Skip to main content

Keemia

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Keemia mitmekülgses magistriõppes on ühendatud mitu teadussuunda, et anda sulle suurepärane haridus, mida saad rakendada väga erinevates valdkondades. Juba õpingute algusest saati on sul võimalus õppida tippteadlaste käe all ja teha praktilisi töid Eesti juhtivate teadusrühmade laborites. Meie vilistlased on tunnustatud ja oodatud töötajad näiteks uudsetes energia- ja biotehnoloogiaettevõtetes, samuti molekulaartehnoloogia ja analüüsi valdkonnas. 

Õppetöö

Keemia magistriõppesse võivad õppima asuda ka muu eriala bakalaureusekraadiga ja teiste kõrgkoolide lõpetanud juhul, kui neil on läbitud nõutud eeldusained.  

Tänapäeva kiiresti arenevas ja muutuvas keskkonnas on väga vajalik tunda energia- ja biotehnoloogia uusi arendussuundi, osata rakendada analüüsi tipptehnoloogiaid ning kriitiliselt hinnata protsesside kulgu, mudeldades teoreetilisi andmeid.  

Keemia magistriõppest saad tipptasemel üldainete teadmised. Sul on võimalik osaleda tunnustatud teadlaste erikursustel ja teha praktilisi töid Eesti juhtivate teadusrühmade juures laborites, kus on maailmaklassi aparatuur. 

Praktika teed kas teadusasutuses või ettevõttes. Praktikamoodulis on ka valik ettevõtlusaineid. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpe toimub Tartu Ülikooli Maarjamõisa linnakus, kus asuvad lähestikku Chemicum, Physicum, Biomeedikum ja tehnoloogiainstituut.  

Keemia instituudi õppejõud, teadurid ja abipersonal on üliõpilaste seas tuntud abivalmiduse ja vastutulelikkuse poolest. 

Juba esimestel ainekursustel on magistrantidel võimalus osaleda õppetöös või korraldada koos töötajate ja üliõpilastega üritusi, näiteks teadlaste ööd ja FKM-päeva.  

Hea kogukonnatunde aitavad luua ja seltsielu edendada Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts ning Eesti Füüsikaüliõpilaste selts.  

Meie üliõpilased on kaasatud füüsikutega ühise Teadusbussi tegemistesse ja Ahhaa keskuse töösse. Nii saavad nad suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja demonstreerida põnevaid nähtusi nii oma erialalt kui ka naaberaladelt. 

Meie hariduse kvaliteeti näitab see, et paljud üliõpilased (eelkõige magistri- ja doktoriõppes) suunduvad teatud ajaks õppima välisriikide partnerülikoolidesse. 

Peale lõpetamist

Loodusteaduse magistrina keemias oled valmis töötama erialast kvalifikatsiooni, algatusvõimet, vastutustunnet ning juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nõudval ametikohal.  

Meie lõpetajaid töötab peaaegu kõigis Eesti teadusasutustes ja kõrgkoolides ning tööstusettevõtetes ja eksperimentaallaborites, samuti laboriaparatuuri ja kemikaalide müügi ettevõtetes. Neid kohtab veel ekspertidena looduskaitses, muuseumides, kvaliteedikontrolli teenistustes ja mujal. Paljud keemikud on tegevad kõrgetes riigiametites ja juhivad tuntud ettevõtteid.  

Samuti on meil hariduse omandanud enamik Eesti gümnaasiumide kvalifitseeritud keemiaõpetajaid.  

Mitu meil keemiahariduse saanut töötab Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ülikoolide õppejõudude ja teaduritena või õpib seal doktoriõppes. 

Pärast magistritöö kaitsmist saad jätkata õpinguid doktoriõppes, kus põhiosa ajast kulub teadustööle.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud  48 EAP mahus keemiaalaseid aineid.
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõppekava; teised loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppekavad, kui on läbitud bakalaureuseõppes keemia kõrvalainena suuna- ja erialamoodul
  • Tallinna Tehnikaülikool: keemiatehnoloogia; materjalitehnoloogia; rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia; keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Tartu Ülikooli katsekoda  

Vaata meie teadlasi 2021. aasta teadlaste öö festivalil saates „Teaduse superkangelased“  

Loe Stargate Hydrogeni asutaja, vilistlase Rainer Küngase artiklit Eesti Päevalehes  

 

Edith Viirlaid
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel