Skip to main content

Biotehnika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
5000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 3

Biotehnika õppekavas on ühendatud rakendusliku biotehnoloogia mitmesugused valdkonnad. See annab sulle võimaluse omandada süvateadmisi ja praktilisi oskusi sellistel aladel nagu põhilised tööstuslikud bioprotsessid, biomeditsiini tehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, tööstuslik fermentatsioon, tööstuslike bioprotsesside optimeerimine, bioloogiliste süsteemide analüüs ja disain ning palju muud. Sa saad kujundada enda vajadustele vastava õppeplaani ja asuda juba magistrandina tegutsema Eesti tippteadusrühmade juures, samuti käia praktikal valdkonna ettevõtetes. 

„Maailmas kasvab vajadus biotehnika, tööstusliku biotehnoloogia ja biomeditsiini asjatundjate järele, sest üleminek biomajandusele on ainus võimalus, kuidas saavutada inimkonna kõige tähtsam eesmärk: hoida planeedi elurikkust.“ 

Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor, programmijuht

Õppetöö

Meie põhieesmärk on koolitada spetsialiste, kellel on teadmised ja oskused selleks, et anda panus biotehnoloogia-, biomeditsiini-, ringmajandus- ning biotöötlusettevõtete edusse. 

Õpe koosneb loengutest, seminaridest ja praktikumidest ning rühma- ja iseseisvast tööst. Sul on vabadus õppekava piires ise kursusi valida ja kujundada endale sobiv õppeplaan. Nii saavutad endale seatud hariduslikud eesmärgid, lähtudes oma huvidest ja vajadustest. 

Suurt rõhku paneme praktiliste oskuste omandamisele. Seminarides arendame üliõpilaste aruteluoskust ning suulise ja kirjaliku eneseväljenduse oskust. Rühmatööd hõlmavad mitmes aines õpitud materjali ja soodustavad koostööoskuste arengut. 

Sind õpetavad oma ala maailma tipptasemel spetsialistid, professorid ja tunnustatud õppejõud. 

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu elurütm ja miljöö toetavad õppimist ning täie rinnaga osalemist üliõpilaselus, sest selle ülikoolilinna õhustik on segu kuulsusrikkast akadeemilisest minevikust ja noore põlvkonna tulevikku suunatud vaimsusest.  

Rohelust täis linnas on ka mitmekesised sportimis- ja ajaveetmisvõimalused. 

Aktiivsed üliõpilased on oodatud liituma erialaorganisatsioonidega. Uusi tuttavaid ja teistes valdkondades õppivaid sõpru võib leida pika ajalooga akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest. 

Image

Peale lõpetamist

Õppekava läbinud on võimelised aitama kaasa biotehnoloogia, keemiatööstuse, biomeditsiini ja laia temaatikaga biomajandusettevõtete arengule nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas.  

Eriti atraktiivne tööturg on meie vilistlastele Põhjamaad kui biotehnoloogia alal väga kiiresti arenev piirkond. Seal saad jätkata tegutsemist tehnoloogiliselt pädeva keskastmejuhina mõnes biomajanduse tootmisettevõttes või laboris. 

Omandatud haridus võimaldab sul teha arukaid ja kaalutletud otsuseid ka doktorantuuris või hoopis avalikus sektoris töötades. 

  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridus loodus- või täppisteaduste valdkonnas või meditsiini valdkonnas
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 5000 characters with spaces) based on the following points:

 1. Describe briefly your previous studies and work experience and how it will help you succeed in this program.  Explain how your educational and professional background relates to the programme you are applying to.
 2. Which elective courses corresponds the most to your study interests, so what electives would you like to take? (Elective courses need to be chosen from the list of courses of elective module of Bioengineering programme).
 3. How do you plan to implement the skills to be gained from the programme in your future career, in which role do you see yourself in your future job after completion of the programme Bioengineering?

In the evaluation of motivation letter, the following criteria will be considered:

 • fit between the student’s goals and the programme (40%)
 • analytical and argumentation skills (40%)
 • fluency of written English (20%)

The maximum score for motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

 

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Lisalugemist

Vaata õppekava tutvustavat videot „Bioengineering master's program at the University of Tartu“ 

Jälgi meid sotsiaalmeedias: @st.unitartu @igemestonia 

Ilona Faustova
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel