Skip to main content

Geoloogia

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õpingute algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
8
Õppetasu
tasuta

Geoloogia magistriõppes puurid ennast sügavuti maapõue saladustesse. Õpe on tihedalt ühendatud eluliste, sealhulgas rahvusvaheliste uurimisprobleemide ja põnevate teadusprojektidega ning õppe lahutamatu osana käid sa Eestis ja välismaal välitöödel. Rahvusvaheliselt hinnatud ja tugeva praktilise väljundiga õppekava vastab tööturu ootustele. 

„Ülikooli eriala valides teadsin, et tahaksin siduda oma tuleviku looduse ja selle protsesside uurimisega. Õpingute ajal õnnestus mul tänu edukalt läbitud praktikale saada tööle Eesti Geoloogiateenistusse. Lisaks jätkasin õpinguid ja magistrantuuris alustatud teadustööd doktoriõppes. Tartu Ülikooli geoloogiaõpe on andnud mulle laiapõhjalised teadmised ja palju praktilisi kogemusi, mida ma kasutan nüüd tööl, osaledes nii rahvusvahelistes kui ka kohalikes, Eesti jaoks olulistes projektides.“ 

Magdaleena Männik, vilistlane, geoloogia doktorant, Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloog

Õppetöö

Geoloogia magistriõppes uurid sa süvendatult Maa ning teiste päikesesüsteemi planeetide ehituse ja arengu seaduspärasusi. Üle ega ümber ei saa mineraalide ja kivimite kauni ja kasuliku maailma tundmisest. Loengutes omandad teadmised maapõue ressursside tekke, leidumise ja kasutamise võimaluste kohta, praktikumides saad aga selgeks selle, kuidas neid ära tunda ja üksteisest eristada. 

Kuna sinu kui tulevase maailmamuutja ülesanne on leida maailma ressursinappusele, ülerahvastatusele ja muudele ühiskonnaprobleemidele säästlikke lahendusi, on õpingute kaalukas osa rakendus- ja keskkonnageoloogia ainete läbimine. 

Meie magistrantide lõputööd on enamasti seotud eluliste uurimisprojektidega. Tööde teemavaldkonnad ulatuvad tööstusjäätmete taaskasutusest põhjaveeuuringuteni ning meteoriidikraatritest miljardite aastate taguste keskkonnatingimuste rekonstrueerimiseni. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpe toimub suures mahus Tartu Ülikooli Chemicumi hoones ja sealsetes laboratooriumides, mis on maailmas tipptasemel.  

Geoloogia magistriõpingutes on väga tähtsal kohal vahetu uurimistöö kogemuse omandamine, mistõttu teed sa enamiku erialaloengute osana mingit laadi väli- või laboritööd. Sa õpid võtma proove ja kasutama erinevaid uuringumeetodeid, töötlema ja analüüsima andmeid ning kombineerima tulemusi loogiliseks ja mõtestatud üldpildiks. 

Geoloogia osakond on väike, aga selle võrra eriti sõbralik. Vajaduse korral tuleb lihtsalt julgesti koputada mõne õppejõu uksele ja ükski mure ei jää lahendamata ega vastus saamata.  

Magistrandid kuuluvad osakonna perre, kellega koos tehtud matku ja meeleolukaid välipraktikume meenutatakse kokkutulekutel elu lõpuni. Geoloogide kokkuhoidva seltskonna iga-aastastest tegemistest ei puudu ka pika traditsiooniga üritused nii sügis- kui ka kevadsemestril ning mõõduvõtmised geograafidega Geo-Geo mängudel.  

Peale oma osakonnaga seotud tegevuste löövad meie üliõpilased kaasa Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi töös ning käivad ühiselt reisimas ja matkamas.  

Peale lõpetamist

Lõpetajana leiad erialast tööd nii riigi- kui ka erasektoris, aga ka ülikoolide ja teadusasutuste juures. Meie haridus on maailmas konkurentsivõimeline, mida tõestab see, et meie vilistlased jätkavad õpinguid ning töötavad peale Eesti ka Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja mujal.  

Geoloogi elukutset hinnatakse kogu maailmas, sest inimkonna nõudlus maapõueressursside järele on igikestev.  

Aktiivselt otsivad geoloogiaharidusega spetsialiste insener-geoloogiliste uuringute, põhjavee ja maavaradega tegelevad ettevõtted ning väga erinevaid alus- ja rakendusuuringuid tegevad kõrgkoolid Eestis ja välismaal. Samuti vajatakse sind avaliku sektori asutustes, mis tegelevad veevarustuse ja maapõueressursside teemadega ning teevad keskkonna-, materjali- ja kliimauuringuid. 

Tartu Ülikooli geoloogia eriala tuntud vilistlaste seas on Volli Kalm (endine Tartu Ülikooli rektor), Kalle Kirsimäe (Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik), Marko Pomerants (Eesti poliitik, endine keskkonnaminister) ning Erik Puura (Tartu Ülikooli arendusprorektor). 

Õpingute jätkamine akadeemilise suunitlusega doktorantuuris on tihedalt seotud osalemisega nii Eesti kui ka rahvusvahelistes uurimis- ja haridusprojektides ning võib viia su kas või rektoriametisse.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud 24 EAP ulatuses geoloogia valdkonna aineid eelmises õppeastmes.
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: geoloogia, geograafia, keskkonnatehnoloogia, ökoloogia ning elustiku kaitse
  • TÜ Türi Kolledž: keskkonnakorraldus ja -planeerimine
  • Tallinna Ülikool: geoökoloogia
  • Eesti Maaülikool: loodusvarade kasutamine ja kaitse
  • Tallinna Tehnikaülikool: geotehnoloogia

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Kairi Põldsaar
programmijuht
5833 0832
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel