Author: Tartu Ülikooli Turundus- ja Kommunikatsiooniosakond

Keemia

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Keemia magistriõppes on ühendatud mitu teadussuunda, et anda sulle mitmekülgne haridus. Sul on võimalus õppida tippteadlaste käe all laborites ja spetsialiseeruda oma huvide põhjal. Meie vilistlased on kõrgelt hinnatud töötajad energia- ja biotehnoloogiaettevõtetes ning teistes keemiaga seotud valdkondades, näiteks molekulaartehnoloogia ja keemilise analüüsi alal.

Ootame õppima loodus- ja täppisteaduste erialade bakalaureusekraadiga lõpetanuid mis tahes ülikoolist.

„Tartu Ülikoolist saadud haridus on niivõrd tugev, et minu jaoks on võimatu ette kujutada, et ükski keemik jääb ilma tööta.“ 

Eneli Monerjan (Tartu Ülikooli doktorikraad keemias), elektrokeemik ja Helmholtz-Zentrum Berlin FlexSAXSi instrumendi vanemteadur

Keemia magistriõpe on kontaktõppe vormis ja põhiosas eesti keeles. Magistrandina on sul võimalus disainida oma keemiasuund, valides õppeained nii erialaainete moodulitest kui ka valik- ja vabaainete seast.

Image
Keemiamagistriõppe suunad

 

Disainitud suundade täpsemaid näiteid saad vaadata keemia instituudi kodulehelt.

Keemia magistriõppes avanevad sulle mitmekesised võimalused.

 • Õpiränne ja stipendiumid lubavad õppida osa ajast välisriigis.
 • Läbid praktikamooduli, mis tähendab erialapraktikat ettevõttes või teadusasutuses. Praktikamooduli ettevõtlusained annavad sulle lisateadmisi majandusest.
 • Esimesel semestril saad kandideerida keemia teadmussiirdemagistrandiks. Kui osutud valituks, läbid poole oma õpingutest Tartu Ülikooli partnerettevõttes ja osaled sealses arendusprojektis. Ka oma magistritöö kirjutad ettevõtte pakutud teemal. Alates teisest semestrist maksab ettevõte sulle stipendiumi. Uuri lähemalt keemia magistriõppe teadmusiirde lehelt.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Meie magistrandid õpivad Tartu Ülikooli Maarjavälja linnakus, kus asuvad lähestikku Chemicum, Physicum, Biomeedikum, tehnoloogiainstituut ja siirdemeditsiini keskus.

Keemia instituudi õppejõud, teadurid ja abipersonal on üliõpilaste seas tuntud abivalmiduse ja vastutulelikkuse poolest.

Juba esimestel ainekursustel on magistrantidel võimalus osaleda õppetöös või korraldada koos töötajate ja üliõpilastega üritusi, näiteks vesinikupäeva ja teadlaste ööd.

Meie üliõpilased võtavad aktiivselt osa ka Teadusbussi tegemistest ja Ahhaa keskuse tööst. See annab neile võimaluse tutvuda uute inimestega, luua kontakte ning tuua põnevate ja harivate katsete kaudu esile loodusainete tähtsus.

Head kogukonnatunnet aitavad luua ja seltsielu edendavad Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts ning paljud teised üliõpilasorganisatsioonid.

Keemia instituudi hariduse kvaliteeti näitab asjaolu, et paljud meie üliõpilased (eelkõige magistri- ja doktoriõppes) suunduvad õppe- ja teadustöökogemusi omandama erasektorisse või välisriikide partnerülikoolidesse. 

Image
keskkond

Magistrikraadiga keemias saad asuda tööle energia-, bio- ja molekulaartehnoloogia ettevõtetesse ning analüüsivaldkonna laboritesse, kujundada tulevikku hindaja või nõuandjana. Samuti saad juhtida projekte näiteks energiatehnoloogia arendusjuhina või miks mitte asutada enda idufirma. Meie vilistlased leiavad huvitavat rakendust ka Eesti ja välisülikoolide teaduslaborites ning kirglikke keemiaõpetajaid ootavad väga üldhariduskoolid.

Keemiamagistrina oled oodatud jätkama õpinguid doktorantuuris nooremteadurina. Doktorantuuri lõpetamise järel saad asuda tööle teadus- ja arendustöö spetsialistina. Paljud meie lõpetajad töötavad maailma tippülikoolides, ettevõtetes ja avalikus sektoris.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,
 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 48 EAP mahus keemia magistriõppeks vajalikke eeldusaineid ja
 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on näiteks
   
  • Tartu Ülikool: „Füüsika, keemia ja materjaliteadus”;
   teised õppekavad, kui on läbitud bakalaureuseõppes keemia kõrvalerialana või vähemalt 48 EAP mahus keemia magistriõppeks vajalikke eeldusaineid;
  • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia”, „Keemiatehnoloogia”, „Materjalitehnoloogia”, „Toidu- ja biotehnoloogia”, „Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia”, „Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia”, „Toidutehnika ja tootearendus”, „Rakenduskeemia ja biotehnoloogia”, „Geenitehnoloogia”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil edith.viirlaid@ut.ee.
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Tartu Ülikooli katsekoda  

Vaata meie teadlasi 2021. aasta teadlaste öö festivalil saates „Teaduse superkangelased“  

Loe Stargate Hydrogeni asutaja, vilistlase Rainer Küngase artiklit Eesti Päevalehes  

 

Edith Viirlaid
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024