Biomeditsiin

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Biomeditsiin on muutunud ülimalt suure potentsiaaliga valdkonnaks, kuna personaalmeditsiin areneb hoogsalt ja läänemaailma rahvastik vananeb kiiresti. Õppekavas on meditsiini- ja bioteadused ühendatud nii teoorias kui ka praktikas. Sa asud õppima tunnustatud teadlaste juhendamisel, tänu millele oled pärast lõpetamist konkurentsivõimelisem nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris. 

„Valisin biomeditsiini õppekava, kuna ei soovinud saada arstiks, aga tahtsin panustada inimese tervise edendamisse. Selles õppes on molekulaarne ja geneetiline tasand ühendatud inimese füsioloogiaga seotud protsessidega. Minu soe soovitus: õpi teadlikult! Nii on võimalik suurest pildist aru saada.“

Triin Truu, vilistlane, Bayer AG esindaja meditsiinivaldkonnas

Biomeditsiini õppekava on bio- ja meditsiiniteaduste sümbioos. Nii saad sa süvendatud teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu nüüdisaegse arusaama inimorganismi elutegevuse molekulaarsest toimimisest. 

Traditsioonilisi loenguid ja seminare täiendavad praktikumid ning sinu praktilisel tööl põhinev lõputöö. 

Praktikale saad minna meditsiinilaboritesse, näiteks SynLabi, Tartu Ülikooli Kliinikumi või Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Seal täiendad oma oskusi ja tutvud varakult oma võimalike tööandjatega.  

Image
tudengid

Sa asud õppima molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning meditsiiniteaduste valdkonna õpperuumides. Praktikumid toimuvad selleks kohandatud õppelaborites.  

Üliõpilaste kasutada on puhkeruumid vaba aja veetmiseks, õppimiseks ja filmiõhtute korraldamiseks. 

Lõputöö teed oma ala tippspetsialistide juhendamisel mõnes Tartu Ülikooli teaduslaboratooriumis või ettevõttes.  

Erialateadmiste õpetamise eest vastutavad tegevad spetsialistid.  

Biomeditsiini magistrante toetab aktiivne Bioteaduste Üliõpilaste Selts.  

Image
tudengid

 

Kuigi biomeditsiini magistriõpe on suures osas meditsiinilise suunitlusega, oled sa selle läbimise järel kvalifitseeritud töötama enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritööga.  

Meie vilistlased on leidnud endale sobiva töö ravimifirmades, meditsiinilaborites ning muudes era- ja riiklikes laboratooriumides, samuti näiteks toiduainetehnoloogia- ja biotehnoloogiaettevõtetes. 

Õpetajakoolituse läbinud saavad asuda tööle ka bioloogiaõpetajana. 

Biomeditsiini magistrikraad võimaldab sul jätkata õpinguid sama eriala doktoriõppes nii Eestis kui ka välisriikides. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase bioteaduste erialal.

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: geenitehnoloogia, bioloogia ja elustiku kaitse
  • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava, geenitehnoloogia eriala

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud bioteaduste alaseid eeldusaineid: geneetika, molekulaarbioloogia, rakubioloogia ja biokeemia. Eeldusinete sobivust hindab õppekava sisseastumiskomisjon. Välismaal lõpetanutel on vajalik bakalaureusekraadi (BSc) olemasolu erialal, mis rahvusvaheliste tavade alusel kuuluvad natural sciences, life sciences või biomedical sciences hulka. Vajadusel otsustab vastuvõtukomisjon senise haridustaseme vastavust sisseastumistingimustele individuaalselt.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Margus Leppik
programmijuht
737 5032
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021