Ettevõttemajandus

Bakalaureuseõpe
Autor:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. aprill

Lõpeb avalduste vastuvõtt

25. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
-

Mis on ettevõte, kuidas planeerida äritegevuse finantse, keda palgata tööle ja kuidas töötajaid motiveerida? Millised toote ja teenuse omadused on tarbijale olulised ning kuidas eristuda konkurentidest? Majandusteadlasena oskad vastata neile ja paljudele teistele küsimustele. Kui soovid mõista ettevõtluskeskkonda, õppida tundma ettevõtete majanduslike otsuste põhjendusi ja tagajärgi, on sinu jaoks kõige õigem valik just Tartu Ülikooli rahvusvahelise mõõtmega ettevõttemajanduse eriala. 

Meil on ingliskeelne tasuline päevaõpe. Su õpingukaaslased on peale Eesti pärit näiteks Soomest, Lätist, Prantsusmaalt, Belgiast, Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast, Valgevenest, Armeeniast, Kasahstanist, Ameerika Ühendriikidest, Hiinast ja Jaapanist. 

Kolmeaastane õpe on praktilise suunitlusega. Sa hakkad analüüsima juhtumeid päriselust, kuulad ettevõttemajanduse aladel tegutsevate spetsialistide loenguid, külastad ettevõtteid, koostad äriplaani ja teed palju rühmatöid. Sellele lisanduvad kodutööd, milles lõimid mitmes õppeaines omandatud teadmisi ja oskusi. 

Õpe koosneb alusõppest, suunaõppest ja erialaõppest.  

 • Alusõppes lood tugeva aluse selleks, et hakata omandama sügavamaid erialateadmisi. 
 • Suunaõppes saad põhiteadmised ettevõtluskeskkonnast ja ettevõtte juhtimisest ning rakendad neid teadmisi praktikal ettevõttes või avaliku sektori organisatsioonis. 
 • Erialaõppes omandad süvateadmised ettevõtte rahandusest, investeeringutest ja majandusarvestusest, personali ja turunduse juhtimisest ning äritegevuse strateegilisest planeerimisest. 
  Image
  Õppetöö

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Õppetööd toetavad uuendusliku tehnoloogia (nt 3D-printer, neuroturunduse seadmed) kasutamise võimalus ning õppetöövälised tegevused. Tänu sellele saad nii (suur)ürituste korraldamise kogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks.  

Majandusteaduskonnas võid osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu.  

Image
ettevõttemajanduse tudengid

Sul on palju karjäärivalikuid.

Meie vilistlased on asunud tööle nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetes või asutanud oma ettevõtte. Samavõrra on võimalik jätkata õpinguid magistritasemel Tartu Ülikoolis või mõnes muus maailma ülikoolis. 

Meie vilistlased töötavad näiteks idufirmades, IT-ettevõtetes ja pankades ning on jätkanud õpinguid muu hulgas Eesti, Soome, Hollandi, Taani ja Saksamaa ülikoolides. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)
  NB! Ka siis, kui lõpetad kooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled keskhariduse omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ning sooritada sisseastumiseksam matemaatikas. 

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. aprilliks.

Palume esitada ingliskeelse motivatsioonikirja (maksimaalselt 4600 tähemärki koos tühikutega), mis:

 • annab ülevaate üliõpilaskandidaadi õpieesmärkidest;
 • näitab eelneva haridustee (sh akadeemilise tegevuse) ja õppeprogrammi seostatust;
 • annab ülevaate üliõpilaskandidaadi kirjalikust väljendusoskusest ja lisateavet kandidaadi võimekusest õppeprotsessi läbimisel;
 • kirjeldab kandidaadi visiooni õppeprotsessi rahastamisest bakalaureuseprogrammi vältel.

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse järgmisi aspekte:

 • erialavaliku põhjendamise sisukus (maksimaalselt 40 punkti) - hinnatakse kandidaadi erialavaliku motiivide sisukust ja selgust; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kui õppekeskkonna valiku põhjusi; karjääriperspektiivide selgitamist bakalaureusekraadi omandamise järel ja muid erialavalikuga seonduvate aspektide välja toomist;
 • eelneva haridustee ja akadeemilise tegevuse seostatus õppeprogrammiga (maksimaalselt 20 punkti) - hinnatakse kandidaadi oskust välja tuua eelneva haridustee ja akadeemilise tegevuse seostatust õppeprogrammiga;
 • kirjalikus tekstis esitatud arutlus- ja väljendusoskust (40 punkti) - hinnatakse kandidaadi motivatsioonikirja teksti ülesehituse loogilisust; esitatud informatsiooni, argumentide ja põhjenduste olulisust ning kirjalikku eneseväljendamisvõimekust.

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Sisseastumiseksam kontrollib sisseastuja teadmisi eeldusainena matemaatikas. Testi sooritamine toimub Moodle´i keskkonnas vahemikus 15.-21.mai 2024 ning seda on võimalik sooritada ainult üks kord. Testi saavad sooritada kandidaadid, kes kogusid motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti. Test sisaldab keskkoolimatemaatikat - algebra ja trigonomeetrilised avaldised, geomeetria, funktsioonid ja nende graafikud, võrrandid ja võrratused, piirväärtused, diferentseerimine, integraalid ja nende rakendused. Kokku kuni 10 ülesannet juhuslikus järjekorras. Testis on segatüüpi ülesanded, mis sisaldavad rippmenüüd, valikuklahve ja märkeruutusid, samuti algebraliste avaldiste ja ühikuga või ilma ühikuta arvude sisestuskaste. Iga kandidaat saab juhusliku unikaalse valiku juhuslike parameetritega ülesandeid.

Testi soorituse koguaeg on 120 minutit.

Kandidaat peaks olema valmis, et testi sooritamise ajal on tal käepärast paber ja pliiats, et teha mõningaid vahepealseid arvutusi.

Kõik testi sooritajad vastutavad oma internetiühenduse kvaliteedi eest ise. Testi katkemisel mistahes põhjusel ei ole võimalik seda uuesti alustada ega jätkata.

Testi lõpetamisel väljastatakse kandidaadile koondtulemus, tagasisidet testi üksikute osade kohta ei anta. Maksimaalne võimalik tulemus on 100 punkti. Minimaalne positiivne tulemus on 51 punkti.

Kasutajatunnus Moodle keskkonda sisenemiseks saadetakse testile kvalifitseerunud kandidaatidele mõned päevad enne testi.


Kandidaadi hindamine


Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • matemaatika sisseastumiseksami tulemust 40% ulatuses
 • motivatsioonikirja 60% ulatuses

Matemaatika sisseastumistestile pääsevad need kandidaadid, kes motivatsioonikirja eest said vähemalt 51 punkti.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP
 • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimustel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusega kontrollib ülikooli õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

 

Hindame kumbagi osa (motivatsioonikirja ja matemaatika sisseastumistesti tulemust) saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Diana Eerma
programmijuht
737 6344
Kristi Liivamägi
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
välisõppe koordinaator
Ülikooli 18–134
+372 737 5800
+372 5346 3350 (5800)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024