Psühholoogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal on koolipsühholoogia erialal alustavatel üliõpilastel võimalik kandideerida erialastipendiumile, mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 

 

2024/2025. õppeaasta sisseastumiseksamite info selgub hiljemalt detsembris.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
28
Õppetasu
tasuta

Psühholoogia magistrikraad on oluline samm praktiseerivaks psühholoogiks või teadlaseks saamise teekonnal. Magistritasemel spetsialiseerub üliõpilane süvendatumalt, võttes aluseks oma erialased huvid. Tartu Ülikooli psühholoogiaharidus on tunnustatud nii Eesti koolides ja raviasutustes kui ka akadeemilistes ringkondades üle maailma. Meie magistrantide hulgas on palju samal ajal töötavaid inimesi.

„Magistriõppes sain tegeleda süvitsi nende teemadega, mis pakuvad mulle tõeliselt huvi. Ained ja seminarid nõudsid võimet mõelda oma peaga ning mitmel juhul kujunes arutelude tulemuseks tõdemus, et uurida on psühholoogias veel väga palju.“ 

Madis Vasser, vilistlane, Psühhobussi asutaja

Magistriõppes saad mitmekülgsed teadmised tänapäeva psühholoogiateaduse teooriatest ja uurimismeetoditest, valdkonna eriharudest ja praktilistest kasutusvaldkondadest. Su tunniplaani mahuvad nii kohustuslikud üldained kui ka valitavad erialaained.  

Spetsialiseeruda saad endale meelepärastest valikainetest ja magistritöö teemast lähtudes. Kuna paljusid valikaineid loetakse aga üle aasta, sõltub spetsialiseerumine suuresti su sisseastumisaastast. Paaritul aastal õpinguid alustades on võimalik läbida rohkem koolipsühholoogia, kliinilise psühholoogia ning spordi- ja soorituspsühholoogia valikaineid. Paarisaastal sisseastunul on seevastu võimalus sooritada rohkem nõustamisega seotud valikaineid.  Õpe toimub peamiselt kolmel päeval nädalas: kolmapäevast reedeni.

2023. aastal toimub vastuvõtt ka koolipsühholoogia spetsialiseerumisega sessioonõppeprogrammi, mis annab teadmised ja oskused tööks koolipsühholoogina ning aluse koolipsühholoogi kutse taotlemiseks pärast kutseaasta läbimist. Õppetöö toimub üle nädala nädalalõppudel Pärnus ja veebis.

Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega. 

Image
tudengid

Psühholoogia instituut asub ajaloolises hoones Toomemäe nõlval. Siin on üliõpilaste kasutuses peale õpperuumide ka õdus puhketuba, kus korraldatakse kohtumisi innustavate inimestega, kes tegutsevad psühholoogia valdkonnas. 

Instituudi traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muu hulgas esmakursuslaste tutvumisõhtud, nn rebaste psühhimine ja jõulupidu.

Meil valitseb vaba akadeemiline õhkkond. Eri kursuste üliõpilased käivad omavahel tihedalt läbi ning ka erinevate põlvkondade psühholoogid ja üliõpilased saavad erialaselt mõtteid vahetada ja anda panuse eriala arengusse.  Koolipsühholoogia sessioonõppegrupi õppetöö toimub erandina Pärnus või veebis.

Image
õppehoone

Psühholoogia on paljude inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondade alus, aga peale selle omandad siin muidki kasulikke oskusi, sealhulgas andmetega töötamiseks. Tänu sellele võivad psühholoogia eriala vilistlased töötada väga erinevatel ametikohtadel näiteks koolides ja raviasutustes ning reklaami-, koolitus- ja uuringufirmades või ka karjäärinõustajana. 

Magistrikraad koos juhendatud praktika-aastaga loob ühtlasi eelduse nõustaja, kliinilise psühholoogi, koolipsühholoogi või spordipsühholoogi kutselitsentsi taotlemiseks.  

Teadustöö huvilistel on võimalik kandideerida doktorantuuri.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: psühholoogia
  • Tallinna Ülikool: psühholoogia

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 60 EAP mahus aineid Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuseõppekavast (psühholoogia I suunamoodul 24 EAP, psühholoogia I erialamoodul 24 EAP, eeldusainete moodul teiste erialade üliõpilastele 12 EAP
   VÕI täiendusõppeprogrammi SOPH.TK.014 Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm 60 EAP). Lisainfo muu kõrgkooli või eriala lõpetanutele.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka magistritöö visioon ja varasem uurimistöö. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse ning täita kandidaadiküsimustik.


