Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
31
Õppetasu
tasuta

Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

 

„Loodusteaduslike ainete õpetajaks tasub õppida, sest õppekava on huvitav ja mitmekülgne. Omandatud loodusteaduste, pedagoogika ja praktilise õppetöö teadmisi ja oskusi kasutan oma töös iga päev.“ 

 

Ott Maidre, vilistlane, Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja

Meil on sessioonõpe, mis tähendab kaks korda kuus (neljapäevast pühapäevani) osalemist seminarides, loengutes ja praktikumides. Suur osa on e-õppel, tänu millele saad õpingud ühildada mugavalt igapäevaeluga.  

Õppima asudes valid endale sobiva eriala, õppides kas bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajaks. 

Õpingud toetavad su oskusi ja teadmisi kujundada õpilastest aktiivsed maailmakodanikud, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, käituvad vastutustundlikult ning on valmis riskima ja kasutama loovust, kui on vaja pakkuda sisukaid lahendusi ühiskonnas olulistele loodusteadusliku sisuga probleemidele. Seepärast on erialaste (nt bioloogia) teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval õppes olulisel kohal õppeained, milles keskendud juhtimisele, kommunikatsioonile ja üldpädevustele. 

Meil õpetavad nii oma valdkonna teadlased kui ka üldhariduskoolis õpetamise pikaajalise kogemusega õppejõud. 

Oma õpingute toetamiseks on sul võimalus taotleda stipendiume.  

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Sa hakkad õppima nii Vanemuise 46 õppehoones kui ka teistes Tartu Ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Osa õppetööst toimub väljaspool ülikooli, näiteks teaduskeskustes ja muuseumides, samuti innovatsioonikoolides üle Eesti, kus sooritad erialase praktika. 

Meie üliõpilased on oodatud osalema õpetajate ja haridusteadlaste konverentsidel ja seminaridel ning aineõpetajate talve- ja suvepäevadel. 

Image
keskkond

Lõpetamisel saad haridusteaduse magistri kraadi (bioloogiaõpetaja, keemiaõpetaja, geograafiaõpetaja või füüsikaõpetaja) ja 7. kutsetaseme õpetajakutse. See annab sulle õiguse õpetada põhikoolis ja gümnaasiumis, kus pidevalt kasvab vajadus loodusainete õpetajate järele.  

Osa meie vilistlasi on leidnud töö teaduskeskustes, muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides ja ettevõtetes. 

Õpinguid saad jätkata Tartu Ülikooli haridusteaduse doktoriõppes loodusteadusliku hariduse suunal.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Bioloogiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: „Bioloogia”, „Geenitehnoloogia”, „Ökoloogia ja elustiku kaitse”, „Bioloogia ja elustiku kaitse”, „Füsioteraapia”, „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis”, ümberõppeprogramm kutseta bioloogiaõpetajatele (60 EAP);
 • Tallinna Ülikool: „Bioloogia (kõrvalerialaga)”, „Integreeritud loodusteadused”, „Keskkonnakorraldus”, „Pedagoogika (loodusteaduste suunal bioloogia moodul)”, „Klassiõpetaja”;
 • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakenduskeemia”, „Toidu- ja geenitehnoloogia”;
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: „Bioanalüütik”, „Tervisekaitse spetsialist”, „Füsioterapeut”, „Radioloogiatehnik”, „Õe põhiõpe”, „Ämmaemand”;
 • Eesti Maaülikool: „Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia”, „Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus”, „Keskkonnakaitse”, „Kalandus ja vesiviljelus”.

Füüsikaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: „Füüsika, keemia ja materjaliteadus”, „Füüsika”, „Materjaliteadus”, „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis”, ümberõppeprogramm kutseta füüsikaõpetajatele (60 EAP);
 • Tallinna Ülikool: „Füüsika”, „Integreeritud loodusteadused”, „Pedagoogika (loodusteaduste suunal füüsika moodul)”;
 • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakendusfüüsika”, „Materjalitehnoloogia”, „Elektroenergeetika ja mehhatroonika”, „Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine”.

Geograafiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: „Geograafia”, „Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia”, „Geoloogia”, „Keskkonnatehnoloogia”, „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis”, ümberõppeprogramm kutseta geograafiaõpetajatele (60 EAP);
 • Tallinna Ülikool: „Integreeritud loodusteadused”, „Keskkonnakorraldus”, „Geoökoloogia”, „Klassiõpetaja”, „Pedagoogika (loodusteaduste suunal geograafia moodul)”;
 • Eesti Maaülikool: „Loodusvarade kasutamine ja kaitse”, „Keskkonnakaitse”, „Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia”, „Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus”, „Geodeesia ja maakorraldus”.

Keemiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: „Füüsika, keemia ja materjaliteadus”, „Geenitehnoloogia”, „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis”, ümberõppeprogramm kutseta keemiaõpetajatele (60 EAP);
 • Tallinna Ülikool: „Integreeritud loodusteadused”, „Pedagoogika (loodusteaduste suunal keemia moodul)”;
 • Tallinna Tehnikaülikool: „Rakenduskeemia”, „Toidu- ja geenitehnoloogia”, „Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia”, „Keemiatehnoloogia”;
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: „Bioanalüütik”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust regina.soobard@ut.ee

 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Erialakatse
 

 2. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Vanemuise 46 ruumis 108.

Erialakatse toimub vestluse vormis.

Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • motiveeritust õpetajakutse saamiseks;
 • teadlikkust Eesti hariduskorraldusest;
 • loodusteadusliku sisuga protsesside mõistmist;
 • eneseväljendusoskust;
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskust;
 • arengupotentsiaali ja motiveeritust uurimuslikuks tööks.
   

Hindamine

Erialakatse suurim võimalik tulemus on 100 punkti. Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetajana algatad ühiskonnas muutusi!

Maarika Otter
Loodusteadusliku hariduse keskuse juhiabi
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024