Skip to main content

Geenitehnoloogia

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikool on molekulaarbioloogias ja geneetikas 1% maailma mõjukaimate teadusasutuste seas, mis tõestab siinse hariduse tippkvaliteeti. Me koolitame maailmas kiiresti areneva biotehnoloogia valdkonna spetsialiste, kellel on võimalus anda panus sellistesse tulevikuvaldkondadesse nagu genoomika, meditsiiniline diagnostika, bioinformaatika, sünteetiline bioloogia ja roheline energeetika. 

„Geenitehnoloogia õppekava läbimine on andnud mulle laiakülgsed teadmised ja kriitilise mõtlemise oskuse. See on avanud palju võimalusi nii teaduse kui ka ettevõtluse maailmas, võimaldades mul arendada teadusmahukat ettevõtet rahvusvahelisel tasemel.“  

Tanel Ilmjärv, vilistlane, Vetik OÜ asutaja, juhatuse liige ning äri- ja tootearendaja

Geneetilise materjaliga seotud tehnoloogia on üks kõige kiiremini arenev valdkond kogu maailmas. Sellega on seotud tänapäeval peaaegu kogu meie elu alates toiduainetööstusest ja lõpetades meditsiiniga. 

Loengutes ja seminarides omandad erialased alusteadmised. Alusaineid toetavad praktikumid, kus rakendad teoreetilisi teadmisi. Veel täiendavad su õpiteed näiteks biotehnoloogia ja -informaatika ning alusteadmiste saamine inimese anatoomiast. 

Üliõpilastel on võimalus osaleda reaalsetes teadus- ja arendusprojektides oma ala tippspetsialistide käe all.  

Meil õpetavad oma ala asjatundjad, kes vastutavad õppeainete nüüdisaegse sisu eest. Paljud neist on pälvinud tunnustuse õpetamise tippkvaliteedi eest.

Image

 

Geenitehnoloogia üliõpilaste praktiliste oskuste arendamiseks on kasutusel praktikumideks kohandatud õppeklassid. Üliõpilastel on ka nende vajadustele kohandatud puhkeruumid vaba aja veetmiseks, õppimiseks ja filmiõhtute korraldamiseks. 

Üliõpilastel on võimalik siduda ennast nii instituudis kui ka väljaspool seda tegutsevate uurimisrühmadega, mis annab neile ligipääsu huvipakkuva eriala parimale tehnikale ja teadmistele. 

Meie üliõpilasi toetab väga aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Selts, kes ootab neid endaga liituma.  

Image

Geenitehnoloogia haridusega töötajaid vajatakse paljudel elualadel alates põllumajandusest kuni meditsiinini.  

Meie vilistlased leiavad rakendust ettevõtetes, millel on eelkõige kokkupuude laboritööga ja/või bioloogilise materjaliga. Muu hulgas on sellised töökohad SynLab, haiglate laboratooriumid ning Põllumajandus- ja Toiduamet. 

Et õpe on väga laiapõhjaline, on vilistlased asunud tööle ka tarkvaraarendajate ning turundus- ja tootejuhtidena.  

Lõpetajad on oodatud haridusteed jätkama biomeditsiini ja molekulaarsete bioteaduste magistriõppesse.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika riigieksam (kitsas või lai), mida saab asendada erialakatsega

Erialakatse toimub 6.-7. juulil kell 10.00 aadressil Riia 23-116, Tartu.

 • Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.
 • Erialakatse tulemust on võimalik asendada arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemusega.

Erialakatse toimub vestluse vormis, kandidaadiga vesteldakse umbes 15 minutit.

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks.

Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus‐ ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.

 

Hindamine

Sisseastumiskatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis, positiivne tulemus on 51 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust või erialakatse tulemust (valida tuleb kahest üks) 60% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Genitehnoloogia õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üle-eestilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.

 

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Margus Leppik
programmijuht
737 5032, 737 5011
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022