Skip to main content

Füüsika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolis on paindlik ja rahvusvaheliselt kõrgel tasemel füüsika magistriõpe, kus sinu õppejõud on oma ala asjatundjad. Sul on võimalus spetsialiseeruda astrofüüsika, teoreetilise füüsika, tahkisefüüsika, eksperimentaal- ja rakendusfüüsika või keskkonnafüüsika suunale. Praegusaja muutlikus tipptehnoloogilises infoühiskonnas on füüsikud nõutud ja kõrgepalgalised spetsialistid kõikjal arenenud maailmas. 

„Õnn on see, kui juhus kohtub ettevalmistusega. Mitte ükski teine õppekava maailmas ei vähenda juhuse osakaalu selles võrrandis rohkem kui füüsika, mis loob maailmast tervikliku arusaama. See haridus võimaldab teha peale lõpetamist ükskõik millise karjäärivaliku, kuna sa oled omandanud meeletu õppimisvõime ja taustteadmised maailma toimimisest. Laborist, kus ma tegin oma lõputöö, sai vaid neli kuud hiljem minu unistuste töökoht. See, mida ma nüüd tegelikult teen, on avastamine inimkonna teadmiste piiril. Selle tulemusena on tulevik reaalselt parem.“ 

Mats Mikkor, vilistlane

Õppetöö

Füüsika magistriõpe koosneb üldisest osast, mis annab laiapõhjalised teadmised, ning erialaosast, mis koosneb moodulitesse jagatud erialaainetest. Neid on sul võimalik läbida ka välisülikoolis.  

Sa spetsialiseerud astrofüüsika, teoreetilise füüsika, tahkisefüüsika, eksperimentaal- ja rakendusfüüsika või keskkonnafüüsika suunale. 

Teise semestri alguseks oled valinud endale juhendaja, kes suunab ja abistab sind lõputöö kirjutamisel sulle huvipakkuval teadussuunal. Erialaainetega tihedalt seotud magistriseminaris õpid koostama teadustöö põhjal ettekannet ja saad ülevaate töörühma teiste liikmete teadustööst.  

Valikainete moodul võimaldab valida sinu õppesuuna vajaduste alusel aineid kõikide loodus- ja täppisteaduste valdkonna ainete seast.  

Õpingute jooksul sooritad menetluspraktika mõnes teises teadusasutuses, näiteks Euroopa Tuumauuringute Keskuses CERN või Lundi Ülikooli juures tegutsevas sünkrotronkiirguse keskuses MAX-Lab, või hoopis mõnes ettevõttes. 

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima füüsika instituudi hoones, mis on Tartu Ülikooli üks moodsamaid õppehooneid. Meil on rikkalikult varustatud auditooriumid, teadus- ja õppelaborid ning üliõpilaste vabaajaruumid.  

Sul on võimalus osaleda füüsikaüliõpilaste seltsi kaudu füüsikaõppe arendamises ja populariseerimises ning üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste sidususe suurendamises.  

Paljud meie üliõpilased on kaasatud Teadusbussi tegemistesse ja Ahhaa keskuse töösse. Tänu sellele saavad nad suurepärase võimaluse avastada ja demonstreerida põnevaid nähtusi nii oma erialalt kui ka naaberaladelt. 

Eesti tudengisatelliidi programmi eesmärk on projekteerida, koostada, testida ja edukalt tööle rakendada Eesti satelliite Maa orbiidil. 

Fotoonikaklubi on lävepakk kõrgtehnoloogilisse tööstusse. Seal on üliõpilastel võimalus saada kogemusi optika- ja fotoonikainsenerina, harjutada meeskonnatööd ning viia ellu oma lennukad ideed. 

Image

 

Peale lõpetamist

Üldiselt on füüsika eriala lõpetajate järele olnud tööturul püsiv nõudlus ja see kasvab. Eelkõige ootavad sind tööle tehnoloogiafirmad.  

Loomulikult on su haridus universaalne selles mõttes, et füüsikud on rahvusvaheliselt nõutud ja kõrgepalgalised spetsialistid ka aladel, mis ei ole otseselt füüsikaga seotud, näiteks projekteerimises, infotehnoloogias ja panganduses, samuti õpetaja- ja õppejõuametis üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolis. 

Sul on võimalik jätkata õpinguid nelja-aastases doktoriõppes, et saada süvendatud erialane haridus ning teha iseseisvat teadus- ja arendustööd. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud 48 EAP mahus füüsika-alaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: füüsika, materjaliteadus, füüsika kõrvalerialana
  • Tallinna Tehnikaülikool: tehniline füüsika
  • Tallinna Ülikool: füüsika

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB!  Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Tutvu 2021/2022. õppeaasta õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)  

fyysika.ee 

Tutvu meie vilistlaste statistikaga  

Laurits Puust
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel