Kaasaegne turundus

Magistriõpe

1. november

Algab avalduste vastuvõtt

30. november

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. detsember

Esimesed vastuvõtuotsused

10. veebruar

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
2000 € semestris või 100 €/EAP

Tule omanda meie juures kaasaegsed turundusteadmised ja -oskused, millega lööd läbi nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel! Meie magistrikavas saad sukelduda turundusmaailma sügavustesse ja omandada tänapäevased turundusoskused, et olla tööturul nõutud tegija.

Kaasaegne turundus on Tartu Ülikooli uus tasuline magistritaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õppekava saab läbida sessioonõppe vormis. Õpingud üheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud pooleteisele aastale. 
 

Tule õpi oma ala proffidelt ja koos teiste asjatundjatega! Kaasaegse turunduse õppekaval saad keskenduda tõesti vaid peamisele – turundusele. Õppeprotsess on interaktiivne ja selles löövad kaasa praktikud nii traditsioonilistest ettevõttevõtetets kui kui ka idufirmadest – on ju Tartu Eesti startup kogukonna kese. Meie juures õpid mõistma kliendi psühholoogiat, arendad loovmõtlemist ja sisuloome oskusi ning saad hands-on kogemuse neuroturunduse laboris. Kava läbimisel oskad paremini planeerida ja juhtida turundusvaldkonna tegevusi ning mitmekülgselt analüüsida oma tegevuste tulemusi ja mõju.  

Õppes põimuvad teooria ja praktika: Startup Lab pakub abi äriideede arendamisel erinevate mentorprogrammide ning õpikodade kaudu; võimalik on osaleda Turundusklubi või FutuLab’i praktilistes projektides; harjutada kätt ja silma Neuroturunduse laboris; lisada oma portfelli TÜ Investeerimisklubist saadud teadmised ja osaleda Majandusklubi aruteludel. Õppe teeb sisukaks ja põnevaks valdkondadeülene koostöö psühholoogia ning kommunikatsiooni ja ajakirjanduse eriala spetsialistidega. Kui tunned aga, et ülikooli pakutust jääb veel väheks, on sul võimalus minna Erasmus+ toetusel välismaale teadmisi omandama.  

Õppekorraldus 

Õppesessioonid toimuvad 1-2 korral kuus nädalalõppudel (neljapäevast laupäevani). Selline õppimine on paindlik ja võimaldab ühildada töö- ja ülikoolielu.  
 

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 100 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 2000 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õpe toimub Eesti kõige moodsamas ja mugavamas õpikeskkonnas – Tartu Ülikooli Delta keskuses. See on paik, kust saavad tuule tiibadesse head mõtted ja ideed.  Delta on multidistsiplinaarne õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus, mis soodustab erialade vahelist koostööd ja suuremat puutepunkti ettevõtjate ja ühiskonnaga. Delta keskuse tudengialal on mugavad „pesad“ õppimiseks või spontaanseteks kohtumisteks. Rahu ja vaikust armastavatele õppijatele on arvukalt töökohti meie raamatukogus.

Lõpetades saab Sinust Eesti tuleviku turundusmaastiku kujundaja ja oled valmis asuma ettevõttes turundusjuhi kohale.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • majandus- ja ärindusalane magistrikraad või sellele vastav haridustase või

 • majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt 5-aastane töökogemus või

 • muu bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 5-aastane töökogemus ametikohal, kus on vaja süvendatud teadmisi turunduses.

 • eesti keele oskust vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.
   

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (70%),
 • erialane töökogemus (30%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 30. novembril 2024

Motivatsioonikirjas avab magistriõppesse kandideerija oma eesmärgid magistriõppes õppimiseks. Motivatsioonikirjast peaks selguma kandidaadi motivatsioon astuda magistriõppesse ning see, kuidas õppekaval õppimine seostub tema varasema töökogemusega ning tööalaste eesmärkidega. Motivatsioonikirjas võib osundada kitsamatele valdkondadele, millele kandidaat õppides kõige enam keskenduda soovib ning millel näeb oma tööalases tegevuses kõige paremaid rakendusvõimalusi. 

Motivatsioonikiri peaks avama järgmisi aspekte: 

 1. Põhjendus, millised õppekavas õpetatavad teemad seostuvad kandidaadi senise erialase tegevusega. 
 2. Kuidas õppekava läbimine aitab kaasa erialase karjääri edenemisele ja ettevõtte/organisatsiooni arendamisele. 
 3. Kas ja milliseid väljakutseid näeb kandidaat oma arenguteel. 

Motivatsioonikirja soovituslik pikkus on 3000-3500 tähemärki koos tühikutega.
 

Motiovatsioonikirja hindamine (kuni 100 punkti) 

 • Senise erialase tegevuse refleksioon õppekava valguses (kuni 30 p)
 • Argumenteeritud käsitlus erialase karjääri edenemisest ja oma ettevõtte/organisatsiooni arendamisest (kuni 30 p)
 • Oma arengutee kriitiline refleksioon (kuni 30 p)
 • Kirjaliku eneseväljenduse oskus (kuni 10 p)

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse motivatsioonikirja eest annab 51 punkti. 

 

Erialane töökogemus
 

 CV tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 30. novembril 2024

Erialast töökogemust hinnatakse CV põhjal. 

Erialane töökogemuse hindamine (kuni 100 punkti)

 • Hindamisel võetakse arvesse töökogemuse pikkust ning seotust erialaga, kuhu kandidaat kandideerib.

CV hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse CV eest annab 51 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kristian Pentus
programmijuht
Selje Seeba
sessioonõppe õppetöö koordinaator
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024