Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Magistriõpe
Autor:
Tartu Ülikool

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1350 € semestris või 70 €/EAP

Persoonibrändipõhine ettevõtlus on ärimudel, mis võimaldab ettevõtjal turundada oma tooteid või teenuseid isikliku kaubamärgi kaudu. Ettevõtte edukus ja maine sõltuvad seejuures suuresti juhi isiksusest, eripärastest omadustest, väärtustest ja kogemusest.

Uue magistriõppekava alusel ootame õppima praegusi ja tulevasi ettevõtjaid, kelle ärimudeli keskmes on persoonibränding ehk eneseturundus ning kes juba tegutsevad üksi või väikeses meeskonnas või plaanivad seda teha. Kolme õppeaasta jooksul omandatakse põhjalikud teadmised ettevõtlusest, juhtimisest, teenusedisainist, disainmõtlemisest, brändijuhtimisest ja sotsiaalmeediaturundusest. Kord kuus saab Pärnus õppesessioonidel kohtuda teiste ettevõtlike inimestega, kes arendavad samuti oma persoonibrändipõhist ettevõtet.

Persoonibrändipõhise ettevõtluse magistriõpe on praktiline. Juba õpingute ajal on võimalik katsetada omandatut oma ettevõttes, mõelda läbi ärimudel ja arendada välja teenusekontseptsioon. Õpe on üles ehitatud nii, et kodused ülesanded seostuksid üliõpilase ettevõtte arendamisega.

Õppetöö toimub sessioonõppena Pärnus kord kuus kolmapäevast pühapäevani. Et ühildada õppimine töö ja eraeluga, on kaheaastane õpe jagatud kolmele aastale. Võimalus õppida kuni kaks semestrit välismaal lisab kogemustepagasile rahvusvahelise mõõtme.

Ettevõtluse ja disainmõtlemise moodulist saad ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja disainmõtlemise teadmised ja oskused. Kuna teenusemajandus on kasvutrendis, pööratakse õppes toodete kõrval rohkem tähelepanu ka sellele. Muu hulgas õpib üliõpilane tundma oma tugevaid külgi ning arendama nende teadmiste toel professionaalset ja kestlikku ettevõtet. Oma ettevõtte jätkusuutliku arengu tagamiseks õpitakse äriplaani koostades analüüsima ja valima sobivat ärimudelit, teadlikult ennast turundama ning tegema äriga seotud finantsarvutusi.

Persoonibrändipõhised ettevõtjad tegutsevad tihti koolitamis- ja nõustamisvaldkonnas. Seepärast on õppekavas eraldi nõustamis- ja arendusmetoodika moodul, mille käigus saab alusteadmised andragoogikast, isikunõustamisest, kunstiteraapiast ja loovmeeskondade juhtimisest.

Kõik õppurid võiksid oma persoonibrändipõhise ettevõtlusega seotud tegevusala spetsiifika paremaks tundmaõppimiseks kasutada õpirändevõimalust. Valida saab mõne välisülikooli teemakohaseid aineid või minna praktikale oma tegevusala edukaimatesse ettevõtetesse. Neile, kes ei soovi viibida üks või kaks semestrit välismaal, pakume alternatiivina vaimse tervise mooduli ained.

Nüüdisaegses õppekavas lähenetakse uuenduslikult ka teaduskraadi omandamisele. Mahuka magistritöö asemel teevad õppijad kolme õppeaasta igal semestril lühemaid praktika- ja ainetöid. Need tuleb koguda oma portfooliosse, mida esitletakse semestri lõpus kaitsmisel. Nii jaguneb lõpetamiseks vajaliku magistritöö maht semestrite vahel mõistlikumalt ja tõenäosus läbida õpe planeeritud kolme aastaga on suurem.

Image
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž loeng

 

Õppetasu

Õppetasu saab tasuda ainepunkti hinna alusel (70 eurot ainepunkti eest) semestris registreeritud ainete mahu põhjal või semestritasuna (1350 eurot).

Õppetasu aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on õppimiseks suurepärane koht. Meie õppehoone asub Pärnu rannarajooni ja kesklinna lähedal nüüdisaegses ja huvitavas stiilis õppehoones, kus on ka tipptasemel raamatukogu.

Kolledžihoones tegutsevad veel SA Pärnumaa Arenduskeskus ja ettevõtlusinkubaator, millega teeb kolledž tihedat koostööd. Ettevõtlikel õppuritel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja telesaade „Ajujaht“.

Sul on võimalus osaleda Pärnu ettevõtluse ökosüsteemi kuuluvate organisatsioonide üritustel ja/või neid ise korraldada. Menukaks on kujunenud ja väärt teadmisi pakuvad Pärnust pärit ning Pärnuga seotud haritlasi koondava Academia Pernaviensise mõttekojad.

Õppetöö kõrval käib kolledžis meeleolukas üliõpilaselu. Näiteks tegutsevad meil tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, videoklubi ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad.

Image
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž tudeng

Õpingute lõpuks oled sa loonud endale kõik eeldused alustada või jätkata tegevust persoonibrändipõhise ettevõtjana. Oled mõtestanud läbi enda tugevad ja arendamist vajavad küljed ning kujundanud neist ja väliskeskkonna analüüsist lähtudes brändijuhtimise põhimõtteid arvestavad tooted ja/või teenused enda valitud tegevusalal.

Soovi korral saad oma uusi teadmisi ja oskusi kasutada teiste persoonibrändipõhiste ettevõtjate nõustamiseks või pühenduda oma ettevõtte jätkusuutlikule arendamisele.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse essee tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Essee
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Magistriõppesse kandideerija avab essees oma eesmärgid ning selgitab oma motivatsiooni astuda magistriõppesse. Selles tuleb anda ülevaade autori senisest taustast ja tema persoonibrändipõhise ettevõtluse hetkeolukorrast (kui on senini juba midagi teinud selles valdkonnas). Esseest peaks selguma autori huvi persoonibrändipõhise ettevõtluse vastu ja selle arendamise võimalused TÜ magistriõppes õppimise käigus.

Essee orienteeruvaks pikkuseks on 2-3 lehekülge.


Hindamine

Essee hindamisel arvestatakse (maksimaalselt 100 punkti):

  1. kandideerija motivatsiooni ja õppima asumise eesmärke (kuni 20 p);
  2. milline on kandideerija senine taust ning persoonibrändipõhise ettevõtluse hetkeolukord (kuni 25 p);
  3. millised on valitud tegevusalapõhised väljakutsed ja võimalused ettevõtluses (oluline neid ka tõendada ja põhjendada läbi (teoreetiliste) allikate) (kuni 20 p);
  4. milliseid võimalusi näeb kandideerija oma persoonibrändipõhise ettevõtluse arendamisel läbi magistriõpingute ning kuhu soovitakse jõuda lähima 5 aasta jooksul (kuni 25 p);
  5. essee ülesehitust, keelekasutust ja kasutatud materjalide sobivust (kuni 10 p).

Pingeritta pääsemiseks on essee eest vaja saada vähemalt 66 punkti.

#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021