Informaatika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
225
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab sulle tööturul konkurentsieelise. Meie tihe koostöö edukate IT-firmadega tagab üliõpilastele soodsa keskkonna ka enda idufirma asutamiseks. Arvutiteaduse instituut pakub parimatele õppuritele stipendiume ja õpingute ajaks saavad kõik üliõpilased tasuta sülearvuti. 

„Informaatikaharidus annab tugeva matemaatilise ja loogilise mõtlemise, mis on ülekantav ükskõik millisele ülesandele. Arvutiteaduse haridus on hinnatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning sõltumata tegevusalast ja organisatsioonist.“ 

Taivo Pungas, vilistlane, andmeteadlane

Informaatika bakalaureuseõppes omandad sa nii arvutiteaduse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Sisseastumiseks ei ole programmeerimise eelteadmised hädavajalikud, kuid teisalt kohtab ka meie kõige nutikam ja olümpiaadikogemusega üliõpilane õpingute jooksul tõsiseid proovikive. 

Õppekava kohustuslik osa on pühendatud eelkõige valdkonna alusteadmistele, mis on vajalikud kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks. Õppekava valikmoodulid võimaldavad sul enda huvide alusel spetsialiseeruda kas andmeteaduse, teoreetilise informaatika, süsteemihalduse või tarkvaraarenduse suunale. 

Eestis eristub Tartu Ülikooli informaatikaõpe teooria ja praktika tugeva sümbioosiga. Peale meie tipptasemel lektorite ja teadustöötajate käivad loenguid pidamas ka valdkonna praktikud ja ettevõtete esindajad.  

Suurem osa meie õppematerjalidest on vabalt kättesaadavad veebis. Me filmime loenguid ja need on järelvaadatavad. 

Image
Õppetöö

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi.  

Image
õppekeskkond

Meie lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud, tänu millele julgeme sulle lubada kindlat ja lennukat karjääri nii tehnilistel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel.  

Meie vilistlasi leiab töötamas sellistes ettevõtetes nagu Playtech Estonia, Cybernetica, Meta, Shazam, Spotify ja Google. Nende enda asutatud ettevõtete hulka kuuluvad Wise, Rogue Wave, Mobi Solutions, Fortumo, SaleMove, Plumbr ja Bolt. 

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

  • riigieksamid
    • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (40%) ja
    • matemaatika riigieksam (60%) või
  • programmeerimise sisseastumiseksam (100%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 90-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Programmeerimise sisseastumiseksam
 

 1. juunil 2024 kell 12.00 Tartus aadressil Narva mnt 18 (Tartu Ülikooli Delta keskuses)

Eksamile registreerimine (kuni 26. mai k.a)

Programmeerimise eksamile on oodatud kandidaadid, kes soovivad õppekavale kandideerida programmeerimisoskustega.

Programmeerimise eksam on 180-minutiline eksam programmeerimiskeeles Python. Eksam koosneb kahest osast (maksimaalselt on võimalik saada kokku 100 punkti):

  • paberosa: 7 ülesannet (40 punkti), kus ei tohi arvutit kasutada;
  • arvutiosa: 2 ülesannet (60 punkti), kus võib arvutit ja materjale kasutada.

Eksamile registreerimine avatakse 2024. aastal. Info registreerimise kohta leiate SIIT. Täpne toimumiskoha info saadetakse osalejatele otse.
 

Hindamine

Programmeerimise eksami tulemus esitatakse 100 punkti skaalal. Informaatika bakalaureuseõppesse kandideerijate pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti. Oled kohe informaatika õppekavale vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 90 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Informaatika õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

  • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust;
  • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Arvutiteaduse instituudi bakalaureuseõppe infotund 2024

Professor Varmo Vene
Programmijuht
737 5870
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024