Skip to main content

Geoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

1. august

Õpingute algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
8
Õppetasu
tasuta

Geoloogia magistriõppes puurid ennast sügavuti maapõue saladustesse. Õpe on tihedalt ühendatud eluliste, sealhulgas rahvusvaheliste uurimisprobleemide ja põnevate teadusprojektidega ning õppe lahutamatu osana käid sa Eestis ja välismaal välitöödel. Rahvusvaheliselt hinnatud ja tugeva praktilise väljundiga õppekava vastab tööturu ootustele. 

„Ülikooli eriala valides teadsin, et tahaksin siduda oma tuleviku looduse ja selle protsesside uurimisega. Õpingute ajal õnnestus mul tänu edukalt läbitud praktikale saada tööle Eesti Geoloogiateenistusse. Lisaks jätkasin õpinguid ja magistrantuuris alustatud teadustööd doktoriõppes. Tartu Ülikooli geoloogiaõpe on andnud mulle laiapõhjalised teadmised ja palju praktilisi kogemusi, mida ma kasutan nüüd tööl, osaledes nii rahvusvahelistes kui ka kohalikes, Eesti jaoks olulistes projektides.“ 

Magdaleena Männik, vilistlane, geoloogia doktorant, Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloog

Geoloogia magistriõppes uurid sa süvendatult Maa ning teiste päikesesüsteemi planeetide ehituse ja arengu seaduspärasusi. Üle ega ümber ei saa mineraalide ja kivimite kauni ja kasuliku maailma tundmisest. Loengutes omandad teadmised maapõue ressursside tekke, leidumise ja kasutamise võimaluste kohta, praktikumides saad aga selgeks selle, kuidas neid ära tunda ja üksteisest eristada. 

Kuna sinu kui tulevase maailmamuutja ülesanne on leida maailma ressursinappusele, ülerahvastatusele ja muudele ühiskonnaprobleemidele säästlikke lahendusi, on õpingute kaalukas osa rakendus- ja keskkonnageoloogia ainete läbimine. 

Meie magistrantide lõputööd on enamasti seotud eluliste uurimisprojektidega. Tööde teemavaldkonnad ulatuvad tööstusjäätmete taaskasutusest põhjaveeuuringuteni ning meteoriidikraatritest miljardite aastate taguste keskkonnatingimuste rekonstrueerimiseni. 

Image

Õpe toimub suures mahus Tartu Ülikooli Chemicumi hoones ja sealsetes laboratooriumides, mis on maailmas tipptasemel.  

Geoloogia magistriõpingutes on väga tähtsal kohal vahetu uurimistöö kogemuse omandamine, mistõttu teed sa enamiku erialaloengute osana mingit laadi väli- või laboritööd. Sa õpid võtma proove ja kasutama erinevaid uuringumeetodeid, töötlema ja analüüsima andmeid ning kombineerima tulemusi loogiliseks ja mõtestatud üldpildiks. 

Geoloogia osakond on väike, aga selle võrra eriti sõbralik. Vajaduse korral tuleb lihtsalt julgesti koputada mõne õppejõu uksele ja ükski mure ei jää lahendamata ega vastus saamata.  

Magistrandid kuuluvad osakonna perre, kellega koos tehtud matku ja meeleolukaid välipraktikume meenutatakse kokkutulekutel elu lõpuni. Geoloogide kokkuhoidva seltskonna iga-aastastest tegemistest ei puudu ka pika traditsiooniga üritused nii sügis- kui ka kevadsemestril ning mõõduvõtmised geograafidega Geo-Geo mängudel.  

Peale oma osakonnaga seotud tegevuste löövad meie üliõpilased kaasa Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi töös ning käivad ühiselt reisimas ja matkamas.  

Image

Lõpetajana leiad erialast tööd nii riigi- kui ka erasektoris, aga ka ülikoolide ja teadusasutuste juures. Meie haridus on maailmas konkurentsivõimeline, mida tõestab see, et meie vilistlased jätkavad õpinguid ning töötavad peale Eesti ka Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja mujal.  

Geoloogi elukutset hinnatakse kogu maailmas, sest inimkonna nõudlus maapõueressursside järele on igikestev.  

Aktiivselt otsivad geoloogiaharidusega spetsialiste insener-geoloogiliste uuringute, põhjavee ja maavaradega tegelevad ettevõtted ning väga erinevaid alus- ja rakendusuuringuid tegevad kõrgkoolid Eestis ja välismaal. Samuti vajatakse sind avaliku sektori asutustes, mis tegelevad veevarustuse ja maapõueressursside teemadega ning teevad keskkonna-, materjali- ja kliimauuringuid. 

Tartu Ülikooli geoloogia eriala tuntud vilistlaste seas on Volli Kalm (endine Tartu Ülikooli rektor), Kalle Kirsimäe (Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik), Marko Pomerants (Eesti poliitik, endine keskkonnaminister) ning Erik Puura (Tartu Ülikooli arendusprorektor). 

Õpingute jätkamine akadeemilise suunitlusega doktorantuuris on tihedalt seotud osalemisega nii Eesti kui ka rahvusvahelistes uurimis- ja haridusprojektides ning võib viia su kas või rektoriametisse.  

Image

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud ühe järgmistest eeldusainete nõuetele vastavatest õppekavadest:
  Tartu Ülikool: geoloogia, geograafia, keskkonnatehnoloogia, ökoloogia ning elustiku kaitse
  TÜ Türi Kolledž: keskkonnakorraldus ja -planeerimine
  Tallinna Ülikool: geoökoloogia
  Eesti Maaülikool: loodusvarade kasutamine ja kaitse
  Tallinna Tehnikaülikool: geotehnoloogia

  Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud eelmises õppeastmes vähemalt 24 EAP mahus geoloogia valdkonna aineid. Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kairi Põldsaar
programmijuht
5833 0832
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022