Molekulaarsed bioteadused

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Et bioteadused ja meditsiin arenevad maailmas kiiresti, vajatakse nii tööstuses kui ka teaduses aina rohkem laiade molekulaarbioloogia teadmiste ja oskustega tippspetsialiste. Molekulaarsete bioteaduste õppekava annab sulle rakkudes toimuvate protsesside kohta põhjalikud teadmised, mida saad rakendada ettevõtluses ja teadustöös alates meditsiinist kuni rohepöördeni.  

„Olen saanud Tartu Ülikooli geenitehnoloogia bakalaureuse- ja magistriõppest kõrgetasemelise hariduse, mis on kvaliteedi poolest vähemalt samaväärne maailma tippülikoolidega ning võimaldab mul olla rahvusvahelisel tasandil konkurentsis.“ 

Siim Pauklin, vilistlane, Oxfordi Ülikooli laborijuhataja

Molekulaarsete bioteaduste õppekava alusel õppima asudes saad keskenduda endale sobivale erialale. Valida on inimgeneetika ja bioinformaatika, rakendusgeneetika ja -mikrobioloogia ning molekulaar- ja rakutehnoloogia.  

Õpe sisaldab mitmekesiseid loenguid ja seminare ning praktikume. Nii omandad põhjalikud erialased teadmised ja oskused ning saad tööturul konkurentsieelise.  

Paneme suurt rõhku ettevõtlusõppele. Sul on võimalus minna õpingute ajal praktikale mõnda ettevõttesse (näiteks Icosagenisse, Solis BioDyne’i või Thermo Fisher Scientific Balticsisse) või koostada bioettevõtluse õppeaines oma äriplaan.  

Semestri või kaks saad õppida mõnes väliskõrgkoolis.  

Lõputööna teed uurimistöö endale kõige huvipakkuvamas valdkonnas Eestis (Tartu Ülikoolis või erasektoris) või välismaal. 

Image
tudengid

Sa asud õppima molekulaar- ja rakubioloogia instituudi õpperuumides. Praktikumid toimuvad selleks kohandatud õppelaborites. 

Üliõpilaste kasutada on nende vajadustele kohandatud puhkeruumid vaba aja veetmiseks, õppimiseks ja filmiõhtute korraldamiseks. 

Lõputöö jaoks teed praktilise töö oma ala tippspetsialistide juhendamisel Tartu Ülikooli teaduslaboratooriumides või ettevõtetes. 

Kõikide oluliste erialateadmiste õpetamise eest vastutavad sellel erialal tegevad spetsialistid, mis tagab kõige nüüdisaegsemate teadmiste ja oskuste edasiandmise üliõpilastele.  

Molekulaarsete bioteaduste magistrante toetab aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Selts.  

Image
tudengid

Pärast õppekava läbimist oled kvalifitseeritud töötama enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritööga.  

Meie vilistlased on leidnud endale sobiva töö ravimifirmades, meditsiinilaborites ning muudes era- ja riiklikes laboratooriumides, samuti näiteks toiduainetehnoloogia- ja biotehnoloogiaettevõtetes. Nad töötavad muu hulgas Icosagenis, Solis BioDyne’is ning Põllumajandus- ja Toiduametis. 

Õpetajakoolituse läbinud saavad asuda tööle ka gümnaasiumi bioloogiaõpetajana.  

Biomeditsiini magistrikraad võimaldab sul jätkata õpinguid sama eriala doktoriõppes nii Eestis kui ka välisriikides. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: geenitehnoloogia, bioloogia ja elustiku kaitse
  • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava, geenitehnoloogia eriala

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled varasemate õpingute käigus läbinud bioteaduste alaseid aineid (geneetika, molekulaarbioloogia, rakubioloogia ja biokeemia). Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Margus Leppik
programmijuht
737 5032
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023