Infotehnoloogia mitteinformaatikutele

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
60
Õppetasu
2000 € semestris või 120 €/EAP

Uudne õppekava annab sulle võimaluse saada esmased teadmised infotehnoloogia alal ning ühendada need oma varem omandatud eriala ja töökogemusega. Magistriõppe läbimine tagab sulle mitmekülgse ja huvitava karjääri ükskõik millises eluvaldkonnas.  

 

„Õppe eesmärk on soodustada loovust ja tekitada innovatsiooni, mis teatavasti sünnib eri valdkondade lõikumise kohtades. Valmistame ette analüütikuid, kes loovad uut, ühendades edukalt infotehnoloogiapädevuse muudel erialadel omandatud teadmiste ja oskustega.“ 

 

Kuldar Taveter, programmijuht

Oleme pidanud sihtrühmana silmas just tööl käivaid inimesi ja seepärast on õppekava võimalik läbida osakoormusel kolme aasta jooksul. Tegemist on tasulise õppekavaga. Kohtumised toimuvad üle nädala neljapäevast laupäevani ja suur osakaal on iseseisval tööl.

Õppekava on mõeldud neile, kellel puuduvad IT-teadmised ja oskused, kuid kes on huvitatud nendega oma olemasoleva eriala ja töökogemuse täiendamisest.   

Põhiosa meie õppematerjale on vabalt kättesaadavad veebis. Me filmime loenguid ja need on järelvaadatavad. 

Magistriõpe algab sissejuhatavate ainetega, mis hõlmavad programmeerimise põhioskuste omandamist ja algoritmilise mõtlemisega seotud ülesannete lahendamist. Seejärel teevad magistrandid valiku digitaalse ärianalüüsi, digitoodete ja IT-juhtimise ning andmeteaduse valikmooduli vahel. 

Arvutiteaduse instituudis väärtustatakse omandatud teadmiste ja oskuste elulist kasutamist, mistõttu on õppes suur rõhk praktikal. Selle saad sooritada oma tööandja juures või mõnes instituudi partnerettevõttes. 

Tartu Ülikool on infotehnoloogia erialadel Baltimaade juhtiv ülikool, mis kuulub arvutiteaduse alal mainekas Times Higher Educationi ülikoolide edetabelis maailma 200 parima ülikooli hulka. Siin tehakse IT-valdkonnas murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond, kellest mitmed kuuluvad oma erialal maailma tippude hulka. 

Image

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 120 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2000 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

 

IT-tööstusmagistrantuur 

Infotehnoloogia mitteinformaatikutele magistriõppe esimese aasta üliõpilastel on kevadsemestril võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri. Programmis osalejad veedavad enamuse oma teise aasta õpingutest partnerettevõtete juures. Nad kaasatakse sealsetesse arendusprotsessidesse ja programm tipneb magistritöö kirjutamisega partnerile olulisel teemal koostöös partneripoolse juhendajaga. 

IT-tööstusmagistrantuur annab võimaluse panna proovile oma tehnilised oskused ja teha karjääriga algust ilma ülikooli lõpetamist ohtu seadmata.  

Programmis osalejad saavad stipendiumi vahemikus 750–1050 eurot kuus. 

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Üliõpilased on oodatud osalema ka Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis. 

Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi. 

Image

Õppekava läbinuna on sul suurepärane võimalus luua midagi täiesti uut, kombineerides omandatud IT-oskused varasemate õpingute ja töökogemusega.  

Sa võid tõestada end IT-sektoris näiteks protsesside juhtijana, analüütikuna või konsultandina. Sinust võib aga saada ka hoopis süsteemianalüütik, kes oskab hankida huvirühmadelt infot ja sõnastada nõuded loodavatele IT-süsteemidele selle kohta, kuidas peavad need inimeste tööd toetama. 

Samuti oskad sa omandatud teadmiste ja oskuste abil optimeerida tööprotsesse, vähendades ajakulu või luua täiesti uusi lahendusi.  

Meie vilistlasi töötab paljudes mainekates ettevõtetes ja asutustes, näiteks STACC-is, Tartu Ülikooli Eesti geenivaramus ja Feelingstreamis.  

Õpinguid võid jätkata doktorantuuris.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon informaatikast erineval alal või bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon informaatikast erineval alal ja vähemalt kaheaastane töökogemus

  Õppekavale ei saa kandideerida HITSA kodulehel välja toodud IKT õppekavade lõpetanud ning informaatika ja infotehnoloogia õppekavagruppi kuuluval õppekaval lõpetanud. Teiste IT-ga seotud õppekavade puhul annab vastuvõtukomisjon pärast avalduse esitamist hinnangu, kas lõpetatud õppekava alusel saab kandideerida või mitte. 

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb lisada koos avaldusega SAIS-i.

Palun kirjutage lühike motivatsioonikiri (eesti keeles, maksimaalselt 6000 tähemärki koos tühikutega) soovitavalt juhindudes järgmistest küsimustest.

 • Milline on Teie varasem töökogemus (mis kollektiivides osalete/olete osalenud; millist töökogemust omate?)
 • Kuidas on Teie eriala ja amet seotud IT‐ga (milliseid IT‐alaseid oskusi Teil on; kuivõrd olete programmeerimisega kokku puutunud; milline on Teie suhe täppisteadustega; kuidas suhtub praegune tööandja Teie võimalikesse õpingutesse magistratuuris?)
 • Mis ajendab Teid kandideerima Tartu Ülikooli magistrantuuri erialale “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele”? Millist lisaväärtust loodate leida nii oma erialase arengu jaoks kui kogu ühiskonna heaks tervikuna?
 • Kus näete ennast karjääri mõttes 5, 10, 15,... aasta pärast
 • Millise infotehnoloogia mitteinformaatikutele õppekava suunamooduli Te valiksite? Põhjendage oma valikut.
 • Mis temaatikas võib olla Teie magistritöö?

 

Hindamine

Motivatsioonikirja hindamiskriteeriumid on järgmised:

 • kandidaadi kogemustebaasi ja magistriprogrammi vastavus (40%)
 • kandidaadi eesmärkide ja programmi õpieesmärkide ühilduvus (40%)
 • motivatsioonikirja esituse selgus, argumenteerimisoskus ja keelekasutus (20%)

Motivatsioonikirja maksimaalne tulemus on 100 punkti. Edasi kandideerimiseks tuleb motivatsioonikirja eest saada vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • kandideerimise aluseks olevate õpingute keskmist hinnet 40% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Infotehnoloogia mitteinformaatikutele õppekava infotund 2023

Kuldar Taveter
programmijuht
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

ASSO UIBO: Õppekava "IT mitteinformaatikutele" on kui rätsepalahendus

#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022