Kultuurikorraldus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Magistriõpe on mõeldud kultuurialal töötavatele praktikutele, aga ka kultuurivaldkonda tööle asuda soovijaile, kes orienteeruvad kultuuris juba hästi, kuid vajavad lisateadmisi kultuuripoliitika ja -teooriate, ettevõtluse, õigusaktide ja juhtimise vallas. Õppekava pakub suurepäraseid võimalusi luua koostöövõrgustikke ja vahetada teadmisi teiste praktikutega, sest paindlik sessioonõpe sobib ka töötavatele inimestele.

„Magistriõppesse ei astunud ma mitte elu muutmise, vaid maailma avardamise eesmärgil. Praktilised kogemused teatriprojektide korraldamisel ja elatud elu slepp andsid aina rohkem kinnitust sellest, et olen katse-eksitusmeetodil toiminud enam-vähem õigesti, aga ilma uute teadmiste hankimiseta sellel teel kiirust ja kurssi enam ei hoia. Sestap tekkiski vajadus õppida. Avardus mõtlemine, avardus maailm. Suurenes sotsiaalne kapital.“

Anne Veesaar, vilistlane, näitleja ja produtsent

„Kultuurikorraldaja võtab sappa grupi võõraid ja räägib nii, et nood hakkavad tundma end omadena. Ta on olnud mitu ööd magamata, aga avab särava kõnega muusikafestivali, mida naudivad tuhanded. Ta annab sadu intervjuusid ja trükib tuhandeid plakateid, et kutsuda inimesi vaatama näitust, kuulama loengut, osalema festivalil, vaatama filmi, plaksutama etendusele. Ennekõike on kultuurikorraldaja inimene, kes tahab igal pool rääkida oma tööst, sest teeb kõike südame ja kirega.“ 

Marge Pärnits, vilistlane, Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht

„Kultuurikorralduse õpingud on kujundanud minu maailma, kus ma igapäevaselt elan ja toimetan – on teinud sellest tervikliku süsteemi. Magistriõpe tõi kokku minu eelneva elu kogemused ja oskused ning lõi tugeva aluspõhja, kust edasi on minu piiriks vaid Estcube-1.“ 

Laila Talunik, vilistlane, Rakvere Teatri turundusjuht

Magistriõppes saad nii akadeemilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud pädevaks tegutsemiseks kultuurivaldkonna spetsialisti ja juhina. Õppeained hõlmavad paljusid kultuurivaldkondi, tänapäeva kultuuriteooriaid ja -poliitikat ning uurimistöö metoodikaid. 

Magistrandid saavad end arendada loovettevõtluse, kultuuriturunduse, organisatsioonijuhtimise ja intellektuaalse omandi õiguse alal. 

Kaks aastat kestev sessioonõpe sisaldab nii iseseisvat tööd kui ka loenguid, seminare ja praktikat. Kontaktõpe toimub kaks korda kuus reedest pühapäevani Tartus.  

Õpingute juurde kuulub praktika kultuurikorraldusega tegelevas asutuses.  

Lõpetamisel sooritad magistrieksami või kaitsed magistritöö ning saad sotsiaalteaduste magistri kraadi kultuurikorralduses.  

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Õpe toimub põhiliselt kultuuriteaduste instituudi õppehoones, väärikas vanas majas Tartu Ülikooli peahoone kõrval. Kuna rakendame praktikult praktikule meetodit ja teeme koostööd Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga, toimub osa õppest nii Tartu kui ka Viljandi kultuuriasutustes. 

Rohkesti rühmatöid ja ühisprojekte loob tugeva ühistunde ning võimaluse tutvuda eri kultuurialade inimestega. Seega on õpingute käigus võimalik igaühel kujundada oma professionaalne koostöövõrgustik, millest on hilisemas tööelus abi. 

Image
loeng

Kultuurikorralduse magistrid leiavad tööd nii ettevõtetes kui ka kohalikes omavalitsustes ja mujal avalikus sektoris.  

Erialane magistrikraad avab uued tööelu väljavaated nii neile, kes on kultuuri või loovettevõtluse vallas tööl, kui ka neile, kes alles plaanivad seal tegutsema asuda.  

Enamasti meie magistrandid juba töötavad näiteks kultuuriürituste korraldamise ja turunduse alal, kultuurinõunikena ning muuseumitöö, huvihariduse ja noorsootöö spetsialistide ja juhtidena. Teistele on meil omandatud haridus võimaldanud asuda muust valdkonnast kultuurialale ümber, näiteks on personalijuhist saanud kultuuriürituste korraldaja. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISi.

Motivatsioonikiri (kuni 5000 tähemärki koos tühikutega) peaks lähtuma järgmistest punktidest:

  • kandidaadi tausta kirjeldus - seniseid õpingud, töökogemus, kaasatus (vabatahtlikus ühistegevuses) seostatuna kultuurikorralduse magistriõppekavas käsitletavate teemadega;
  • kandidaadi eesmärgid ning teaduslikud ja/või praktilised probleemid, mida ta soovib uurida magistriõpingute käigus.

Motivatsioonikirjas peaks selguma kandidaadi huvi eriala vastu ning ühtlasi ka tema orienteeritus kultuurikorralduse valdkonnas.
 

Hindamine

Vastuvõtukomisjon hindab motivatsioonikirja põhjal kandidaadi sobivust magistriõppes osalemiseks järgmiste kriteeriumide alusel:

  • motiveeritus ja eeldused erialaseks tööks;
  • loominguline mõtlemine ja probleemipüstitusoskus;
  • analüüsi- ja argumenteerimisoskus;
  • kirjalik eneseväljendusoskus.

Motivatsioonikirja hinnatakse 100 punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Erialakatse toimub vestluse vormis 3. ja 4. juulil 2024 alates kell 10 aadressil Ülikooli 16 - 215, Tartu.


Erialakatse eesmärk on välja selgitada kandideerija haridusliku ja professionaalse tausta ning õppima asumise motivatsiooni vahelised seosed, et hinnata tudengikandidaadi potentsiaali õppekava läbimiseks ning õpingute käigus omandatavate teadmiste ja pädevuste rakendamiseks kultuurisfääris.


Hindamine

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Erialakatse on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 50% ulatuses
  • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80 (2024. aasta vastuvõtul kavandatakse lävendist loobuda. Infot uuendatakse hiljemalt 20. detsembril 2023). Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Astrid Traagel
Kultuuriteaduste instituut
Etnoloogia osakond
õppekorralduse spetsialist
Ülikooli 16-204
+372 737 5654
Sille Vadi
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Kultuuriteaduste instituut
koordinaator
Ülikooli 16-101
+372 737 5223
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021