Skip to main content

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Magistriõppes saad teada, kuidas õpetada eesti keelt ja kirjandust huvitavalt, tänapäevaselt ja tõhusalt. Õppekavas on erialased ainekursused, didaktika- ja kutseõpingute kursused. Spetsialiseerumisvõimalused on huvitavad ning omandada saad ka lisaeriala, mille puhul on valida soome keele õpetaja, eesti keele võõrkeelena õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja ning ladina keele õpetaja eriala. 

„Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala annab hea võimaluse tutvuda nii didaktilise kui ka pedagoogilise teooriaga ja seda kohe praktikas rakendada. Tänu magistriõpingutele olin valmis õpetajaameti proovikivideks, sain kolleegi ja õpetajana paremaks meeskonnamängijaks ning oskan öelda sõna sekka ka haridusuuenduse teemadel.“ 

Rauno Alev, vilistlane, Kiili Gümnaasiumi õppejuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Õppetöö

Magistriõpe kestab sessioonõppena kaks aastat.  

See on kahe erialaga õppekava: sa saad õppida eesti keele ja kirjanduse õpetajaks põhikoolis ja gümnaasiumis või eesti keele võõrkeelena õpetajaks näiteks mitte-eesti koolis või keelekursustel. 

Erialaainetest saad põhjalikud teadmised tänapäeva eesti keelest, eesti keelest võõrkeelena, kirjandusajaloost ja -teadusest, eesti ja maailmakirjandusest ning eesti ühiskonnast ja kultuurist.  

Kutse- ja ainedidaktika õpingud annavad sulle oskuse kavandada ja teha õppetööd ning analüüsida seda, arvestades muutuvaid haridusvajadusi. Sa õpid kasutama mitmekesiseid, aktiivseid ja kaasahaaravaid õppetegevusi ning juhtima õpperühma.  

Õpetajakoolituse magistrikooli valikmoodulist saavad kõik humanitaarainete õpetajad valida aineid, mis kujundavad nende aineüleseid pädevusi, näiteks lõimimis- ja koostööoskust. Samal eesmärgil kogunevad humanitaarainete õpetajaks õppijad igal aastal kahepäevasesse talvekooli. 

Meie õppejõud on oma ala asjatundjad. See tähendab, et eesti keele aineid ja didaktikat õpid sa eesti ja üldkeeleteaduse instituudis, kirjandust ja selle didaktikat kultuuriteaduste instituudis ning kutseõpingute aineid haridusteaduste instituudis. Didaktikaaineid õpetavad koolikogemusega õppejõud. 

Lisaks saad valitud eriala kõrval õppida soome keele, lõunaeesti keele ja kultuuri, usundiõpetuse, ladina keele või filosoofiaõpetajaks. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala valinu võib omandada eesti keele võõrkeelena õpetaja lisaeriala. 

Kõik magistrandid läbivad pedagoogilise praktika, sest klassi ees olemise tegelikku kogemust on vaja igal tulevasel õpetajal. Eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala magistrandid võivad gümnaasiumipraktika sooritada kas mitte-eesti gümnaasiumis, Tartu Ülikoolis või väliskõrgkoolis.  

Välispraktikaks saad taotleda Erasmuse programmi stipendiumi. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpe toimub nii eesti ja üldkeelteaduse instituudi, kirjandus- ja kultuuriteaduste instituudi kui ka haridusteaduste instituudi ruumides. 

Sul on võimalik täiendada end vahetusprogrammide kaudu ka mõnes välisülikoolis.  

Aktiivsed üliõpilased saavad meeskonnatöö kogemusi üliõpilaskogus ja -esinduses tegutsedes ning huvilised on oodatud filmiõhtutele ja väljasõitudele.  

  

Peale lõpetamist

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja või eesti keele võõrkeelena õpetaja erialal magistrikraadi omandanud on saanud põhjaliku ettevalmistuse nii eriala- kui ka pedagoogikaainetes ning on tööturul väga nõutud. 

Meie vilistlased töötavad eesti keele ja kirjanduse ning eesti keele võõrkeelena õpetajana üldhariduskoolides ja keelekursustel, aga ka eesti keele ja kultuuri lektorina välisülikoolides. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase;

 • läbitud nõutud eeldusained 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

1) Eesti keele ja kirjanduse õpetaja eeldusained

TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse BA õppekavast eesti ja soome-ugri keeleteaduse suunamoodul (24 EAP), kirjanduse ja kultuuriteaduste õppekavast kirjanduse ja teatriteaduse suunamoodul (24 EAP) või nendega võrdväärsed ained, mis on omandatud teistes kõrgkoolides.

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialale astudes:

 • Tartu Ülikool: eesti ja soome-ugri keeleteadus (sh peab olema läbitud suunamoodul 2.3. Kirjandus I - eeldusained eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppele)
 • Tartu Ülikool: kirjandus ja kultuuriteadused (sh peab olema läbitud suunamoodul 2.1. Kirjandus ja teatriteadus ning suunamoodul 2.3. Eesti ja soome-ugri keeleteadus)

2) Eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala eeldusained

Eesti keele, võõrkeelte, keeleteaduse ja kultuuri- ja/või pedagoogikaainete läbimine kokku 48 EAP mahus. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.  

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad eesti keele võõrkeelena õpetaja erialale astudes:

 • Tartu Ülikool: eesti ja soome-ugri keeleteadus

Sisseastumiskatse toimub:

 • kirjalik osa 4. juuli 2022 kell 11.00 Jakobi 2-428
 • suuline osa 4. juulil 2022 kell 13.00 Jakobi 2-428

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning eesti keele võõrkeelena õpetaja erialakatse koosneb kahest osast:

 • kirjalik osa (50%): erialakatse kirjalikus osas vastab kandidaat esitatud küsimustele. Küsimused võivad hõlmata kandidaadi erialast ettevalmistust, tema keele- ja kultuurialaseid teadmisi ning motiveeritust õppekaval õppimiseks. Küsimustele vastamiseks on kandidaadil aega 1,5 tundi;
 • suuline osa (50%): erialakatse suuline osa toimub intervjuu vormis, keskendudes kandidaadi varasematele õppimiskogemustele, tulevikuplaanidele ja eesmärkidele. 

Intervjuu käigus selgitatakse välja kandidaadi 

 • tulevikuperspektiiv, sealhulgas huvi õpetajaks õppimise vastu ning võimalik valmisolek õpetajaametiks;
 • varasem haridustee ja võimalik õpetamiskogemus, erialased teadmised ja oskused, motiveeritus edaspidisteks õpinguteks. 

Intervjuu kestab 15–20 minutit.

Hindamine

Erialakatse mõlemas osas hinnatakse üliõpilaskandidaadi suulise ja kirjaliku väljenduse selgust ning mõttekäikude seotust, oskust oma seisukohti selgitada ja põhjendada, tuues asjakohaseid näiteid.

Komisjon hindab kandidaatide sooritust 100 punkti süsteemis, intervjuu annab maksimaalselt 50 ja kirjalik osa 50 punkti. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti. Kandidaatide vastuvõtt toimub õppekava üldise pingerea alusel.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Maigi Vija
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel