Kaasaegne finantsjuhtimine

Magistriõpe

1. november

Algab avalduste vastuvõtt

30. november

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. detsember

Esimesed vastuvõtuotsused

12. veebruar

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
2000 € semestris või 100 €/EAP

Õppekava on sinule kui soovid saada finantsvaldkonnas oma ala tipptegijaks 1,5 aastaga. Õppekaval omandad nii laiapõhjalised kui ka spetsiifilised finantsjuhtimise alased teadmised. Lõpetades oled finantsvaldkonna hinnatud tegija. 

Kaasaegne finantsjuhtimine on Tartu Ülikooli uus tasuline magistritaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õppekava saab läbida sessioonõppe vormis. Õpingud üheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud pooleteisele aastale. 
 

Õppetöös keskendud finantsjuhtimise teadmiste omandamisele, õppides tundma selle valdkonna spetsiifikat ja lahendama keerukaid erialased probleeme. Teoreetilise ja praktilise õppetöö käigus omandatud oskustega oled valmis korraldama ettevõtte finantsjuhtimist ja majandusarvestust, tunned auditeerimise ja ressursijuhtimise kaasaegseid vahendeid ja põhimõtteid ning oled suuteline finantsandmeid analüüsima,  tõlgendama ja prognoosima. 

Praktilisse õppetöösse kaasatakse mitmeid asutusi nagu EV Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus jt. Headeks koostööpartneriks on LHV pank, Tallinna Börs jt ettevõtted. Õppesse kaasame Eesti ettevõtteid, kes lisavad värskust ja uudsust kogu õppetööle. Näiteks saad võimaluse lahendada reaalsete ettevõtete päris probleeme, kus sind toetavad praktikud vastavatest ettevõtetest ja loomulikult oma ala süvitsi tundvad õppejõud. Lisaks kõigele sellele teeme me koostööd rahvusvaheliste partneritega, mis tähendab, et sul on ka suurepärane võimalus Erasmuse programmiga välisülikoolides õppida.
 

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 100 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2000 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Majandusteaduskonna koduks on moodne Tartu Ülikooli Delta keskus, mis on ainulaadne multidistsiplinaarne õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus Euroopas, mis soodustab erialadevahelist koostööd ja suuremat puutepunkti ettevõtjate ja ühiskonnaga. Delta keskuse tudengialal on mugavad „pesad“ õppimiseks või spontaanseteks kohtumisteks. Rahu ja vaikust armastavatele õppijatele on arvukalt töökohti meie raamatukogus.   

Tudengite eesmärkide saavutamist toetavad neuroturunduse innovaatiliste tehnoloogiate kasutamise võimalus ning erinevad õppetöövälised tegevused. Startup Lab pakub abi äriideede arendamisel erinevate mentorprogrammide ning õpikodade kaudu. Võimalik on osaleda Turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja oma portfelli lisada TÜ investeerimisklubist saadud teadmised. Kui tunned aga, et ülikooli pakutust jääb veel väheks, on sul võimalus minna Erasmus+ toetusel välismaale teadmisi omandama. Õppejõudude seas on mitmeid tunnustatud teadlaseid nagu Toomas Haldmaa, Ülle Pärl, Kertu Lääts, Priit Sander ja paljud teised. Kui tunned aga, et ülikooli pakutust jääb veel väheks, on sul võimalus minna Erasmus+ toetusel välismaale teadmisi omandama. 

Lõpetades leiad tööd ettevõttes finantsvaldkonna spetsialisti või juhina ning omad võimekust olla partneriks ettevõtte juhile strateegiliste ja operatiivotsuste langetamisel. Eelkõige leiad  rakendust erasektori (tipp)spetsialistina finantsjuhi, pearaamatupidaja, eelarvespetsialisti, finantsanalüütiku, controlleri või finantskonsultandi ametikohal.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on üks järgnevatest:
 

 • majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt 5-aastane töökogemus;

 • majandus- ja ärindusalane magistrikraad;

 • muu bakalaureuse- või magistrikraad ning vähemalt 5-aastane töökogemus erialaga seotud valdkonnas, kus on vaja süvendatud teadmisi finantsjuhtimises.

Eestikeelsele õppekavale kandideerides tuleb sul tõendada eesti keele oskust vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri ja CV.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is

Motivatsioonikirjas avab magistriõppesse kandideerija oma eesmärgid magistriõppes õppimiseks. Motivatsioonikirjast peaks selguma kandidaadi motivatsioon astuda magistriõppesse ning see, kuidas õppekaval õppimine seostub tema varasema töökogemusega ning tööalaste eesmärkidega. Motivatsioonikirjas võib osundada kitsamatele valdkondadele, millele kandidaat õppides kõige enam keskenduda soovib ning millel näeb oma tööalases tegevuses kõige paremaid rakendusvõimalusi. 

Motivatsioonikiri peaks avama järgmisi aspekte: 

 1. Põhjendus, millised õppekavas õpetatavad teemad seostuvad kandidaadi senise erialase tegevusega. 
 2. Kuidas õppekava läbimine aitab kaasa erialase karjääri edenemisele ja ettevõtte/organisatsiooni arendamisele. 
 3. Kas ja milliseid väljakutseid näeb kandidaat oma arenguteel. 

Motivatsioonikirja soovituslik pikkus on 3000-3500 tähemärki koos tühikutega.
 

Motiovatsioonikirja hindamine (max 100 punkti) 

 • Senise erialase tegevuse refleksioon õppekava valguses (max 30 p)
 • Argumenteeritud käsitlus erialase karjääri edenemisest ja oma ettevõtte/organisatsiooni arendamisest (max 30 p)
 • Oma arengutee kriitiline refleksioon (max 30 p)
 • Kirjaliku eneseväljenduse oskus (max 10 p)

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse motivatsioonikirja eest annab 51 punkti. 

Erialast töökogemust hinnatakse CV põhjal ning see tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is
 

Erialane töökogemuse hindamine (max 100 punkti)

 • Hindamisel võetakse töökogemuse pikkust ning seotust erialaga, kuhu kandidaat kandideerib

CV hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse CV eest annab 51 punkti. 


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 70% ulatuses
 • erialast töökogemust 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ja pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ülle Pärl
programmijuht
Selje Seeba
Sessioonõppe õppetöö koordinaator
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023