Kutseõpetaja

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 

 

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
tasuta

Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud igale meistrile, sest õpingutest võtad kaasa juhtimis- ja juhendamisoskused kogu eluks. Teadmiste ja oskuste kõrvalt leiad siit innustavad, kokkuhoidvad ning oma ja teiste aega hindavad kaasõppijad baleriinidest kuni metsameesteni. Vilistlasena saad asuda tööle kutseõpetaja ja koolitajana, ettevõtte praktikajuhina ning muus ametis, kus tegeletakse noortega.

„Kutseõpetaja õppekava annab tippspetsialistile pedagoogilise tööriistakasti, mis aitab koolitada kutsekoolides oma ala meistreid. Seminarid, loengud ja grupitööd pakkusid mulle võimaluse minna paljudel teemadel süvitsi ning laiendada silmaringi, saada uusi teadmisi ja tugevdada koostöövõrgustikku.“

Ismail Mirzojev, vilistlane

Meile saad õppima tulla nii üldhariduse (12. klassi) kui ka kutsekeskhariduse omandamise järel.  

Kolmeaastane sessioonõpe on paindlik ja ühildatav töötamisega. Õppesessioonid on Tartus üle nädala reedest pühapäevani. Sellele lisandub iseseisev töö, mida teed oma valitud ajal ja tempos. 

Juba esimesel semestril algab teoreetilist õpet toetav praktika, kus sul on võimalik jälgida meisterõpetajate tööd ja täita ka ise õppeülesandeid. Erialaainete raames saad end täiendada peale Tartu Ülikooli mõneski teises kõrgkoolis.  

Õppekava sisaldab mitut võõrkeelevalikut ja välisõppemoodulit, mis võimaldab läbida osa õpingutest välismaal. 

Kutseõpetaja erialal saad teadmised õppimisest ja õpetamisest, suhtlemisest ja nõustamisest, psühholoogiast, ettevõtluspedagoogikast, karjääriplaneerimisest, infotehnoloogiast ning paljust muust. 

Lähtume nüüdisaegsest õpikäsitusest, mis tähendab mõtestatud ja praktilist õpet, õppija aktiivsust ja vastutust ning palju koostööd.

Image
Õppetöö

Õpe toimub tudengilinnas Tartus, ülikooli kõige värskemalt renoveeritud õppehoones linnasüdames.  

Praktikatunnid on Tartu Kutsehariduskeskuses. Osa praktikast võid soovi korral läbida oma kodukoolis või ettevõttes. 

Meie üliõpilastel on kombeks korraldada õpiõhtuid, väljasõite kutsekoolidesse ja muid ühistegevusi. Bakalaureusetööde kaitsmisele tulevad pöialt hoidma nii vilistlased kui ka nooremad õpikaaslased. Omavahel hoitakse sidet ja vahetatakse kogemusi pärast õpingute lõppugi.

Image
õppekeskkond

Kutseõpetaja õppekava alusel lõpetajana saad haridusteaduse bakalaureusekraadi ja 6. taseme kutseõpetaja kutse. 

Sul on võimalus asuda tööle õpetajana nii kutsekooli kui ka üldharidus- ja huvikooli, samuti ettevõtte praktikajuhendaja ja koolitajana, aga ka kaitseväe instruktorina.  

Õpinguid saad jätkata magistriõppes näiteks haridusinnovatsiooni erialal, mille omandamine avab sulle tööturul veelgi laiemad võimalused.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse, mille läbimiseks tuleb koos avaldusega SAIS-i lisada ka CV.

Erialakatse toimub vestluse vormis 5. ja 6. juulil 2023 kell 10.00–17.00 veebikeskkonnas Zoom. Erialakatsel hinnatakse kandidaadi kutsesobivust, võttes aluseks kandidaadi CV (varasem õpi- ja töökogemus) ja kutsesobivusintervjuu. 
 

CV

CV tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is.

CV alusel hinnatakse kandidaadi varasemat töökogemust. CV eest on võimalik saada kuni 30 punkti. Punktisumma jaguneb järmiselt:

 • erialane ettevalmistus (lõpetatud rakenduskõrgkool, kutseõppeasutus või huvikool) - 15 punkti;
 • töökogemus kutseõppeasutuses või praktikajuhendajana ettevõttes - 15 punkti (arvestatakse ainult siis kui see on selgelt CV-s välja toodud). 
   

Kutsesobivusintervjuu

Kutsesobivusintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • motiveeritus saada kutseõpetajaks või praktikajuhendajaks töökohal;
 • sobivus tööks õpetajana või praktikajuhendajana;
 • orienteeritus Eesti kutseharidust puudutavates probleemides.

Kutsesobivusintervjuu eest on võimalik saada kuni 70 punkti. Punktisumma jaguneb järgmiselt:

 • sobivus õpetajatööks ja motiveeritus õppimiseks (oskus põhjendada oma eeldusi, sobivust ja soovi) – 40 punkti;
 • orienteerumine Eesti kutseharidust puudutavates probleemides ning tööjõu- ja oskuste vajadusest oma erialal (oskus argumenteerida ja analüüsida kutsehariduse võtmeküsimusi) – 30 punkti. 

Kutsesobivust hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset ning varasemat õpi- ja töökogemust 60% ulatuses
 • lõputunnistuse keskmist hinnet 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Liana Roos
programmijuht
Jana Kuremägi
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5–A130
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5–A130
+372 737 6444
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023