Skip to main content

Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Õppides loodusainete õpetajaks, on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Sa saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

 

„Loodusteaduslike ainete õpetajaks tasub õppida, sest õppekava on huvitav ja mitmekülgne. Omandatud loodusteaduste, pedagoogika ja praktilise õppetöö teadmisi ja oskusi kasutan oma töös iga päev.“ 

 

Ott Maidre, vilistlane, Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja

Õppetöö

Meil on sessioonõpe, mis tähendab kaks korda kuus (neljapäevast pühapäevani) osalemist seminarides, loengutes ja praktikumides. Suur osa on e-õppel, tänu millele saad õpingud ühildada mugavalt igapäevaeluga.  

Õppima asudes valid endale sobiva eriala, õppides kas bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajaks. 

Õpingud toetavad su oskusi ja teadmisi kujundada õpilastest aktiivsed maailmakodanikud, kes hoolivad ümbritsevast keskkonnast, käituvad vastutustundlikult ning on valmis riskima ja kasutama loovust, kui on vaja pakkuda sisukaid lahendusi ühiskonnas olulistele loodusteadusliku sisuga probleemidele. Seepärast on erialaste (nt bioloogia) teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval õppes olulisel kohal õppeained, milles keskendud juhtimisele, kommunikatsioonile ja üldpädevustele. 

Meil õpetavad nii oma valdkonna teadlased kui ka üldhariduskoolis õpetamise pikaajalise kogemusega õppejõud. 

Oma õpingute toetamiseks on sul võimalus taotleda stipendiume.  

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa hakkad õppima nii Vanemuise 46 õppehoones kui ka teistes Tartu Ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Osa õppetööst toimub väljaspool ülikooli, näiteks teaduskeskustes ja muuseumides, samuti innovatsioonikoolides üle Eesti, kus sooritad erialase praktika. 

Meie üliõpilased on oodatud osalema õpetajate ja haridusteadlaste konverentsidel ja seminaridel ning aineõpetajate talve- ja suvepäevadel.  

Peale lõpetamist

Lõpetamisel saad haridusteaduse magistri kraadi (bioloogiaõpetaja, keemiaõpetaja, geograafiaõpetaja või füüsikaõpetaja) ja 7. kutsetaseme õpetajakutse. See annab sulle õiguse õpetada põhikoolis ja gümnaasiumis, kus pidevalt kasvab vajadus loodusainete õpetajate järele.  

Osa meie vilistlasi on leidnud töö teaduskeskustes, muuseumides, keskkonnahariduskeskustes, huvikoolides ja ettevõtetes. 

Õpinguid saad jätkata Tartu Ülikooli haridusteaduse doktoriõppes loodusteadusliku hariduse suunal.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud 48 EAP mahus õppekavasse kuuluva eriala õppeaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

Bioloogiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: bioloogia, geenitehnoloogia, ökoloogia ja elustiku kaitse, bioloogia ja elustiku kaitse, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta bioloogiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: bioloogia (kõrvalerialaga), integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, pedagoogika (loodusteaduste suunal bioloogia moodul), klassiõpetaja
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: bioanalüütik, tervisekaitse spetsialist, füsioterapeut, radioloogiatehnik, õe põhiõpe, ämmaemand
 • Eesti Maaülikool: vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, keskkonnakaitse, kalandus ja vesiviljelus

Füüsikaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: füüsika, materjaliteadus, füüsika, keemia ja materjaliteadus, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta füüsikaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: füüsika, integreeritud loodusteadused, pedagoogika (loodusteaduste suunal füüsika moodul
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakendusfüüsika, materjalitehnoloogia, elektroenergeetika ja mehhatroonika, ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

Geograafiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: geograafia, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia, geoloogia, keskkonnatehnoloogia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta geograafiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: integreeritud loodusteadused, keskkonnakorraldus, geoökoloogia, klassiõpetaja, pedagoogika (loodusteaduste suunal geograafia moodul)
 • Eesti Maaülikool: loodusvarade kasutamine ja kaitse, keskkonnakaitse, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, geodeesia ja maakorraldus

Keemiaõpetaja eriala

 • Tartu Ülikool: füüsika, keemia ja materjaliteadus, geenitehnoloogia, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, ümberõppeprogramm kutseta keemiaõpetajatele (60 EAP)
 • Tallinna Ülikool: integreeritud loodusteadused, pedagoogika (loodusteaduste suunal keemia moodul)
 • Tallinna Tehnikaülikool: rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia, keemiatehnoloogia
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: bioanalüütik

Erialakatse toimub 5. juulil 2022 kell 10.00 aadressil Vanemuise 46-108, Tartu.

Vastuvõtukomisjoniga toimuva vestluse käigus hinnatakse kandidaati järgmiselt:

 • motiveeritust õpetajakutse saamiseks;
 • orienteerumist Eesti hariduselu ja koolibioloogiat/geograafiat/keemiat/füüsikat puudutavates küsimustes;
 • eneseväljendusoskust;
 • analüüsi‐, arutlus‐ ja üldistusoskust;
 • arengupotentsiaali ja motiveeritust uurimuslikuks tööks.

Hindamine

Kutsesobivuskatse maksimaalne tulemus on 100 punkti. Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Regina Soobard
programmijuht
737 5082
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe vene keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel