Skip to main content

Loodusteadused ja tehnoloogia

Bakalaureuseõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. aprill

Lõpeb avalduste vastuvõtt

25. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
5000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 4

Uuenduslik ingliskeelne bakalaureuseõpe annab sulle laia ülevaate loodus-, täppis- ja tehnikateadustest, sest peale alusteadmiste (mida on tihtilugu puudu) omandamise spetsialiseerud sa ühele kitsamale valdkonnale. Suurt rõhku paneme teoreetiliste teadmiste rakendamisele praktikas ja kuna kitsa eriala valid sa alles pärast kolmandat semestrit, oled sa selleks ajaks saanud nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse ning oskad teha teadlikuma valiku. Õppekava läbimise järel võid jätkata mis tahes loodusteadusliku eriala magistriõppes Eestis või välismaal. 

„Tänapäeva nõudlikus maailmas on vaja dünaamilist lähenemist. Õppekava tugev külg on loodusteaduste ja tehnoloogia põhialuste laialdane tundmaõppimine ning süntees. Ingliskeelne õpe loob rahvusvahelise mõõtme ja edasisteks õpinguteks tugeva aluse.“ 

Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor, programmijuht

Õppetöö

Õpe on inglise keeles, mis võimaldab muu hulgas omandada erialase ingliskeelse sõnavara. Peamised õppevormid on loengud, seminarid, praktikumid ja iseseisev töö.  

Õpet iseloomustab see, et üliõpilased harjutavad teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas. Seminarides treenid sa ühtlasi aruteluoskust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust.  

Õppekava toetab erialase ettevõtlusega alustamist. Sa saad käia ettevõtluspraktikatel, kus kohtuvad üliõpilased ja nende tööpanust vajavad ettevõtjad.  

Meil töötavad valdkonna parimad õppejõud ja teadlased. Sind õpetavad sellised tunnustatud õppejõud ja oma ala maailma tippspetsialistid nagu näiteks professorid Gholamreza Anbarjafari, Ivo Leito, Mart Loog, Andres Merits ja Mait Metspalu. 

Üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvaheline seltskond avardab üliõpilaste maailmapilti ning annab üleilmse kontaktivõrgustiku kogu eluks. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima ultramoodsates laborikompleksides Maarjavälja linnakus ja kesklinnas. Tartu elurütm ja miljöö toetavad õppimist ning täie rinnaga osalemist üliõpilaselus. Põnevat on palju!  

Juba bakalaureuseõppes saad tutvuda teadusrühmadega ning kui võimalik, osaleda ka nende projektides.  

Samuti võid ühineda võistkonnaga Estonia TUIT, et esitada maailma probleeme lahendav projekt suurimal rahvusvahelisel sünteetilise bioloogia võistlusel iGEM (The International Genetically Engineered Machine). Veel võid osaleda Robotexi võistlusel ja saada meistriks robotite korvpallis.  

Oled teretulnud liituma erialaorganisatsioonidega, mille seas on Bioteaduste Üliõpilaste Selts ja Eesti füüsikaüliõpilaste selts. Uusi tuttavaid ja sõpru teistest valdkondadest tasub otsida akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest ning korporatsioonidest.  

Image

Peale lõpetamist

Sa oled oodatud panustama tehnoloogia- ja tööstusettevõtete arengusse Eestis ja mujal. Meie lõpetajad on nõutud näiteks seirekeskustes, tootmisettevõtetes ja laborites tehnoloogiliselt pädeva laboripersonali liikmetena. 

Omandatud laiapõhjaline haridus võimaldab sul teha arukaid ja kaalutletud otsuseid magistrantuuris. Ingliskeelse bakalaureuseõppe lõpetajana on sul suurepärane võimalus jätkata haridusteed paljudel loodusteaduslikel ja tehnoloogilistel erialadel nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes tippülikoolides kogu maailmas. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

  • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)
    NB! Ka siis, kui lõpetad kooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled keskhariduse omandanud.
  • tehtud matemaatika riigieksam või saadud selle aine hinne tunnistusele
  • tehtud bioloogia, füüsika või keemia riigieksam või saadud selle aine hinne tunnistusele
  • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. aprillil.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

Motivation letter requirements for Science and Technology

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 4 600 characters with spaces) based on the following points:

The bachelor’s programme in Science and Technology has three specialisations:

*genetics and biotechnology
*bioengineering and robotics
*chemistry and materials sciences

1. Which of the three specialisations interests you most and why?

2. Which elective courses would you like to take? (Elective courses need to be chosen from the list of courses of elective module of Science and Technology programme).

3. Why are you particularly interested in this Science and Technology bachelor’s programme?

4. In which role do you see yourself in your future job after completion of the programme and what is your personal motivation to study Science and Technology?

5. How do you plan to implement the skills to be gained from the programme in your future career?

Evaluation criteria:

·         fit between the student’s goals and the programme (40 %)
·         analytical and argumentation skills (40 %)
·         fluency of written English (20 %)

 

The maximum score for motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more. Only those applicants who score 66 points or higher (out of 100) as a combined score from the motivation letter, mathematics result and science subject result, will be considered for admission.

Kandidaadi hindamine


Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • matemaatika riigieksami tulemust või ainehinnet tunnistusel 40% ulatuses
  • bioloogia, füüsika või keemia riigieksami tulemust või ainehinnet tunnistusel 40% ulatuses
  • motivatsioonikirja 20% ulatuses

Võtame arvesse matemaatika riigieksami tulemust või gümnaasiumiastme matemaatikahinnet lõputunnistusel. Mõlema tulemuse olemasolul läheb arvesse neist parem. Kõik hinded või tulemused teisendame vajaduse korral 100 punkti skaalale. Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

NB! Kui lõpetad gümnaasiumi alles sel suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud gümnaasiumiastme matemaatika hindeid. Selleks tuleb sul SAIS-is avaldusele lisada koolist väljastatud hinneteleht või tõend, kus on kirjas 10. ja 11. klassi lõpuhinded ning 12. klassis kandideerimise ajaks saadud trimestri, veerandi või perioodi hinded. Hinneteleht või tõend peab olema kooli kantseleis digiallkirjastatud.


Iga osa hinnatakse 100-punktisel skaalal ja kandidaadil tuleb saada tulemuseks vähemalt 51 punkti. . Motivatsioonikirja eest antav väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Ilona Faustova
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel