Kaasaegne finantsjuhtimine

Magistriõpe

1. november

Algab avalduste vastuvõtt

30. november

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. detsember

Esimesed vastuvõtuotsused

10. veebruar

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
2000 € semestris või 100 €/EAP

Õppekava on sinule kui soovid saada finantsvaldkonnas oma ala tipptegijaks 1,5 aastaga. Õppekaval omandad nii laiapõhjalised kui ka spetsiifilised finantsjuhtimise alased teadmised. Lõpetades oled finantsvaldkonna hinnatud tegija. 

Kaasaegne finantsjuhtimine on Tartu Ülikooli uus tasuline magistritaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õppekava saab läbida sessioonõppe vormis. Õpingud üheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud pooleteisele aastale. 
 

Õppetöös keskendud finantsjuhtimise teadmiste omandamisele, õppides tundma selle valdkonna spetsiifikat ja lahendama keerukaid erialased probleeme. Teoreetilise ja praktilise õppetöö käigus omandatud oskustega oled valmis korraldama ettevõtte finantsjuhtimist ja majandusarvestust, tunned auditeerimise ja ressursijuhtimise kaasaegseid vahendeid ja põhimõtteid ning oled suuteline finantsandmeid analüüsima,  tõlgendama ja prognoosima. 

Praktilisse õppetöösse kaasatakse mitmeid asutusi nagu EV Rahandusministeerium, Audiitorkogu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus jt. Headeks koostööpartneriks on LHV pank, Tallinna Börs jt ettevõtted. Õppesse kaasame Eesti ettevõtteid, kes lisavad värskust ja uudsust kogu õppetööle. Näiteks saad võimaluse lahendada reaalsete ettevõtete päris probleeme, kus sind toetavad praktikud vastavatest ettevõtetest ja loomulikult oma ala süvitsi tundvad õppejõud. Lisaks kõigele sellele teeme me koostööd rahvusvaheliste partneritega, mis tähendab, et sul on ka suurepärane võimalus Erasmuse programmiga välisülikoolides õppida.
 

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 100 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2000 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Majandusteaduskonna koduks on moodne Tartu Ülikooli Delta keskus, mis on ainulaadne multidistsiplinaarne õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus Euroopas, mis soodustab erialadevahelist koostööd ja suuremat puutepunkti ettevõtjate ja ühiskonnaga. Delta keskuse tudengialal on mugavad „pesad“ õppimiseks või spontaanseteks kohtumisteks. Rahu ja vaikust armastavatele õppijatele on arvukalt töökohti meie raamatukogus.   

Tudengite eesmärkide saavutamist toetavad neuroturunduse innovaatiliste tehnoloogiate kasutamise võimalus ning erinevad õppetöövälised tegevused. Startup Lab pakub abi äriideede arendamisel erinevate mentorprogrammide ning õpikodade kaudu. Võimalik on osaleda Turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja oma portfelli lisada TÜ investeerimisklubist saadud teadmised. Kui tunned aga, et ülikooli pakutust jääb veel väheks, on sul võimalus minna Erasmus+ toetusel välismaale teadmisi omandama. Õppejõudude seas on mitmeid tunnustatud teadlaseid nagu Toomas Haldmaa, Ülle Pärl, Kertu Lääts, Priit Sander ja paljud teised. Kui tunned aga, et ülikooli pakutust jääb veel väheks, on sul võimalus minna Erasmus+ toetusel välismaale teadmisi omandama. 

Lõpetades leiad tööd ettevõttes finantsvaldkonna spetsialisti või juhina ning omad võimekust olla partneriks ettevõtte juhile strateegiliste ja operatiivotsuste langetamisel. Eelkõige leiad  rakendust erasektori (tipp)spetsialistina finantsjuhi, pearaamatupidaja, eelarvespetsialisti, finantsanalüütiku, controlleri või finantskonsultandi ametikohal.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • majandus- ja ärindusalane magistrikraad või sellele vastav haridustase või

 • majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 5-aastane töökogemus või

 • muu bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 5-aastane töökogemus ametikohal, kus on vaja süvendatud teadmisi finantsjuhtimises ja

 • eesti keele oskust vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.
   

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (70%),
 • erialane töökogemus (30%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 30. novembril 2024

Motivatsioonikirjas avab magistriõppesse kandideerija oma eesmärgid magistriõppes õppimiseks. Motivatsioonikirjast peaks selguma kandidaadi motivatsioon astuda magistriõppesse ning see, kuidas õppekaval õppimine seostub tema varasema töökogemusega ning tööalaste eesmärkidega. Motivatsioonikirjas võib osundada kitsamatele valdkondadele, millele kandidaat õppides kõige enam keskenduda soovib ning millel näeb oma tööalases tegevuses kõige paremaid rakendusvõimalusi. 

Motivatsioonikiri peaks avama järgmisi aspekte: 

 1. Põhjendus, millised õppekavas õpetatavad teemad seostuvad kandidaadi senise erialase tegevusega. 
 2. Kuidas õppekava läbimine aitab kaasa erialase karjääri edenemisele ja ettevõtte/organisatsiooni arendamisele. 
 3. Kas ja milliseid väljakutseid näeb kandidaat oma arenguteel. 

Motivatsioonikirja soovituslik pikkus on 3000-3500 tähemärki koos tühikutega.
 

Motiovatsioonikirja hindamine (kuni 100 punkti) 

 • Senise erialase tegevuse refleksioon õppekava valguses (kuni 30 p)
 • Argumenteeritud käsitlus erialase karjääri edenemisest ja oma ettevõtte/organisatsiooni arendamisest (kuni 30 p)
 • Oma arengutee kriitiline refleksioon (kuni 30 p)
 • Kirjaliku eneseväljenduse oskus (kuni 10 p)

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse motivatsioonikirja eest annab 51 punkti. 

 

Erialane töökogemus
 

 CV tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 30. novembril 2024

Erialast töökogemust hinnatakse CV põhjal.

Erialane töökogemuse hindamine (kuni 100 punkti)

 • Hindamisel võetakse arvesse töökogemuse pikkust ning seotust erialaga, kuhu kandidaat kandideerib.

CV hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse CV eest annab 51 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ülle Pärl
programmijuht
Selje Seeba
Sessioonõppe õppetöö koordinaator
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024