Põhikooli mitme aine õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
36
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne ja põhjalik teoreetiline ettevalmistus põimub juba õpingute käigus praktikaga. Meie magistriõppe lõpetanule avanevad tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest peale korraga mitme aine õpetajana töötamise on võimalik asuda tööle ka sotsiaalpedagoogina.

„Kui soovid olla enesekindlam õpetaja, kes seob teoreetilised teadmised praktikaga, siis sobib põhikooli mitme aine õpetaja õppekava just sinule. Paindlik õpe võimaldab ühendada õpingud töötamisega, et rakendada õpitut kohe praktikas. Lisaks on garanteeritud toredad kursusekaaslased!“

Eleriin Käo-Zirk, vilistlane

Tulevikuõpetajal on pädevus õpetada mitut ainet korraga. Seepärast koosneb meie õppekava üldõpingutest, mis annavad õpetamispädevused, ja aineõpingutest, kus on valida 15 eriala. Sa võid spetsialiseeruda ühele erialale või neid kombineerida: 

 • loodusteaduslikud ained: bioloogia, füüsika, geograafia, keemia;  
 • reaalained: informaatika, matemaatika;  
 • humanitaarained: eesti keel, kirjandus, inglise keel, prantsuse keel, saksa keel, vene keel;
 • sotsiaalained: ajalugu ja ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus;  
 • sotsiaalpedagoogika

Kui üliõpilane otsustab valida kaks eriala, peab üks neist olema sama, mida ta õppis bakalaureuseõppes. Soovijal on võimalus valida ka kolm eriala, et rikastada oma õpetajakarjääri võimalusi nii ainedidaktikas kui ka -praktikas.  

Neil, kes soovivad õppida ainult sessioonõppes, tuleb spetsialiseeruda sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetuse erialale. Teiste erialade omandamiseks tuleb osaleda päevaõppes, kuid tänu paindlikule õppekorraldusele on ka see olnud töötavale õpetajale enamasti jõukohane.

Image
Põhikooli mitme aine õpetaja eriala üliõpilane

Meie üliõpilastel on nüüdisaegne ja toetav õppekeskkond haridusteaduste instituudi värskelt renoveeritud õppehoones Tartu kesklinnas Jakobi 5. Seal õpivad kõik instituudi bakalaureuse- ja magistriüliõpilased.  

Tartu Ülikooli üliõpilasena saad kogeda põnevat tudengielu koos selle paljude akadeemiliste traditsioonidega. Õpetajakoolituse üliõpilasi ja noori õpetajaid ühendab näiteks MTÜ Noore õpetaja huviklubi. Olles aktiivne, on sul võimalus rääkida kaasa ka hariduselu kujundamises.  

Image
Põhikooli mitme aine õpetaja eriala üliõpilased

Kui oled saanud haridusteaduse magistri kraadi (põhikooli mitme aine õpetaja) ja õpetajakutse (tase 7), on sul õigus õpetada üldhariduskooli teises ja kolmandas astmes, kus kasvab vajadus õpetajate järele pidevalt. Sotsiaalpedagoogika eriala valinu saab lõpetamisel sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse.  

Mitme aine õpetaja, kes kujundab oma karjääri õpingute käigus ise, leiab tööturul rakendust enamasti õpetaja või tugispetsialistina, sest tänapäeva õpetajaamet on mitmekülgne ja võimalusterohke.  

Edukatel lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 45 EAP mahus ühe õppekava eriala (ajalugu ja ühiskonnaõpetus, bioloogia, eesti keel, füüsika, geograafia, informaatika, inglise keel ja kirjandus, inimeseõpetus, keemia, kirjandus, matemaatika, prantsuse keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, sotsiaalpedagoogika või vene keel võõrkeelena ja kirjandus) õppeaineid ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • TÜ: „Ajalugu“, „Haridusteadus (humanitaarained)“, „Bioloogia“, „Geenitehnoloogia“, „Ökoloogia ning elustiku kaitse“, „Haridusteadus (loodusteaduslikud ained)“, „Eesti ja soome-ugri keeleteadus“, „Füüsika“, „Materjaliteadus“, „Haridusteadus (reaalained)“, „Geograafia“, „Geoloogia“, „Keskkonnatehnoloogia“, „Informaatika“, „Arvutitehnika“, „Inglise keel ja kirjandus“, „Keemia“, „Kirjandus ja kultuuriteadused“, „Matemaatika“, „Romanistika“, „Saksa keel ja kirjandus“, „Vene ja slaavi filoloogia“, „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“, „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“;
  • TLÜ: „Ajalugu“, „Pedagoogika“, „Bioloogia“, „Eesti filoloogia“, „Eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur“, „Geoökoloogia“, „Informaatika“, „Inglise keel ja kirjandus“, „Matemaatika“, „Romaani keeled ja kultuurid“, „Saksa keel ja kultuur“, „Sotsiaalpedagoogika“, „Vene filoloogia“, „Vene keel võõrkeelena“, „Integreeritud loodusteadused“;
  • TTÜ: „Geenitehnoloogia“, „Informaatika“, „Keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia“, „Rakenduskeemia ja biotehnoloogia“, „Materjalitehnoloogia“, „Toidutehnika ja tootearendus“;
  • EMÜ: „Loodusvarade kasutamine ja kaitse“, „Keskkonnakaitse“.
    

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (70%),
 • eelmise õppeastme keskmine hinne (30%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 8. juulil või 9. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Jakobi 5 ruumis A201 või elektroonselt

Erialakatse toimub intervjuu vormis. 

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi:

 • valmisolek magistriõpinguteks;
 • motivatsioon ja sobivus tööks õpetajana ning valmisolek tööks laste ja noortega;
 • orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes;
 • probleemide lahendamise oskus.

Erialakatse toimub intervjuu vormis järgmiste teemade raames:

 • valmisolek magistriõpinguteks: varasemad õpingud, uue aineploki valimine magistriastmel, motivatsioon õpingute jätkamiseks, eelmise õppeastme uurimistöö teema, edasised uurimisvõimalused;
 • huvi, motiveeritus ja sobivus tööks õpetajana;
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel;
 • orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes.
   

Hinnatakse:

 • huvi, motiveeritus ja sobivus tööks õpetajana ning valmisolek tööks laste ja noortega;
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel;
 • orienteerumine Eesti hariduselu puudutavas temaatikas;
 • suuline väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil.

Iga kriteeriumit hinnatakse maksimaalselt 25 punktiga. Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ja katse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Ranet Rõõmussaar
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Lisaks

Kuula taskuhäälingut põhikooli mitme aine õpetaja üliõpilastega ja loe intervjuud "Mitme aine õpetaja on suur väärtus".

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024