Geograafia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

See on Eesti ainuke õppekava, mis võimaldab sul omandada loodust, inimühiskonda ja informaatikat ühendava laiapõhjalise magistrihariduse – geograafia eriala on ruumilise planeerimise ja geoinformaatika valdkonnas Eesti hinnatuim. Sa spetsialiseerud oma huvidest lähtudes ning omandad geograafi olulisimad oskused, st oskuse mõista nähtuste toimimist ruumis ning analüüsida ja tõlgendada asukohaga seotud andmeid. Lõpetamise järel ootab sind rohkesti vaheldust, loomingulist pinget ja Eesti arengu kujundamise võimalust pakkuv karjäär. 

„Geograafia osakonnas õppimine on pigem koostöö oma ala professionaalidega. Auditooriumis õpitu saab üheskoos kinnistatud „põllul“ praktikumides. Tänu sellele on noorel geograafil olemas oskused, teadmised ja head sõbrad, kellega asuda ülikoolist alates tõsise töö kallale ning oma tulevikku üles ehitama.“ 

Andris Pentjärv, vilistlane, TerraPro OÜ aerofoto- ja laserskaneerimise spetsialist

Geograafia õppekava jaguneb kolme suuna vahel: 

 1. geoinformaatika ja kartograafia (ruumiandmete haldamine, analüüs, visualiseerimine ja kaartide valmistamine); 
 2. inimgeograafia ja regionaalplaneerimine (linna- ja rahvastikugeograafia, liikuvusuuringud, kohaliku ja regionaalse arengu planeerimine); 
 3. loodusgeograafia ja maastikuökoloogia (kliimamuutused, maastike aineringed, keskkonnaseire ja -korraldus). 

Esimesel semestril valid sa oma spetsialiseerumissuuna ja läbid süvendatud üldainete kursused. Järgmisel kahel semestril on valdavad erialakursused ja praktika koos võimalusega mitmekesistada õpinguid välismaal. Neljas semester on pühendatud magistritöö kirjutamisele.  

Sul on võimalus õppida oma ala asjatundjatelt ja teha koostööd juhtivate teadlastega meie töörühmadest.

Image
tudengid

 

Image
keskkond

Geograafia osakond paikneb Tartu kesklinnas Vanemuise tänava ajaloolises hoones ühe katuse all loodusmuuseumiga, tänu millele oled erialaste ürituste keskmes. 

Geograafid on kokkuhoidev seltskond, kes lävib üksteisega palju rohkem, kui on vajalik õppetöö huvides. Suhtlus eri kursuste ja õppejõudude vahel on tihe ning traditsioonilisi üritusi aasta jooksul palju. 

Organisatsioon EGEA-Tartu ühendab geograafiahuviga aktiivseid üliõpilasi, kes populariseerivad geograafiat kooliõpilaste hulgas, korraldavad kohtumisi tööandjatega, väljasõite, reisiklubisid ja palju muud. 

Image
tudengid

Suurim osa meie lõpetajatest on asunud tööle geoinformaatiku, andmeanalüütiku või kartograafi ametikohale, aga väga levinud on ka planeerija, arendusnõuniku ja keskkonnakorraldaja töö.  

Samamoodi on lai tööandjate spekter, mis ulatub ministeeriumidest ettevõteteni ja omavalitsustest kolmanda sektorini. Meie vilistlasi töötab näiteks KappaZetas, Positiumis, Statistikaametis ja Rahandusministeeriumis.  

Pärast magistrantuuri on sul võimalus jätkata õpinguid doktorantuuris.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: geograafia, geenitehnoloogia, ökoloogia ning elustiku kaitse, regionaalplaneerimine, keskkonnakorraldus ja -planeerimine, bioloogia ja elustiku kaitse ning geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
  • Eesti Mereakadeemia: hüdromeeteoroloogia ja loodushoid
  • Tallinna Ülikool: geoökoloogia, keskkonnakorraldus
  • Eesti Maaülikool: keskkonnakaitse, keskkonnamajandus, geomaatika, loodusvarade kasutamine ja kaitse

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 36 EAP ulatuses geograafiaalaseid aineid eelmises õppeastmes. Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Madli-Johanna Maidla
programmijuht
737 6842
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021