased kuuluvad maailma enim viidatud teadlaste hulka. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Alates 2022. aastast õpivad meie üliõpilased botaanika ja zooloogia osakonna uues funktsionaalses ühises õppehoones Oecologicum. 

Sa asud õppima hästi sisustatud ruumides, sealhulgas tipptehnikaga laborites ja välibaasides. Paljud looduse tundmise praktikumid toimuvad näiteks Laelatu välibaasis Läänemaal. Selle piirkonna puisniidud on kuulsad oma elurikkuse poolest.  

Tartus on väga palju korporatsioone ja üliõpilasseltse, millega saad ühineda. Paljud bioloogiaüliõpilased kuuluvad näiteks Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi ja Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlased on leidnud tööd spetsialistide ja ekspertidena laborites ja riigiasutustes, näiteks Keskkonnaametis, Keskkonnaagentuuris ja kohalikes omavalitsustes, aga ka keskkonnahindamise ettevõtetes ja vabaühendustes, sealhulgas Eestimaa Looduse Fondis.  

Mõni meie lõpetaja on rajanud ökoinnovaatilisi keskkonnateenuseid pakkuva võrsefirma (ingl spin-off). 

Õpinguid saad jätkata doktorantuuris, kus hakkad tegema erialaseid teadusuuringuid ja lahendama rakendusprobleeme. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud 36 EAP mahus TÜ bioloogia bakalaureuseõppekavast või neile vastavad ained, mis on läbitud eelmises õppeastmes.
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: bioloogia, bioloogia ja elustiku kaitse, geenitehnoloogia õppekavad, ökoloogia ning elustiku kaitse, TÜ bioloogia või bioloogia ja elustiku kaitse läbimine kõrvalerialana;
  • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava;
  • Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteaduste, keskkonnakorralduse õppekavad;
  • Eesti Maaülikool: vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnakaitse, loodusturismi õppekavad.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel