Skip to main content

Molekulaarsed bioteadused

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Et bioteadused ja meditsiin arenevad maailmas kiiresti, vajatakse nii tööstuses kui ka teaduses aina rohkem laiade molekulaarbioloogia teadmiste ja oskustega tippspetsialiste. Molekulaarsete bioteaduste õppekava annab sulle rakkudes toimuvate protsesside kohta põhjalikud teadmised, mida saad rakendada ettevõtluses ja teadustöös alates meditsiinist kuni rohepöördeni.  

„Olen saanud Tartu Ülikooli geenitehnoloogia bakalaureuse- ja magistriõppest kõrgetasemelise hariduse, mis on kvaliteedi poolest vähemalt samaväärne maailma tippülikoolidega ning võimaldab mul olla rahvusvahelisel tasandil konkurentsis.“ 

Siim Pauklin, vilistlane, Oxfordi Ülikooli laborijuhataja

Õppetöö

Molekulaarsete bioteaduste õppekava alusel õppima asudes saad keskenduda endale sobivale erialale. Valida on inimgeneetika ja bioinformaatika, rakendusgeneetika ja -mikrobioloogia ning molekulaar- ja rakutehnoloogia.  

Õpe sisaldab mitmekesiseid loenguid ja seminare ning praktikume. Nii omandad põhjalikud erialased teadmised ja oskused ning saad tööturul konkurentsieelise.  

Paneme suurt rõhku ettevõtlusõppele. Sul on võimalus minna õpingute ajal praktikale mõnda ettevõttesse (näiteks Icosagenisse, Solis BioDyne’i või Thermo Fisher Scientific Balticsisse) või koostada bioettevõtluse õppeaines oma äriplaan.  

Semestri või kaks saad õppida mõnes väliskõrgkoolis.  

Lõputööna teed uurimistöö endale kõige huvipakkuvamas valdkonnas Eestis (Tartu Ülikoolis või erasektoris) või välismaal. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima molekulaar- ja rakubioloogia instituudi õpperuumides. Praktikumid toimuvad selleks kohandatud õppelaborites. 

Üliõpilaste kasutada on nende vajadustele kohandatud puhkeruumid vaba aja veetmiseks, õppimiseks ja filmiõhtute korraldamiseks. 

Lõputöö jaoks teed praktilise töö oma ala tippspetsialistide juhendamisel Tartu Ülikooli teaduslaboratooriumides või ettevõtetes. 

Kõikide oluliste erialateadmiste õpetamise eest vastutavad sellel erialal tegevad spetsialistid, mis tagab kõige nüüdisaegsemate teadmiste ja oskuste edasiandmise üliõpilastele.  

Molekulaarsete bioteaduste magistrante toetab aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Selts.  

Image

Peale lõpetamist

Pärast õppekava läbimist oled kvalifitseeritud töötama enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritööga.  

Meie vilistlased on leidnud endale sobiva töö ravimifirmades, meditsiinilaborites ning muudes era- ja riiklikes laboratooriumides, samuti näiteks toiduainetehnoloogia- ja biotehnoloogiaettevõtetes. Nad töötavad muu hulgas Icosagenis, Solis BioDyne’is ning Põllumajandus- ja Toiduametis. 

Õpetajakoolituse läbinud saavad asuda tööle ka gümnaasiumi bioloogiaõpetajana.  

Biomeditsiini magistrikraad võimaldab sul jätkata õpinguid sama eriala doktoriõppes nii Eestis kui ka välisriikides. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud bioteaduste alaseid eeldusaineid (geneetika, molekulaarbioloogia, rakubioloogia ja biokeemia).
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: geenitehnoloogia, bioloogia ja elustiku kaitse
  • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava, geenitehnoloogia eriala

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Margus Leppik
programmijuht
737 5032
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel