Informaatika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
225
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab sulle tööturul konkurentsieelise. Meie tihe koostöö edukate IT-firmadega tagab üliõpilastele soodsa keskkonna ka enda idufirma asutamiseks. Arvutiteaduse instituut pakub parimatele õppuritele stipendiume ja õpingute ajaks saavad kõik üliõpilased tasuta sülearvuti. 

„Informaatikaharidus annab tugeva matemaatilise ja loogilise mõtlemise, mis on ülekantav ükskõik millisele ülesandele. Arvutiteaduse haridus on hinnatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning sõltumata tegevusalast ja organisatsioonist.“ 

Taivo Pungas, vilistlane, andmeteadlane

Informaatika bakalaureuseõppes omandad sa nii arvutiteaduse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Sisseastumiseks ei ole programmeerimise eelteadmised hädavajalikud, kuid teisalt kohtab ka meie kõige nutikam ja olümpiaadikogemusega üliõpilane õpingute jooksul tõsiseid proovikive. 

Õppekava kohustuslik osa on pühendatud eelkõige valdkonna alusteadmistele, mis on vajalikud kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks. Õppekava valikmoodulid võimaldavad sul enda huvide alusel spetsialiseeruda kas andmeteaduse, teoreetilise informaatika, süsteemihalduse või tarkvaraarenduse suunale. 

Eestis eristub Tartu Ülikooli informaatikaõpe teooria ja praktika tugeva sümbioosiga. Peale meie tipptasemel lektorite ja teadustöötajate käivad loenguid pidamas ka valdkonna praktikud ja ettevõtete esindajad.  

Suurem osa meie õppematerjalidest on vabalt kättesaadavad veebis. Me filmime loenguid ja need on järelvaadatavad. 

Image
Õppetöö

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi.  

Image
õppekeskkond

Meie lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud, tänu millele julgeme sulle lubada kindlat ja lennukat karjääri nii tehnilistel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel.  

Meie vilistlasi leiab töötamas sellistes ettevõtetes nagu Playtech Estonia, Cybernetica, Meta, Shazam, Spotify ja Google. Nende enda asutatud ettevõtete hulka kuuluvad Wise, Rogue Wave, Mobi Solutions, Fortumo, SaleMove, Plumbr ja Bolt. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam ning matemaatika riigieksam (kitsas või lai). Riigieksamite tulemused saab asendada programmeerimise sisseastumiseksamiga.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Programmeerimise eksam toimub 18. märts 2023 ja 3. juuni 2023 kell 12.00 aadressil Narva mnt 18, Tartu (Tartu Ülikooli Delta keskuses).

Programmeerimise eksamile on oodatud kandidaadid, kes soovivad õppekavale kandideerida programmeerimisoskustega.

Programmeerimise eksam on 180-minutiline eksam programmeerimiskeeles Python. Eksam koosneb kahest osast (maksimaalselt on võimalik saada kokku 100 punkti):

 • paberosa: 6 ülesannet (40 punkti), kus ei tohi arvutit kasutada;
 • arvutiosa: 3 ülesannet (60 punkti), kus võib arvutit ja materjale kasutada.

Eksamile registreerimine avatakse 2023. aastal. Info registreerimise kohta leiate SIIT. Täpne toimumiskoha info saadetakse osalejatele otse.

 

Hindamine

Programmeerimise eksami tulemus esitatakse 100 punkti skaalal. Informaatika bakalaureuseõppesse kandideerijate pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti. Oled kohe informaatika õppekavale vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 90 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • riigieksamite tulemusi
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 60% ulatuses VÕI
 • programmeerimise sisseastumiseksamit 100% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 90. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Informaatika õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.
 • sooritanud Tartu Ülikooli kursuse "Tehnoloogia tarbijast loojaks" (LTAT.TK.011) lõpetamisel arvestustöö vähemalt 90% tulemusele ning kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti;
 • lõpetanud Tartu Ülikooli MOOCi "Programmeerimise alused" (MTAT.TK.012) kontrollitud oludes lõpphindamise ja saanud positiivse tulemuse ning kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi (v.a. kursuse "Tehnoloogia tarbijast loojaks" ja MOOCi "Programmeerimise alused" korral, kus on vaja ka matemaatika riigieksami tulemust). Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil osalemise või kursuse läbimise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Arvutiteaduse instituudi bakalaureuseõppe infotund 2023

Professor Varmo Vene
Programmijuht
737 5870
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023