Keemia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Keemia mitmekülgses magistriõppes on ühendatud mitu teadussuunda, et anda sulle suurepärane haridus, mida saad rakendada väga erinevates valdkondades. Juba õpingute algusest saati on sul võimalus õppida tippteadlaste käe all ja teha praktilisi töid Eesti juhtivate teadusrühmade laborites. Meie vilistlased on tunnustatud ja oodatud töötajad näiteks uudsetes energia- ja biotehnoloogiaettevõtetes, samuti molekulaartehnoloogia ja analüüsi valdkonnas. 

Keemia magistriõppesse võivad õppima asuda ka muu eriala bakalaureusekraadiga ja teiste kõrgkoolide lõpetanud juhul, kui neil on läbitud nõutud eeldusained.  

Tänapäeva kiiresti arenevas ja muutuvas keskkonnas on väga vajalik tunda energia- ja biotehnoloogia uusi arendussuundi, osata rakendada analüüsi tipptehnoloogiaid ning kriitiliselt hinnata protsesside kulgu, mudeldades teoreetilisi andmeid.  

Keemia magistriõppest saad tipptasemel üldainete teadmised. Sul on võimalik osaleda tunnustatud teadlaste erikursustel ja teha praktilisi töid Eesti juhtivate teadusrühmade juures laborites, kus on maailmaklassi aparatuur. 

Praktika teed kas teadusasutuses või ettevõttes. Praktikamoodulis on ka valik ettevõtlusaineid. 

Image
keskkond

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Õpe toimub Tartu Ülikooli Maarjamõisa linnakus, kus asuvad lähestikku Chemicum, Physicum, Biomeedikum ja tehnoloogiainstituut.  

Keemia instituudi õppejõud, teadurid ja abipersonal on üliõpilaste seas tuntud abivalmiduse ja vastutulelikkuse poolest. 

Juba esimestel ainekursustel on magistrantidel võimalus osaleda õppetöös või korraldada koos töötajate ja üliõpilastega üritusi, näiteks teadlaste ööd ja FKM-päeva.  

Hea kogukonnatunde aitavad luua ja seltsielu edendada Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts ning Eesti Füüsikaüliõpilaste selts.  

Meie üliõpilased on kaasatud füüsikutega ühise Teadusbussi tegemistesse ja Ahhaa keskuse töösse. Nii saavad nad suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja demonstreerida põnevaid nähtusi nii oma erialalt kui ka naaberaladelt. 

Meie hariduse kvaliteeti näitab see, et paljud üliõpilased (eelkõige magistri- ja doktoriõppes) suunduvad teatud ajaks õppima välisriikide partnerülikoolidesse. 

Image
keskkond

Loodusteaduse magistrina keemias oled valmis töötama erialast kvalifikatsiooni, algatusvõimet, vastutustunnet ning juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nõudval ametikohal.  

Meie lõpetajaid töötab peaaegu kõigis Eesti teadusasutustes ja kõrgkoolides ning tööstusettevõtetes ja eksperimentaallaborites, samuti laboriaparatuuri ja kemikaalide müügi ettevõtetes. Neid kohtab veel ekspertidena looduskaitses, muuseumides, kvaliteedikontrolli teenistustes ja mujal. Paljud keemikud on tegevad kõrgetes riigiametites ja juhivad tuntud ettevõtteid.  

Samuti on meil hariduse omandanud enamik Eesti gümnaasiumide kvalifitseeritud keemiaõpetajaid.  

Mitu meil keemiahariduse saanut töötab Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ülikoolide õppejõudude ja teaduritena või õpib seal doktoriõppes. 

Pärast magistritöö kaitsmist saad jätkata õpinguid doktoriõppes, kus põhiosa ajast kulub teadustööle.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 48 EAP mahus keemiaalaseid õppeaineid

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteadus;
   teised õppekavad, kui on läbitud bakalaureuseõppes keemia kõrvalerialana
  • Tallinna Tehnikaülikool: keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia; materjalitehnoloogia; toidutehnika ja tootearendus; rakenduskeemia ja biotehnoloogia; geenitehnoloogia.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tartu Ülikooli katsekoda  

Vaata meie teadlasi 2021. aasta teadlaste öö festivalil saates „Teaduse superkangelased“  

Loe Stargate Hydrogeni asutaja, vilistlase Rainer Küngase artiklit Eesti Päevalehes  

 

Edith Viirlaid
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021