Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot

 

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
tasuta

Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

 

„Loodusteaduslike ainete õpetajaks tasub õppida, sest õppekava on huvitav ja mitmekülgne. Omandatud loodusteaduste, pedagoogika ja praktilise õppetöö teadmisi ja oskusi kasutan oma töös iga päev.“ 

 

Ott Maidre, vilistlane, Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja

Meil on sessioonõpe, mis tähendab kaks korda kuus (neljapäevast pühapäevani) osalemist seminarides, loengutes ja praktikumides. Suur osa on e-õppel, tänu millele saad õpingud ühildada mugavalt igapäevaeluga.  

Õppima asudes valid endale sobiva eriala, õppides kas bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajaks. 

Õpingud toetavad su oskusi ja teadmisi kujundada õpilastest aktiivsed maailmakodanikud, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, käituvad vastutustundlikult ning on valmis riskima ja kasutama loovust, kui on vaja pakkuda sisukaid lahendusi ühiskonnas olulistele loodusteadusliku sisuga probleemidele. Seepärast on erialaste (nt bioloogia) teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval õppes olulisel kohal õppeained, milles keskendud juhtimisele, kommunikatsioonile ja üldpädevustele. 

Meil õpetavad nii oma valdkonna teadlased kui ka üldhariduskoolis õpetamise pikaajalise kogemusega õppejõud. 

Oma õpingute toetamiseks on sul võimalus taotleda stipendiume.  

Leia vasakule-paremale liikudes sind huvitav eriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Sa hakkad õppima nii Vanemuise 46 õppehoones kui ka teistes Tartu Ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Osa õppetööst toimub väljaspool ülikooli, näiteks teaduskeskustes ja muuseumides, samuti innovatsioonikoolides üle Eesti, kus sooritad erialase praktika. 

Meie üliõpilased on oodatud osalema õpetajate ja haridusteadlaste konverentsidel ja seminaridel ning aineõpetajate talve- ja suvepäevadel. 

Image
keskkond

Lõpetamisel saad haridusteaduse magistri kraadi (bioloogiaõpetaja, keemiaõpetaja, geograafiaõpetaja või füüsikaõpetaja) ja 7. kutsetaseme õpetajakutse. See annab sulle õiguse õpetada põhikoolis ja gümnaasiumis, kus pidevalt kasvab vajadus loodusainete õpetajate järele.  

Osa meie vilistlasi on leidnud töö teaduskeskustes, muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides ja ettevõtetes. 

Õpinguid saad jätkata Tartu Ülikooli haridusteaduse doktoriõppes loodusteadusliku hariduse suunal.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud eldusainete nõuetele vastava õppekava (vt õppekavade loetelu allpool). Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 48 EAP mahus õppekavasse kuuluva eriala õppeaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon. 

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Bioloogiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: bioloogia, geenitehnoloogia, ökoloogia ja elustiku kaitse, bioloogia ja elustiku kaitse, füsioteraapia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta bioloogiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, pedagoogika (loodusteaduste suunal bioloogia moodul), klassiõpetaja
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: bioanalüütik, tervisekaitse spetsialist, füsioterapeut, radioloogiatehnik, õe põhiõpe, ämmaemand
 • Eesti Maaülikool: vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, keskkonnakaitse, kalandus ja vesiviljelus

Füüsikaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteadus, füüsika, materjaliteadus, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta füüsikaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: füüsika, integreeritud loodusteadused, pedagoogika (loodusteaduste suunal füüsika moodul
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakendusfüüsika, materjalitehnoloogia, elektroenergeetika ja mehhatroonika, ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

Geograafiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia, geoloogia, keskkonnatehnoloogia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta geograafiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, geoökoloogia, klassiõpetaja, pedagoogika (loodusteaduste suunal geograafia moodul)
 • Eesti Maaülikool: loodusvarade kasutamine ja kaitse, keskkonnakaitse, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, geodeesia ja maakorraldus

Keemiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteadus, geenitehnoloogia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta keemiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: integreeritud loodusteadused, pedagoogika (loodusteaduste suunal keemia moodul)
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia, keemiatehnoloogia
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: bioanalüütik

Erialakatse toimub vestluse vormis 4. juulil 2023 kell 10.00 aadressil Vanemuise 46-108, Tartu.


Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • motiveeritust õpetajakutse saamiseks;
 • orienteerumist Eesti hariduselu ja koolibioloogiat/geograafiat/keemiat/füüsikat puudutavates küsimustes;
 • eneseväljendusoskust;
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskust;
 • arengupotentsiaali ja motiveeritust uurimuslikuks tööks.
   

Hindamine

Erialakatse suurim võimalik tulemus on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik väikseim punktide arv on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetajana algatad ühiskonnas muutusi!

Regina Soobard
programmijuht
737 5082
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023