Biomeditsiin

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Biomeditsiin on muutunud ülimalt suure potentsiaaliga valdkonnaks, kuna personaalmeditsiin areneb hoogsalt ja läänemaailma rahvastik vananeb kiiresti. Õppekavas on meditsiini- ja bioteadused ühendatud nii teoorias kui ka praktikas. Sa asud õppima tunnustatud teadlaste juhendamisel, tänu millele oled pärast lõpetamist konkurentsivõimelisem nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris. 

„Valisin biomeditsiini õppekava, kuna ei soovinud saada arstiks, aga tahtsin panustada inimese tervise edendamisse. Selles õppes on molekulaarne ja geneetiline tasand ühendatud inimese füsioloogiaga seotud protsessidega. Minu soe soovitus: õpi teadlikult! Nii on võimalik suurest pildist aru saada.“

Triin Truu, vilistlane, Bayer AG esindaja meditsiinivaldkonnas

Biomeditsiini õppekava on bio- ja meditsiiniteaduste sümbioos. Nii saad sa süvendatud teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu nüüdisaegse arusaama inimorganismi elutegevuse molekulaarsest toimimisest. 

Traditsioonilisi loenguid ja seminare täiendavad praktikumid ning sinu praktilisel tööl põhinev lõputöö. 

Praktikale saad minna meditsiinilaboritesse, näiteks SynLabi, Tartu Ülikooli Kliinikumi või Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Seal täiendad oma oskusi ja tutvud varakult oma võimalike tööandjatega.  

Image
tudengid

Sa asud õppima molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning meditsiiniteaduste valdkonna õpperuumides. Praktikumid toimuvad selleks kohandatud õppelaborites.  

Üliõpilaste kasutada on puhkeruumid vaba aja veetmiseks, õppimiseks ja filmiõhtute korraldamiseks. 

Lõputöö teed oma ala tippspetsialistide juhendamisel mõnes Tartu Ülikooli teaduslaboratooriumis või ettevõttes.  

Erialateadmiste õpetamise eest vastutavad tegevad spetsialistid.  

Biomeditsiini magistrante toetab aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Selts.  

Image
tudengid

 

Kuigi biomeditsiini magistriõpe on suures osas meditsiinilise suunitlusega, oled sa selle läbimise järel kvalifitseeritud töötama enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritööga.  

Meie vilistlased on leidnud endale sobiva töö ravimifirmades, meditsiinilaborites ning muudes era- ja riiklikes laboratooriumides, samuti näiteks toiduainetehnoloogia- ja biotehnoloogiaettevõtetes. 

Õpetajakoolituse läbinud saavad asuda tööle ka bioloogiaõpetajana. 

Biomeditsiini magistrikraad võimaldab sul jätkata õpinguid sama eriala doktoriõppes nii Eestis kui ka välisriikides. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase bioteaduste erialal,

  • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 24 EAP mahus bioteaduste õppeaineid, sealhulgas peab olema läbitud õppeained, mis hõlmavad geneetika (3 EAP), molekulaarbioloogia (3 EAP), rakubioloogia (3 EAP) ja biokeemia (3 EAP) teadusharusid ja

  • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

    Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

    • Tartu Ülikool: „Geenitehnoloogia”, „Bioloogia ja elustiku kaitse”;
    • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakenduskeemia”, „Toidu- ja geenitehnoloogia” (geenitehnoloogia eriala).

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil margus.leppik@ut.ee
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Margus Leppik
programmijuht
737 5032
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024