Skip to main content

Geenitehnoloogia

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikool on molekulaarbioloogias ja geneetikas 1% maailma mõjukaimate teadusasutuste seas, mis tõestab siinse hariduse tippkvaliteeti. Me koolitame maailmas kiiresti areneva biotehnoloogia valdkonna spetsialiste, kellel on võimalus anda panus sellistesse tulevikuvaldkondadesse nagu genoomika, meditsiiniline diagnostika, bioinformaatika, sünteetiline bioloogia ja roheline energeetika. 

„Geenitehnoloogia õppekava läbimine on andnud mulle laiakülgsed teadmised ja kriitilise mõtlemise oskuse. See on avanud palju võimalusi nii teaduse kui ka ettevõtluse maailmas, võimaldades mul arendada teadusmahukat ettevõtet rahvusvahelisel tasemel.“  

Tanel Ilmjärv, vilistlane, Vetik OÜ asutaja, juhatuse liige ning äri- ja tootearendaja

Õppetöö

Geneetilise materjaliga seotud tehnoloogia on üks kõige kiiremini arenev valdkond kogu maailmas. Sellega on seotud tänapäeval peaaegu kogu meie elu alates toiduainetööstusest ja lõpetades meditsiiniga. 

Loengutes ja seminarides omandad erialased alusteadmised. Alusaineid toetavad praktikumid, kus rakendad teoreetilisi teadmisi. Veel täiendavad su õpiteed näiteks biotehnoloogia ja -informaatika ning alusteadmiste saamine inimese anatoomiast. 

Üliõpilastel on võimalus osaleda reaalsetes teadus- ja arendusprojektides oma ala tippspetsialistide käe all.  

Meil õpetavad oma ala asjatundjad, kes vastutavad õppeainete nüüdisaegse sisu eest. Paljud neist on pälvinud tunnustuse õpetamise tippkvaliteedi eest.

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Geenitehnoloogia üliõpilaste praktiliste oskuste arendamiseks on kasutusel praktikumideks kohandatud õppeklassid. Üliõpilastel on ka nende vajadustele kohandatud puhkeruumid vaba aja veetmiseks, õppimiseks ja filmiõhtute korraldamiseks. 

Üliõpilastel on võimalik siduda ennast nii instituudis kui ka väljaspool seda tegutsevate uurimisrühmadega, mis annab neile ligipääsu huvipakkuva eriala parimale tehnikale ja teadmistele. 

Meie üliõpilasi toetab väga aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Selts, kes ootab neid endaga liituma.  

Image

Peale lõpetamist

Geenitehnoloogia haridusega töötajaid vajatakse paljudel elualadel alates põllumajandusest kuni meditsiinini.  

Meie vilistlased leiavad rakendust ettevõtetes, millel on eelkõige kokkupuude laboritööga ja/või bioloogilise materjaliga. Muu hulgas on sellised töökohad SynLab, haiglate laboratooriumid ning Põllumajandus- ja Toiduamet. 

Et õpe on väga laiapõhjaline, on vilistlased asunud tööle ka tarkvaraarendajate ning turundus- ja tootejuhtidena.  

Lõpetajad on oodatud haridusteed jätkama biomeditsiini ja molekulaarsete bioteaduste magistriõppesse.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika riigieksam (kitsas või lai), mida saab asendada erialakatsega

Erialakatse toimub 6.-7. juulil kell 10.00 aadressil Riia 23-116.

 • Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.
 • Erialakatse tulemust on võimalik asendada arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemusega.

Sisseastumiskatse toimub vestluse vormis. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

Sisseastumiskatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks.

Sisseastumiskatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus‐ ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.

Hindamine

Sisseastumiskatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis, positiivne tulemus on 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust või erialakatse tulemust 60% ulatuse (valida tuleb kahest üks)

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üle-eestilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Margus Leppik
programmijuht
737 5032, 737 5011
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel