Õpetajaharidus

Magistriõpe

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot

 

2024/2025. õppeaastaks sellel õppekaval vastuvõttu ei toimu.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1.5 aasta , 80 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Õpetajahariduse õppekava läbimine avardab su karjäärivõimalusi, sest sa saad põhjalikud aineteadmised ja õpetamisoskused, et õpetada oma erialaaineid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Sa omandad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted ning olulisel kohal on ka tagasiside, suhtlemis- ja juhtimisoskuste arendamine. Pooleteiseaastane sessioonõpe sisaldab rohkesti e-õpet ning annab sulle koos magistrikraadiga õpetajakutse, et pääseda kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule. 

„Hästi läbimõeldud intensiivne ja vaid 1,5 aastaga läbitav õppekava annab alustavale õpetajale tänapäevase õpikäsituse tööriistad ja võimaluse töötada endale sobivas vanuses õpilastega. Õpetajaks õppimine on elumuutev otsus, mida Tartu Ülikoolis toetavad mitmekülgne õppekeskkond, kogemustega õppejõud ja kaasõppijad.“

Annika Koitmäe-Pihl, vilistlane

Sa asud õppima tänapäevasesse õppekeskkonda ning osaled seminaridel, loengutes ja praktikumides, tehes rühma- ja iseseisvat tööd. Kuna meil on palju e-õpet, saad õppida mugavalt töö ja muude kohustuste kõrvalt.  

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna koostöös on sul võimalik õppida reaal- ja loodusainete ning eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Me koolitame õpetajaid, kes väärtustavad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid, ja loome neile võimaluse seostada õpetajatööks vajalikud teoreetilised teadmised praktilise tööga. 

Sa õpid kavandama õpet ja õpetama, andma tagasisidet ja arendama suhtlemisoskusi, samuti õpid tundma õpetaja identiteeti ning omandad õppekeskkonna loomise oskused.  Üldiste pedagoogiliste teadmiste kõrval arendad sa valdkonna- ja ainedidaktika kursustel konkreetsete õppeainete õpetamise oskused. 

Sa läbid mitu praktikat, mis aitavad sul kujundada ja kinnistada õpetajatööks vajalikku pädevust.  

Õpingud lõppevad magistrieksamiga või magistritöö kaitsmisega. 

Image
tudengid

 

Loengud ja seminarid toimuvad nii haridusteaduste instituudi vast renoveeritud õppehoones otse Tartu südames kui ka teistes ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Lisaks osaled sa e-õppes. 

Õpingute jooksul külastame innovatsioonikoole, kus on samuti võimalik omandada teadmisi ja oskusi, vaadeldes õppetööd ja -keskkonda ning vesteldes seal töötavate õpetajatega.  

Image
tudengid

Sa saad haridusteaduse magistrikraadi. Läbitud erialaõpingute alusel on see kas bioloogiaõpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, keemiaõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, matemaatikaõpetaja või informaatikaõpetaja magistrikraad. Samuti saad sa õpetaja 7. taseme kutse. 

Meie vilistlased töötavad õpetajana põhikoolis või gümnaasiumis. Lisaks on neil võimalus leida rakendust asutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides, mis keskenduvad haridusuuringutele ja -innovatsioonile, aga ka Haridus- ja Teadusministeeriumis ning kohalikes omavalitsustes. 

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • magistrikraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 60 EAP mahus ühe õppekava eriala (bioloogiaõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, füüsikaõpetaja, geograafiaõpetaja, informaatikaõpetaja, keemiaõpetaja või matemaatikaõpetaja) õppeaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • TÜ: „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“, „Eesti ja soome-ugri keeleteadus“, „Kirjandus- ja teatriteadus“, „Bioloogia“, „Füüsika“, „Geenitehnoloogia“, „Geograafia“, „Geoloogia“, „Keemia“, „Keskkonnatehnoloogia“, „Matemaatika ja statistika“, „Ökoloogia ning elustiku kaitse“, „Materjaliteadus“;
  • TLÜ: „Maastike ökoloogia“, „Keskkonnakorraldus“, „Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia“, „Kirjandusteadus“;
  • TTÜ: „Geenitehnoloogia“, „Rakenduskeemia ja biotehnoloogia“, „Maateadused ja geotehnoloogia“, „Informaatika“, „Toidutehnika ja tootearendus“;
  • EMÜ: „Geodeesia ja maakorraldus“, „Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia“.
    

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (70%),
 • kandideerimise aluseks olevate õpingute keskmine hinne (30%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 2024/2025. õppeaastal õppekavale vastuvõttu ei toimu


2024/2025. õppeaastal õppekavale vastuvõttu ei toimu.
 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Ranet Rõõmussaar
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024