Füüsika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolis on paindlik ja rahvusvaheliselt kõrgel tasemel füüsika magistriõpe, kus sinu õppejõud on oma ala asjatundjad. Sul on võimalus spetsialiseeruda astrofüüsika, teoreetilise füüsika, tahkisefüüsika, eksperimentaal- ja rakendusfüüsika või keskkonnafüüsika suunale. Praegusaja muutlikus tipptehnoloogilises infoühiskonnas on füüsikud nõutud ja kõrgepalgalised spetsialistid kõikjal arenenud maailmas. 

„Õnn on see, kui juhus kohtub ettevalmistusega. Mitte ükski teine õppekava maailmas ei vähenda juhuse osakaalu selles võrrandis rohkem kui füüsika, mis loob maailmast tervikliku arusaama. See haridus võimaldab teha peale lõpetamist ükskõik millise karjäärivaliku, kuna sa oled omandanud meeletu õppimisvõime ja taustteadmised maailma toimimisest. Laborist, kus ma tegin oma lõputöö, sai vaid neli kuud hiljem minu unistuste töökoht. See, mida ma nüüd tegelikult teen, on avastamine inimkonna teadmiste piiril. Selle tulemusena on tulevik reaalselt parem.“ 

Mats Mikkor, vilistlane

Füüsika magistriõpe koosneb üldisest osast, mis annab laiapõhjalised teadmised, ning erialaosast, mis koosneb moodulitesse jagatud erialaainetest. Neid on sul võimalik läbida ka välisülikoolis.  

Sa spetsialiseerud astrofüüsika, teoreetilise füüsika, tahkisefüüsika, eksperimentaal- ja rakendusfüüsika või keskkonnafüüsika suunale. 

Teise semestri alguseks oled valinud endale juhendaja, kes suunab ja abistab sind lõputöö kirjutamisel sulle huvipakkuval teadussuunal. Erialaainetega tihedalt seotud magistriseminaris õpid koostama teadustöö põhjal ettekannet ja saad ülevaate töörühma teiste liikmete teadustööst.  

Valikainete moodul võimaldab valida sinu õppesuuna vajaduste alusel aineid kõikide loodus- ja täppisteaduste valdkonna ainete seast.  

Õpingute jooksul sooritad menetluspraktika mõnes teises teadusasutuses, näiteks Euroopa Tuumauuringute Keskuses CERN või Lundi Ülikooli juures tegutsevas sünkrotronkiirguse keskuses MAX-Lab, või hoopis mõnes ettevõttes. 

 

Sa asud õppima füüsika instituudi hoones, mis on Tartu Ülikooli üks moodsamaid õppehooneid. Meil on rikkalikult varustatud auditooriumid, teadus- ja õppelaborid ning üliõpilaste vabaajaruumid.  

Sul on võimalus osaleda Eesti Füüsikaüliõpilaste Seltsi kaudu füüsikaõppe arendamises ja populariseerimises ning üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste sidususe suurendamises.  

Paljud meie üliõpilased on kaasatud Teadusbussi tegemistesse ja Ahhaa keskuse töösse. Tänu sellele saavad nad suurepärase võimaluse avastada ja demonstreerida põnevaid nähtusi nii oma erialalt kui ka naaberaladelt. 

Eesti tudengisatelliidi programmi eesmärk on projekteerida, koostada, testida ja edukalt tööle rakendada Eesti satelliite Maa orbiidil. 

Fotoonikaklubi on lävepakk kõrgtehnoloogilisse tööstusse. Seal on üliõpilastel võimalus saada kogemusi optika- ja fotoonikainsenerina, harjutada meeskonnatööd ning viia ellu oma lennukad ideed. 

Image
õppekeskkond

 

Üldiselt on füüsika eriala lõpetajate järele olnud tööturul püsiv nõudlus ja see kasvab. Eelkõige ootavad sind tööle tehnoloogiafirmad.  

Loomulikult on su haridus universaalne selles mõttes, et füüsikud on rahvusvaheliselt nõutud ja kõrgepalgalised spetsialistid ka aladel, mis ei ole otseselt füüsikaga seotud, näiteks projekteerimises, infotehnoloogias ja panganduses, samuti õpetaja- ja õppejõuametis üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolis. 

Sul on võimalik jätkata õpinguid nelja-aastases doktoriõppes, et saada süvendatud erialane haridus ning teha iseseisvat teadus- ja arendustööd. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 48 EAP mahus füüsikaalaseid õppeaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • Tartu Ülikool: „Füüsika, keemia ja materjaliteadus”, teised õppekavad, kui on läbitud bakalaureuseõppes füüsika kõrvalerialana;
  • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakendusfüüsika”;
  • Tallinna Ülikool: „Füüsika”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil laurits.puust@ut.ee
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Kalev Tarkpea
programmijuht
737 5522
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024