Bioloogia ja ökoinnovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õpingute algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne õppekava annab sulle oskuse orienteeruda globaalmuutustega seotud probleemides ja mõelda ökoinnovaatiliselt. Sa saad väga head teadmised Eesti ja Euroopa looduse mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest. Meie vilistlasena oodatakse sind tööle näiteks keskkonnakaitse eksperdiks riigiasutustesse, keskkonnahindamise ettevõtetesse ja laboritesse.  

„Üleilmse elurikkuse kao tõttu on bioloogia hakanud muutuma maailma kirjeldamisest eksistentsiaalselt vajalikuks teadusharuks. Tänu ülikoolis omandatule saan pakkuda oma klientidele elurikkuse väärtustamisel ja kaitsel ning looduslike koosluste taastamisel parimaid lahendusi.“ 

 

Mart Meriste, vilistlane, ettevõtja, OÜ Nordic Botanical juhatuse liige

Kliimamuutused ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeva suurimad keskkonnaprobleemid. Kuna koos elurikkuse kaoga vähenevad ka looduse hüved (puhas õhk ja vesi, viljakas muld, tolmeldamine, looduslik kahjuritõrje), on vaja leida meie elukeskkonna parandamiseks ökoinnovaatilisi lahendusi. 

Loengutes, seminarides ja praktikumides saad ülevaate Eesti ja Euroopa elustiku mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest ning teadusandmete analüüsist. Lisaks arendad sa endas ettevõtlikkust ökoloogiliste probleemide lahendamisel, omandades keskkonnasäästliku majanduse, ettevõtluse ja innovatsiooni põhitõed. Kitsamale erialale spetsialiseerud teisel õppeaastal valikainete kaudu. 

Ühe semestri võid läbida välisülikoolis õppides või praktikal.  

Paljud meie õppejõud ja teadlased kuuluvad maailma enim viidatud teadlaste hulka. 

Image
tudengid

Alates 2022. aastast õpivad meie üliõpilased botaanika ja zooloogia osakonna uues funktsionaalses ühises õppehoones Oecologicum. 

Sa asud õppima hästi sisustatud ruumides, sealhulgas tipptehnikaga laborites ja välibaasides. Paljud looduse tundmise praktikumid toimuvad näiteks Laelatu välibaasis Läänemaal. Selle piirkonna puisniidud on kuulsad oma elurikkuse poolest.  

Tartus on väga palju korporatsioone ja üliõpilasseltse, millega saad ühineda. Paljud bioloogiaüliõpilased kuuluvad näiteks Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi ja Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi

Image
õppekeskkond

Meie vilistlased on leidnud tööd spetsialistide ja ekspertidena laborites ja riigiasutustes, näiteks Keskkonnaametis, Keskkonnaagentuuris ja kohalikes omavalitsustes, aga ka keskkonnahindamise ettevõtetes ja vabaühendustes, sealhulgas Eestimaa Looduse Fondis.  

Mõni meie lõpetaja on rajanud ökoinnovaatilisi keskkonnateenuseid pakkuva võrsefirma (ingl spin-off). 

Õpinguid saad jätkata doktorantuuris, kus hakkad tegema erialaseid teadusuuringuid ja lahendama rakendusprobleeme. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 36 EAP mahus bioloogia või teiste loodus- ja reaalteaduste õppeaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • Tartu Ülikool: „Bioloogia”, „Bioloogia ja elustiku kaitse”, „Geenitehnoloogia”, „Ökoloogia ning elustiku kaitse”, TÜ „Bioloogia” või „Bioloogia ja elustiku kaitse” läbimine kõrvalerialana;
  • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakenduskeemia”, „Toidu- ja geenitehnoloogia”;
  • Tallinna Ülikool: „Bioloogia (kõrvalerialaga)”, „Integreeritud loodusteadused”, „Keskkonnakorraldus”;
  • Eesti Maaülikool: „Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia”, „Keskkonnakaitse”, „Loodusturism”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil triin.tekko@ut.ee
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Triin Tekko
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024