Erialakatse kirjeldus lisatakse veebi detsembris.
 

Erialakatse koosneb kahest osast: kirjalik (40%) ja suuline (60%).

NB! Erialakatsel osalemiseks tuleb kandidaadil koos SAIS-i avaldusega esitada ka magistritöö visioon ja mõni varasem uurimistöö (nt bakalaureusetaseme töö) ning täita kandidaadiküsimustik (loe lähemalt allpool).


Magistritöö visioon

Magistritöö visioon on kuni 2 lk pikk (tiitellehte pole vaja, viited võivad lisanduda) ja selles kirjeldatakse:

 • magistritöö teemat, andes lühikese kokkuvõtte probleemi olemusest ja kõige olulisematest sellealastest uuringutest;
 • töö eesmärke – millist ülesannet või konkreetset probleemi tööga lahendatakse;
 • (sobivaid) uurimismetoodikaid või -võtteid, mida rakendatakse probleemi lahendamiseks ja milliseid vahendeid töö tegemine nõuab;
 • ootusi tulemuste suhtes – nende olulisust, rakendatavust ja uudsust;
 • teema seotust eelneva õppetööga või erialase tegevusega.

Visioonis tuleb ära märkida töö võimalik juhendaja ja kas juhendaja on nõusoleku andnud.

Võimalike magistritöö teemadega saate tutvuda SIIN.


Kandidaadiküsimustik

Kandidaadiküsimustik on kuni 2 lk pikkune ning seal tuleks lühidalt kirjeldada:

 • oma haridusteed (sh enesetäiendamist) ja töökogemusi;
 • eesmärke ja põhjuseid, mis ajendavad teid õppima asuma;
 • kuidas psühholoogia magistriõpingud neid eesmärke aitavad saavutada;
 • kuidas kavatsete kahe aasta jooksul võetud kohustustega toime tulla. 

Kandidaadiküsimustiku lingi leiate SAISis avaldust esitades erialakatse kirjelduse juurest. 


Erialakatse kirjalik osa

Erialakatse kirjalik osa toimub 4. juulil 2023 kell 10:00 aadressil Näituse 2-121, Tartu.

Erialakatse kirjalik osa on psühholoogia bakalaureuseastme õppekaval põhinev valikvastustega test ja selle peavad sooritama ainult need kandidaadid, kes ei ole teinud bakalaureuseõppe lõpueksamit psühholoogia erialal Tartu Ülikoolis või Tallinna Ülikoolis. Eksam kestab kuni 3 tundi (180 minutit).

Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli psühholoogia bakalaureuseõppe lõpueksami teinutel läheb kirjaliku osa tulemusena arvesse lõpueksami tulemus ning nad peavad sooritama ainult erialakatse suulise osa. 

Tutvu psühholoogia bakalaureuseeksami teemade ja kordamisküsimustega.


Erialakatse suuline osa

Erialakatse suuline osa toimub 4.-5. juulil 2023 aadressil Näituse 2, Tartu.

Erialakatse suuline osa toimub intervjuu vormis ja põhineb koos sisseastumisavaldusega esitatud magistritöö visioonil ning kandidaadiküsimustikul. Suuline osa annab erialakatse tulemusest maksimaalselt 60 punkti.

Intervjuu puhul hinnatakse:

 • motiveeritust õppimiseks ja tööks valitud valdkonnas (15p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskust, mõtlemise originaalsust ja loovust (25p);
 • psühholoogiaalaseid teadmisi ja üldist erudeeritust (10p);
 • väljendusoskust (10p).

Korduma kippuvad küsimused psühholoogia õppekavale sisseastumise kohta!

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus  
Üliõpilaste nõustamisportaal Lahendus.net  
Üliõpilaste algatatud teaduse populariseerimise ettevõte Psühhobuss  

Kertu Saar
Sotsiaalteaduste valdkond
Psühholoogia instituut
kommunikatsioonijuht
Näituse 2–211
+372 737 5904
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021