Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 2, kodakondsuse piiranguta 13

Ootame sind omandama nüüdisaegseid ja praktikas rakendatavaid teadmisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste lõimimisest ettevõtte juhtimisprotsessidesse, et saaksid aidata ettevõtetel uueneda ja tõhusamaks muutuda. Ingliskeelne õppekava on mõeldud neile, kes ei soovi olla üksnes programmeerijad või süsteemihaldurid, vaid huvituvad ka ettevõtlusest, juhtimisprotsessidest ja innovatsioonist ning soovivad neid siduda nüüdisaegsete digilahendustega. 

Kaheaastane õpe on täiskoormusega ja inglise keeles. Rahvusvaheline õppekeskkond aitab sul suurendada ärikontaktide võrgustikku. 

Õppemeetodite seas on nii klassikalisi loenguid, seminare, rühmatööd ja arvutipraktikume kui ka iseseisvat tööd. Eluliste näitejuhtumite lahendamine aitab sul siduda õpingud lihtsamini praktikaga. 

Õppekava koosneb viiest moodulist. 

 • Üldõpe hõlmab innovatsioonipoliitika, ökonomeetria, andmete visualiseerimise, kommunikatsiooni, valikkäitumise ja otsustusprotsessidega seotud aineid.  
 • Digitaalse ärianalüüsi erialamoodul annab teadmised ärianalüüsist, äriprotsesside juhtimisest, tarkvaratoodete juhtimisest ning ärianalüüsist.  
 • Innovatsiooni juhtimise erialamoodul keskendub innovatsiooni, protsesside ja tarneahela juhtimisele, innovaatilise organisatsiooni ja ettevõtte kasvustrateegiatele.  
 • Vabaaineid võid valida nii majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest kui ka teiste ülikoolide õppekavadest, et suunata oma õpinguid enda huvide põhjal.  
 • Magistritöö moodulis on uurimis-, teadus- ja loometööoskusi arendavad õppeained ning magistritöö koostamine ja kaitsmine. 

Sinu erialast võrgustikku suurendab ja omandatud töövõtteid kinnistab erialapraktika vabalt valitud ettevõttes. 

Paljud majandusteaduskonna õppejõud on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning oma valdkonna arvamusliidrid. Nende kõrval õpetavad meil ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud suure kogemusega praktikud (nii tippjuhid kui ka spetsialistid), sealhulgas meie vilistlased. 

Image
tudengid

Üliõpilased saavad kaasa lüüa paljudes ettevõtlusega seotud tegemistes. Majandusteaduskonna juures tegutseb Startuplab, mis ootab sind nii su ideedega kui ka andma panust mentorlusse.  

Majandusteaduskond on seotud Tartu väga tugeva iduettevõtluse kogukonna ja selle tugisüsteemidega. Siin tegutsevad Tartu Teaduspargi, Tartu biotehnoloogia pargi ja Tartu Loomemajanduskeskuse inkubaatorid ning paljud teised, kes korraldavad arvukalt töötube ja üritusi. 

Peale Startuplabi tegutsevad majandusteaduskonnas näiteks üliõpilaste juhitud turundusklubi ja Majandusklubi, aga ka investeerimisklubi, mis pakuvad erialast väljundit ning lisapraktika võimalusi. 

Image
tudengid

Meie lõpetajad on pädevad töötama innovatsiooni- või protsessijuhina suurettevõttes, juurutama tippspetsialistina info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et parendada ettevõtte juhtimisanalüüsi, ning rajama oma ettevõtte.  

Et kõik tänapäevased teenuseid osutavad ettevõtted puutuvad kokku infotehnoloogiliste lahendustega, on su tööpõld lai. See ulatub nii avalikku kui ka erasektorisse ja nii väikestesse, keskmistesse kui ka suurettevõtetesse. 

Lisaks on meie vilistlased asunud tööle ärikiirendites, inkubaatorites ja iduettevõtetes ning rakendanud ülikoolis loodud sidemeid ideede elluviimiseks oma ettevõttes. 

  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase majandusteaduses, reaalteaduses või tehnoloogiateadustes (sealhulgas IT valdkonnas). Lõpetatud eriala sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

The motivation letter for the Innovation and Technology Management programme consists of two parts: a written part (essay) and a video recording.

1. Written part (essay)

The essay should be written in English, contain approximately 3000-3500 characters with spaces and contain following aspects.

​1) Explanation on which innovation and/or technology topics are attractive for the student to write the master’s thesis. The applicant should propose a potential master’s thesis topic and
a) explain the research topic, including what is novel about it
b) motivate why it is interesting and important to study this topic
c) discuss how to explore this topic and what would be the methodology

2) Description on the innovation and/or technology career that the applicant would like to follow, which
a) explains what attracts the applicant in this career path
b) discusses how ITM programme would help to achieve this career goal
c) argues what would be the biggest challenges in achieving this career goal

 

2. Short video CV 

The applicant should record a video of up to 3 minutes in length, where the applicant’s face is clearly visible, voice clearly audible. The video should be in the “pitch” format: thoroughly thought out, covering the catchiest attributes of the applicant. The video does not have to be done professionally – for example, it can be produced with a smartphone camera or webcam of the computer.

NB! The applicant must include a link to the video file in the motivation letter. When submitting the video link make sure the video can be accessed by anyone reading the motivation letter. 

The video should address the following aspects:

a) highlights from the applicant's CV, including how the applicant’s background (previous studies and/or work experience) is related to ITM programme;
b) qualifications and job/entrepreneurial experience (if applicable) to help the student complete the studies in ITM programme and to achieve the career goal stated in the motivation letter;
c) if the student has programming knowledge in Python and/or R; has taken Statistics and Econometrics courses before, it is good to mention here;
d) which courses and topics from the ITM programme curriculum would support the career goal stated in the motivation letter.

 

Evaluation criteria for the motivation letter:

 • argumentation regarding the career goals and ITM programme´s contribution in future career (max 15 points);
 • the skills of argumentation in written text (max 15 points);
 • the ideas for potential master´s thesis – idea, aim, topicality of the research, previous literature on the topic, proposed methods (max 30 points);
 • in the video CV – public speaking skills, structure of the speech, relevance of presented information (max 40 points).


Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 40% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Iuliia Trabskaia
programmijuht
Kristi Liivamägi
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
välisõppe koordinaator
Ülikooli 18–134
+372 737 5800
+372 5346 3350 (5800)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024