Informaatika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

 

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
63
Õppetasu
6000 eurot/aasta
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 31, EL-i välistele 10

Ingliskeelne õppekava valmistab su ette töötama informaatika põhitrendidega, nagu seda on näiteks tehisintellekt, suurandmed ja plokiahelad. Magistrikraadi omandamise järel on sul ideaalsed võimalused asuda tööle maailma suurimatesse IT-firmadesse või asutada enda iduettevõte. 

 

„Tartu Ülikoolis õppimine aitas polsterdada mu praktilised teadmised teoreetilistega ning samuti sain häid kontakte akadeemilisest maailmast. Teooria ja praktika oskuslik kombineerimine on ülioluline, kui soovid mõista fundamentaalseid tehnilisi väljakutseid ja nendega edukalt töötada.“ 

Toomas Römer, vilistlane, üks ZeroTurnaroundi asutajatest

Sa saad valida oma õppesuunaks teoreetilise informaatika, hajussüsteemid või tehisintellekti. Lähemalt võid tundma õppida ka andmekaevet, plokiahelate tehnoloogiat, tehisintellekti, krüptograafiat ja kvantarvutusi. 

Lisaks võid võtta vabaaineid teistest õppekavadest. Miks mitte täiendada oma informaatikateadmisi näiteks robootika-, e-kaubanduse, IT-õiguse, juhtimis- või mõne võõrkeelekursusega? 

Õppekaval on tugev praktiline väljund, sest arvutiteaduse instituut toetab üliõpilaste praktikat ettevõtetes oma ulatusliku kontaktivõrgustikuga. Soovi korral on sul võimalik teostada praktika asemel hoopiski omaenda ettevõtlusprojekt.  

Suurem osa meie õppeainete õppematerjale on vabalt kättesaadavad veebis. Me filmime loenguid ja need on järelvaadatavad. 

Tartu Ülikool on IT-erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis arvutiteaduses kuulub ainsana Baltikumist Times Higher Educationi erialade edetabelis maailma 200 parima ülikooli sekka. IT-valdkonnas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond. 

 

IT-tööstusmagistrantuur 

Informaatika magistriõppe esimese aasta üliõpilastel on kevadsemestril võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri. Programmis osalejad veedavad enamuse oma teise aasta õpingutest partnerettevõtete juures. Nad kaasatakse sealsetesse arendusprotsessidesse ja programm tipneb magistritöö kirjutamisega partnerile olulisel teemal koostöös partneripoolse juhendajaga. 

IT-tööstusmagistrantuur annab võimaluse panna proovile oma tehnilised oskused ja teha karjääriga algust ilma ülikooli lõpetamist ohtu seadmata.  

Programmis osalejad saavad stipendiumi 1000 eurot kuus. 

Image
Õppetöö

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Üliõpilased on oodatud osalema ka Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis. 

Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi. 

Image
õppehoone

Informaatika magistriõppe läbinud üliõpilased on valmistatud ette juhtivaks tööks nii era- kui ka avalikus sektoris ning karjääriks nii tehnilistel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel projekti- või meeskonna juhina. 

Rahvusvahelises keskkonnas õppimise kogemus annab suurepärase aluse töötamiseks ka Euroopas ja kaugemal. 

Meie vilistlasi võib kohata sellistes ettevõtetes nagu Skype, Playtech, Nortal ja Bolt. Mitu sellist ettevõtet – näiteks finantssektoris laineid lööva Wise’i – on asutanud just meie vilistlased.  Informaatika magistrikraad avab sulle uksed selleks, et jätkata ülikoolis tegevust nooremteadurina ja asuda õppima doktorantuuris. 

Kandideerimisavalduse informaatika õppekavale saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase informaatika, infotehnoloogia, tarkvaratehnika, arvutitehnika, infosüsteemide või mõnelt muult sarnaselt erialalt.
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
   
 • läbitud nõutud eeldusained
  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud ühe järgmistest eeldusainete nõuetele vastavatest õppekavadest:
  - Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, arvutitehnika
  - Tallinna Tehnikaülikool: arvutisüsteemid, arvuti- ja süsteemitehnika, informaatika, äriinfotehnoloogia, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, võrgutarkvara,
  - Tallinna Ülikool: informaatika, infotehnoloogia
  - Eesti Infotehnoloogia Kolledž: infosüsteemide analüüs, infotehnoloogia süsteemid, IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus

  Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 24 EAP mahus informaatika eriala õppeaineid, sh programmeerimine, algoritmid ja andmestruktuurid. Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.

   
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsiks. Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 6000 characters with spaces) based on the following points:

1) Why are you interested in this Master's programme?
2) Which of the three specializations of the Master's programme would you like to choose? Explain your choice. You can choose one of the three:
2.1. Cryptography and Security;
2.2. Distributed Systems;
2.3. Artificial Intelligence.
4) What programming languages and tools are you most familiar with, and how do you assess your level of mastery in these programming languages and tools?
5) What is/are the most complex programming, engineering or scientific task(s) or project(s) that you have completed? If the output of these task(s)/project(s) is available as open‐source software (or it can be made open‐source), please provide
the link(s) to the public code repository.
6) How do you assess your skills and capability in the fields of algorithms and mathematics in general? In addition ‐ especially considered for specialization 2.1: would you be interested in and do you have experience in analysing the efficiency and correctness of different algorithms, constructing new algorithms, implementing non‐trivial algorithms?
7) In which field would you like to write your Master's thesis? Explain your choice.
8) How do you plan to implement the skills to be gained from the programme in your future career?

Evaluation criteria:

 • fit between the student's background and goals, and the study programme (75 %)
 • clarity, logical structure, writing skills and fluency in written English (25 %)

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024