Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud

Magistriõpe

2024/2025. õppeaastaks sellel õppekaval vastuvõttu ei toimu.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
16
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
kodakondsuse piiranguta 1

Sa tutvud süvenenult Aasia ja Lähis-Ida praegusaja riikide majanduse, poliitika, ühiskonna, keele ja kultuuriga. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda kas ühele riigile või õppida tundma piirkonna laiemalt. Koos kogu maailmast pärit kaasüliõpilastega käsitled sa ingliskeelsete õpingute käigus ajakohaseid ja meid kõiki puudutavaid teemasid alates üleilmsest majandusest kuni rände ja rahvusvaheliste suheteni. 

„Õpingud avasid mulle ukse väga erilisse maailma, mis on aina enam täis elumuutvaid võimalusi karjääriredelil. Aasia piirkonna üha suurem mõju näiteks majanduse arengule on tunda kõikjal maailmas, sealhulgas Eestis. Õpingutest sain üldteadmised kogu piirkonnast ja spetsialiseerudes ka praktilised teadmised sellest, kuidas saavad ettevõtted minna Hiina turule.“ 

Mihkel Paasma, vilistlane

Meil on ingliskeelne päevaõpe. Sa õpid rahvusvahelises keskkonnas, kus su kaasüliõpilased on pärit peale Eesti ka mujalt Euroopast, Aasiast ja Lähis-Idast.  

Arutelud, rühmatööd, rollimängud, simulatsioonid ja filmide vaatamine on õppetöö osa. Meie õppejõud rakendavad nii traditsioonilisi kui ka uudseid juhtumi- ja probleemipõhiseid õppemeetodeid, mis aitab sul teooria kõrval omandada ka praktilisi oskusi.  

Suuna- ja valikainete mooduli raames võid lähtuda enda huvidest.  

Teadmisi täiendad praktikal, kus õpid probleemide lahendamise oskust ning töötad inglise keeles, mis muu hulgas laiendab su erialast sõnavara. Praktika saad sooritada riigiasutuses, ettevõttes või rahvusvahelises organisatsioonis. 

Ühe semestri jooksul on sul võimalus täiendada end meie partnerülikoolides Aasias. Lisaks õpid seal lähemalt tundma just valitud piirkonna ühiskonda, kultuuri ja keelt.  

Su õpinguid toetavad stipendiumid, mille seas on Erasmus+ ja Jaapani riiklik stipendium. 

Üliõpilaste aktiivne osalus õppeprotsessis arendab nende läbirääkimis- ja eneseväljendusoskust, parandab üksteisest arusaamist ning aitab mõista erinevaid vaatenurki ja väärtushinnanguid. 

Külalisloenguid peavad meil diplomaadid, oma valdkonna asjatundjad avalikust sektorist ning tunnustatud lektorid välisülikoolidest, näiteks Kopenhaageni Ärikoolist, Singapurist ja Cambridge’ist. 

Image
tudengid

Õppekorraldus võimaldab mitteametlikku ja vahetut suhtlust ja personaalsemat lähenemist, mis omakorda tagab õppe tippkvaliteedi ning jagatud kogemuste mitmekesise pagasi.  

Sul on võimalik saada osa Tartu kui üliõpilaslinna rohketest vaba aja veetmise võimalustest, mille seas on Tartu ÜRO simulatsioon ja Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR), samuti enesearendamisprogrammidest näiteks DD Akadeemias

Image
tudengid

Õppekava läbinud on mitmes valdkonnas hinnatud Aasia erialateadmistega spetsialistid, kellest on puudus nii avaliku ja era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonides.  

Meie vilistlasi leiab nii Eestist kui ka välisriikidest, rahvusvahelistest organisatsioonides (näiteks Euroopa Liidu välisesindustest) töötamas muu hulgas nõustaja ja spetsialistina. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsiks.

Motivatsioonikiri kirjutatakse vabas vormis ja inglise keeles. Selle pikkus on 2500–3500 tähemärki koos tühikutega. Motivatsioonikirja alusel hinnatakse kandidaadi motivatsiooni asuda õppima õppekaval.

Motivatsioonikirjas võib keskenduda järgmistele küsimustele:

 • kuidas on kandidaadi varasemad õpingud ja töökogemus olnud seotud õppekavas käsitletavate teemadega?
 • miks soovib kandidaat asuda õppima just sellele õppekavale?
 • kuidas kavatseb kandidaat õpingute jooksul omandatud teadmisi ja oskusi tulevikus rakendada?
 • millised õppekavas käsitletud teemad pakuvad kandidaadile kõige rohkem huvi?
 • milliseid teemasid soovib kandidaat lähemalt uurida õpingute jooksul?
 • milline oleks magistritöö võimalik uurimisteema/probleem?


Motivatsioonikirja hindamisel võetakse arvesse järgmisi aspekte (maksimaalselt 100 punkti):

 • õppekavale õppima asumise põhjused ja eelneva haridustee ja/või ametialase karjääri ning seniste akadeemiliste tegevuste seostatus õppeprogrammiga (kuni 30 punkti);
 • huvipakkuvas uuritavas valdkonnas (potentsiaalne magistritöö valdkond) uurimisprobleemide püstitamine ja arutelu, kuidas neid probleeme võiks lahendada (kuni 30 punkti);
 • eneseanalüüs, kuivõrd varasema haridustee jooksul omandatud teadmised võimaldavad edukalt õppida õppekaval (kuni 20 punkti);
 • läbivalt hinnatakse essee ülesehitust, analüüsioskust ja keelekasutust (kuni 20 punkti).


Väikseim positiivne tulemus motivatsioonikirja eest on 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 70% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta
 NB! 2022. aastal pakkus Eesti Välisministeerium kahele Eesti kodanikust kandidaadile õppetasu katvat stipendiumi koos praktikavõimalusega. 2023. aasta vastuvõtu kohta lisame info esimesel võimalusel. Kõik õppekavale avalduse esitanud Eesti kodanikud osalevad stipendiumikonkursil automaatselt ning neid teavitatakse edasistest sammudest seoses stipendiumiga pärast avalduste vastuvõtu lõppu.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Eva Liias
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024