Tarkvaratehnika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
62
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 31, EL-i välistele 10

Me koolitame väga heal tasemel tarkvarainsenere, kes omandavad erialaoskuste kõrval laiemad teadmised ärist, ettevõtlusest ja muust vajalikust, et tulevikus töötada maailma kõige edukamates tehnoloogiaettevõtetes. Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisõppekava läbimise järel saad mõlema ülikooli magistridiplomi. Meie vilistlased on tööturul kõrgelt hinnatud ning me julgeme neile lubada hea tahtmise korral kindla tuleviku.  

 

„Selle õppekava alusel õppimine on andnud mulle oskused ja teadmised, et arendada end rahvusvahelisel tasemel informaatikavaldkonna professionaaliks. Õpingute käigus õnnestus mul saata nii teadustöö kui ka praktilise IT-sektori kogemus. Samuti nautisin ma väga Tartu kirjut tudengielu.“ 

 

Carlos Paniagua Gomez, vilistlane, SaleMov OÜ tehnoloogiajuht (CTO)

Magistriõpe hõlmab nii tehnilisi kui ka juhtimisteemasid.  

Alusmooduli raames õpid põhjalikult tarkvaraarendusoskusi: kohustuslike ainete hulka kuuluvad agiilne tarkvaraarendus, süsteemide modelleerimine, programmeerimine edasijõudnutele ning tarkvara standardid ja kvaliteet.  

Spetsialiseeruda saad ühele kahest peamisest tarkvararakenduste valdkonnast: ettevõtte tarkvaratehnikale (ingl enterprise systems) või reaalaja sardsüsteemide arendusele (ingl embedded real-time systems).  

Lisaks on sul võimalik valida suure hulga huvitavate valikkursuste vahel nii Tartu Ülikoolist kui ka Tallinna Tehnikaülikoolist, sest tegu on kahe ülikooli ühise õppekavaga. Valikkursuste teemad algavad ärianalüüsist ja mobiilirakenduste arendamisest ning lõpevad masinõppe ja ettevõtlusega. 

Tänu headele sidemetele IT-ettevõtetega, aga ka muude sektorite ettevõtetega on sinu õppejõudude seas külalislektoreid, kes jagavad oma praktikuteadmisi organisatsioonide kogemuste põhjal.  

Arvutiteaduse instituudil on väga tugev Eesti ettevõtete koostöövõrgustik, millega toetame ka üliõpilaste praktika sooritamist.  

Enamik meie õppematerjale on avalikult kättesaadavad ja loengud on järelvaadatavad. 

Tartu Ülikool on IT-erialal Baltimaade juhtiv ülikool, mis arvutiteaduses kuulub ainsana Baltikumist Times Higher Educationi erialade edetabelis maailma 250 parima ülikooli sekka. IT-valdkonnas tehakse siin murrangulist ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööd, millesse annab tugeva panuse rahvusvaheline töötajaskond. 

 

IT-tööstusmagistrantuur 

Tarkvaratehnika magistriõppe esimese aasta üliõpilastel on kevadsemestril võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri. Programmis osalejad veedavad enamuse oma teise aasta õpingutest partnerettevõtete juures. Nad kaasatakse sealsetesse arendusprotsessidesse ja programm tipneb magistritöö kirjutamisega partnerile olulisel teemal koostöös partneripoolse juhendajaga. 

IT-tööstusmagistrantuur annab võimaluse panna proovile oma tehnilised oskused ja teha karjääriga algust ilma ülikooli lõpetamist ohtu seadmata.  

Programmis osalejad saavad stipendiumi 1000 eurot kuus. 

Image
Õppetöö

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Sa asud õppima Tartu Ülikooli kõige moodsamas keskkonnas: Delta keskuses.  

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad ka üliõpilasi kaasavad tegevused, näiteks iga-aastane instituudi päev ja Delta karjääripäev, kus on alati kohal Eesti mõjukaimad IT-ettevõtted. Üliõpilased on oodatud osalema ka Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis. 

