Informaatika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
225
Õppetasu
tasuta

Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab sulle tööturul konkurentsieelise. Meie tihe koostöö edukate IT-firmadega tagab üliõpilastele soodsa keskkonna ka enda idufirma asutamiseks. Arvutiteaduse instituut pakub parimatele õppuritele stipendiume ja õpingute ajaks saavad kõik üliõpilased tasuta sülearvuti. 

„Informaatikaharidus annab tugeva matemaatilise ja loogilise mõtlemise, mis on ülekantav ükskõik millisele ülesandele. Arvutiteaduse haridus on hinnatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning sõltumata tegevusalast ja organisatsioonist.“ 

Taivo Pungas, vilistlane, andmeteadlane

Informaatika bakalaureuseõppes omandad sa nii arvutiteaduse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused. Sisseastumiseks ei ole programmeerimise eelteadmised hädavajalikud, kuid teisalt kohtab ka meie kõige nutikam ja olümpiaadikogemusega üliõpilane õpingute jooksul tõsiseid proovikive. 

Õppekava kohustuslik osa on pühendatud eelkõige valdkonna alusteadmistele, mis on vajalikud kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks. Õppekava valikmoodulid võimaldavad sul enda huvide alusel spetsialiseeruda kas andmeteaduse, teoreetilise informaatika, süsteemihalduse või tarkvaraarenduse suunale. 

Eestis eristub Tartu Ülikooli informaatikaõpe teooria ja praktika tugeva sümbioosiga. Peale meie tipptasemel lektorite ja teadustöötajate käivad loenguid pidamas ka valdkonna praktikud ja ettevõtete esindajad.  

Suurem osa meie õppematerjalidest on vabalt kättesaadavad veebis. Me filmime loenguid ja need on järelvaadatavad. 

Image
Õppetöö

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi.  

Image
õppekeskkond

Meie lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud, tänu millele julgeme sulle lubada kindlat ja lennukat karjääri nii tehnilistel kui ka juhtimisega seotud ametikohtadel.  

Meie vilistlasi leiab töötamas sellistes ettevõtetes nagu Playtech Estonia, Cybernetica, Meta, Shazam, Spotify ja Google. Nende enda asutatud ettevõtete hulka kuuluvad Wise, Rogue Wave, Mobi Solutions, Fortumo, SaleMove, Plumbr ja Bolt. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Programmeerimise eksam toimub 1. juunil 2024 kell 12.00 aadressil Narva mnt 18, Tartu (Tartu Ülikooli Delta keskuses).

Programmeerimise eksamile on oodatud kandidaadid, kes soovivad õppekavale kandideerida programmeerimisoskustega.

Programmeerimise eksam on 180-minutiline eksam programmeerimiskeeles Python. Eksam koosneb kahest osast (maksimaalselt on võimalik saada kokku 100 punkti):

 • paberosa: 7 ülesannet (40 punkti), kus ei tohi arvutit kasutada;
 • arvutiosa: 2 ülesannet (60 punkti), kus võib arvutit ja materjale kasutada.

Eksamile registreerimine avatakse 2024. aastal. Info registreerimise kohta leiate SIIT. Täpne toimumiskoha info saadetakse osalejatele otse.
 

Hindamine

Programmeerimise eksami tulemus esitatakse 100 punkti skaalal. Informaatika bakalaureuseõppesse kandideerijate pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti. Oled kohe informaatika õppekavale vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 90 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • riigieksamite tulemusi
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika riigieksami tulemust 60% ulatuses VÕI
 • programmeerimise sisseastumiseksamit 100% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 90. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Informaatika õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust;
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.
   

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Arvutiteaduse instituudi bakalaureuseõppe infotund 2023

Professor Varmo Vene
Programmijuht
737 5870
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021