Geograafia

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

See on Eesti ainuke õppekava, mis võimaldab sul omandada loodust, inimühiskonda ja informaatikat ühendava laiapõhjalise magistrihariduse – geograafia eriala on ruumilise planeerimise ja geoinformaatika valdkonnas Eesti hinnatuim. Sa spetsialiseerud oma huvidest lähtudes ning omandad geograafi olulisimad oskused, st oskuse mõista nähtuste toimimist ruumis ning analüüsida ja tõlgendada asukohaga seotud andmeid. Lõpetamise järel ootab sind rohkesti vaheldust, loomingulist pinget ja Eesti arengu kujundamise võimalust pakkuv karjäär. 

„Geograafia osakonnas õppimine on pigem koostöö oma ala professionaalidega. Auditooriumis õpitu saab üheskoos kinnistatud „põllul“ praktikumides. Tänu sellele on noorel geograafil olemas oskused, teadmised ja head sõbrad, kellega asuda ülikoolist alates tõsise töö kallale ning oma tulevikku üles ehitama.“ 

Andris Pentjärv, vilistlane, TerraPro OÜ aerofoto- ja laserskaneerimise spetsialist

Geograafia õppekava jaguneb kolme suuna vahel: 

 1. geoinformaatika ja kartograafia (ruumiandmete haldamine, analüüs, visualiseerimine ja kaartide valmistamine); 
 2. inimgeograafia ja regionaalplaneerimine (linna- ja rahvastikugeograafia, liikuvusuuringud, kohaliku ja regionaalse arengu planeerimine); 
 3. loodusgeograafia ja maastikuökoloogia (kliimamuutused, maastike aineringed, keskkonnaseire ja -korraldus). 

Esimesel semestril valid sa oma spetsialiseerumissuuna ja läbid süvendatud üldainete kursused. Järgmisel kahel semestril on valdavad erialakursused ja praktika koos võimalusega mitmekesistada õpinguid välismaal. Neljas semester on pühendatud magistritöö kirjutamisele.  

Sul on võimalus õppida oma ala asjatundjatelt ja teha koostööd juhtivate teadlastega meie töörühmadest.

Image
tudengid

 

Image
keskkond

Õppekava versioon:

2024/2025

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Geograafia osakond paikneb Tartu kesklinnas Vanemuise tänava ajaloolises hoones ühe katuse all loodusmuuseumiga, tänu millele oled erialaste ürituste keskmes. 

Geograafid on kokkuhoidev seltskond, kes lävib üksteisega palju rohkem, kui on vajalik õppetöö huvides. Suhtlus eri kursuste ja õppejõudude vahel on tihe ning traditsioonilisi üritusi aasta jooksul palju. 

Organisatsioon EGEA-Tartu ühendab geograafiahuviga aktiivseid üliõpilasi, kes populariseerivad geograafiat kooliõpilaste hulgas, korraldavad kohtumisi tööandjatega, väljasõite, reisiklubisid ja palju muud. 

Image
tudengid

Suurim osa meie lõpetajatest on asunud tööle geoinformaatiku, andmeanalüütiku või kartograafi ametikohale, aga väga levinud on ka planeerija, arendusnõuniku ja keskkonnakorraldaja töö.  

Samamoodi on lai tööandjate spekter, mis ulatub ministeeriumidest ettevõteteni ja omavalitsustest kolmanda sektorini. Meie vilistlasi töötab näiteks KappaZetas, Positiumis, Statistikaametis ja Rahandusministeeriumis.  

Pärast magistrantuuri on sul võimalus jätkata õpinguid doktorantuuris.

Kandideerimiseks peab sul olema

 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 36 EAP mahus geograafiaalaseid õppeaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • Tartu Ülikool: „Geograafia”, „Geenitehnoloogia”, „Ökoloogia ning elustiku kaitse”, „Regionaalplaneerimine”, „Keskkonnakorraldus ja -planeerimine”, „Bioloogia ja elustiku kaitse”,„Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia”;
  • Eesti Mereakadeemia: „Hüdromeeteoroloogia ja loodushoid”;
  • Tallinna Ülikool: Geoökoloogia”, „Keskkonnakorraldus”;
  • Eesti Maaülikool: „Keskkonnakaitse”, „Keskkonnamajandus”, „Geomaatika”, „Loodusvarade kasutamine ja kaitse”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil madli-johanna.maidla@ut.ee.
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Madli-Johanna Maidla
programmijuht
737 6842
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024