Skip to main content

Informaatika

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
225
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab sulle tööturul konkurentsieelise. Meie tihe koostöö edukate IT-firmadega tagab üliõpilastele soodsa keskkonna ka enda idufirma asutamiseks. Arvutiteaduse instituut pakub parimatele õppuritele stipendiume ja õpingute ajaks saavad kõik üliõpilased tasuta sülearvuti. 

„Informaatikaharidus annab tugeva matemaatilise ja loogilise mõtlemise, mis on ülekantav ükskõik millisele ülesandele. Arvutiteaduse haridus on hinnatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning sõltumata tegevusalast ja organisatsioonist.“ 

Taivo Pungas, vilistlane, andmeteadlane

Õppetöö

Informaatika bakalaureuseõppes omandad sa nii arvutiteaduse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Sisseastumiseks ei ole programmeerimise eelteadmised hädavajalikud, kuid teisalt kohtab ka meie kõige nutikam ja olümpiaadikogemusega üliõpilane õpingute jooksul tõsiseid proovikive. 

Õppekava kohustuslik osa on pühendatud eelkõige valdkonna alusteadmistele, mis on vajalikud kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks. Õppekava valikmoodulid võimaldavad sul enda huvide alusel spetsialiseeruda kas andmeteaduse, teoreetilise informaatika, süsteemihalduse või tarkvaraarenduse suunale. 

Eestis eristub Tartu Ülikooli informaatikaõpe teooria ja praktika tugeva sümbioosiga. Peale meie tipptasemel lektorite ja teadustöötajate käivad loenguid pidamas ka valdkonna praktikud ja ettevõtete esindajad.  

Suurem osa meie õppematerjalidest on vabalt kättesaadavad veebis. Me filmime loenguid ja need on järelvaadatavad. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi.  

Image

Peale lõpetamist

Meie lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud, tänu millele julgeme sulle lubada kindlat ja lennukat karjääri nii tehnilistel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel.  

Meie vilistlasi leiab töötamas sellistes ettevõtetes nagu Playtech Estonia, Cybernetica, Meta, Shazam, Spotify ja Google. Nende enda asutatud ettevõtete hulka kuuluvad Wise, Rogue Wave, Mobi Solutions, Fortumo, SaleMove, Plumbr ja Bolt. 

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

  • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

  • tehtud matemaatika (kitsas või lai) riigieksam

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 60% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 85. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

  • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üle-eestilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
  • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.
  • sooritanud 25.03.2022 Tartu Ülikooli korraldatud testi "Programmeerimise eksam" vähemalt 50% tulemusele;
  • sooritanud Tartu Ülikooli kursuse "Tehnoloogia tarbijast loojaks" (LTAT.TK.011) lõpetamisel arvestustöö vähemalt 90% tulemusele;
  • sooritanud Tartu Ülikooli MOOCi "Programmeerimise alused" kontrollitud oludes lõpphindamise ja saanud positiivse tulemuse.

Tõendit olümpiaadil osalemise või kursuse läbimise kohta SAISi avaldusele lisama ei pea, tuleb vaid märkida kandideerimine eritingimusel. Tingimused täitnud kandidaadi avaldusel arvestatakse punktisummaks 85 punkti, kui kandidaadi tulemus riigieksamite alusel on 85 punktist madalam.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Professor Varmo Vene
Programmijuht
737 5870
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021
#sisseastumine
Kindlasti on sul tekkinud palju küsimusi, mõtteid või isegi hirme seoses ülikoolieluga. Ära muretse, sa ei ole selles üksi!  Esmakursuslaste blogist leiad tudengite kogemusi ja lugusid ülikoo…
Jaga
08.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel