Skip to main content

Põhikooli mitme aine õpetaja

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne ja põhjalik teoreetiline ettevalmistus põimub juba õpingute käigus praktikaga. Meie magistriõppe lõpetanule avanevad tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest peale korraga mitme aine õpetajana töötamise on võimalik asuda tööle ka sotsiaalpedagoogina.

„Kui soovid olla enesekindlam õpetaja, kes seob teoreetilised teadmised praktikaga, siis sobib põhikooli mitme aine õpetaja õppekava just sinule. Paindlik õpe võimaldab ühendada õpingud töötamisega, et rakendada õpitut kohe praktikas. Lisaks on garanteeritud toredad kursusekaaslased!“

Eleriin Käo-Zirk, vilistlane

Tulevikuõpetajal on pädevus õpetada mitut ainet korraga. Seepärast koosneb meie õppekava üldõpingutest, mis annavad õpetamispädevused, ja aineõpingutest, kus on valida 15 eriala. Sa võid spetsialiseeruda ühele erialale või neid kombineerida: 

 • loodusteaduslikud ained: bioloogia, füüsika, geograafia, keemia;  
 • reaalained: informaatika, matemaatika;  
 • humanitaarained: eesti keel, kirjandus, inglise keel, prantsuse keel, saksa keel, vene keel;  
 • sotsiaalained: ajalugu ja ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus;  
 • sotsiaalpedagoogika

Kui üliõpilane otsustab valida kaks eriala, peab üks neist olema sama, mida ta õppis bakalaureuseõppes. Soovijal on võimalus valida ka kolm eriala, et rikastada oma õpetajakarjääri võimalusi nii ainedidaktikas kui ka -praktikas.  

Neil, kes soovivad õppida sessioonõppes, tuleb spetsialiseeruda sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetuse erialale. Teiste erialade omandamiseks tuleb osaleda päevaõppes, kuid tänu paindlikule õppekorraldusele on ka see olnud töötavale õpetajale enamasti jõukohane.

Image

 

Meie üliõpilastel on nüüdisaegne ja toetav õppekeskkond haridusteaduste instituudi värskelt renoveeritud õppehoones Tartu kesklinnas Jakobi 5. Seal õpivad kõik instituudi bakalaureuse- ja magistriüliõpilased.  

Tartu Ülikooli üliõpilasena saad kogeda põnevat tudengielu koos selle paljude akadeemiliste traditsioonidega. Õpetajakoolituse üliõpilasi ja noori õpetajaid ühendab näiteks MTÜ Noore õpetaja huviklubi. Olles aktiivne, on sul võimalus rääkida kaasa ka hariduselu kujundamises.  

Image

Kui oled saanud haridusteaduse magistri kraadi (põhikooli mitme aine õpetaja) ja õpetajakutse (tase 7), on sul õigus õpetada üldhariduskooli teises ja kolmandas astmes, kus kasvab vajadus õpetajate järele pidevalt. Sotsiaalpedagoogika eriala valinu saab lõpetamisel sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse.  

Mitme aine õpetaja, kes kujundab oma karjääri õpingute käigus ise, leiab tööturul rakendust enamasti õpetaja või tugispetsialistina, sest tänapäeva õpetajaamet on mitmekülgne ja võimalusterohke.  

Edukatel lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud ühe järgmistest eeldusainete nõuetele vastavatest õppekavadest:
  TÜ: Ajalugu, Haridusteadus (humanitaarained), Bioloogia, Geenitehnoloogia, Ökoloogia ning elustiku kaitse, Haridusteadus (loodusteaduslikud ained), Eesti ja soome-ugri keeleteadus, Füüsika, Materjaliteadus, Haridusteadus (reaalained), Geograafia, Geoloogia, Keskkonnatehnoloogia, Informaatika, Arvutitehnika, Inglise keel ja kirjandus, Keemia, Kirjandus ja kultuuriteadused, Matemaatika, Romanistika, Saksa keel ja kirjandus, Vene ja slaavi filoloogia, Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis (lõpetajaid tegelikult veel ei ole sellel aastal), Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis.
  TLÜ: Ajalugu, Pedagoogika, Bioloogia, Eesti filoloogia, Eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur, Geoökoloogia, Informaatika, Inglise keel ja kirjandus, Matemaatika, Romaani keeled ja kultuurid, Saksa keel ja kultuur, Sotsiaalpedagoogika, Vene filoloogia, Vene keel võõrkeelena, Integreeritud loodusteadused.
  TTÜ: Geenitehnoloogia, Informaatika, Keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia, Rakenduskeemia ja biotehnoloogia, Materjalitehnoloogia, Toidutehnika ja tootearendus.
  EMÜ: Loodusvarade kasutamine ja kaitse, Keskkonnakaitse

  Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 45 EAP ulatuses ühe aine õpinguid. Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.


Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub vestluse vormis 7. juulil 2022 kell 10.00–17.00 ja 8. juulil 2022 kell 10.00–17.00 aadressil Jakobi 5-201, Tartu, või elektroonselt.

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi:

 • valmisolek magistriõpinguteks;
 • motivatsioon ja sobivus tööks õpetajana ning valmisolek tööks laste ja noortega;
 • orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes;
 • probleemide lahendamise oskus.

Erialakatse toimub vestluse vormis järgmiste teemade raames:

 • valmisolek magistriõpinguteks: varasemad õpingud, uue aineploki valimine magistriastmel, motivatsioon õpingute jätkamiseks, eelmise õppeastme uurimistöö teema, edasised uurimisvõimalused;
 • huvi, motiveeritus ja sobivus tööks õpetajana;
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel;
 • orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes.

Hinnatakse:

 • Huvi, motiveeritus ja sobivus tööks õpetajana ning valmisolek tööks laste ja noortega.
 • Analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel.
 • Orienteerumine Eesti hariduselu puudutavas temaatikas.
 • Suuline väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil.

Iga kriteeriumit hinnatakse maksimaalselt 25 punktiga. Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ja katse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Ranet Rõõmussaar
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Põhikooli mitme aine õpetaja õppekava infotund, 9. juuni

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022