Skip to main content

Eripedagoogika

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
69
Õppetasu
tasuta

Eripedagoogika bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Nende erialade alusteadmised aitavad eripedagoogil mõista ja väärtustada iga inimese isikupära ning saada ülevaate erivajadustega inimeste tugisüsteemist. Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede kui tugispetsialiste õpetatud juba üle poole sajandi. Neil on väga hea suhtlemisoskus ning nad valdavad suurepäraselt eesti keelt, isiksuseomadustest on olulised leidlikkus, loovus ja järjekindlus.

„Tartu Ülikoolis eripedagoogikat õppides hakkad mõistma, hindama ja toetama väikeste sammude suurt tähtsust.“

Lea Pilme, vilistlane, Rakvere Põhikooli direktor

Õppetöö

Bakalaureuseõppes õpivad üliõpilased tundma inimese psühholoogilist arengut ja võimalikke kõrvalekaldeid sellest. Erivajaduste põhjusi ning tänapäevaseid ravi- ja teraapiavõimalusi tutvustavad meditsiinivaldkonna õppejõud. Teadmised keelest ja kõne arengust loovad aluse selleks, et mõista kommunikatsiooniprobleeme ja toetada kõne arengut.  

Pedagoogiliste praktikate (11 EAP) käigus külastavad üliõpilased tulevasi töökohti ning assisteerivad eripedagooge ja logopeede.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Kuna õppekavas on mitme eriala aineid, õpivad meie üliõpilased peale haridusteaduste instituudi uue hoone (Jakobi 5) ka paljudes teistes ülikooli hoonetes.  

Kohustuslike õppeainete kõrvale saad valida meelepäraseid valik- ja vabaaineid. Soovi korral saad läbida kõrvaleriala ja sooritada osa õppeainetest välismaal. 

Meie üliõpilased on asutanud , mis korraldabEripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsi nii erialaselt harivaid kui ka seltskondlikke üritusi. Juba õpingute ajal on üliõpilased oodatud astuma erialaliitudesse: Eesti Eripedagoogide Liitu ja Eesti Logopeedide Ühingusse.

Image

Peale lõpetamist

Pädeva mentori juhendamisel suudab bakalaureuseõppe lõpetanu tulla toime abiõpetaja või assistendi tööülesannetega haridus- ja sotsiaalhoolekandeasutustes. Alusteadmised psühholoogiast, meditsiinist, keeleteadusest ja pedagoogikast võimaldavad tal mõista erivajadustega inimeste olukorda ning orienteeruda neile mõeldud tugisüsteemides.  

Eripedagoogi ja logopeedi kutsepädevuse omandamiseks tuleb bakalaureuseõppe järel läbida ka magistriõpe, st õppida kokku viis aastat. Kõik magistriõppe lõpetajad saavad koos ülikooli lõpudiplomiga vastavalt lõpetatud harule kas eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse. Nad kantakse kutseregistrisse. 

Vastuvõtutingimused

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Mari Pärn
õppekorralduse spetsialist
737 5919
526 8044 (5919)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe vene keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel