Biotehnika

Magistriõpe
Autor:
Karl Oliver Tomson

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 7; Bioinseneeria instituut pakub piiratud koguses stipendiume õppetasu tasumiseks (kodakondsuse piiranguta).

Biotehnika õppekavas on ühendatud rakendusliku biotehnoloogia mitmesugused valdkonnad. See annab sulle võimaluse omandada süvateadmisi ja praktilisi oskusi sellistel aladel nagu põhilised tööstuslikud bioprotsessid, biomeditsiini tehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, tööstuslik fermentatsioon, tööstuslike bioprotsesside optimeerimine, bioloogiliste süsteemide analüüs ja disain ning palju muud. Sa saad kujundada enda vajadustele vastava õppeplaani ja asuda juba magistrandina tegutsema Eesti tippteadusrühmade juures, samuti käia praktikal valdkonna ettevõtetes. 

„Maailmas kasvab vajadus biotehnika, tööstusliku biotehnoloogia ja biomeditsiini asjatundjate järele, sest üleminek biomajandusele on ainus võimalus, kuidas saavutada inimkonna kõige tähtsam eesmärk: hoida planeedi elurikkust.“ 

Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor, programmijuht

Meie põhieesmärk on koolitada spetsialiste, kellel on teadmised ja oskused selleks, et anda panus biotehnoloogia-, biomeditsiini-, ringmajandus- ning biotöötlusettevõtete edusse. 

Õpe koosneb loengutest, seminaridest ja praktikumidest ning rühma- ja iseseisvast tööst. Sul on vabadus õppekava piires ise kursusi valida ja kujundada endale sobiv õppeplaan. Nii saavutad endale seatud hariduslikud eesmärgid, lähtudes oma huvidest ja vajadustest. 

Suurt rõhku paneme praktiliste oskuste omandamisele. Seminarides arendame üliõpilaste aruteluoskust ning suulise ja kirjaliku eneseväljenduse oskust. Rühmatööd hõlmavad mitmes aines õpitud materjali ja soodustavad koostööoskuste arengut. 

Sind õpetavad oma ala maailma tipptasemel spetsialistid, professorid ja tunnustatud õppejõud. 

Image
Õppetöö

 

Tartu elurütm ja miljöö toetavad õppimist ning täie rinnaga osalemist üliõpilaselus, sest selle ülikoolilinna õhustik on segu kuulsusrikkast akadeemilisest minevikust ja noore põlvkonna tulevikku suunatud vaimsusest.  

Rohelust täis linnas on ka mitmekesised sportimis- ja ajaveetmisvõimalused. 

Aktiivsed üliõpilased on oodatud liituma erialaorganisatsioonidega. Uusi tuttavaid ja teistes valdkondades õppivaid sõpru võib leida pika ajalooga akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest. 

Image
tudengid

Õppekava läbinud on võimelised aitama kaasa biotehnoloogia, keemiatööstuse, biomeditsiini ja laia temaatikaga biomajandusettevõtete arengule nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas.  

Eriti atraktiivne tööturg on meie vilistlastele Põhjamaad kui biotehnoloogia alal väga kiiresti arenev piirkond. Seal saad jätkata tegutsemist tehnoloogiliselt pädeva keskastmejuhina mõnes biomajanduse tootmisettevõttes või laboris. 

Omandatud haridus võimaldab sul teha arukaid ja kaalutletud otsuseid ka doktorantuuris või hoopis avalikus sektoris töötades. 

  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridus loodus- või täppisteaduste valdkonnas või meditsiini valdkonnas
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

 

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 5000 characters with spaces) based on the following points:

 1. Describe briefly your previous studies and work experience and how it will help you succeed in this program.  Explain how your educational and professional background relates to the programme you are applying to.
 2. Which elective courses corresponds the most to your study interests, so what electives would you like to take? (Elective courses need to be chosen from the list of courses of elective module of Bioengineering programme).
 3. How do you plan to implement the skills to be gained from the programme in your future career, in which role do you see yourself in your future job after completion of the programme Bioengineering?

In the evaluation of motivation letter, the following criteria will be considered:

 • fit between the student’s goals and the programme (40%)
 • analytical and argumentation skills (40%)
 • fluency of written English (20%)

The maximum score for motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

 

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Vaata õppekava tutvustavat videot „Bioengineering master's program at the University of Tartu“ 

Jälgi meid sotsiaalmeedias: @st.unitartu @igemestonia 

Ilona Faustova
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024