Aastaid oleme korraldanud andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.  

Peale selle on instituudis vilgas üliõpilaselu, sest erialane üliõpilasselts korraldab regulaarselt ühisüritusi ja mentorprogrammi.  

Image
õppehoone

 

Tarkvaratehnika magistriõpe tagab sulle ettevalmistuse lennukaks karjääriks näiteks tarkvaraarhitekti, IT projekti- või tootejuhi või tehnilise spetsialistina – valikuid on nii tehniliste kui ka juhtivate ametikohtade hulgas.  

Tänu õpikogemusele rahvusvahelises ja mitmekultuurilises keskkonnas on meie vilistlased suurepäraselt valmis töötama ka Baltikumi ning Põhja- ja Ida-Euroopa dünaamilistes tarkvaraarenduse ettevõtetes, mille seas on näiteks Skype, Nortal, Hilti, Swedbank ja Google.  

Osa meie vilistlasi on otsustanud luua oma ettevõtte. Selle ere näide on SaleMove OÜ, mis loob rahvusvahelistele turgudele müügihaldustarkvara ja mille üks suurklient on Toyota.  

Ühe karjäärivalikuna võid kaaluda teadlaseametit ning õppida pärast magistriõpet edasi doktorantuuris. Nii saad anda panuse muu hulgas uue tehnoloogia ja selle kasutusviiside loomisse.  

Kandideerimisavalduse tarkvaratehnika õppekavale saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase infotehnoloogias, informaatikas, tarkvaratehnikas, arvutitehnikas, infosüsteemides või sarnases valdkonnas
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
   
 • läbitud eeldusained

  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud ühe järgmistest õppekavadest:
  - Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika, arvutitehnika, infotehnoloogiliste süsteemide arendus
  - Tallinna Tehnikaülikool: arvuti- ja süsteemitehnika, informaatika, äriinfotehnoloogia, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, võrgutarkvara, arvutisüsteemid
  - Tallinna Ülikool: informaatika, infotehnoloogia
  - Eesti Infotehnoloogia Kolledž: infosüsteemide analüüs, infotehnoloogia süsteemid, IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus

  Lisaks saad kandideerida, kui sul on bakalaureusekraad mõnel muul erialal (nt matemaatikas, täppisteadustes, inseneriteadustes, majanduses või ökonoomikas), aga oled läbinud vähemalt 24 EAP väärtuses eeldusaineid programmeerimises, andmebaasides ja tarkvaratehnikas.

   
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

 

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsiks. Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 6000 characters with spaces) based on the following points:

 • Why do you like to become a full-time student in the Software Engineering master's programme at the University of Tartu?
 • Which of the two specializations of this master's programme ("Enterprise Software" or "Embedded Software") would you like to choose and why?
 • What technical and non-technical skills do you have that prepare you well for the Software Engineering Master's programme? When describing your technical skills, please indicate what programming languages and development tools you are most familiar with, and how you assess your level of mastery of these programming languages and development tools? When describing your nontechnical skills, explain why you think these skills are important for successfully working in the software industry.
 • What is/are the most complex software engineering task(s) or project(s) that you have completed? If the output of these task(s)/project(s) are open-source or can be made opensource, please provide the link(s) to the public code repository.
 • Have you participated in programming challenges or contests, informatics Olympiads, hackathons or code camps, or have you completed open online courses or extra-curricular courses in software engineering or related fields? If so, please describe your record of participation in such extra-curricular activities?

Evaluation criteria:

 • fit between the student's background and goals, and the study programme (75%)

 • clarity, logical structure, writing skills and fluency in written English (25%)

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Arvutiteaduse instituudi magistriõppe infoõhtu 2024

Dietmar Pfahl
programmijuht
Küsi õppekorralduse ja õppimise kohta
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024