Geoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õpingute algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
8
Õppetasu
tasuta

Geoloogia magistriõppes puurid ennast sügavuti maapõue saladustesse. Õpe on tihedalt ühendatud eluliste, sealhulgas rahvusvaheliste uurimisprobleemide ja põnevate teadusprojektidega ning õppe lahutamatu osana käid sa Eestis ja välismaal välitöödel. Rahvusvaheliselt hinnatud ja tugeva praktilise väljundiga õppekava vastab tööturu ootustele. 

„Ülikooli eriala valides teadsin, et tahaksin siduda oma tuleviku looduse ja selle protsesside uurimisega. Õpingute ajal õnnestus mul tänu edukalt läbitud praktikale saada tööle Eesti Geoloogiateenistusse. Lisaks jätkasin õpinguid ja magistrantuuris alustatud teadustööd doktoriõppes. Tartu Ülikooli geoloogiaõpe on andnud mulle laiapõhjalised teadmised ja palju praktilisi kogemusi, mida ma kasutan nüüd tööl, osaledes nii rahvusvahelistes kui ka kohalikes, Eesti jaoks olulistes projektides.“ 

Magdaleena Männik, vilistlane, geoloogia doktorant, Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloog

Geoloogia magistriõppes uurid sa süvendatult Maa ning teiste päikesesüsteemi planeetide ehituse ja arengu seaduspärasusi. Üle ega ümber ei saa mineraalide ja kivimite kauni ja kasuliku maailma tundmisest. Loengutes omandad teadmised maapõue ressursside tekke, leidumise ja kasutamise võimaluste kohta, praktikumides saad aga selgeks selle, kuidas neid ära tunda ja üksteisest eristada. 

Kuna sinu kui tulevase maailmamuutja ülesanne on leida maailma ressursinappusele, ülerahvastatusele ja muudele ühiskonnaprobleemidele säästlikke lahendusi, on õpingute kaalukas osa rakendus- ja keskkonnageoloogia ainete läbimine. 

Meie magistrantide lõputööd on enamasti seotud eluliste uurimisprojektidega. Tööde teemavaldkonnad ulatuvad tööstusjäätmete taaskasutusest põhjaveeuuringuteni ning meteoriidikraatritest miljardite aastate taguste keskkonnatingimuste rekonstrueerimiseni. 

Image
tudengid

Õpe toimub suures mahus Tartu Ülikooli Chemicumi hoones ja sealsetes laboratooriumides, mis on maailmas tipptasemel.  

Geoloogia magistriõpingutes on väga tähtsal kohal vahetu uurimistöö kogemuse omandamine, mistõttu teed sa enamiku erialaloengute osana mingit laadi väli- või laboritööd. Sa õpid võtma proove ja kasutama erinevaid uuringumeetodeid, töötlema ja analüüsima andmeid ning kombineerima tulemusi loogiliseks ja mõtestatud üldpildiks. 

Geoloogia osakond on väike, aga selle võrra eriti sõbralik. Vajaduse korral tuleb lihtsalt julgesti koputada mõne õppejõu uksele ja ükski mure ei jää lahendamata ega vastus saamata.  

Magistrandid kuuluvad osakonna perre, kellega koos tehtud matku ja meeleolukaid välipraktikume meenutatakse kokkutulekutel elu lõpuni. Geoloogide kokkuhoidva seltskonna iga-aastastest tegemistest ei puudu ka pika traditsiooniga üritused nii sügis- kui ka kevadsemestril ning mõõduvõtmised geograafidega Geo-Geo mängudel.  

Peale oma osakonnaga seotud tegevuste löövad meie üliõpilased kaasa Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi töös ning käivad ühiselt reisimas ja matkamas.  

Image
tudeng

Lõpetajana leiad erialast tööd nii riigi- kui ka erasektoris, aga ka ülikoolide ja teadusasutuste juures. Meie haridus on maailmas konkurentsivõimeline, mida tõestab see, et meie vilistlased jätkavad õpinguid ning töötavad peale Eesti ka Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja mujal.  

Geoloogi elukutset hinnatakse kogu maailmas, sest inimkonna nõudlus maapõueressursside järele on igikestev.  

Aktiivselt otsivad geoloogiaharidusega spetsialiste insener-geoloogiliste uuringute, põhjavee ja maavaradega tegelevad ettevõtted ning väga erinevaid alus- ja rakendusuuringuid tegevad kõrgkoolid Eestis ja välismaal. Samuti vajatakse sind avaliku sektori asutustes, mis tegelevad veevarustuse ja maapõueressursside teemadega ning teevad keskkonna-, materjali- ja kliimauuringuid. 

Tartu Ülikooli geoloogia eriala tuntud vilistlaste seas on Volli Kalm (endine Tartu Ülikooli rektor), Kalle Kirsimäe (Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik), Marko Pomerants (Eesti poliitik, endine keskkonnaminister) ning Erik Puura (Tartu Ülikooli arendusprorektor). 

Õpingute jätkamine akadeemilise suunitlusega doktorantuuris on tihedalt seotud osalemisega nii Eesti kui ka rahvusvahelistes uurimis- ja haridusprojektides ning võib viia su kas või rektoriametisse.  

Image
keskkond

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 24 EAP mahus geoloogiaalaseid õppeaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • Tartu Ülikool: „Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia”, „Geograafia”, „Ökoloogia ning elustiku kaitse”;
  • TÜ Türi Kolledž: „Keskkonnakorraldus ja -planeerimine”;
  • Tallinna Ülikool: „Geoökoloogia”;
  • Eesti Maaülikool: „Loodusvarade kasutamine ja kaitse”;
  • Tallinna Tehnikaülikool: „Geotehnoloogia”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil kairi.poldsaar@ut.ee
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Kairi Põldsaar
programmijuht
5833 0832
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024