Eripedagoogika ja logopeedia

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
päevaõppes 30, sessioonõppes 45
Õppetasu
tasuta

Eripedagoogika bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Nende erialade alusteadmised aitavad eripedagoogil mõista ja väärtustada iga inimese isikupära ning saada ülevaate erivajadustega inimeste tugisüsteemist. Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede kui tugispetsialiste õpetatud juba üle poole sajandi. Neil on väga hea suhtlemisoskus ning nad valdavad suurepäraselt eesti keelt, isiksuseomadustest on olulised leidlikkus, loovus ja järjekindlus.

„Tartu Ülikoolis eripedagoogikat õppides hakkad mõistma, hindama ja toetama väikeste sammude suurt tähtsust.“

Lea Pilme, vilistlane, Rakvere Põhikooli direktor

Bakalaureuseõppes õpivad üliõpilased tundma inimese psühholoogilist arengut ja võimalikke kõrvalekaldeid sellest. Erivajaduste põhjusi ning tänapäevaseid ravi- ja teraapiavõimalusi tutvustavad meditsiinivaldkonna õppejõud. Teadmised keelest ja kõne arengust loovad aluse selleks, et mõista kommunikatsiooniprobleeme ja toetada kõne arengut.  

Pedagoogiliste praktikate (11 EAP) käigus külastavad üliõpilased tulevasi töökohti ning assisteerivad eripedagooge ja logopeede.

Image
eripedagoogika foto

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Kuna õppekavas on mitme eriala aineid, õpivad meie üliõpilased peale haridusteaduste instituudi uue hoone (Jakobi 5) ka paljudes teistes ülikooli hoonetes.  

Kohustuslike õppeainete kõrvale saad valida meelepäraseid valik- ja vabaaineid. Soovi korral saad läbida kõrvaleriala ja sooritada osa õppeainetest välismaal. 

Meie üliõpilased on asutanud Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsi, mis korraldab​​​​​​​ nii erialaselt harivaid kui ka seltskondlikke üritusi. Juba õpingute ajal on üliõpilased oodatud astuma erialaliitudesse: Eesti Eripedagoogide Liitu ja Eesti Logopeedide Ühingusse.

Image
eripedagoogika foto

Pädeva mentori juhendamisel suudab bakalaureuseõppe lõpetanu tulla toime abiõpetaja või assistendi tööülesannetega haridus- ja sotsiaalhoolekandeasutustes. Alusteadmised psühholoogiast, meditsiinist, keeleteadusest ja pedagoogikast võimaldavad tal mõista erivajadustega inimeste olukorda ning orienteeruda neile mõeldud tugisüsteemides.  

Eripedagoogi ja logopeedi kutsepädevuse omandamiseks tuleb bakalaureuseõppe järel läbida ka magistriõpe, st õppida kokku viis aastat. Kõik magistriõppe lõpetajad saavad koos ülikooli lõpudiplomiga vastavalt lõpetatud harule kas eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse. Nad kantakse kutseregistrisse. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Mari Pärn
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A128
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A128
+372 737 5919
+372 526 8044 (5919)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023