Skip to main content

Kutseõpetaja

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud igale meistrile, sest õpingutest võtad kaasa juhtimis- ja juhendamisoskused kogu eluks. Teadmiste ja oskuste kõrvalt leiad siit innustavad, kokkuhoidvad ning oma ja teiste aega hindavad kaasõppijad baleriinidest kuni metsameesteni. Vilistlasena saad asuda tööle kutseõpetaja ja koolitajana, ettevõtte praktikajuhina ning muus ametis, kus tegeletakse noortega.

„Kutseõpetaja õppekava annab tippspetsialistile pedagoogilise tööriistakasti, mis aitab koolitada kutsekoolides oma ala meistreid. Seminarid, loengud ja grupitööd pakkusid mulle võimaluse minna paljudel teemadel süvitsi ning laiendada silmaringi, saada uusi teadmisi ja tugevdada koostöövõrgustikku.“

Ismail Mirzojev, vilistlane

Õppetöö

Meile saad õppima tulla nii üldhariduse (12. klassi) kui ka kutsekeskhariduse omandamise järel.  

Kolmeaastane sessioonõpe on paindlik ja ühildatav töötamisega. Õppesessioonid on Tartus üle nädala reedest pühapäevani. Sellele lisandub iseseisev töö, mida teed oma valitud ajal ja tempos. 

Juba esimesel semestril algab teoreetilist õpet toetav praktika, kus sul on võimalik jälgida meisterõpetajate tööd ja täita ka ise õppeülesandeid. Erialaainete raames saad end täiendada peale Tartu Ülikooli mõneski teises kõrgkoolis.  

Õppekava sisaldab mitut võõrkeelevalikut ja välisõppemoodulit, mis võimaldab läbida osa õpingutest välismaal. 

Kutseõpetaja erialal saad teadmised õppimisest ja õpetamisest, suhtlemisest ja nõustamisest, psühholoogiast, ettevõtluspedagoogikast, karjääriplaneerimisest, infotehnoloogiast ning paljust muust. 

Lähtume nüüdisaegsest õpikäsitusest, mis tähendab mõtestatud ja praktilist õpet, õppija aktiivsust ja vastutust ning palju koostööd.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpe toimub tudengilinnas Tartus, ülikooli kõige värskemalt renoveeritud õppehoones linnasüdames.  

Praktikatunnid on Tartu Kutsehariduskeskuses. Osa praktikast võid soovi korral läbida oma kodukoolis või ettevõttes. 

Meie üliõpilastel on kombeks korraldada õpiõhtuid, väljasõite kutsekoolidesse ja muid ühistegevusi. Bakalaureusetööde kaitsmisele tulevad pöialt hoidma nii vilistlased kui ka nooremad õpikaaslased. Omavahel hoitakse sidet ja vahetatakse kogemusi pärast õpingute lõppugi.

Image

Peale lõpetamist

Kutseõpetaja õppekava alusel lõpetajana saad haridusteaduse bakalaureusekraadi ja 6. taseme kutseõpetaja kutse. 

Sul on võimalus asuda tööle õpetajana nii kutsekooli kui ka üldharidus- ja huvikooli, samuti ettevõtte praktikajuhendaja ja koolitajana, aga ka kaitseväe instruktorina.  

Õpinguid saad jätkata magistriõppes näiteks haridusinnovatsiooni erialal, mille omandamine avab sulle tööturul veelgi laiemad võimalused.

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • omad varasemat õpi- ja töökogemust

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka CV. Lisaks tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatse (vestlus) toimub 7. juulil 2022 kell 10.00-17.00 ja 8. juulil 2022 kell 10.00-17.00 Zoom keskkonnas.

Kutsesobivust hinnatakse kandidaadi CV (tema varasem õpi- ja töökogemus) ja kutsesobivusintervjuu alusel. 

CV alusel hinnatakse kandidaadi varasemat töökogemust. Maksimaalselt on selle eest võimalik saada 30 punkti. Punktisumma jaguneb järmiselt:

 • erialane ettevalmistus (lõpetatud rakenduskõrgkool, kutseõppeasutus või huvikool) - 15 punkti;
 • töökogemus kutseõppeasutuses või praktikajuhendajana ettevõttes - 15 punkti (arvestatakse ainult siis kui see on selgelt CV-s välja toodud). 

CV palume esitada koos avaldusega SAIS-is.

Kutsesobivusintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 • motiveeritus saada kutseõpetajaks või praktikajuhendajaks töökohal;
 • sobivus tööks õpetajana või praktikajuhendajana;
 • orienteeritus Eesti kutseharidust puudutavates probleemides.

Kutsesobivusintervjuu eest on võimalik saada maksimaalselt 70 punkti. Punktisumma jaguneb järgmiselt:

 • sobivus õpetajatööks ja motiveeritus õppimiseks (oskus põhjendada oma eeldusi, sobivust ja soovi) – 40 punkti;
 • orienteerumine Eesti kutseharidust puudutavates probleemides ning tööjõu- ja oskuste vajadusest oma erialal (oskus argumenteerida ja analüüsida kutsehariduse võtmeküsimusi) – 30 punkti. 

Kutsesobivust hinnatakse 100-punktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset ning varasemat õpi- ja töökogemust 60% ulatuses
 • lõputunnistuse keskmist hinnet 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Karmen Trasberg
kutseõpetaja bakalaureuseõppe programmijuht
hariduskorralduse lektor
5860 7716 (6462)
Ranet Rõõmussaar
õppekorralduse spetsialist
737 6447
5884 5002 (6447)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel