Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Magistriõpe
Autor:
Tartu Ülikool

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1200 € semestris või 60 €/EAP

Ootame uue õppekava alusel õppima praegusi ja tulevasi ettevõtjaid, kelle ärimudeli keskmes on ühe inimese persoonibränd ning juba tegutsevad üksi või väikeses meeskonnas või alles plaanivad seda teha. Magistriõppe kolme aasta jooksul omandad põhjalikud teadmised ettevõtlusest, juhtimisest, teenusedisainist, disainmõtlemisest, brändijuhtimisest ja sotsiaalmeediaturundusest. Õpingutes on loovmeetodid ühendatud teadmistega andragoogikast, kunstiteraapiast ja positiivsest psühholoogiast. Kord kuus kohtud Pärnus õppesessioonidel teiste sarnaste ettevõtlike inimestega, kes arendavad samuti oma persoonibrändipõhist ettevõtet.

Persoonibrändipõhise ettevõtluse magistriõppes omandad sa mitmekesised teadmised ettevõtlusest ja ettevõtte juhtimisest ning õpe on praktiline. Juba õpingute ajal saad sa omandatud teadmisi ja oskusi kasutada oma ettevõttes, et mõtestada läbi nii ärimudel kui ka arendada välja teenusekontseptsioon. Kogu õpe on üles ehitatud nii, et kodused ülesanded seostuvad üliõpilase ettevõtte arendamisega.

Õppekohtumised toimuvad sessioonõppena Pärnus kord kuus kolmapäevast pühapäevani. Formaalselt kaheaastase nominaalse õppeajaga õppetöö on osakoormuse võimaldamiseks hajutatud kolmele aastale, et saaksid õppimise paremini ühitada töötamise ja eraeluga.
Muu hulgas saad teadlikuks oma tugevatest külgedest ning oskad arendada selle ümber professionaalse ja jätkusuutliku ettevõtte. Võimalus õppida kuni kaks semestrit välismaal lisab sinu kui ettevõtja portfooliosse rahvusvahelise mõõtme.

Ettevõtluse ja disainmõtlemise moodulist saad ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja disainmõtlemise teadmised ja oskused. Kuna teenusemajandus on kasvutrendis, siis pööratakse toodete kõrval õppes rohkem tähelepanu ka sellele. Oma ettevõtte jätkusuutliku arengu tagamiseks õpid äriplaani koostades analüüsima ja valima sobivat ärimudelit, teadlikult juhtima isikupõhist brändi ning koostama äriga seotud finantskalkulatsioone.

Kuna persoonibrändipõhised ettevõtjad tegutsevad tihti koolitamis- ja nõustamisvaldkonnas, siis on õppekavas eraldi nõustamis- ja arendusmetoodikate moodul. Nii omandad alusteadmised andragoogikast, isikunõustamisest, kunstiteraapiast ja loovmeeskondade juhtimisest.

Kõik õppurid võiksid oma persoonibrändipõhise ettevõtlusega seotud tegevusala spetsiifika paremaks tundmaõppimiseks kasutada õpirännet, valides mõnest välisülikoolist selle valdkonna aineid või minnes oma tegevusala edukaimatesse ettevõtetesse praktikale. Neile, kes ei soovi viibida üks või kaks semestrit välismaal, pakume alternatiivina vaimse tervise mooduli ained.

Nüüdisaegne õppekava läheneb uuenduslikult ka teaduskraadi omandamisele. Tavaliselt viimasel aastal kirjutatava mahuka magistritöö asemel teed sa kolme õppeaasta igal semestril väiksemamahulisi praktika- ja ainetöid ning kogud need oma portfooliosse, mida esitled semestri lõpus kaitsmisel. Nii jaguneb lõpetamiseks vajaliku magistritöö maht mõistlikumalt semestrite vahel ja sul on suurem tõenäosus läbida õpe planeeritud kolme aastaga.

Image
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž loeng

 

Õppetasu

Õppetasu saad tasuda kas ainepunkti hinna alusel (60 eurot ainepunkti eest) vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna (1200 eurot).

Õppetasu aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on õppimiseks suurepärane koht. Meie õppehoone asub Pärnu rannarajooni ja kesklinna lähedal nüüdisaegses ja huvitavas stiilis õppehoones, kus on ka tipptasemel raamatukogu.

Kolledžihoones tegutsevad veel SA Pärnumaa Arenduskeskus ja ettevõtlusinkubaator, millega teeb kolledž tihedat koostööd. Ettevõtlikel õppuritel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja telesaade „Ajujaht“.

Sul on võimalus osaleda Pärnu ettevõtluse ökosüsteemi kuuluvate organisatsioonide üritustel ja/või neid ise korraldada. Menukaks on kujunenud ja väärt teadmisi pakuvad Pärnust pärit ning Pärnuga seotud haritlasi koondava Academia Pernaviensise mõttekojad.

Õppetöö kõrval käib kolledžis meeleolukas üliõpilaselu. Näiteks tegutsevad meil tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, videoklubi ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad.

Image
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž tudeng

Õpingute lõpuks oled sa loonud endale kõik eeldused alustada või jätkata tegevust persoonibrändipõhise ettevõtjana. Oled mõtestanud läbi enda tugevad ja arendamist vajavad küljed ning kujundanud neist ja väliskeskkonna analüüsist lähtudes brändijuhtimise põhimõtteid arvestavad tooted ja/või teenused enda valitud tegevusalal.

Soovi korral saad oma uusi teadmisi ja oskusi kasutada teiste persoonibrändipõhiste ettevõtjate nõustamiseks või pühenduda oma ettevõtte jätkusuutlikule arendamisele.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka essee.

Essee tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is

Magistriõppesse kandideerija avab essees oma eesmärgid ning selgitab oma motivatsiooni astuda magistriõppesse. Selles tuleb anda ülevaade autori senisest taustast ja tema persoonibrändipõhise ettevõtluse hetkeolukorrast (kui on senini juba midagi teinud selles valdkonnas). Esseest peaks selguma autori huvi persoonibrändipõhise ettevõtluse vastu ja selle arendamise võimalused Tartu Ülikooli magistriõppes õppimise käigus.

Essee orienteeruvaks pikkuseks on 2-3 lehekülge.


Hindamine

Essee hindamisel arvestatakse (maksimaalselt 100 punkti):

  1. kandideerija motivatsiooni ja õppima asumise eesmärke (kuni 20 punkti);
  2. milline on kandideerija senine taust ning persoonibrändipõhise ettevõtluse hetkeolukord (kuni 25 punkti);
  3. millised on valitud tegevusalapõhised väljakutsed ja võimalused ettevõtluses (oluline neid ka tõendada ja põhjendada läbi teoreetiliste allikate) (kuni 20 punkti);
  4. milliseid võimalusi näeb kandideerija oma persoonibrändipõhise ettevõtluse arendamisel läbi magistriõpingute ning kuhu soovitakse jõuda lähima 5 aasta jooksul (kuni 25 punkti);
  5. essee ülesehitus, keelekasutus ja kasutatud materjalide sobivus (kuni 10 punkti).

Essee on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • esseed 70% ulatuses
  • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023