Skip to main content

Kultuurikorraldus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Magistriõpe on mõeldud kultuurialal töötavatele praktikutele, aga ka kultuurivaldkonda tööle asuda soovijaile, kes orienteeruvad kultuuris juba hästi, kuid vajavad lisateadmisi kultuuripoliitika ja -teooriate, ettevõtluse, õigusaktide ja juhtimise vallas. Õppekava pakub suurepäraseid võimalusi luua koostöövõrgustikke ja vahetada teadmisi teiste praktikutega, sest paindlik sessioonõpe sobib ka töötavatele inimestele.

„Magistriõppesse ei astunud ma mitte elu muutmise, vaid maailma avardamise eesmärgil. Praktilised kogemused teatriprojektide korraldamisel ja elatud elu slepp andsid aina rohkem kinnitust sellest, et olen katse-eksitusmeetodil toiminud enam-vähem õigesti, aga ilma uute teadmiste hankimiseta sellel teel kiirust ja kurssi enam ei hoia. Sestap tekkiski vajadus õppida. Avardus mõtlemine, avardus maailm. Suurenes sotsiaalne kapital.“

Anne Veesaar, vilistlane, näitleja ja produtsent

„Kultuurikorraldaja võtab sappa grupi võõraid ja räägib nii, et nood hakkavad tundma end omadena. Ta on olnud mitu ööd magamata, aga avab särava kõnega muusikafestivali, mida naudivad tuhanded. Ta annab sadu intervjuusid ja trükib tuhandeid plakateid, et kutsuda inimesi vaatama näitust, kuulama loengut, osalema festivalil, vaatama filmi, plaksutama etendusele. Ennekõike on kultuurikorraldaja inimene, kes tahab igal pool rääkida oma tööst, sest teeb kõike südame ja kirega.“ 

Marge Pärnits, vilistlane, Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht

„Kultuurikorralduse õpingud on kujundanud minu maailma, kus ma igapäevaselt elan ja toimetan – on teinud sellest tervikliku süsteemi. Magistriõpe tõi kokku minu eelneva elu kogemused ja oskused ning lõi tugeva aluspõhja, kust edasi on minu piiriks vaid Estcube-1.“ 

Laila Talunik, vilistlane, Rakvere Teatri turundusjuht

Õppetöö

Magistriõppes saad nii akadeemilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud pädevaks tegutsemiseks kultuurivaldkonna spetsialisti ja juhina. Õppeained hõlmavad paljusid kultuurivaldkondi, tänapäeva kultuuriteooriaid ja -poliitikat ning uurimistöö metoodikaid. 

Magistrandid saavad end arendada loovettevõtluse, kultuuriturunduse, organisatsioonijuhtimise ja intellektuaalse omandi õiguse alal. 

Kaks aastat kestev sessioonõpe sisaldab nii iseseisvat tööd kui ka loenguid, seminare ja praktikat. Kontaktõpe toimub kaks korda kuus reedest pühapäevani Tartus.  

Õpingute juurde kuulub praktika kultuurikorraldusega tegelevas asutuses.  

Lõpetamisel sooritad magistrieksami või kaitsed magistritöö ning saad sotsiaalteaduste magistri kraadi kultuurikorralduses.  

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpe toimub põhiliselt kultuuriteaduste instituudi õppehoones, väärikas vanas majas Tartu Ülikooli peahoone kõrval. Kuna rakendame praktikult praktikule meetodit ja teeme koostööd Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga, toimub osa õppest nii Tartu kui ka Viljandi kultuuriasutustes. 

Rohkesti rühmatöid ja ühisprojekte loob tugeva ühistunde ning võimaluse tutvuda eri kultuurialade inimestega. Seega on õpingute käigus võimalik igaühel kujundada oma professionaalne koostöövõrgustik, millest on hilisemas tööelus abi. 

Image

Peale lõpetamist

Kultuurikorralduse magistrid leiavad tööd nii ettevõtetes kui ka kohalikes omavalitsustes ja mujal avalikus sektoris.  

Erialane magistrikraad avab uued tööelu väljavaated nii neile, kes on kultuuri või loovettevõtluse vallas tööl, kui ka neile, kes alles plaanivad seal tegutsema asuda.  

Enamasti meie magistrandid juba töötavad näiteks kultuuriürituste korraldamise ja turunduse alal, kultuurinõunikena ning muuseumitöö, huvihariduse ja noorsootöö spetsialistide ja juhtidena. Teistele on meil omandatud haridus võimaldanud asuda muust valdkonnast kultuurialale ümber, näiteks on personalijuhist saanud kultuuriürituste korraldaja. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

  • Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (vestlus).

Motivatsioonikiri (maksimaalselt 5000 tähemärki koos tühikutega) peaks lähtuma järgmistest punktidest:

  • kandidaadi tausta kirjeldus - seniseid õpingud, töökogemus, kaasatus (vabatahtlikus ühistegevuses) seostatuna kultuurikorralduse magistriõppekavas käsitletavate teemadega;
  • kandidaadi eesmärgid ning teaduslikud ja/või praktilised probleemid, mida ta soovib uurida magistriõpingute käigus.

Motivatsioonikirjas peaks selguma kandidaadi huvi eriala vastu ning ühtlasi ka tema orienteeritus kultuurikorralduse valdkonnas.

Hindamine

Vastuvõtukomisjon hindab motivatsioonikirja põhjal kandidaadi sobivust magistriõppes osalemiseks järgmiste kriteeriumide alusel:

  • motiveeritus ja eeldused erialaseks tööks;
  • loominguline mõtlemine ja probleemipüstitusoskus;
  • analüüsi- ja argumenteerimisoskus;
  • kirjalik eneseväljendusoskus.

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Erialakatse (vestlus) toimub 7. ja 8. juulil 2022 aadressil Ülikooli 16 - 215, Tartu.

Erialakatseks on vestlus. Vestluse eesmärk on välja selgitada kandideerija haridusliku ja professionaalse tausta ning õppima asumise motivatsiooni vahelised seosed, et hinnata tudengikandidaadi potentsiaali õppekava läbimiseks ning õpingute käigus omandatavate teadmiste ja pädevuste rakendamiseks kultuurisfääris.

Hindamine

Erialakatset (vestlust) hinnatakse 100 punkti süsteemis. Erialakatse on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 50% ulatuses
  • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Sille Vadi
õppekorralduse spetsialist
737 5654
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe inglise keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel